Kami - Tư tưởng Hồ Chí Minh là "tư tưởng suy thoái" thì học làm gì thưa ông TBT Nguyễn Phú Trọng?

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a target="_blank"
href="http://danluan.org/tin-tuc/20130301/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-trung-voi-nuoc-hieu-voi-dan-hay-trung-voi-dang-hieu-voi">Quân
Đội Nhân Dân Việt Nam "Trung với Nước, Hiếu với Dân" hay
"Trung với Đảng, Hiếu với Dân"?</a></li>
</ul></div>

Về vấn đề trong chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 có
đưa phát biểu mang tính răn đe tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS
Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với đảng bộ
và chính quyền tỉnh Vĩnh phúc. Điều này đã làm tốn không
ít giấy mực của truyền thông lề trái để phản bác luận
điểm được coi là hồ đồ, chụp mũ và thiếu nghiêm túc
của người đứng đầu đảng CSVN.

Cụ thể phát biểu tại Vĩnh Phúc của Tổng Bí thư đảng CSVN
Nguyễn Phú Trọng như sau: <i>"Vừa rồi đã có các luồng ý
kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư
tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4
Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không?
Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không?
Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những
quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại
chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì..ì nữa! Cho
nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này."</i>

Suy thoái (tư tưởng) theo định nghĩa của Từ điển tiếng
Việt - Viện Ngôn ngữ - Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa năm
2010, trang 1121, cột 2 cho biết: Là động từ để chỉ (tư
tưởng) ở tình trạng suy yếu và sút kém dần, có tính chất
kéo dài. Có nghĩa là sự diễn biến của tư tưởng suy giảm
từ mức cao xuống thấp dần theo sự biến đổi của thời
gian, (nếu hình dung sự suy thoái bằng biểu đồ thì được
thể hiện như hình bên - Xin nhấn mạnh là từ cao xuống
thấp).

Phải thừa nhận, đối với lịch sử đảng CSVN trong thời gian
83 năm hoạt động và 68 năm ở vai trò đảng cầm quyền, thì
đỉnh cao của tư tưởng của đảng CSVN là tư tưởng Hồ Chí
Minh, người sáng lập, tổ chức và lãnh đạo đảng CSVN giành
hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do đó sự suy thoái
tư tưởng trong đảng là sự giảm sút về chính trị, tư
tưởng của các cán bộ đảng viên đảng CSVN từ năm 1945
đến nay nếu trái với tư tưởng của Hồ Chủ tịch.

Đúc kết trong các tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
của tôi còn lưu giữ do đảng CSVN ấn hành cho thấy một số
quan điểm tư tưởng của Hồ Chủ tịch nổi bật như sau:

<ol>
<li>Tôi chỉ có một đảng: Đảng Việt nam</li>
<li>Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được
tự do... Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ
ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý</li>
<li>Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để cho dân
sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là
khiến dân không thiết mở miệng...</li>
<li>Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ
để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều
lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc.</li>
<li>Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo
hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong
những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc. (Trích bản Tuyên ngôn Độc Lập
đọc ngày 2/9/1945)</li>
<li>Trung với nước, hiếu với dân là bổn phận thiêng liêng,
là mục đích của anh em, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng
là vinh dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu
tiên của nước ta ("Hồ Chí Minh, 474 ngày đọc lập đầu
tiên" NXB Thanh Niên của Đỗ Hoàng Linh tr.145)</li>
<li>Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng,
đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho
dân, chứ không phải để đè đầu dân... Dân chủ thì Chính
phủ phải là đày tớ. Làm việc ngày nay không phải để thăng
quan phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền
đuổi Chính phủ.</li>
<li>Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều
làm đầy tớ của nhân dân – Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta
mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt
của nhân dân mà ra – Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng
đáng cho nhân dân...</li>
<li>Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu
chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ
Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm
được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.</li>
<li>Một Đảng mà dấu diếm khuyết điểm của mình là một
Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của
mình, vạch rõ, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn
cảnh sinh ra khuyết điểm đó, như thế mới là một Đảng
tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính...</li>
<li>Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do,
thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì!</li>
</ol>
Nếu ngược dòng thời gian xa hơn một chút, vào những năm chưa
thành lập đảng Hồ Chủ tịch dưới cái tên Nguyễn Ái Quốc
đã gứi các yêu cầu cho nhân dân An Nam bao gồm:

<ol>
<li>Ân xá toàn diện cho những dân bản xứ vốn bị lên án vì
những hoạt động chính trị</li>
<li>Cải tổ nền công lý Ðông Dương bằng cách ban cho nhân dân
bản xứ những bảo đảm về công lý như những người Âu
Châu được hưởng, và xóa bỏ toàn bộ guồng máy tòa án
đặc biệt vốn là những phương tiện để khủng bố và đàn
áp những thành phần có trách nhiệm của nhân dân An Nam.</li>
<li>Tự do báo chí và ngôn luận</li>
<li>Tự do lập hội và hội họp </li>
</ol>
<span>v.v .......

<center><img
src="https://danluan.org/files/u1/sub03/581932_10151435692953808_1828864955_n.jpg"
alt="581932_10151435692953808_1828864955_n.jpg" width="318"></center>
<center><i>Bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp</i></center>

Bỏ qua lỗi kiến thức của ông Nguyễn Phú Trọng - Nguyên Chủ
tịch Hội đồng lý luận TW, khi không hiểu thế nào là sự
thoái hóa tư tưởng và bản chất của nó. Điều mà một
người tốt nghiệp cử nhân văn chương như ông lẽ ra cần
phải thừa sức biết rõ. Nhưng khi đối chiều với những lời
phát biểu của Hồ Chủ tịch lúc sinh thời mà đã được khái
quát hóa trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh như đã dẫn ở
trên, để đối chiếu với cái gọi là suy thoái tư tưởng như
lời ông Nguyễn Phú Trọng khi coi những ai có tư tưởng
<i>"muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh
đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam
quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không?".
</i>Như thế thì tư tưởng Hồ Chí Minh - đỉnh cao của tư
tưởng của đảng CSVN, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng
của một đảng cách mạng, lại là thứ tư tưởng thoái hóa
phải không thưa ông Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng?
Nếu thực sự tư tưởng Hồ Chí Minh là thoái hóa thì đảng
CSVN tổ chức cho các cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp
nhân dân học để làm cái gì?

Đó là không kể, tôi xin nhắc lại ông Tổng Bí thư đảng
cần phải nhớ, khi còn ở vai trò Chủ tịch Quốc Hội bản
thân ông Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu trước Quốc
hội rằng <i>"Dân chủ là dân chủ thật chứ không phải hỏi
cho có vẻ ta đây cũng hỏi ý kiến."</i>. Nhắc lại như thế
để ông và các đồng chí của ông trong bộ máy đảng và nhà
nước biết, để rồi phải bỏ cái thói nói một đằng, làm
một nẻo. Một mặt thì tỏ vẻ dân chủ ta đây trong việc
lấy ý kiến Sửa đổi Hiến pháp. Nhưng trên thực tế thì ông
lại yêu cầu <i>"Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái
này."</i>

Ở cương vị một công dân Việt nam, tôi xin thành thật khuyên
ông nói gì phải nghĩ, và nên bỏ cái lối nói mà không chỉ
người nghe không hiểu mà ngay cả người nói cũng không biết
là mình đang nói cái gì của mấy ông chính trị gia thuộc
loại ăn hại. Thương nước, thương dân thì tôi khuyên ông nên
xin nghỉ để cho nhân dân đỡ phải bực mình thưa ông Tổng
Bí thư.


Ngày 07 tháng 3 năm 2013

© Kami

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130307/kami-tu-tuong-ho-chi-minh-la-tu-tuong-suy-thoai-thi-hoc-lam-gi-thua-ong-tbt-nguyen),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét