Phạm Nhất Vương - Nhà nước tam trùng quyền lực ở Việt Nam là gì?

Nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam, trong các
sách giáo trình thường che dấu sự thật về cấu trúc
quyền lực của bộ máy nhà nước và gọi là hệ
thống chính trị.

Thực chất nó gồm 03 bộ máy trùng lên nhau ở 4 cấp
độ. Đó là:

<strong>1) Bộ máy đảng: </strong>Gọi là bộ máy vì nó
là một hệ thống 4 cấp từ trung ương đến địa
phương. Ở trung ương có Bộ Chính trị, Trung ương đảng
và các phòng ban riêng. Ở tỉnh, thành phố có tỉnh ủy,
thành ủy và và các phòng ban riêng. Ở cấp quận huyện
có quận ủy, huyện ủy và các phòng ban riêng. Ở cấp
xã phường có đảng bộ phường xã. Bộ máy đảng
cồng kềnh và nhiều nhân sự vì nó còn ở trong quân
đội, cảnh sát, các doanh nghiệp của nhà nước, các
trường học, bệnh viện, đến làng ấp và tổ dân
phố v.v.. thực hiện việc giám sát tất cả cơ quan và
cá nhân xem có sự chống đảng hay không.

Bộ máy này gọi là bộ máy quyền lực nhà nước vì
nó quyết định tất cả các vấn đề quốc gia. Về
nhân sự, nó quyết định ai là chủ tịch nước, ai là
thủ tướng, chủ tịch v.v.. bởi đảng lãnh đạo bằng
công tác nhân sự nên đảng quyết định tất cả các cá
nhân đảm nhiệm chức vụ trong các cơ quan khác trong bộ
máy nhà nước. Bộ máy đảng quyết định tất cả
việc đối nội và đối ngoại. Thậm chí, tòa án mở
phiên tòa công khai xét xử và ra bản án thì bản án đó
không trái với chỉ đạo trước đó của đảng; việc
mở phiên tòa xét xử chỉ là đóng kịch cho dân xem mà
thôi. Nguyên tắc "đảng lãnh đạo" thể hiện rõ đây là
bộ máy nhà nước thực hiện chức năng quyền lực vì
nó đạo diễn, chỉ đạo cho hoạt động của các cơ quan
nhà nước khác.Nên có thể gọi bộ máy quyền lực đảng
là BỘ MÁY ĐẠO DIỄN.

<strong>2) Bộ máy nhà nước:</strong> Trong các sách giáo
trình Việt Nam gọi là bộ máy nhà nước nhưng thực
chất không phải vậy; bởi lẽ quyền lực nhà nước
đã do bộ máy đảng nắm và bộ máy này chỉ tuân theo
nghị quyết đảng. Nhìn vỏ ngoài cũng là hệ thống 4
cấp. Ở trung ương có Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch
nước, tòa án và kiểm sát tối cao. Ở cấp tỉnh
thành có các cơ quan tương tự như Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân, tòa án và viện kiểm sát. Ở quận
huyện cũng có các cơ quan tương ứng. Cấp xã có Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Do không phải bộ máy
quyền lực nên chức năng của nó là đóng kịch cho quốc
tế và dân trong nước xem để chứng tỏ xã hội Việt
Nam có bộ máy nhà nước. Điều này thể hiện rõ khi
chủ tịch nước Tư Sang đi ngoại quốc, ông ta không có quan
điểm của nguyên thủ quốc gia mà chỉ cầm tờ giấy
đọc các quan điểm của Bộ Chính trị. Tính chất đóng
kịch lừa mị rõ hơn trong Quốc hội họp vừa qua. Khi bộ
trưởng quốc phòng Thanh Heo đề nghị Quốc hội xét
duyệt cho tăng số lượng tướng lĩnh do nhiều đại tá
lâu năm. Theo tuyên truyền Quốc hội đại diện nhân dân,
là cơ quan quyền lực cao nhất; nên các đại biểu ra vẻ
tranh luận với nhau và khi có vị đại biểu nói Bộ
Chính trị đã quyết 415 chức tướng; thế là họ bỏ
phiếu nhất trí. Mắc cười nhất là ông Thanh Heo, là
ủy viên Bộ Chính trị nên ông ta đã họp và nhất trí
con số này rồi nhưng giả vờ không biết nên cứ đề
nghị Quốc hội xem xét và còn nói "tôi rất tâm tư khi
nhiều đại tá lâu năm có nhiều công lao mà không phong
tướng được nên đề nghị Quốc hội tăng thêm".

Tòa án xử theo chỉ đạo của đảng, chủ tịch ủy ban ký
các văn bản theo chỉ đạo của đảng, thủ tướng ký các
văn kiện theo chỉ đạo của đảng và Quốc hội họp bàn
ra vẻ tranh cãi nhưng đều làm theo kịch bản mà đảng dàn
dựng trước. Do chức năng như vậy, bộ máy này không
gọi là bộ máy nhà nước mà gọi chính xác là BỘ MÁY
ĐÓNG KỊCH.

<strong>3) Bộ máy Mặt trận Tổ quốc:</strong> Gọi là
bộ máy vì nó là hệ thống 4 cấp từ trung ương đến
địa phương. Ở trung ương có Mặt trận Tổ Quốc Việt
Nam hiện do Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch. Ở tỉnh
thành có Mặt trận tổ quốc tỉnh thành, ở quận
huyện có Mặt trận tổ quốc quận huyện và ở xã
phường có Mặt trận tổ quốc xã phường. Cấu trúc
bên trong của Mặt trận tổ quốc cũng có các phòng ban
nghiệp vụ nhưng đông đảo nhất là các hiệp hội đoàn
thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, câu lạc bộ hưu
trí, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia v.v... Chức năng
của bộ máy này là tổ chức tán dương hoan hô đảng,
là tán thành các chỉ đạo của đảng. Thí dụ khi đảng
chỉ đạo sinh đẻ có kế hoạch; Mặt trận tổ quốc
đưa qua Hội Phụ nữ. Bởi cơ chế "đảng lãnh đạo" nên
chủ tịch hội phụ nữ cũng là đảng viên, ra văn bản thay
mặt toàn bộ phụ nữ ở Việt Nam tán thành chủ trương
của đảng. Hoặc trước đây, đảng quy định "đất đai
thuộc sở hữu toàn dân" thì Hội Nông dân cũng hoan hô
theo chỉ đạo, còn nông dân thật sự bị cướp đất vì
quan điểm này thì kệ mẹ nó, cho nông dân chúng mày
chết. Do chức năng này, bộ máy Mặt trận Tổ quốc
phải gọi đúng là BỘ MÁY HOAN HÔ.

Cả 03 bộ máy này có hệ thống và đều hoạt động
từ ngân sách. Ngân sách đều thu từ dân. Do một bộ
máy có 4 cấp đã quá cồng kềnh thì có đến 3 bộ
máy nên kinh tế lụn bại. Vì quốc gia có 3 bộ máy nhà
nước cùng hoạt động nên khoa học hành chính công gọi
là NHÀ NƯỚC TAM TRÙNG QUYỀN LỰC.

Trong đó, nhà nước đạo diễn là hệ thống đảng, nhà
nước đóng kịch là hệ thống chính quyền và nhà
nước hoan hô là hệ thống Mặt trận tổ quốc. Còn
nhân dân lao động hoàn toàn không có vai trò gì đối
với hệ thống nhà nước tam trùng quyền lực này vì
trong xã hội như thế, nhà nước chỉ xem người dân là
đám nô lệ có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước mà
thôi.Biểu hiện rất rõ là dân có góp ý phản biện hay kêu oan
thì cũng chẳng bao giờ được tiếp nhận, do Đảng đạo
diễn, nhà nước đóng kịch và mặt trận tổ quốc hoan hô.
Bộ máy hoan hô đã hoan hô át hết cả tiếng dân oan rồi.
Tiếng dân kêu, đối với chúng nó chỉ là tiếng heo bò chó
ngựa kêu thôi, không bao giờ chúng tiếp thu và sửa đổi.

Ở các nước dân chủ chỉ có duy nhất 01 bộ máy nhà
nước phục vụ người dân, không có bộ máy nhà nước
đảng và Mặt trận Tổ quốc, và chỉ có 2 đến 3 cấp
hành chính nên tiêu tốn ít ngân sách. Các đảng phái và
các hiệp hội đoàn thể không hưởng luơng từ ngân
sách mà do người dân tự lập ra để kiểm soát chính
quyền nhà nước; điều này mới thể hiện quyền lực
của nhân dân. Còn Việt Nam có nhà nước tam trùng quyền
lực như thế này, dù WB hay IMF có đổ bao nhiêu tỷ usd
vào Việt Nam cũng như đổ vào cái thùng không đáy vì
quyền lực thuộc về nhà nước tham nhũng.

Do điều kiện ở hải ngoại nên nghiên cứu về nhà
nước Việt Nam có bấy nhiêu. Nếu có sơ sót, xin quý
vị niệm tình fb mà tha thứ cho.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141114/pham-nhat-vuong-nha-nuoc-tam-trung-quyen-luc-o-viet-nam-la-gi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét