Đôi điều về Dân Luận

Dân Luận theo đuổi một nền báo chí công dân, nơi mỗi độc giả chính là một nhà báo.

Mục tiêu của Dân Luận là cung cấp cái nhìn đa chiều về các vấn đề kinh tế - xã hội - văn hóa của Việt Nam và thế giới, với mong mỏi độc giả sẽ tự xây dựng cho mình phương pháp tư duy độc lập và khoa học.

Trang blog này là cầu nối giữa Dân Luận với độc giả trong nước, trong trường hợp bạn không truy cập được vào địa chỉ chính thức www.danluan.org.

Chúng tôi được biết Dân Luận đã bắt đầu bị chặn bởi tường lửa ở Việt Nam. Vì thế, xin mời bạn tham khảo cách vượt tường lửa để tiếp tục truy cập Dân Luận. Trong trường hợp gặp trục trặc, bạn có thể liên lạc với tqvn2004 tại huannc@gmail.com được hướng dẫn cụ thể.
(c) Dân Luận 2009. Cung cấp bởi Blogger.

Tổng số lần đọc

Google+ Followers

<blockquote>Kính gửi: BBT báo Dân Luận

Chúng tôi xin gửi đến BBT báo Dân Luận TUYÊN BỐ YÊU CẦU
ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI VÀ QUYỀN CÔNG DÂN TRONG VIỆC GÓP Ý
SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP.

Rất mong BBT báo Dân Luậnđăng tải để người Việt Nam trên
toàn cầu được bày tỏ quan điểm và sử dụng quyền làm
người, quyền công dân của mình trước vấn đề tối quan
trọng này của đất nước.

Xin chân thành cảm ơn BBT báo Dân Luận

TM. Phong trào Con đường Việt Nam
Lê Thăng Long</blockquote>


<center><h2>PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM</h2></center>


<center><h2>TUYÊN BỐ YÊU CẦU ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI VÀ
QUYỀN CÔNG DÂN
TRONG VIỆC GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP</h2></center>

<h2>Xét rằng:</h2>

- Quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền biểu tình và
quyền khiếu nại - tố cáo là những quyền con người bất
khả xâm phạm được Hiến pháp Việt Nam quy định và được
bảo vệ bởi các luật pháp quốc tế như Tuyên Ngôn Quốc tế
Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và
Chính Trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam cam kết tôn trọng.

- Quyền tham gia quản lý đất nước, kiến nghị với các cơ
quan quản lý nhà nước, quyền giám sát các hoạt động của
Quốc hội là những quyền công dân cơ bản của nhân dân Việt
Nam được Hiến pháp bảo vệ và không cho phép bất kỳ một
sự hạn chế nào đối với các quyền này.

- Sửa đổi Hiến pháp là việc hệ trọng quốc gia nên phải
để toàn dân quyết định mọi vấn đề liên quan đến nó.
Từ việc tiếp nhận ý kiến ngay từ lúc soạn thảo ban đầu
đến thời hạn đóng góp ý kiến, tranh luận và cuối cùng là
phúc quyết thông qua Hiến pháp đều phải được quyết định
thông qua trưng cầu dân ý.

<h2>Do vậy:</h2>

- Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ngày 27/02/2013
về việc góp ý sửa đổi hiến pháp phải theo quy định của
nghị quyết của Quốc hội trên một bản dự thảo Hiến pháp
duy nhất là một sự hạn chế không phù hợp với các nguyên
tắc nêu trên.

- Phát biểu ngày 25/02/2013 của Tổng bí thư đảng Cộng sản
Việt Nam cho rằng có sự suy thoái về chính trị, tư tưởng,
đạo đức trong việc góp ý sửa đổi Hiến pháp, dù có thể
được hiểu là huấn thị dành riêng cho các đảng viên đảng
Cộng sản Việt Nam, nhưng với thực tế về sự ảnh hưởng
bao trùm của đảng này đối với lực lượng công an thì phát
biểu đó không thể không tạo ra một sự e sợ đối với
người dân bình thường trong việc tham gia sửa đổi Hiến
pháp. Điều này tạo ra một sự hạn chế rất đáng kể các
quyền con người và quyền công dân nêu trên mà không thông qua
một quy trình làm luật hợp hiến.

- Tuyên bố của cá nhân nhà báo Nguyễn Đắc Kiên ngày
25/02/2013 về những nội dung liên quan đến đảng Cộng sản
Việt Nam trong bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi là việc sử
dụng đúng đắn và hợp pháp các quyền con người và quyền
công dân nêu trên. Nếu có sự liên quan giữa tuyên bố cá nhân
này và sự sa thải nhà báo Nguyễn Đắc Kiên thì đó là sự vi
phạm pháp luật Việt Nam lẫn quốc tế.

<h2>Vì những lẽ trên, Phong Trào Con Đường Việt Nam yêu
cầu:</h2>

1. Quốc hội Việt Nam phải tôn trọng và tạo mọi điều kiện
cho nhân dân Việt Nam không bị hạn chế nào để sử dụng
những quyền con người và quyền công dân nêu trên cho việc
đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp. Và việc này chỉ để
nhằm một mục tiêu duy nhất là làm cho dân giàu nước mạnh
và bảo vệ tổ quốc, chứ không nhằm bảo vệ bất kỳ một
nhóm và ý thức hệ nào. Do đó phạm vi góp ý và tranh luận
phải không bị hạn chế và không có bất kỳ vùng cấm nào
như Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội kiêm Trưởng ban
biên tập Hiến pháp Phan Trung Lý đã phát biểu.

2. Mọi cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp của Nhà nước
Việt Nam phải bảo vệ và khuyến khích công dân Việt Nam sử
dụng quyền con người và quyền công dân của mình để làm
chủ đất nước thông qua việc nêu lên ý muốn của mình đối
với việc sửa đổi Hiến pháp. Đây không chỉ là trách nhiệm
của các cơ quan này mà còn là điều thiết yếu để chấn
hưng và bảo vệ đất nước hiện nay. Hơn nữa các cơ quan này
cũng phải có trách nhiệm ngăn chặn hiệu quả mọi sự trù
dập và đàn áp có thể xảy ra đối với cá nhân nhà báo
Nguyễn Đắc Kiên nói riêng và tất cả công dân Việt Nam tham
gia ý kiến, tranh luận về sửa đổi Hiến pháp nói chung.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam nếu muốn những quan điểm của
mình trong Hiến pháp sửa đổi được tôn trọng thì cũng phải
tôn trọng những quan điểm của bất kỳ cá nhân, nhóm hay tổ
chức nào khác. Nếu không sẽ dẫn đến một sự chia rẽ sâu
sắc sức mạnh đoàn kết và hòa hợp dân tộc, gây bất ổn
xã hội và làm suy yếu tiềm lực quốc gia, đặt chủ quyền
đất nước trước sự đe dọa nghiêm trọng hơn.

Qua tuyên bố này, Phong trào Con đường Việt Nam cũng kêu gọi
nhân dân trong và ngoài nước tích cực và mạnh dạn sử dụng
quyền con người và quyền công dân để thể hiện ý muốn
của mình đối với một bản Hiến pháp của nhân dân Việt
Nam. Đây là việc rất thiết thực để xây dựng một nhà
nước thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân,
nhằm làm cho xã hội công bằng, người dân giàu mạnh, đất
nước văn minh.

Ngày 1 tháng 3 năm 2013,
TM. Phong Trào Con Đường Việt Nam
Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130302/phong-trao-con-duong-viet-nam-yeu-cau-dam-bao-quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

0 phản hồi:

Đăng nhận xét

Các bài viết có liên quan của vụ án Cù Huy Hà Vũ được Dân Luận tập hợp tại đây: Hồ Sơ Cù Huy Hà Vũ, hoặc theo từ khóa "Cù Huy Hà Vũ".

Độc giả có thể truy cập Dân Luận an toàn hơn qua cổng HTTPS (HTTP có mã hóa bảo mật), bằng cách thêm https:// vào đằng trước địa chỉ danluan.org, hoặc bấm vào đây!
Bấm vào đây để đọc chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992
Bấm vào đây để đọc cuốn Trần Huỳnh Duy Thức - Con Đường Nào Cho Việt Nam

Quỹ Dân Luận


Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!

Hỗ trợ dân chủ

Bạn có thể chia sẻ tấm lòng của mình với các nhà hoạt động dân chủ trong nước và gia đình của họ, ngay cả khi bạn đang ở trong nước. Bạn chỉ cần ra bưu điện, hỏi về dịch vụ "chuyển tiền nhanh". Người ta sẽ cấp cho bạn một phiếu, trong đó có phần thông tin người gửi và người nhận. Phần người nhận bạn cần điền chi tiết và chính xác. Còn phần người gửi, bạn không cần điền chính xác. Phí chuyển tiền không đắt, hãy làm gì đó chứng tỏ xã hội đứng phía sau những công dân này!

Danh sách các nhà hoạt động dân chủ trong nước và địa chỉ của họ có thể được tìm thấy ở đây!

Dân Luận kêu gọi bài vở theo chủ đề: Nghiên cứu kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động và xây dựng phong trào của Tổ chức Otpor (Phản Kháng) của Serbia. Đây là kinh nghiệm là các lực lượng đối kháng tại Tunisia và Ai Cập đã vận dụng để lật đổ độc tài tại các quốc gia này...

Bài mới trên Dân Luận

Archives