Đôi điều về Dân Luận

Dân Luận theo đuổi một nền báo chí công dân, nơi mỗi độc giả chính là một nhà báo.

Mục tiêu của Dân Luận là cung cấp cái nhìn đa chiều về các vấn đề kinh tế - xã hội - văn hóa của Việt Nam và thế giới, với mong mỏi độc giả sẽ tự xây dựng cho mình phương pháp tư duy độc lập và khoa học.

Trang blog này là cầu nối giữa Dân Luận với độc giả trong nước, trong trường hợp bạn không truy cập được vào địa chỉ chính thức www.danluan.org.

Chúng tôi được biết Dân Luận đã bắt đầu bị chặn bởi tường lửa ở Việt Nam. Vì thế, xin mời bạn tham khảo cách vượt tường lửa để tiếp tục truy cập Dân Luận. Trong trường hợp gặp trục trặc, bạn có thể liên lạc với tqvn2004 tại huannc@gmail.com được hướng dẫn cụ thể.
(c) Dân Luận 2009. Cung cấp bởi Blogger.

Tổng số lần đọc

Google+ Followers

<center><img
src="http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/images/government_792x300.jpg"
width="550" /></center>

<em>Mục đích của một chính phủ là gì? Tại sao chính phủ
cần phải tồn tại? Đọc để tìm ra mục đích của chính
phủ và tầm quan trọng của nó...</em>

"Tại sao chính phủ được thiết lập? Bởi vì niềm đam mê
của con người sẽ không phù hợp với mệnh lệnh của lý trí
và công lý nếu không bị hạn chế." - Alexander Hamilton

"Chúng ta coi những sự thật này là hiển nhiên, rằng mọi
người sinh ra đều bình đẳng, rằng họ được Tạo Hóa ban
cho các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền Sống,
quyền Tự do, và Mưu cầu Hạnh phúc - Để bảo đảm các
quyền đó, chính phủ được mọi người thiết lập nên... -
Thomas Jefferson (Tuyên ngôn Độc lập)

Hai trích dẫn ở trên giải thích rõ ràng mục đích của chính
phủ là gì một cách cô đọng tới mức bài viết này của tôi
xét ra không còn cần thiết nữa. Tôi đã cố gắng giải thích
hai điểm được đề cập trong hai trích dẫn ở trên để
định nghĩa chính phủ. Đây là một trong những câu hỏi cơ
bản nhất của khoa học chính trị và suy ngẫm về câu hỏi
này cũng là điều đáng tìm hiểu nếu bạn là một sinh viên
ngành này. Trả lời câu hỏi này là hiểu được bản chất
của cai trị và các nguyên tắc cơ bản cần có.

Hãy tưởng tượng một chút, nếu không có chính phủ, thì thế
giới xung quanh bạn sẽ như thế nào. Điều này sẽ cung cấp
cho bạn khá nhiều ý tưởng về lý do tại sao chúng ta cần có
một chính phủ và mục đích của nó là gì. Khi bạn đi đọc
tiếp bài này, bạn sẽ nhận ra rằng nhu cầu về cai/quản trị
là một hệ quả tự nhiên của một thực tế rằng con người
là một động vật xã hội. Để một xã hội ổn định và
phát triển trong hòa bình, điều cần thiết là con người phải
trở thành một động vật chính trị và chấp nhận một loại
hình chính phủ cụ thể.

Chính phủ là bất kỳ tổ chức nào nắm giữ quyền lực cao
nhất trong một vùng hoặc một quốc gia và là trọng tài tối
cao về các vấn đề pháp lý, chính sách và trật tự công
cộng. Một quốc gia được xác định bởi sự tồn tại của
một chính phủ mà có quyền kiểm soát đối với lãnh thổ
của một quốc gia mình. Ba nhánh của chính phủ bao gồm lập
pháp, hành pháp và tư pháp là ba trụ cột mà trên đó tòa nhà
chính phủ dân chủ được dựng nên.

Có thể có các loại chính phủ khác nhau tùy thuộc vào cách
chia sẻ quyền lực giữa nhân dân với nhau. Có chế độ dân
chủ như của Mỹ, mà chính phủ của họ được người dân
bầu ra và ở cực kia là những chế độ độc tài toàn trị
nắm giữ quyền lực bằng vũ lực. Các loại hình chính phủ
tôi nêu lên trong phần còn lại của bài viết này là một thẻ
chế dân chủ liên bang đang tồn tại ở Mỹ. Loại hình chính
phủ này được chỉ đạo bởi một tập hợp các nguyên tắc
đã được lựa chọn để cùng hòa nhập vào hiến pháp. Hầu
hết các quyết định được thực hiện bởi một chính phủ
trung ương được tạo thành từ một tập hợp các đại diện
dân cử.

<h2>Mục đích của Chính phủ là gì?</h2>

Tìm hiểu về mục đích của một chính phủ đã được thiết
lập là cố gắng để nắm được sự cần thiết phải phân
chia quyền lực trong xã hội. Liệt kê dưới đây là những
mục đích chính của chính phủ.

<h3>Phát huy quyền con người cơ bản </h3>

Mục đích chính của chính phủ liên bang là duy trì và bảo vệ
các quyền cơ bản của con người về tự do, bình đẳng, hòa
bình, và công lý. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ
được tự do tư tưởng, tự do quyết định vận mệnh của
riêng mình và trên hết là quyền mưu cầu hạnh phúc!

<h3> Duy trì Hòa Bình Qua Thực thi Pháp luật & Trật tự Xã
hội</h3>

Để duy trì hòa bình, chính phủ cần thực thi pháp luật và duy
trì trật tự. Chính phủ cần phải thiết lập một hệ thống
tư pháp công bằng có thể thực thi công lý và trừng phạt
tội phạm. Phải thiết lập một tổ chức nội bộ nhằm thực
hiện pháp quyền (như Cục điều tra Liên bang & các Đơn vị
Cảnh sát Tiểu bang tinh nhuệ). Chức năng này bao gồm bảo vệ
tài sản cá nhân và cuộc sống của công dân.

<h3>Bảo vệ chủ quyền của quốc gia</h3>

Mỗi chính phủ phải bảo vệ đất nước và con người khỏi
các yếu tố đe dọa tự do của dân tộc. Để thực hiện
những nguyên tắc này, chính phủ phải xây dựng lực lượng
quốc phòng để bảo vệ biên giới và lợi ích kinh tế của
quốc gia. Đây là mục đích cơ bản quan trọng nhất của chính
phủ.

<h3>Thực hiện cải cách kinh tế và xã hội</h3>

Một mục đích chính nữa của các cơ quan chính quyền địa
phương, cũng như của chính phủ liên bang là làm ra các đạo
luật nhằm đạt được cải cách về kinh tế cũng như xã
hội. Các chính sách của chính phủ phải được sửa chữa
hoặc điều chỉnh theo nhu cầu. Điều này được các đại
diện dân cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu nhất trí.

<h3>Thu thuế</h3>

Các nguồn lực kinh tế nhằm trang trải cho tất cả các cơ sở
quản lý nhà nước và việc thực hiện các chính sách không
thể có được nếu không thu thuế từ dân chúng. Chính phủ
cần phải có một hệ thống thuế công bằng để phụ vụ cho
mục đích đó.

<h3>Cung cấp Giáo dục, Cơ sở hạ tầng, Chăm sóc y tế</h3>

Các nhu cầu cơ bản nhất của con người bao gồm giáo dục,
thực phẩm, các cơ sở y tế phải được thỏa mãn thông qua
các chính sách về quản trị. Chính phủ phải cung cấp cơ sở
hạ tầng để những nhu cầu này được đáp ứng.

Hy vọng tôi đã cho bạn một ý tưởng chung chung về mục
đích của một chính phủ. Nếu chúng ta cần cùng tồn tại
một cách hòa bình, chia sẻ các nguồn tài nguyên được thiên
nhiên cung cấp và bảo vệ các quyền tự do của mỗi con
người, chúng ta cần một chính phủ. Cơ thể xã hội sẽ không
thể duy trì được nếu không có xương sống của pháp luật
và trật tự vì chúng ta vốn là loài động vật có tính cá
nhân rất cao. Do đó, việc áp dụng pháp quyền thường được
tất cả mọi người thông qua. Nói tóm lại, mục đích của
một chính phủ là bảo vệ tự do và bảo vệ chính kết cấu
của xã hội.

Nguồn: <a
href="http://www.buzzle.com/articles/purpose-of-government.html">Buzzle</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130305/omkar-phatak-muc-dich-cua-chinh-phu-la-gi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

0 phản hồi:

Đăng nhận xét

Các bài viết có liên quan của vụ án Cù Huy Hà Vũ được Dân Luận tập hợp tại đây: Hồ Sơ Cù Huy Hà Vũ, hoặc theo từ khóa "Cù Huy Hà Vũ".

Độc giả có thể truy cập Dân Luận an toàn hơn qua cổng HTTPS (HTTP có mã hóa bảo mật), bằng cách thêm https:// vào đằng trước địa chỉ danluan.org, hoặc bấm vào đây!
Bấm vào đây để đọc chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992
Bấm vào đây để đọc cuốn Trần Huỳnh Duy Thức - Con Đường Nào Cho Việt Nam

Quỹ Dân Luận


Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!

Hỗ trợ dân chủ

Bạn có thể chia sẻ tấm lòng của mình với các nhà hoạt động dân chủ trong nước và gia đình của họ, ngay cả khi bạn đang ở trong nước. Bạn chỉ cần ra bưu điện, hỏi về dịch vụ "chuyển tiền nhanh". Người ta sẽ cấp cho bạn một phiếu, trong đó có phần thông tin người gửi và người nhận. Phần người nhận bạn cần điền chi tiết và chính xác. Còn phần người gửi, bạn không cần điền chính xác. Phí chuyển tiền không đắt, hãy làm gì đó chứng tỏ xã hội đứng phía sau những công dân này!

Danh sách các nhà hoạt động dân chủ trong nước và địa chỉ của họ có thể được tìm thấy ở đây!

Dân Luận kêu gọi bài vở theo chủ đề: Nghiên cứu kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động và xây dựng phong trào của Tổ chức Otpor (Phản Kháng) của Serbia. Đây là kinh nghiệm là các lực lượng đối kháng tại Tunisia và Ai Cập đã vận dụng để lật đổ độc tài tại các quốc gia này...

Bài mới trên Dân Luận

Archives