Thư giãn: Lời kêu gọi ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%9Di_k%C3%AAu_g%E1%BB%8Di_to%C3%A0n_qu%E1%BB%91c_kh%C3%A1ng_chi%E1%BA%BFn">Hồ
Chí Minh - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến</a></li>
</ul></div>
Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn quyền con người, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng
chúng ta càng nhân nhượng, Đảng CSVN càng lấn tới, vì họ
quyết tâm ngăn cấm chúng ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu
mất quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, nhất định
không để đất nước tụt hậu.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp
1992!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ,
không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt
Nam thì nên ký tên vào bản kiến nghị để đòi quyền dân
chủ. Ai có bút dùng bút. Ai có mail dùng mail, không có mail thì
dùng blog... Ai cũng nên ra sức ký tên vào bản kiến nghị sửa
đổi hiến pháp 1992.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ phút đòi quyền dân chủ đã đến. Ta phải hy sinh đến
giọt... mực cuối cùng, để góp phần phát triển đất nước.

Dù phải gian lao ký tên, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh,
quyền dân chủ nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam dân chủ muôn năm!

Kiến nghị thắng lợi muôn năm!***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130302/loi-keu-goi-ky-ten-vao-ban-kien-nghi-sua-doi-hien-phap-1992),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét