Hoàng Nhất Phương - Điểm sách "Sau Bức Màn Đỏ " của Hoàng Dung

<div class="boxright300"><img
src="http://vnlac.org/wp-content/uploads/2011/12/DSC_01833.jpg" /><div
class="textholder"></div></div>


Tháng Tư năm 1975, khi những người cộng sản tiến vào Sài Gòn
"giải phóng Miền Nam," kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 21
năm giữa hai miền Nam-Bắc. Gần bốn mươi năm sau, nhiều tài
liệu mật được công bố, và nhiều quyển sách viết về
cuộc chiến tại Việt Nam, trong đó có <em>"Sau Bức Màn Đỏ:
Hậu Trường Chính Trị Việt Nam Sau Năm 1975"</em> của tác giả
Hoàng Dung, cho thấy điều gọi là "công cuộc giải phóng Miền
Nam" do những người Cộng Sản Việt Nam tiến hành, thật sự
không phải vì Việt Nam, mà vì Liên Xô muốn đưa Chủ Nghĩa
Cộng Sản vào Việt Nam, muốn biến Việt Nam thành tiền đồn
của phe Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Nam Á. Viết về cuộc
chiến "giải phóng Miền Nam" do Miền Bắc khởi xướng, nhà
sử học Douglas Pike nhận xét:


<blockquote>"Trong lúc phát triển khái niệm đấu tranh, Việt Nam
đã cách mạng hóa nghệ thuật chiến tranh, đặt nó vào một
"khuôn khổ khái niệm" hoàn toàn mới. Trong khuôn khổ này,
chiến tranh tâm lý cũng ngang hàng với chiến tranh vũ trang. Giờ
đây toàn dân là chiến trường, và truyền thông - nghệ thuật
tuyên truyền bằng hình ảnh - chính là vũ khí."</em> [ <em>"Pike's
thesis is that in developing the concept of dau tranh the Vietnamese have
revolutionized the art of war, giving it an entirely new "conceptual
framework." In this framework, psychological warfare has parity with armed
warfare. The entire people are now the battlefield, and communication--the
art of projecting an image--is the weapon."][1]</blockquote>


<em>"Sau Bức Màn Đỏ: Hậu Trường Chính Trị Việt Nam Sau Năm
1975"</em> dày 456 trang của Hoàng Dung, là quyển sách thứ 33 do
Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2007. Tác giả tên
thật là Hoàng Xuân Trường - một bác sĩ y khoa cư ngụ tại
Washington D.C. Ông sinh trưởng tại Miền Bắc Việt Nam, theo gia
đình di cư vào Miền Nam sau Hiệp Định Geneva năm 1954, học
Trung Học Chu Văn An, Đại Học Y Khoa Sài Gòn và trở thành bác
sĩ quân y. Ông từng có mặt tại chiến trường bên cạnh các
chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong những năm khốc
liệt nhất của chiến tranh kéo dài đến năm 1975. Ông bị đi
học tập cải tạo tại nhiều trại tù cộng sản trước khi
được thả, và đã vượt biển để tìm tự do. Có thể nói
tác giả Hoàng Dung đã từng trải đầy đủ những đoạn
đường đau khổ của một người Việt Nam, đã <em>"khóc cười
theo vận nước nổi trôi"</em> [2] của giòng lịch sử giống
như những người ở trong lứa tuổi của ông.


Nội dung của <em>"Sau Bức Màn Đỏ"</em> nói về những dữ
kiện và những biến chuyển trong Đảng Cộng Sản Việt Nam,
kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đằng sau những điều mọi
người từng biết về chế độ cộng sản là gì? Đây chính
là cốt lõi vấn đề của "Sau Bức Màn Đỏ." Tác giả trình
bày đại cương về Tổ Chức của Chính Quyền Cộng Sản Việt
Nam, và cho thấy:<blockquote>"Tổ chức hành chánh của những quốc gia Cộng Sản
có một số khác biệt, theo đó, đảng Cộng Sản là đảng
độc tôn và duy nhất, nắm thực quyền lãnh đạo tất cả các
cơ quan, các ngành, kể cả quân đội của quốc gia. Tất cả
những nhân vật lãnh đạo chính quyền đều phải là đảng
viên. Trong những cơ quan cấp thấp hơn, dù đôi khi vì khả
năng mà không ở địa vị lãnh đạo, đảng viên vẫn là
những người có quyền lực và dễ được thăng tiến nhất.
Song song với những ban lãnh đạo đơn vị hành chánh hay quân
đội từ cấp lớn đến cấp nhỏ, có những đơn vị đảng
ủy cơ quan, chẳng hạn quận ủy, tỉnh ủy, chính ủy trung
đoàn, sư đoàn..."[3]
</blockquote>


Những diễn biến quan trọng nhất của đảng là các kỳ đại
hội, được ghi lại trong <em>"Sau Bức Màn Đỏ"</em> từ Chương
1 đến Chương 7 - nói về những gì xảy ra sau bảy đại hội
đảng, từ đại hội đảng lần thứ tư năm 1976, đến đại
hội đảng lần thứ mười năm 2006. Phần mục lục bao gồm
những bài viết về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và
hai nước láng giềng Campuchia ở phía Tây Nam và Trung Quốc ở
phía Bắc, với hai cuộc chiến biên giới năm 1979. Từng sự
kiện nối tiếp nhau đan kết thành bức tranh toàn cảnh của
hậu trường chính trị, là nguyên nhân sâu xa và trực tiếp
đối với những thay đổi trong nền chính trị Việt Nam, đối
với những bước thăng trầm và sóng gió từ sau ngày 30 tháng 4
năm 1975.<blockquote>"Bộ Chính Trị của đảng là cơ quan có quyền lực
nhất nước. Chính Bộ Chính Trị thành lập chính phủ, đề
cử Chủ Tịch Nhà N,ước để cho Quốc Hội chấp thuận. Bộ
Chính Trị cũng đề ra chính sách để chính phủ thi hành.
Nhiều khi, ủy viên Bộ Chính Trị còn phổ biến thông tư hay
chỉ thị cho từng đơn vị, từng cơ quan để thi hành qua hệ
thống đảng ủy mà không cần qua hệ thống hành chánh. Sự
quan trọng của mỗi ủy viên Bộ Chính Trị sẽ tùy theo thứ
tự cao thấp trong danh sách, cao nhất là Tổng Bí Thư. Tuy nhiên,
do tệ nạn bè phái, đôi khi có những ủy viên Bộ Chính Trị
dù ở thứ tự cao cũng không có thực quyền, chẳng hạn trong
thời gian Lê Duẩn làm Tổng Bí Thư, Lê Đức Thọ (thứ 6) là
người có quyền hành nhiều hơn Trường Chinh (thứ 2) hay Phạm
Văn Đồng (thứ 3)..."[3]</blockquote>


Chính vì Bộ Chính Trị của đảng là cơ quan có quyền lực
nhất nước, dưới chế độ đảng trị quyền lợi đi đôi
với chức vụ, cho nên những tranh chấp nội bộ của các lãnh
tụ Cộng Sản luôn diễn ra. Bề ngoài đảng là một khối
đoàn kết nhất trí, nhưng bên trong ngấm ngầm chia bè kết
phái rất khốc liệt. Tác giả Hoàng Dung viết:<blockquote>"Trong đảng Cộng Sản Việt Nam, sự tranh giành quyền
lực trong bóng tối tuy không dã man như thời Staline, tàn bạo
như thời Mao Trạch Đông, nhưng những thủ đoạn được dùng
cũng rất tinh vi. Trong những năm gần đây, sự tranh giành
quyền hành được coi như xảy ra giữa hai phe nhóm (hay bè phái)
trong đảng, tạm gọi là bảo thủ và tiến bộ (đúng hơn là
thực dụng ). Hai từ ngữ bảo thủ và tiến bộ này đúng ra
chỉ áp dụng được về phương diện kinh tế. Ông Đặng Văn
Việt, anh hùng quân đội Cộng Sản trong chiến tranh Đông
Dương I, năm 2006 đã phân biệt hai xu hướng chính trị ở
Việt Nam đúng nghĩa hơn như sau: "bảo thủ là những người có
chức, có quyền, có thể bắt bớ và gán tội người khác, còn
tiến bộ là những người không chức không quyền, chỉ có
ngòi bút và cái mồm."[3]</blockquote>


Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn hãnh tiến và cả tin vào thế
chủ động tiến công của ba giòng thác cách mạng - một khái
niệm chính trị do Tổng Bí Tư Lê Duẩn đề ra đầu thập niên
1980. Ba giòng thác cách mạng này là cách mạng quan hệ sản
xuất, cách mạng văn hóa tư tưởng, và cách mạng khoa học kỹ
thuật. Trong hàng thập kỷ qua dưới ba giòng thác cách mạng
của chế độ đảng trị, xã hội Việt Nam đã phát triển
đầy hy vọng, hay đã thụt lùi một cách tuyệt vọng như thế
nào, đều được phân tích trong <em>"Sau Bức Màn Đỏ."</em> Tác
giả Hoàng Dung hy vọng quyển sách giúp người Việt có cái
nhìn tổng quát và thứ tự, đối với những điều thuộc về
lịch sử.


<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>

2:51am Chủ Nhật ngày 8 tháng 6 năm 2014

[1]. <em>"PAVN:People's Army of Viet Nam" </em>by Douglas Pike
[2] <em>"Tình Ca."</em> Nhạc phẩm của Phạm Duy
[3]. <em>"Phần 3: Đại Cương Về Tổ Chức Chính Quyền CSVN"</em>


<center><div class="boxright"><img
src="http://motgoctroi.com/StLichsu/LSCandai/TraiCaiTao/CT_01.jpg"
width="550" /><div class="textholder"></div></div></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140615/hoang-nhat-phuong-diem-sach-sau-buc-man-do-cua-hoang-dung),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét