Trương Tấn Sang - 'Chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ'

Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo
nhất. Chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà
nước, chế độ ta - nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám
và Quốc khánh 2/9, 45 năm thực hiện Di chúc của Bác, Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang có bài viết riêng cho Tạp chí
Cộng sản.

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết này.

<center><img
src="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/08/20/22/20140820224046-anh0.jpg"
/></center>
<center><em>Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Chúng ta đau lòng
khi nghe những câu truyền miệng trong nhân dân "Nhất hậu
duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ...". Ảnh:
TTXVN</em></center>

Sáu mươi chín năm trước, vào mùa thu năm 1945, nhân dân Việt
Nam, dưới ngọn cờ của Đảng, đã làm nên cuộc Cách mạng
Tháng Tám vĩ đại trong lịch sử nước nhà: đập tan xiềng
xích của chế độ thực dân, phong kiến; giành lại nền độc
lập dân tộc; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
Nhà nước của nhân dân và vì nhân dân; nhân dân ta từ thân
phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ
vận mệnh của mình. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời của
nước Việt Nam độc lập, tự do và khẳng định toàn thể dân
tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng,
tính mạng và của cải để bảo vệ nền tự do, độc lập
ấy. Gần 70 năm qua, nhân dân ta đã vượt qua biết bao khó
khăn, thử thách để xây dựng, phát triển đất nước, nâng
cao đời sống nhân dân, như lời Bác Hồ dạy: nước được
độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì
độc lập cũng không có ý nghĩa gì. Đồng thời, nhân dân ta
cũng đã phải hy sinh biết bao xương máu, đánh bại mọi kẻ
thù xâm lược để bảo vệ nền độc lập tự do, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngày nay, trong một thế giới đang diễn ra mạnh mẽ quá trình
toàn cầu hóa, đan xen nhiều mối quan hệ phức tạp, vừa hợp
tác, vừa cạnh tranh, đấu tranh gay gắt giữa các nước, giữa
các nền chính trị, kinh tế và văn hóa khác nhau, sự hưng
thịnh hay tồn vong của mỗi quốc gia, dân tộc không còn chỉ
là chuyện riêng của từng quốc gia hay dân tộc. Điều đó đã
tạo ra cả thời cơ và thách thức với mọi quốc gia, nhất là
với các nước nhỏ trong việc bảo vệ lợi ích, bảo vệ
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của
đất nước. Trong bối cảnh đó, đặc biệt là trước diễn
biến phức tạp của tình hình khu vực và trên thế giới trong
những năm gần đây, hơn bao giờ hết, đòi hỏi đất nước ta
phải phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức mạnh tổng
hợp, nội lực của đất nước về mọi mặt; đồng thời
phải luôn nêu cao cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của
Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là nghĩa vụ thiêng
liêng và cao cả của chúng ta hôm nay trước tổ tiên và các
thế hệ cha anh đi trước, như lời Bác Hồ dạy: "Các Vua
Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ
lấy nước" và trước các thế hệ con cháu muôn đời sau.

Nước Việt Nam ta độc lập! Non sông gấm vóc Việt Nam ta
thống nhất, toàn vẹn từ cao nguyên Đồng Văn đến mũi Cà
Mau, từ dãy núi rừng Trường Sơn hùng vĩ đến các quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa hiên ngang trong sóng gió Biển Đông! Đất
nước Việt Nam, do ông cha để lại, dọc ba miền Bắc-Trung-Nam
liền một dải, đẹp đẽ vô cùng và thiêng liêng vô giá.
Đồng bào Việt Nam ta dù ở miền xuôi hay miền ngược, đang
ở trong nước hay ở nước ngoài đều là đồng bào con Lạc,
cháu Hồng, cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hòa
bình, thịnh vượng và giữ gìn vững chắc non sông gấm vóc
của Tổ quốc.

Thời nào cũng thế, nhân dân ta không dung thứ bất cứ ai, bất
cứ hành động nào làm xâm hại lợi ích của đất nước,
của dân tộc. Đó chính là đạo lý thiêng liêng nhất và là
pháp lý công minh nhất! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô
giá đó, người ấy không xứng đáng là người con đất Việt.
Điều nhân dân ta cần và tôn vinh là những người yêu nước
chân chính, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng của mình vì lợi
ích chung của đất nước, thể hiện lòng yêu nước bằng
những việc làm thiết thực, cụ thể có lợi cho dân, cho
nước như lời Bác Hồ dạy: Cái gì có lợi cho dân, cho nước
thì cố hết sức làm, cái gì có hại cho dân, cho nước thì
cố hết sức tránh. Vì vậy, để góp phần giữ vững độc
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ
quốc, mỗi người chúng ta, dù làm gì, ở bất kỳ vị trí làm
việc, công tác nào, cũng phải làm hết sức mình để hoàn
thành tốt nhất nhiệm vụ, chức trách của mình, tích cực
đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các thói hư, tật xấu, tệ quan
liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm. Chúng ta không
thể chấp nhận những người miệng nói yêu nước nhưng vì
lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm" mà tham nhũng, lãng phí,
làm tổn hại đến lợi ích của đất nước, làm nghèo, suy
yếu đất nước. Đây là "giặc nội xâm", là những
"khối u" trên cơ thể đất nước cần phải cắt bỏ.

Để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ đất nước đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, bản lĩnh
vững vàng, kiên định về nguyên tắc nhưng tỉnh táo, linh
hoạt, khôn khéo trong sách lược, "dĩ bất biến ứng vạn
biến". Những bài học giữ nước của cha ông ta để lại là
hết sức quý giá với chúng ta ngày nay. Những cảnh báo của
nhà bác học Lê Quý Đôn về những nguy cơ làm mất nước:
"Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thầy; ba, binh
kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sỹ phu ngoảnh
mặt" là điều chúng ta cần phải suy ngẫm; hay những lời
nói của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc
Tuấn: phải biết chủ động "rút củi đáy nồi", "phải
kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" trong xử lý quan hệ với
kẻ thù; "vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp
sức, giặc phải bị bắt", xây dựng "quân đội một lòng
như cha con thì mới dùng được", "phải khoan thư sức dân
để làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ nước"...
vẫn còn nguyên giá trị với chúng ta hôm nay.

Ngày nay, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất
khuất, kiên cường của dân tộc, những bài học giữ nước
của cha ông, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng phát
triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự
chủ, nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế của
đất nước, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết
hợp với sức mạnh quốc tế, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc
làm mục tiêu cao nhất, nhân dân ta nhất định sẽ vượt qua
mọi khó khăn, thử thách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn
định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc non
sông gấm vóc do cha ông để lại để trao truyền cho muôn đời
con cháu mai sau.

***

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm
đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện
và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Nhưng, chúng ta vẫn
luôn đau đáu vì nền kinh tế nước ta còn tụt hậu, cuộc
sống của đồng bào ta ở nhiều vùng, nhiều đối tượng còn
rất khó khăn; vẫn còn tệ tham nhũng, lãng phí, thiếu trách
nhiệm, thói quan liêu hống hách cửa quyền với nhân dân, tình
trạng trù dập, ức hiếp người dân lương thiện, gây ra bao
nỗi oán thán, bất bình trong nhân dân. Chúng ta vẫn còn phải
trăn trở, đau lòng khi nghe những câu truyền miệng lâu nay trong
nhân dân: "Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí
tuệ..." trong công tác cán bộ và những nhận xét về thứ
"đạo đức bốn mặt" (trước mặt, sau lưng, trước cấp
trên và trước đồng bào mình) đang là phương thức hành xử
của không ít cán bộ, đảng viên, cũng như trước tình trạng
không ít cán bộ "tay đã nhúng chàm" bị dư luận xã hội
lên án hoặc đã và đang bị truy tố, xét xử. Đây chính là
những điều đã làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với
Đảng, Nhà nước, chế độ ta, là mầm họa đối với độc
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ
quốc.

Người xưa nói: không biết xấu hổ thì không thành người
được! Ấy là liêm sỉ ở đời! Không trừ một ai, dù là cán
bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn
vị hay một công dân bình thường luôn phải tự vấn về nghĩa
vụ và trách nhiệm của mình, luôn phải biết tự hổ thẹn
với lương tâm về đạo lý làm người! Không trừ một ai, ở
bất kỳ cấp nào, có việc làm hại cho dân cho nước, làm nhân
dân bất bình, nếu đạo lý, lương tâm không đủ thức tỉnh,
răn đe thì pháp lý phải được triệt để áp dụng. Ai vi
phạm thì khuyên răn, nếu vẫn chưa thức tỉnh thì cần thiết
phải nghiêm trị, "xây" phải đi đôi với "chống", để
giữ gìn, củng cố lòng tin của nhân dân, củng cố và tăng
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bởi vì "dân là gốc"; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:
"Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền
nhân dân", cũng như người Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa
Nguyễn Trãi đã từng viết: "làm lật thuyền mới biết sức
dân mạnh như nước". Vì vậy, để có đủ sức mạnh vượt
qua mọi chướng ngại, chông gai trên con đường bảo vệ nền
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thì
mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với nhân dân lại
đòi hỏi phải được chăm lo ở một tầm cao mới, với chất
lượng mới. Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù
là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào
Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Khối đoàn kết, thống nhất,
đồng tâm hiệp lực của hơn 90 triệu đồng bào ta ở trong
nước cũng như ở nước ngoài sẽ là sức mạnh vô địch để
giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước Việt Nam mãi mãi
trường tồn.

***

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, hằng
ngày, hằng giờ không được phép sao nhãng, lơ là, nhưng cũng
là cuộc đấu tranh lâu dài, kiên trì, bền bỉ với những khó
khăn, thử thách to lớn. Đây là sự nghiệp của toàn dân, của
mọi người Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước ta, những
người lãnh đạo và quản lý đất nước, có vai trò và trách
nhiệm to lớn.

Tháng 9 năm nay tròn 45 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta
thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chúng ta phải tiếp tục học tập và làm theo những lời dạy
trong Di chúc của Bác: "việc cần phải làm trước tiên là
chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều
ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm
toàn ý phục vụ nhân dân", "phải giữ gìn Đảng ta thật
trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người
đầy tớ của nhân dân", "mỗi đảng viên, cán bộ phải
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư"; phải giữ gìn sự đoàn kết thống
nhất trong Đảng như "giữ gìn con ngươi của mắt mình";
đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm,
đường lối, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng,
trên cơ sở bảo vệ lợi ích của dân tộc, của đất nước,
vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trên tinh thần đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, mọi cán
bộ, đảng viên cần phải tiếp tục thực hiện thật tốt
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện
Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị về
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham
nhũng, lãng phí, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức; phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, để giám
sát các cấp ủy, tổ chức đảng, để đánh giá cán bộ,
đảng viên. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện Hiến pháp
sửa đổi vừa mới được Quốc hội thông qua, xây dựng, hoàn
thiện Nhà nước ta thật sự là Nhà nước của nhân dân, do
nhân dân và vì nhân dân, được toàn dân tin cậy, ủng hộ.
Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn
mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi.

Phát huy tinh thần và truyền thống vẻ vang của cuộc Cách
mạng Tháng Tám vĩ đại, tiếp tục học tập và thực hiện Di
chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng thành một khối vững
chắc, nỗ lực phấn đấu, nhất định sẽ vượt qua mọi khó
khăn thử thách, xây dựng nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp
hơn", sánh vai với các cường quốc năm châu và bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc, để dân tộc ta, đất nước ta phồn vinh,
mãi mãi trường tồn. Đó cũng là thước đo lòng yêu nước
của mỗi chúng ta lúc này.

Trương Tấn Sang
(Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140822/truong-tan-sang-chi-so-nhan-dan-mat-niem-tin-vao-dang-nha-nuoc-che-do),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét