Anh Vũ - Có cần thiết chống Diễn biến hòa bình nữa hay không?

<div class="boxleft300"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/peaceful-evolution-necessary-fight-any-more-av-08222014103354.html/712448692012050312151268-305.jpg/image"
width="305"><div class="textholder">Tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu
tại buổi Tọa đàm về đấu tranh chống "Diễn biến hòa
bình" tại Hà Nội (ảnh minh họa chụp trước đây). Courtesy
photo</div></div>


Đảng CSVN luôn lên án điều mà họ gọi là 'diễn biến hòa
bình' vì cho rằng gây hại cho tổ chức này. Tuy vậy, trên
thực tế cho thấy, Đảng CSVN đã tự diễn biến một cách
mạnh mẽ, với biểu hiện ngày càng xa rời CNXH để xích gần
với chủ nghĩa tư bản phương Tây. Chính quyền VN có còn cần
chống Diễn biến hòa bình nữa hay không?

<h3><b>Không thích ứng sự thay đổi</b> </h3> Diễn biến hòa
bình là khái niệm của một số quốc gia độc tài sử dụng
để nói về một chiến lược chính trị của các nước
phương Tây nhằm can thiệp vào tình hình chính trị nội bộ
của họ.

Khái niệm này được xem là một quá trình chuyển đổi hòa
bình từ một thể chế độc tài sang dân chủ, thông qua sự
chuyển biến về nhận thức và tư tưởng. Trong chiến lược
Diễn biến hòa bình, các vấn đề nhân quyền và dân chủ luôn
được coi trọng.

Hiện nay, trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đã
không có lựa chọn nào khác là phải xây dựng quan hệ kinh
tế, chính trị, quân sự… gần gũi với các nước phương
Tây. Và thực tế cho thấy hầu hết các nguyên lý cơ bản về
CNXH đã bị xa rời và đánh mất.

Đánh giá về vấn đề chống Diễn biến hòa bình đang xảy ra
ở VN, TS. Nguyễn Quang A nguyên Viện trưởng Viện phản biện
IDS thấy rằng: trên thực tế từ năm 1986 Đảng CSVN đã thay
đổi về quan điểm và đường lối của mình. Họ buộc phải
chấp nhận thay đổi các vấn đề cốt lõi trong lý luận về
Chủ nghĩa Mark-Lenin để tự cứu mình tránh khỏi sự sụp
đổ.

<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Diễn biến hòa bình tốt
cho từng người VN, tốt cho bản thân Đảng CSVN, bởi vì chỉ
có bằng cách ấy Đảng CSVN may ra có thể tồn tại được.<img
class="quoright" src="/misc/quoright.png"/> <br class="quoteclear"></div><div
class="quoteauthor">» TS Nguyễn Quang A</div></div>

- Từ Hà nội TS. Nguyễn Quang A nói với chúng tôi:

<i>"Đảng CSVN đã thay đổi những quan điểm tư tưởng của
họ rất nhiều lần và đấy là những lần có thể gọi là
những lần diễn biến tư tưởng hay Diễn biến hòa bình trong
Đảng. Vì một mục đích duy nhất để duy trì sự tồn tại
của Đảng, bởi vì nếu không thích ứng với sự thay đổi
của thế giới thì họ cũng sẽ không thể tồn tại
được."</i>

Nói về lý do Đảng CSVN xúc tiến việc chống Diễn biến hòa
bình, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nguyên cán bộ của Tạp chí Cộng
sản thấy rằng từ năm 1986 đến nay đã cho thấy nhà nước VN
đã tự chuyển biến về chủ trương trong mọi vấn đề mà
họ gọi tên là Đổi mới. Việc họ nêu lên vấn đề chống
Diễn biến hòa bình để muốn chứng tỏ để che dấu với
nhân dân là họ vẫn kiên định với CNXH.

Từ Hà nội, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói:

<i>"Hiện tại nhà nước VN vẫn chưa có sự chủ động trong
việc chuyển đổi, song trong một tương lai gần chúng ta rất hy
vọng. Vì trong bối cảnh quốc tế và khu vực, đó là sự tráo
trở của Trung Quốc sẽ dồn ép, cộng với bối cảnh trong
nước việc cạn kiệt nguồn lực và sự dồn nén cùng cực
của người dân. Điều đó sẽ dần dần buộc Đảng CSVN phải
chuyển đổi, kể cả về chính trị."</i>

<div class="boxleft300"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/peaceful-evolution-necessary-fight-any-more-av-08222014103354.html/hnb3134048153-400.jpg/@@images/0ba752da-5e9d-4243-8b57-4275cb4460dd.jpeg"
width="400"><div class="textholder">Hội nghị chống "Diễn biến
hòa bình" tại trụ sở Báo QĐND (Ảnh minh họa chụp trước
đây). Courtesy photo.</div></div>Trả lời câu hỏi việc chống Diễn biến hòa bình hiện nay
có lợi hay có hại cho các đối tượng nào?

TS. Nguyễn Quang A thấy rằng nếu Đảng CSVN trung thành luôn
tuyên bố họ không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của
dân tộc VN; như thế Diễn biến hòa bình là sự chuyển đổi
trong hòa bình có tác dụng tránh đổ vỡ là một lựa chọn
đúng đắn, để chuyển đổi từ thể chế độc đảng như
hiện nay thành một chế độ thực sự Dân chủ, theo những giá
trị phổ quát của nhân loại.

TS. Nguyễn Quang A nói:

<i>"Diễn biến hòa bình tốt cho từng người VN, tốt cho bản
thân Đảng CSVN, bởi vì chỉ có bằng cách ấy Đảng CSVN may ra
có thể tồn tại được. Còn cứ nói ngược lại, nếu cứ
nói là chống Diễn biến hòa bình để bảo vệ Đảng CSVN thì
Đảng CSVN sẽ bị lịch sử vứt vào sọt rác."</i>

<h3><b>Sai lầm và không có thật</b></h3> Nhà báo Võ Văn Tạo
thấy rằng, dư luận xã hội cho rằng Diễn biến hòa bình dẫn
tới việc thay đổi chế độ sẽ khiến cho lực lượng công
chức nhà nước, công an, quân đội… sẽ mất hết quyền
lợi. Theo ông đây là sai lầm và không có thật, vì bất cứ
chính quyền nào cũng cần duy trì một bộ máy công chức cần
thiết. Mà bài học Đông Âu và Liên xô là một minh chứng.

Từ Nha Trang, Nhà báo Võ Văn Tạo nói:

<i>"Ông Trần Đăng Thanh dọa rằng nếu Diễn biến hòa bình
thay đổi thể chế thì những người ngồi đây sẽ mất sổ
hưu, đấy là một sự lừa đảo ghê gớm. Vì không có một
thể chế mới nào họ điên rồ mà đẩy những người làm
công ăn lương ra đường. Mà thể chế nào cũng phải có bộ
máy để duy trì và quản lý đất nước, bộ máy nào cũng
phải có lực lượng quân đội để bảo vệ tổ quốc, lực
lượng công an để duy trì an ninh trật tự".</i>

Khi được hỏi trước sự tự chuyển biến rất lớn của
Đảng CSVN về đường lối, thì chính quyền VN có cần thiết
phải duy trì công tác chống Diễn biến hòa bình nữa hay không?

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, thấy rằng căn cứ vào tình hình trong
nước và thế giới hiện nay thì chuyển đổi thể chế chính
trị là vấn đề tất yếu và không thể tránh khỏi. Do vậy
chống Diễn biến hòa bình là việc không cần thiết và là
thiếu thức thời. Bỏ việc này sẽ tránh được đổ vỡ
không cần thiết.

<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Công tác chống Diễn
biến hòa bình nếu không khuyến khích được thì cũng không
nên chống nữa, đó là quan điểm đúng đắn nhất.<img
class="quoright" src="/misc/quoright.png"/> <br class="quoteclear"></div><div
class="quoteauthor">» Nhà báo Nguyễn Vũ Bình</div></div>

- Từ Hà nội, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói:

<i>"Công tác chống Diễn biến hòa bình nếu không khuyến
khích được thì cũng không nên chống nữa, đó là quan điểm
đúng đắn nhất. Vì nó còn có thể gây đổ vỡ cho Đảng và
nhà nước VN trong một tương lai gần sắp tới và người dân
sẽ đỡ mất mát nhiều hơn. Việc loại bỏ vấn đề chống
Diễn biến hòa bình đó là điều đương nhiên và cần thiết
hiện nay."</i>

TS. Nguyễn Quang A nêu thắc mắc: nếu Đảng CSVN duy trì chủ
trương chống Diễn biến hòa bình tức là họ muốn chuyển
đổi bằng cách không hòa bình hay sao? Theo ông sự chuyển đổi
hay diễn biến là điểm cốt lõi của Chủ nghĩa Mark, đó là
điều hết sức mâu thuẫn và trong Đảng CSVN hiện nay chỉ có
một bộ phận hết sức nhỏ mà ông gọi là cảnh sát tư
tưởng muốn chống Diễn biến hòa bình vì để bảo vệ quyền
lợi của mình.

TS. Nguyễn Quang A nói:

<i>"Tôi nghĩ rằng việc chống Diễn biến hòa bình là một
chuyện hết sức là vô duyên và lạc lõng. Lẽ ra người ta
phải cổ vũ và thúc đẩy cho việc Diễn biến hòa bình, như
thế mới thực sự là người vì dân, vì đất nước và vì
dân tộc."</i>

Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng chính Đảng CSVN đang tự diễn
biến thông qua các chủ trương đường lối của mình trong một
thời gian dài. Đặc biệt là thời gian gần đây, xu hướng
thân chủ nghĩa tư bản phương Tây, đặc biệt là Hoa kỳ và
chống Trung Quốc là điều không phải bàn cãi.

Nhà báo Võ Văn Tạo nói:

<i>"Con đường Diễn biến hòa bình là một thực tế không
thể tránh khỏi, chứ không thể do sự trì kéo của một số
phần tử nào đó mà nó không thể đến. Muốn hòa nhập với
thế giới, muốn trao đổi về kinh tế thì bắt buộc phải
diễn biến, kể cả ở hạ tầng kinh tế và thay đổi về
thượng tầng kiến trúc là chính trị. Chống Diễn biến hòa
bình là ngớ ngẩn và vô duyên, nó chỉ có hại cho đất nước
mà chả có lợi gì cho toàn thể người dân."</i>

Mục đích cao nhất của mỗi con người cũng như mọi chính
quyền đúng nghĩa là phải hướng tới để xây dựng cho mình
một xã hội văn minh, dân chủ và tự do. Đó cũng chính là
vấn đề tất yếu của nhân loại mà không ai có thể cản
trở được.
***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140823/anh-vu-co-can-thiet-chong-dien-bien-hoa-binh-nua-hay-khong),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét