Đào Tuấn - Đảng không phải là cọp

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Phan Trung Lý đã có lời
khẳng định: "Nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4
Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo,
không có gì cấm kỵ cả".

<div class="boxleft320"><img
src="http://daotuanddk.files.wordpress.com/2013/01/1.jpg?w=300&h=225"
/></div>
Điều 4 Hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Việt Nam "lãnh
đạo Nhà nước và xã hội".

Đảng không phải là cọp để phải gọi húy thành "ông ba
mươi".

Đảng cũng không phải là vua chúa phong kiến để dân đen phải
kỵ húy không dám nói đến.

Hiểu đúng tinh thần những gì mà Trưởng Ban biên tập Dự
thảo Hiến pháp sửa đổi thì có nghĩa là người dân có
quyền đóng góp vào toàn bộ nội dung bản hiến pháp sửa
đổi, không có vùng cấm, cũng chẳng phải lo phạm, kỵ gì
cả.

Nhìn chung, có nhiều "đất" để người dân đóng góp.
Chẳng hạn đó "khoảng trống" mà Ban biên tập hoàn toàn
không vô ý quên, khi bỏ đi quy định kinh tế nhà nước giữ
vai trò chủ đạo. Hoặc các thiết chế mới, không khó để
nhận thấy rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của người
dân: Thiết chế Hội đồng Hiến pháp với nhiệm vụ phát
hiện các vi phạm Hiến pháp, đặc biệt trong các văn bản quy
phạm pháp luật; Thiết chế Hội đồng bầu cử quốc gia, để
tạo ra sự độc lập trong vấn đề bầu cử. Và Kiểm toán
Nhà nước, cơ quan về nguyên tắc là sẽ độc lập hoàn toàn
với hành pháp…

Tuy nhiên, vẫn phải nói đến hai chữ tuy nhiên.

Trong chỉ thị (số 22-CT/TW) mới nhất về việc tổ chức lấy
ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992,
Bộ Chính trị lưu ý các cấp ủy Đảng, tổ chức đảng,
chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp: Quán triệt và
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai
(Nghị quyết 2) và kết luận Hội nghị lần thứ năm (Nghị
quyết TƯ5) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị
quyết của Quốc hội. Nghị quyết 2 khẳng định Đảng Cộng
sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo
nhà nước và xã hội. Về kinh tế, Nghị quyết cũng khẳng
định: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa…. Còn TƯ 5, khẳng định lớn nhất là vấn
đề sở hữu đất đai "thuộc sở hữu toàn dân".

Trên Pháp luật TP, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý Bộ Tư
Pháp, GS TS Lê Hồng Hạnh thật thà: Hội nghị Trung ương 5 đã
tái khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nên dự
thảo sửa đổi HP 1992 cũng quy định như vậy.

Câu này của ông bắt đầu bằng hai chữ "Tuy nhiên".

Vấn đề không thể không đặt ra là nếu "không có gì phải
cấm kỵ", chắc chắn sẽ ó những ý kiến khác với các kết
luận của Nghị quyết 2 và Nghị quyết TƯ 5.

Trong tất cả các bản Hiến pháp, đều gì nhận
quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, một trong những quyền
cơ bản của người dân. Và việc thực hiện cụ thể nhất,
sinh động nhất, chính là việc để người dân được tự do
thể hiện trong việc đóng góp cho hiến pháp sửa đổi.

Nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, người dân
có quyền, một cách trực tiếp, đóng góp ý kiến để xây
dựng đạo luật gốc, luật mẹ của các luật. Và có lẽ,
để việc đóng góp thực sự là phát huy quyền làm chủ, huy
động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận
của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân
trong việc sửa đổi Hiến pháp thì không nên đặt ra bất cứ
một chữ "tuy nhiên" nào, không nên đặt ra một vấn đề
"húy kỵ" nào. Bởi thật khó để chấp nhận một mệnh
đề kiểu "Lòng dân, tuy nhiên, ý Đảng".

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130103/dao-tuan-dang-khong-phai-la-cop), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét