Lê Diễn Ðức - Giới tinh hoa cần phải nổi giận

<center><img src="http://img812.imageshack.us/img812/668/hienphap.jpg"
/></center>
<center><em>Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban Dự thảo Sửa
đổi Hiến pháp vừa gia hạn thời gian góp ý tới 30 tháng 9
năm nay. </em></center>


<a
href="http://www.tinmoi.vn/cong-thu-khan-yeu-cau-tao-dieu-kien-gop-y-hien-phap-011238444.html">Công
thư gửi các cấp ủy đảng</a>, các cấp, các ngành, cơ quan,
tổ chức, địa phương, viết:

"Cần có nhiều tin, bài viết trên các phương tiện thông tin
đại chúng phân tích, làm rõ những nội dung của Dự thảo
sửa đổi Hiến pháp với lập luận khoa học, thuyết phục,
chặt chẽ; làm cho người dân nắm vững, hiểu đúng nội dung
của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, từ đó bày tỏ quan
điểm, chính kiến của mình. Đồng thời, cần kịp thời đấu
tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi
Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ
khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và
chế độ ta".

"Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhận thấy thời gian
tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992 đã được Quốc hội quyết định tại Nghị
quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 là bắt đầu từ ngày
02/01/2013 đến hết ngày 31/3/2013. Kết quả việc tổ chức lấy
ý kiến nhân dân theo thời hạn này sẽ được tập hợp, tổng
hợp đầy đủ và kịp thời tiếp thu, chỉnh lý để trình
Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013) và sẽ
được tiếp tục chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét, thông
qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2013).

Kể từ sau ngày 31/3/2013 cho đến thời điểm 30/4/2013 và cho
đến 30/9/2013 trước khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
được trình Quốc hội thông qua, nhân dân vẫn tiếp tục đóng
góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992".

Như vậy, thời hạn 3 tháng đã được kéo dài thêm 6 tháng.
Động thái này cho thấy Nhà cầm quyền một mặt muốn làm
giảm thiểu cuộc tranh luận sôi nổi trên Internet, mặt khác
nỗ lực tìm cách vận động tuyên truyền để có một "ý dân"
theo ý muốn.

Cuộc chiến, thực tế là trên mạng, đã mang lại tầm ý nghĩa
lớn hơn người ta tưởng. Bản góp ý chính thức được 72
nhân sĩ, trí thức đầu tiên khởi xướng đã được trao cho
Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi HP vào ngày 4/02/2013, thực sự
đã châm ngòi lửa cho một cuộc thảo luận rộng rãi, với
hơn 8 ngàn người ủng hộ (tính đến 9/3).

Bản Kiến nghị không đơn giản chỉ là những bố sung, góp ý
mà là một ý tưởng mang tính cách mạng vì nó đưa ra một Dự
thảo khác, với những quy trình và nguyên tắc chung cho một
thể chế chính trị tự do, dân chủ, áp dụng cho mọi đảng
cầm quyền, trong đó có ĐCSVN, phù hợp với nguyện vọng của
nhân dân. Nó không đòi loại bỏ vai trò của ĐCSVN mà đưa ra
cơ sở để xác định vai trò ấy. Nó cũng đảm bảo rằng,
đảng CSVN hay bất cứ đảng phái nào cũng phải tuân thủ
những quy định của Hiến pháp. Tóm lại, nó là một hợp
đồng, một khế ước, có thể kiểm soát bởi xã hội.

Tiếp theo kiến nghị của giới trí thức, nhà báo Nguyễn Đắc
Kiên xuất hiện nổi bật với bài "<a
href="http://dackien.wordpress.com/2013/02/25/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/">Vài
lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng</a>". Anh bị buộc thôi
việc vì bài viết này. Ủng hộ anh là phong trào ký tên
"Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do" xác quyết: "Chúng tôi
không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà còn
muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp
mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là
ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành"…

Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam cũng đưa ra phân tích,
đặt câu hỏi: "Một mặt, Điều 74 khẳng định Quốc hội
là "cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất"; mặt khác,
Điều 4 lại khẳng định đảng cầm quyền là "lực lượng
lãnh đạo Nhà nước và xã hội". Vậy ai lãnh đạo ai? Phải
chăng Quốc hội chỉ là công cụ của đảng cầm quyền? Nếu
như thế, việc người dân đi bầu các đại biểu Quốc hội
có ý nghĩa gì? Một sự chọn lựa thật sự tự do hay chỉ là
thứ dân chủ hình thức?".

Báo chí lề đảng, từ Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân, đến
Công an Nhân dân, bắt đầu cay cú, mở cuộc phản công, nhưng
những lập luận họ đưa ra đều mang tính áp đặt, khiên
cưỡng, không thuyết phục.

Bất bình đẳng trong thông tin đường như là chính sách của
ĐCSVN. <a
href="http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/binh-luan-phe-phan/khong-ai-co-th-ph-nh-n-vai-tro-c-a-ng-c-ng-s-n-vi-t-nam-1.393256">Báo
đảng viết rằng</a>, "một trong các tâm điểm các bài viết
là tập trung chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của
Ðảng Cộng sản Việt Nam (ÐCS Việt Nam) đã được ghi trong
Hiến pháp". (...) Ðảng có công lãnh đạo nhân dân đấu tranh
giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, nhưng
hiện nay "đã hết vai trò lịch sử" nên cần phải "trao lại
cái quyền đó cho nhân dân" (?!)... Họ còn lớn tiếng hô hào
đòi bỏ Ðiều 4 của Hiến pháp quy định ÐCS Việt Nam là lực
lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Lợi dụng việc ÐCS
Việt Nam công khai tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu
tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng và các hiện tượng tiêu
cực khác, họ tìm mọi cách tô vẽ, thổi phồng những sai
lầm, khuyết điểm, gieo rắc hoài nghi, tâm lý bất mãn, bất
bình trong nhân dân, với mục đích gây mâu thuẫn, chia rẽ nhân
dân với Ðảng".

Người đọc chỉ được thông tin một chiều trên các phương
tiện truyền thông của đảng. Những bài viết, thậm chí kiến
nghị của giời nhân sĩ trí thức hàng đầu của Việt Nam
không hề được đưa ra. Bản kiến nghị 7 điểm đã đặt
vấn đề nghiêm túc, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, là
một phản biện với tinh thần xây dựng cao, hoàn toàn không
mang tinh thần chống phá phá đảng và nhà nước, càng không có
ý gây mâu thuẫn và chia rẽ nhân dân.

Được lịch sử đưa đẩy, ĐCSVN thực chất là chỉ là một
đảng cầm quyền, từ năm 1954 trên miền Bắc và từ năm 1975
trên cả nước, vì hoàn toàn không phải do nhân dân bầu chọn
qua bầu cử tự do. Và vì thế, không hợp thức hoá vai trò
lãnh đạo của mình thông qua đăng ký hoạt động và chịu
trách nhệm trước pháp luật, ĐCSVN tự cho toàn quyền lựa
chọn mô hình nhà nước và lãnh đạo nó.

Hiến pháp mà ĐCSVN đẻ ra chỉ là một bộ luật chung của bộ
máy nhà nước, để diễn, lừa mị, không có uy lực thực tế,
vì không phải là khế ước xã hội, có sức nặng ràng buộc
quyền lợi và nghĩa vụ giữa nhà nước và công dân. Cho nên,
ghi điều 4 vào Hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo hay
không thì cũng chẳng có thêm ý nghĩa, vì giả sử không ghi thì
trước năm 1980 (thời điểm Hiến pháp có điều 4) đảng vẫn
lãnh đạo. Cũng là hệ thống chính trị ấy, cũng một đảng
ấy cai trị. Cơ quan lập pháp là quốc hội muốn tiến hành
bất cứ tiến trình lập pháp nào cũng phải chịu sự lãnh
đạo của đảng. Đảng cầm quyền, duy nhất, không có khả
năng thay thế.

Bám lấy điều 4 chẳng qua là đảng hiện nay đã mất tình
chính danh, thực chất đã suy đồi, biến tấu thành một thứ
đảng maphia, đảng cướp, bóc lột nhân dân thậm tệ, một
hình thức vương triều phong kiến hiện đại với các ông "vua
tập thể", tận dụng đăc quyền để thâu tóm lợi ích phe
nhóm.

<a
href="http://www.viet-studies.info/kinhte/TrungKien_SuyNgamTamThu.htm">Một
cán bộ quân đội</a> với hơn 60 năm tuổi đảng đã viết:

"Chúng tôi đau vì cơ đồ đất nước đang bị hủy hoại bởi
một đội ngũ lãnh đạo tha hóa, biến chất, cầu an, hèn nhát.
Đau xót hơn nữa là những kẻ hủ bại hèn nhát này lại mang
chính sự hy sinh của các đảng viên chân chính để che đậy
cho sự hủ bại, độc ác của họ nhằm duy trì sự thống trị
độc tài xấu xa phản dân hại nước!".

"Mặc dù đã ở tuổi gần đất xa trời, nhưng với tư cách
một người đảng viên chân chính, một công dân chân chính,
tôi và nhièu đồng ngũ của tôi cũng tự kiểm điểm là đội
ngũ lãnh đạo đất nước hiện nay cũng là hệ quả của cả
một quá trình chủ quan, ngạo mạn, ấu trĩ của những người
lãnh đạo thuộc thế hệ chúng tôi".

"Thế hệ chúng tôi đã đi theo một thứ chủ nghĩa, chẳng
biện chứng và cũng chẳng lịch sử. Đã hơn một thế kỷ nay,
lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) hầu như vẫn giậm chân
tại chỗ, mọi người tùy tiện suy diễn về CNXH theo cách
hiểu của mình, nguy hiểm hơn nữa là theo lợi ích của mình!
Lẽ phải luôn thuộc về lực lượng cầm quyền! Điều tệ
hại là nhiều thế hệ lãnh đạo không bao giờ chịu thừa
nhận sự ấu trí, thậm chí sự ngu dốt, sai lầm mà trước
tiên là sai lầm về tư tưởng, về nhận thức trong công cuộc
xây dựng đất nước đã gần 40 năm nay. Cùng với những sai
lầm về tư tưởng, nhận thức, dẫn đến các thế hệ lãnh
đạo ngày càng có biểu hiện xuống cấp về đạo đức và
tác phong. Các hiện tượng dối trá, trục lợi, sống trên pháp
luật ngày càng trở nên phổ biến và diễn ra trắng trợn mọi
cấp mọi nơi".

Khi đất nước còn chiến tranh, người dân chấp nhận sự tồn
tại và vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, nhưng chiến tranh đã
chấm dứt gần 40 năm, vai trò của ĐCSVN có thể tồn tại
nhưng không thể mặc nhiên vĩnh viễn ở vị trí lãnh đạo xã
hội. Trong khi đó, đảng ngày một mất uy tín, lòng tin của
quần chúng vào đảng bị đổ nát. Đất nước, dưới sự
lãnh đạo của đảng, hơn lúc nào hết đang bị đe doạ nghiêm
trọng về chủ quyền, đạo đức xã hội xuống cấp, kỷ
cương phép nước đảo lộn, tài lực bị cạn kiệt.

Không một đảng phái chính trị nào cho mình được độc
quyền quyết định dẫn dắt xã hội. Ở các nước dân chủ,
điều này được xác định rất rõ. Một nhiệm kỳ của quốc
hội (cơ quan chỉ định lập chính phủ) chỉ kéo dài 4 hoặc 5
năm. Các đảng ra vận động tranh cử bình đẳng, nhưng thông
thường các đảng lớn mới có cơ hội nắm quyền và thường
cũng chỉ đạt trên 50% số phiếu ủng hộ của cử tri, đôi
khi dưới cả mức này, phải liên minh với các đảng khác để
thành lập chính phủ. Vì thế, không bao giờ đảng cầm quyền
với nhân dân là một thực thể thống nhất, đừng nói tới
một chính đảng mặc nhiên cầm quyền không do dân lựa chọn
để rồi khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng.

Nói chung, các lý luận khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất
của ĐCSVN được đưa trên báo chí là sự áp đặt, buộc
người dân phải chịu. Tôi tin rằng, điều 4 vẫn sẽ được
giữ nguyên và sự góp ý của người dân sẽ được lèo lái
đúng theo chỉ đạo của đảng. Họ sẽ còn nỗ lực bôi nhọ,
xuyên tạc các ý kiến hợp tình, hợp lý, thậm chí gây khó cho
những người khỏi xướng. Họ vẫn còn đủ sức mạnh để
không tạo ra bất kỳ thay đổi nào làm suy giảm sự lãnh đạo
này.

Kiến nghị của giới trí thức sẽ chẳng mang lại kết quả,
như chúng ta đự đoán trước, nhưng là cũng đã cho thấy sự
phản ứng, đối phó, chèo chống của chính quyền, thực sự
đã là sự thử thách, tập dượt quần chúng trong một cuộc
vận động xã hội, có sức lan toả tới nhiều thành phần,
thức tỉnh hay đúng hơn, đánh động tâm thức của những
người quan tâm. Thời gian sẽ bạn đồng hành. Bao giờ cũng
vậy, giới tinh hoa luôn là người khởi xướng, nhưng để
đạt được mục đich, ý tưởng của họ phải được tiếp
cận rộng lớn tới đông đảo quần chúng, điều mà họ không
có hôm nay.

Tôi cho rằng, một cuộc vận động xã hội rộng lớn như góp
ý sửa đổi Hiến pháp, con số 8 ngàn thật đáng khích lệ và
từ nay đến hết tháng 9, sẽ còn tiếp tục. Tuy nhiên nếu
không đạt được ít nhất 100 ngàn chữ ký, chứng tỏ cuộc
vận động chưa thu hút được sự chú ý của quảng đại
quần chúng. Với số lượng 27 triệu người sử dụng Internet,
con số 100 ngàn không phải là lớn. Ngoài ra, ngoài Internet chúng
ta đã không làm cách nào khác để chuyển tải đến mọi
người, trong khi nhà chức trách có thể tới từng hộ gia đình
vận động, tuyên truyền, áp đặt...

Có lẽ đã đến lúc giới tinh hoa phải nổi giận và truyền
cảm hứng cho đại đa số quần chúng. Những người chán ghét
sự lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay không ít, và tôi tin rằng,
họ sẽ là những đại diện mang thông điệp của giới nhân
sĩ, trí thức tới quần chúng lao động một cách hữu hiệu.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130311/le-dien-duc-gioi-tinh-hoa-can-phai-noi-gian),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét