Con người có đuôi “Xã hội chủ nghĩa” không phải là Con người!

<strong>TQT</strong>: Xin chào TS Hà Sĩ Phu

<strong>HSP:</strong> Vâng, xin chào nhà báo Trần Quang Thành

<strong>TQT:</strong> Tổ tiên ta từ bao đời nay vẫn phấn đấu
cho cái Quyền làm người, làm người thông minh, người toàn
diện. Nhưng trong xã hội ta ngày nay muốn làm một con người
chân chính lại khó thế thưa TS?

<strong>HSP: </strong> Trở thành một con người cho đúng nghĩa là
cả một quá trình tiến hóa rất khó khăn, từ chế độ nô
lệ sang phong kiến rồi tư bản, rồi như thế giới ngày nay.
Khó khăn ở chỗ cuộc sống xã hội buộc phải có tổ chức,
có giới lãnh đạo và giới bị lãnh đạo, hoặc thống trị
và bị trị, rồi lại có người giàu người nghèo. Nhưng kẻ
có quyền có tiền luôn lạm dụng sức mạnh ấy để đè nén,
áp chế những người không có quyền, có tiền. Bất bình
trước sự đè nén ấy, những người Cộng sản muốn xây
dựng một chế độ mới khác hẳn, đập bỏ hết những giá
trị truyền thống cũ để con người được sống ra con
người. Thấm nhuần ý tưởng đó, Tố Hữu đã ca ngợi sự
xuất hiện Cách mạng Tháng 10 là " <em>Thuở Anh chưa ra đời,
trái đất còn nức nở, nhân loại chưa thành người, đêm ngàn
năm man rợ</em>". Nhưng do cách làm sai nên kết quả là kéo
lùi lịch sử lại, con người càng chịu đè nén bất công hơn
trước, cái nhân quyền cứ ngày càng kém đi, trong khi thế
giới còn lại người ta vẫn tiếp tục từng bước nhích lên.

Nhân quyền chẳng qua là quyền làm người, mà con người trên
toàn thế giới là một "loài" thống nhất thì cái quyền
làm người đương nhiên phải giống nhau, chứ làm gì có loài
người châu Âu, loài người châu Á, loài người phương Tây
với loài người phương Đông? Nhân quyền lại tùy thuộc từng
nước ư. Vừa rồi các tổ chức xã hội dân sự trong nước
hình thành đã có chủ trương rất đúng rằng các quyền con
người cả thế giới đã công nhận thì cứ thế mà làm, nhà
nước này không thực hiện tức là đã chống lại các quyền
mà thế giới đã công nhận. Những người như anh Ba sàm,
Nguyễn Quang Lập…là người ta thực hiện những quyền đó,
với ý thức yêu nước, với tư duy độc lập, muốn làm cho xã
hội tốt lên. Nhưng nhà nước lại bảo làm như thế là chạm
vào quyền của nhà nước. Thế thì chính nhà nước phạm tội
chứ có phải người ta phạm tội đâu. Cho nên ở Việt Nam
hiện nay muốn làm một Con người chân chính là rất khó.

Chính người Cộng sản trước đây coi cả thế giới làm một
thể thống nhất nên chủ trương cả thế giới đại đồng,
sao nay co lại và viện cớ tính cá biệt của quốc gia để
bảo vệ quyền thống trị riêng rẽ của Đảng. Tất cả phải
có tính Đảng, thậm chí dùng tính Đảng để quy định cả
nhân dân, báo Quân đội nói chỉ có những người theo Đảng
lập nên chế độ này mới là nhân dân. Nhân dân không được
chọn Đảng thì thôi chứ sao Đảng lại được phép chọn nhân
dân, quy định nhân dân?.

<strong>TQT:</strong> Như vậy đảng Cộng sản chưa định nghĩa
rõ rệt thế nào là quyền Con người nói chung, con người chân
chính, mà tìm một định nghĩa riêng của Đảng. Vậy theo TS HSP
thì thực tế 7 chục năm qua quyền con người ở Việt Nam
được thể hiện ra sao ạ.

<strong>HSP:</strong> Bản chất tư tưởng Cộng sản, từ ông tổ
Cộng sản đến tận bây giờ, quan niệm cả loài người muốn
ra con người thì phải do đảng Cộng sản lãnh đạo. Ai không
công nhận điều đó là không được quyền làm người dưới
chế độ Cộng sản. Loài người đã có mấy triệu năm, Cộng
sản mới phát sinh một hai thế kỷ nay mà muốn thế giới thay
đổi theo ý mình, hình thành một thứ loài người theo ý của
đảng Cộng sản. Con người tự nhiên phải được hưởng
những quyền tự nhiên mà thế giới loài người, mà Liên Hiệp
quốc đã công nhận. Nhà nước Việt Nam tuy đã ngồi vào ghế
của Ủy ban Nhân quyền nhưng cứ tìm cách nọ cách kia để
thực hiện cách riêng của mình.

<strong>TQT:</strong> Vâng, nhân loại tự nhiên thì tiến hóa theo
quy luật tự nhiên của nó, xã hội có quy luật của nó, nhưng
chủ nghĩa Cộng sản dường như đặt ra quy luật riêng, quy
luật riêng ấy có phù hợp hay chống lại quy luật chung thưa
TS?

<strong>HSP:</strong> (cười) Thưa ông Trần Quang Thành, tôi cứ
ví cả nhân loại như một dương bản positif thì cái loài
người của chủ nghĩa Cộng sản chính là một âm bản negatif
nên mọi thứ cứ ngược nhau hết. Chủ nghĩa Cộng sản là
một "âm bản" của nhân loại! Áp dụng những quy luật chung
của nhân loại vào xã hội Cộng sản là sai hết.

<strong>TQT:</strong> Dưới chế độ Cộng sản ở Việt Nam ta, ai
không theo ý Đảng thì Đảng coi là những đối tượng không
được quyền sống tự nhiên phải không thưa TS?

<strong>HSP:</strong> Thì tôi đã ví như âm bản và dương bản.
Đem những cái của thế giới bên này vào thế giới bên kia là
sai hết. Từ ngữ nào có kèm theo cái đuôi Xã hội chủ nghĩa
vào là nghĩa của nó phải hiểu ngược lại. Dân chủ XHCN là
không được dân chủ, luật XHCN về lập hội là cấm tự do
lập hội, luật XHCN về biểu tình thưc chất là ngăn cản
biểu tình, nhân quyền XHCN là không nhân quyền…

<strong>TQT:</strong> Người Cộng sản chơi chữ rất là tuyệt
vời. Người ta vào WTO là theo kinh tế thị trường, nhưng Việt
nam vào WTO thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng
XHCN, vậy ý nghĩa thay đổi thế nào thưa TS?

<strong>HSP:</strong> Vâng, cứ thêm cái đuôi XHCN vào thì Kinh tế
thị trường không còn là Kinh tế thị trường. Cũng như Tự do
XHCN là không tự do, pháp chế XHCN tức là vô pháp chế,
<strong><em>con người XHCN thì cũng không còn ra con người, mà
ra…công cụ!.</em></strong>

<strong>TQT:</strong> Cộng sản như ông nói chính là một thế
giới âm bản, vậy sao có những người còn rất lưu luyến
với con đường CS, muốn ĐCS thành một đảng của dân tộc,
với ưu việt thế này thế kia thưa TS?

<strong>HSP:</strong> Cái thể chế phi lý đó lại đem lại quyền
lợi riêng cho rất nhiều người, nó tạo cơ hội để một số
người thu được những quyền lợi mà bình thường họ không
thể có được, nên số này tất nhiên họ ủng hộ thôi. Hậu
quả của lý thuyết Cộng sản là tạo ra một cơ chế làm phát
sinh một đội ngũ đầy đặc quyền đặc lợi, và khi đã có
rồi thì họ không muốn thay đổi nữa.

Những người CS thừa biết CS rồi sẽ không còn nên họ tranh
thủ tận dụng quyền lực đang có. Trong một bài viết trước
đây (bài Giải Cộng nhi thoát) tôi đã nói rằng khi những
người CS đã sử dụng cái vỏ bọc CS để cho tất cả con
cháu, họ hàng, phe cánh của họ chiếm được tất cả các
yết hầu kinh tế và chính trị rồi thì khi ấy họ sẽ vứt
cái vỏ chủ nghĩa. Khi ấy họ sẽ cổ vũ cho cạnh tranh tự do,
nhưng càng cạnh tranh họ càng thắng thôi. Khi ấy ai chống lại
cạnh tranh tự do là họ sẽ bắt đấy!

Kiểu như Putin đấy, cũng không còn CS, cũng đa đảng nhưng phe
Putin bao giờ cũng thắng. Nga, Tàu và Việt Nam đang co cụm lại.
Ở Việt Nam dù có hai nhóm mâu thuẫn nhau nhưng đều thích mẫu
độc tài kiểu Putin. Trước đây nhiều người bình luận ông
Nguyễn Tấn Dũng sẽ là Putin Việt Nam, nay thì ông Nguyễn Phú
Trọng lại còn gần Putin hơn cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Nếu
họ thiết kế được kiểu đó, sau khi đã nắm được các
yết hầu chính trị và kinh tế thì sẽ làm ra vẻ có tự do
cạnh tranh nhưng là thứ "tự do" vô cùng tệ hại, chẳng ai
cạnh tranh được với họ.

<strong>TQT:</strong> Như vậy thì Việt Nam ta còn sống yên trong
chủ nghĩa CS hay sao ạ?

<strong>HSP:</strong> Tất nhiên không gì có thể đứng yên, nhưng
sự vận động thì rất phức tạp. Có thời gian, nhiều người
đã thấy CS nguyên mẫu là chưa có lực lượng nào chống
được, nên lúng túng, đành chấp nhận sự cải tiến nửa
chừng, nghĩ rằng tiến bộ được chừng nào thì tốt chừng
nấy, để rồi đi tiếp.

Nhưng cần phân biệt hai loại tiến bộ, có cái "tiến bộ"
mở đường cho dân chủ đi tiếp, trái lại, có cái tiến bộ
là sự chủ động thích nghi, là sự trá hình của độc tài
giúp độc tài tự vệ vững chắc không thể phá được! Đừng
lo CS không thay đổi tý gì mà hãy coi chừng CS chủ động thay
đổi màu sắc, thay đổi chút ít, thay đổi bề ngoài để ra
vẻ dân chủ hơn nhưng nó biến thái thành một dạng khó đấu
tranh hơn rất nhiều.

<strong>TQT:</strong> Vậy trước thứ Cộng sản tự "biến
đổi gien" như thế, làm thế nào để vạch trần và ngăn
chặn con đường ấy để đi vào con đường tiến hóa chính
thức của nhân loại được ạ?

<strong>HSP:</strong> Quy luật chung của sinh vật là chẳng bao
giờ nó đứng yên chịu chết, nó phải thay đổi. Cộng sản
thế giới tan rã rồi, còn lại mấy anh CS Việt Nam, CS Trung
quốc, CS Nga đều phải biến tướng mỗi anh một kiểu để
tồn tại. Ba nước ấy bây giờ đang cụm lại. Riêng Việt Nam
thì thay đổi đã khó, nhưng nó gắn vào anh CS Tàu khổng lồ
thì khó hơn nhiều, nay lại liên kết với Nga thành một khối
lớn thì khó khăn càng lớn. Họ biến tướng, tàn bạo, xảo
quệt.Trong khi đó thì lực lượng dân chủ còn rất non yếu,
nhiều nhận thức còn rất lơ mơ. Ông Nguyễn Gia Kiểng nói
Việt Nam thiếu một tầng lớp Trí thức chính trị cũng đúng.
Còn nhiều ảo tưởng lắm. Có người ảo tưởng về nhân dân,
nhưng nhân dân chỉ là một dãy số "không" nếu không có
một số có nghĩa đứng đầu để tất cả những số không
ấy trở thành có nghĩa. Có người ảo tưởng về quy luật,
nhưng quy luật tự nó chẳng là cái gì. Có người ảo tưởng
rằng "Hoa kỳ họ không để cho như thế đâu", vớ vẩn
thế!… Thống nhất với nhau một nhận thức để có sức
mạnh cũng đã là chuyện khó.

<strong>TQT:</strong> Vậy trên con đường chông gai, với sự
"biến đổi gien" của chủ nghĩa CS thế này, dân Việt Nam
có cơ hội nào thoát khỏi gông xiềng hay cứ chịu một xã
hội biến hình man rợ đó?

<strong>HSP:</strong> Khó đấy! Nhưng trong lương tâm không ai
chấp nhận một lời tuyệt vọng, bởi có còn hy vọng thì mới
có sức mà làm mọi việc … Nhưng với cái nhìn duy lý thì
phải đánh giá vào tương quan lực lượng, thì phải thấy lực
lượng đổi mới đang còn khó lắm. Nhưng tương lai thì không
thể nói trước được. Nhân dân luôn là một ẩn số, trong
điều kiện này thì nó lặng yên, gặp điều kiện khác nó
biến thành sức mạnh khác ngay. Chỉ biết những người có tư
tưởng tiến bộ, hằng khát khao cho dân tộc mình được đổi
mới sống cho ra cái con người thì hãy cố làm cho hết sức
mình. Có điều lạ là những người chưa làm gì, còn đứng
ngoài thì thường lạc quan rất chung chung, tin rằng xã hội
rồi nó phải tốt lên. Còn những ai đã khổ công, cố gắng
thúc đẩy xã hội lên thì mới thấy hết những khó khăn của
nó ông ạ. Phải cùng nhau hết sức cố gắng, chứ về tương
lai xa sẽ được thế nào, không ai có thể nói trước cái gì
cả.

<strong>TQT:</strong> Xin cảm ơn TS Hà Sĩ Phu. Mong TS sẽ góp phần
tìm ra cái cần tìm để đất nước ta khoát ra khỏi cái cuộc
"biến đổi gien" tệ hại của chủ nghĩa CS những ngày sắp
tới.

<strong><em>12-12-2014</em></strong>
***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141214/con-nguoi-co-duoi-xa-hoi-chu-nghia-khong-phai-la-con-nguoi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét