Nguyễn Quốc Vĩ - Có một sự kiện lịch sử đẩy Dân Tộc Việt Nam vào chiến tranh và đau khổ

<blockquote>Bài dịch này tôi đã dịch và đưa lên mạng từ
mấy năm nay - Nay đọc xong cuốn Đèn Cù, thấy nên nhắc lại
các sự kiện quan trọng trong tiến trình vì sao VN đi vào con
đường Cộng Sản. Từ khi phải nhận vũ khí tiếp liệu từ
Trung Quốc thì cái Bộ Chính Trị ngay từ đầu đã ngả theo
Trung Quốc mà ông Hồ Chí Minh cũng không thể làm gì hơn khi mà
Mao đã cài cắm, trùm vòng Kim Cô lên họ - Đèn Cù cũng cho
thấy chuyện các ông Hồ, Giáp đã bị "ra rìa" từ lâu.
</blockquote>

Tôi vừa dịch vừa đánh vật với tài liệu 270 trang "<a
href="http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnnn3nqnvn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1">Bí
Mật Ngũ Giác Đài Phần I</a>" (Pentagone Paper Part I) suốt mấy
tháng với sự giúp sức của ông Google và đã hoàn tất, khiêm
tốn nhưng đủ cho tôi trả lời cho tôi về một giai đoạn
của lịch sử đau thương của Dân Tộc. Suốt mấy mươi năm,
sinh ra chiến tranh đã có, lớn lên vác súng đánh nhau như bao
thế hệ khác mà vẫn không thể hiểu tại sao cho tường tận.
"Tại sao lại có Việt Nam Quốc Gia, Việt Nam Cộng Sản và
họ đã đánh nhau suốt hơn hai mươi năm, hàng triệu người
chết, hàng chục ngàn gia đình ly tán?" một câu hỏi mà suốt
mấy mươi năm với tôi vẫn chưa bao giờ có một lời giải
thỏa đáng, dù là bé tí. Hai mươi bảy ngàn trang tài liệu
được viết trong khoảng từ tháng 7-1967 đến tháng 2/1969 nghĩa
là lúc chiến tranh ở miền Nam với sự tham dự của người
Mỹ đang diễn ra sôi động… "<a
href="http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnnn3nqnvn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1">Bí
Mật Ngũ Giác Đài Phần I</a>" chỉ là phần đầu.

Kết luận mà tôi rút ra cho tôi là đau khổ của Dân Tộc Việt
Nam từ Thế Chiến II là do chủ nghĩa Thực Dân ăn sâu vào trong
đầu dân Pháp sau hơn 80 năm đô hộ và bóc lột Việt Nam, vào
thời điểm đó, kẻ thực dân đại diện là De Gaulle. Dù ông
này là anh hùng của dân Pháp cũng không ngăn tôi gọi ông ta là
tên thực dân đầu têu đã làm cho dân tộc tôi đau khổ bao
nhiêu năm và sẽ còn tiếp tục đau khổ vì đưa đẩy của
lịch sử đã tròng lên đầu các lãnh đạo hiện nay chiếc
vòng Kim Cô chưa sao thoát đươc. Một kết luận nữa cho riêng
tôi là, ít nhất những qua gì ghi lại trong "<a
href="http://vnthuquan.net/%28X%281%29S%28lbnetk45pfvlzj55thkh1bf1%29%29/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnnn3nqnvn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1">Bí
Mật Ngũ Giác Đài Phần I</a>" ông Hồ Chí Minh rất xứng
đáng được coi là một lãnh tụ tuy cộng sản nhưng cực kỳ
dân tộc chủ nghĩa, dành mọi tâm trí, thủ đoạn và ưu tiên
cho Độc Lập của Việt Nam. Chỉ rất tiếc và rất đau, chính
vì sự ngoan cố của Thực Dân chỉ muốn tiếp tục vai trò
chủ nhân ông của Đất Nước cộng thêm với thế chính trị
của Mỹ sau Thế Chiến là ưu tiêng cho đồng minh của mình dù
đồng minh ấy là thứ chủ nghĩa thực dân mà chính Mỹ cũng
không muốn. Không ít hơn tám lần Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã
liên lạc với Tổng Thống Mỹ Roosevelt và sau đó là Truman sẳn
sàng hợp tác toàn diện với Mỹ và chỉ mong một điều mà
Dân Tộc ta đã qua bao nhiêu lần vùng dậy mà không đạt
được: Độc Lập. Mười ba liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng
bị chém đầu, hai vì Vua yêu nước bị đi đày … nỗi đau
dân tộc quá lớn, khát khao Độc Lập quá lớn. Ông Hồ Chí
Minh, với kinh nghiệm sống, đã sống và chứng nghiệm thực
tiển cuộc sống ở các quốc gia hàng đầu của Tư Bản lẫn
Cộng Sản chắc chắn đã thấy Cộng Sản không thể nào thích
hợp cho Việt Nam. Mọi bước đi chính trị của ông đều theo
hướng đó: Việt Nam Độc Lập trong Liên Hiệp Pháp hay ít
nhất là được hưởng chế độ giám hộ (ủy trị) do Mỹ
chịu trách nhiệm như trường hợp của Phi Luật Tân. Nhưng than
ôi, thực dân nào chịu nhả thuộc địa béo bở của mình, Mỹ
lấn cấn thế đồng minh với Pháp, ưu tiên ngăn làn sóng đỏ
ở Âu Châu đành cho cuộc đời đưa đẩy theo bước chân của
Pháp … Vừa lúc Trung Hoa Cộng Sản đánh bại Trung Hoa Quốc Gia
năm 1949, ông Hồ đành phải ngã vào vòng tay của người anh em
cộng sản Tầu và Liên sô, chủ yếu là Tầu Mao để nhận vũ
khí đạn dược và các phương tiện chiến tranh làm nên chiến
thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng chấm dứt chế độ Thực Dân
ở Đông dương và kích động cuộc khởi nghĩa vũ trang chống
thực dân Pháp ở Algerie … Vì nhận nên phải mang nợ, mang nợ
nên phải "nghe lời", nghe lời rồi rập khuông từ chính
sách đến quần áo, điệu nhảy, lời hát; nghe lời nên đã
sinh ra 6 đợt Cải Cách Ruộng Đất Kinh Hoàng mà dư chấn đầu
tiên là cả triệu người bỏ quê hương mồ mã tổ tiên để
đi vào Nam. Rồi đến khi "hết nghe lời", mười năm biên
giới chiến chinh làm bài tập xương máu để trả bài học cho
"người anh" cộng sản.

Phải chi, "<a
href="http://vnthuquan.net/%28X%281%29S%28lbnetk45pfvlzj55thkh1bf1%29%29/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnnn3nqnvn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1">Bí
Mật Ngũ Giác Đài Phần I</a>" cũng đã nhiều lần "phải
chi", ngay sau khi Thế Chiến II chấm dứt, người Pháp chấp
nhận đề nghị của Hồ Chí Minh là Việt Nam Độc Lập trong
Liên Hiệp Pháp như người Anh đã trả Độc Lập cho Ấn Độ
và giữ họ trong Khối Thịnh Vượng Chung, thì có lẽ, nếu có
chiến tranh xảy ra là một thứ chiến tranh giữa quốc gia với
quốc gia (Tầu Cộng với Đồng Minh hay Liên Hiệp Pháp trong đó
có Việt Nam). Người Mỹ đã biết rất rõ Hồ Chí Minh và
Việt Minh là ai và họ cũng đã tính nếu Việt Nam thành cộng
sản thì cũng là thứ Cộng Sản yêu nước dân tộc chủ nghĩa
độc lập với đàn anh Tầu Cộng tương tự như Tito của Nam
Tư cộng sản đối với đàn anh Liên sô … Và họ sẳn sàng
chấp nhận như thế vì cái mà họ muốn là ngăn chận làn sóng
cộng sản từ Tầu tràn xuống phía Nam. Ngày nay họ vẫn tiếp
tục chính sách ngăn chận, lần này không phải cộng sản mà
Tầu là chính…

<strong>Không trách được vì sao nên cớ sự (Ông Hồ ngả về
khối Cộng Sản), vì cớ sự khởi đầu là do Thực Dân không
muốn cho ta Độc Lập, nhưng rồi cũng vỡ đầu bêu trán ở
Điện Biên Phủ chạy đi, nhưng để lại cái thế Quốc, Cộng
làm dân tôi thêm hai mươi năm nội chiến từng ngày chịu bao
nhiêu là đau khổ mất mát…</strong>

Qua "Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I" tôi còn được thấy thêm
phe người Việt "quốc gia" với cái muốn thật to nhưng cái
tài không lớn. Cái này người Mỹ nói chứ không phải tôi.

Khi bỏ công dịch, tôi mong ba chuyện:

Một, cho tôi cái nhìn khách quan qua các chứng cớ lịch sử mà
"<a
href="http://vnthuquan.net/%28X%281%29S%28lbnetk45pfvlzj55thkh1bf1%29%29/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnnn3nqnvn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1">Bí
Mật Ngũ Giác Đài Phần I</a>" là một "thứ thiệt" không
chịu mấy màn che của hỉ nộ ái ố, của kẻ mù rờ chân voi.

Hai, để đồng bào tôi thấy sự thực là dân tộc ta, nhược
tiểu yếu kém về mọi phương diện trừ tình yêu Tổ Quốc vĩ
đại, phải chịu thân phận con chốt cho các cường quốc trong
bàn cờ chia chác tài nguyên, thị trường.

Ba, lãnh đạo Việt Nam đọc để thấy chuyện đời là một
màn chơi với những quy luật và thế trận của nó, tiếp tục
lấy Tổ Quốc làm trọng vì đó là cái tinh túy nhất của
những người làm và đi theo cách mạng chỉ mưu cầu cho độc
lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Họ cần phải thấy
"<em>không ai mãi mãi là bạn, không ai mãi mãi là thù</em>",
phải thấy nước nào cũng xem quyền lợi của nước họ là
tối thượng mà bỏ qua trong trong tâm trí mấy chữ "anh em"
và càng cảnh giác hơn nữa với những danh từ hoa mỹ.

Sau khi dịch và hiểu "<a
href="http://vnthuquan.net/%28X%281%29S%28lbnetk45pfvlzj55thkh1bf1%29%29/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnnn3nqnvn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1">Bí
Mật Ngũ Giác Đài Phần I</a>", tôi sẵn sàng gọi ông Hồ Chí
Minh là Bác với tất cả kính trọng và thương mến, ít nhất
là trong khung thời gian mà "Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I"
1940-1950 đã đề cập đến.

"Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần II" nói về chiến tranh Việt
Pháp 1950-54 là cố gắng sắp đến của tôi.

<strong>Ghi chú thêm:</strong> trong tài liệu chữ "nationalist"
được dùng rất nhiều nhưng chưa có nghĩa QUỐC GIA trong nghĩa
Quốc Gia đánh nhau với Cộng Sản như trong chiến tranh ở Miền
Nam sau này. Như phong trào Việt Minh là "quốc gia" gồm cả
phe Cộng Sản lẫn quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại
Việt v.v… chữ quốc "nationalist" ở đây được hiểu là
"dân tộc chủ nghĩa". Cho nên xin quí vị độc giả lưu ý
chỗ này.

Paris, tháng Mười, đầu Thu 2011
Nguyễn Quốc Vĩ
NgQuocVi@gmail.com

[*] Tác giả là người đã về hưu. Tác giả đã nhiều năm tự
mình đi tìm hiểu vì sao Dân Tộc mình phải chịu đau thương
qua hàng chục năm chiến tranh - là người bình thường và tâm
thường với một lòng yêu thương Tổ Quốc mãnh liệt - rất
muốn thấy dân tộc mình cơm ăn đủ, áo đủ ấm, học đủ
cao, sức đủ mạnh và nhất là công bằng cho mọi người.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140921/co-mot-su-kien-lich-su-day-dan-toc-vao-chien-tranh-va-dau-kho),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét