Bình Lê - Điểm tựa dân tộc

Mỗi dân tộc đều có điểm tựa để phát triển, thường là
các giá trị cao đẹp mà những người lập quốc theo đuổi.
Tuy nhiên, có những quốc gia thành công vì các giá trị này
được thể chế hóa trong Hiến pháp, thực hành trong thực tế,
và truyền cảm hứng trong đời sống. Có quốc gia thất bại
vì các giá trị này không được thể chế hóa, điểm tựa dân
tộc chỉ ở trong những cá nhân xuất chúng, khi họ mất đi
thì dân tộc đó cũng mất đi điểm tựa của mình.

<center><img
src="http://dienngon.vn/Content/Blog/Articles/1387/diem-tua-dan-toc.jpg"></center>
<center><em>Ảnh: Điểm tựa dân tộc là văn hóa, giá trị, tài
sản hay lịch sử? (Nguồn: internet)</em></center>

Một điểm tựa vững chắc, nó cần phải có ba yếu tố. Thứ
nhất, đó là sự đồng thuận toàn dân về những giá trị
cốt lõi mà dân tộc đó muốn theo đuổi, thường là độc
lập, tự do, bình đẳng, bác ái, khoan dung. Thứ hai, điểm tựa
phải là nguồn cảm hứng và được thực hành bởi từng công
dân của quốc gia đó, không phân biệt gái trai, già trẻ, thành
thị nông thôn, người có chức hay dân thường, người thiểu
số hay đa số. Thứ ba, nó phải được bảo vệ bởi luật
pháp nghiêm minh để những giá trị cốt lõi không bị ăn mòn
bởi lợi ích của các nhóm cầm quyền. Ba yếu tố này không
tách rời, mà nó hòa quyện với nhau, bổ trợ cho nhau tạo
thành một nền tảng sống động và vững chắc cho mỗi xã
hội, mỗi quốc gia phát triển.

Nước Mỹ là một ví dụ điển hình có những người lập
quốc đưa ra các giá trị tự do, dân chủ và bảo vệ quyền
con người, đặc biệt là quyền được sống, quyền tự do, và
quyền sở hữu tài sản vào trong Hiến pháp. Chính vì vậy,
Hiến pháp Mỹ đã truyền được cảm hứng cho người Mỹ, và
nhận được sự ủng hộ rộng rãi, và sự tuân thủ chặt
chẽ. Sau này, những tu chính bổ sung được thêm vào, chủ yếu
nhằm bảo vệ tốt hơn quyền tự do của người dân, đặc
biệt các quyền tự do báo chí, thông tin, và lập hội. Nước
Mỹ đã phát triển thành một quốc gia hùng mạnh, tự do nhờ
nền tảng giá trị được truyền lại từ những người lập
quốc. Vì vậy, khi những người lập quốc mất đi, các giá
trị điểm tựa vẫn được duy trì bởi người dân Mỹ.

Ở Việt Nam, các giá trị mà chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi
đã được thể chế hóa trong hiến pháp năm 1946, một hiến
pháp nhấn mạnh đến các giá trị tự do, bình đẳng, dân chủ
và tôn trọng quyền con người. Tiếc rằng những năm chiến
tranh liên miên tiếp theo đã không tạo cơ hội cho những giá
trị đó thấm vào lòng dân tộc, tạo ra văn hóa cũng như quốc
khí cho đất nước. Sau 30 năm hòa bình người Việt Nam vẫn
đang tìm kiếm các giá trị cốt lõi của mình. Chúng ta vẫn
đang lấn cấn giữa kinh tế thị trường và định hướng xã
hội chủ nghĩa, vẫn bối rối giữa sở hữu tư nhân và sở
hữu tập thể, vẫn đang dập dình giữa dân chủ tự do và dân
chủ tập trung. Chính vì vậy, chúng ta vẫn chưa có điểm tựa
vững chắc, đồng thuận để tạo ra bàn đạp để phát triển
đất nước.

Không phải quốc gia nào cũng có những người lập quốc sáng
suốt để kiến tạo điểm tựa đúng đắn cho dân tộc phát
triển. Nhiều quốc gia tạo lập điểm tựa qua nhiều quá trình
thử sai trong quá khứ. Sự phát triển của châu Âu là một ví
dụ cho thấy con đường phát triển của nhân loại đã ngập
tràn bạo lực, máu và nước mắt để hun đúc các giá trị
phổ quát về kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, và
xã hội dân sự tự do. Điều quan trọng, các quốc gia nhận ra
thành tựu chung của loài người để dùng các giá trị này làm
điểm tựa cho quốc gia phát triển.

Việt Nam cũng cần xây dựng điểm tựa cho mình, một điểm
tựa đúng đắn, vững chắc, và truyền cảm hứng cho tất cả
mọi người. Việc xây dựng các Luật về tiếp cận thông tin,
<a target="_blank"
href="http://dienngon.vn/Blog/Article/de-luat-ve-hoi-khong-cum-chan-doi-song-dan-su">Luật
về hội,</a> Luật biểu tình, Luật về trưng cầu dân ý chính
là bước tiến khởi tạo nền tảng để hiện thực các giá
trị chung của nhân loại. Quá trình này cần tạo ra thảo luận
xã hội cởi mở, khoan dung và bao trùm để ai cũng được tham
gia, ai cũng được lên tiếng. Nếu không, chúng ta mãi phân tán,
không hội tụ được để phát triển vì thiếu điểm tựa cho
từng con người và cả dân tộc.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140925/binh-le-diem-tua-dan-toc), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét