Dương Hoài Linh - Chính trị dành cho người lao động (Phần 7)

- Nè Hai bữa rày tao nghe có cuộc tranh luận về cờ quạt gì
đó ở trên mạng phải không mày?

- Dạ phải đó chú.

- Đâu chuyện đầu cua tai nheo ra sao mày nói tao nghe coi.

- Chú Điếu Cày hôm rồi có tuyên bố trong một cuộc họp báo
ở bên Mỹ về chuyện lá cờ. Trong đó chú nói đại loại
chúng ta đấu tranh về mục tiêu tự do dân chủ chứ không
phải về một biểu tượng. Biểu tượng có thể thay đổi
chứ mục tiêu thì không thay đổi. Ngọn cờ đỏ sao vàng biểu
tượng cho một chính thể độc tài còn cờ Vàng ba sọc đỏ
có xuất xứ từ thời nhà Nguyễn biểu tượng cho tự do dân
chủ. Nếu 90 triệu dân Việt cùng đồng lòng như vậy thì chú
sẽ đứng về ngọn cờ tự do dân chủ, có gì đâu mà tranh
cãi.

- Theo mày thấy sao?

- Con thấy trong hoàn cảnh chú ấy hiện tại thì phát biểu như
vậy là có thể chấp nhận được.

- Nhưng sao tao nghe có người nói là người Việt ở nước
ngoài bảo nếu muốn đấu tranh dân chủ thì chỉ có thể
đứng dưới ngọn cờ Vàng? Còn người trong nước thì bảo
không cần dùng biểu tượng ngọn cờ cũng có thể đấu tranh
được, chẳng hạn như Hồng Kông, Tunisia, Ai Cập gì đó....

- Trước hết con nói chú nghe một quốc gia, một phong trào
chính trị, quân sự đều có những biểu trưng chính thức và
không chính thức. Biểu trưng chính thức của một quốc gia đó
là quốc kỳ, quốc huy, quốc hiệu, quốc ca... còn biểu trưng
không chính thức là quốc phục, quốc hoa, quốc điểu, quốc
thụ, quốc thú... Biểu trưng chính thức của các phong trào
chính trị là lá cờ, không chính thức là tùy bất kỳ biểu
tượng nào mà họ nhất trí nghĩ ra như màu sắc, hoa lá, ký
tự...

- Tại sao lại cần biểu tượng chi cho rách việc vậy mày?

- Biểu tượng quốc kỳ là để nhận ra nhau trong cùng một
nước, biểu tượng chính trị là để nhận ra nhau trong một
cuộc biểu tình. Giữa một đám đông không thể hỏi quan
điểm chính trị của anh là gì mà chỉ cần nhìn vào lá cờ
hay biểu tượng anh mang trên mình để hiểu anh có quan điểm
chính trị như thế nào.

- Rồi bây giờ cho chú hỏi tại sao nói lá cờ vàng ba sọc là
quốc kỳ trước kia của Việt nam vậy mày?

- Cờ Vàng ba sọc đỏ là lá cờ có nguồn gốc từ phong trào
kháng Pháp của hai triều đại nhà Nguyễn 1890- 1920. - Thể
hiện ý chí đấu tranh, bác bỏ hiệp ước Quý Mùi, "chia để
trị" của thực dân Pháp, đã tao ra tình trạng Nam Kỳ thuộc
địa, Trung Bắc kỳ bảo hộ. - Xác quyết sự toàn vẹn lãnh
thổ của Đại Nam Quốc, ba miền đều có tư thế chính trị
giống nhau và bất khả phân trong nền tảng màu Vàng của dân
tộc Việt ở phương Nam. - Nêu cao tinh thần "quốc gia dân
tộc", bằng cách đoạn tuyệt với sự liên hệ của chữ Hán,
cũng như thoát ly ra khỏi nền bảo hộ Pháp và triều cống
Tàu. Đây là lá cờ tiêu biểu cho hai ông vua yêu nước là Hàm
Nghi và Duy Tân của nhà Nguyễn.

- Rồi sao nó lại lưu truyền tới hiện tại?

- Cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện chính thức dưới thời của
chính phủ Nguyễn Văn Xuân tên nước lúc đó là Quốc Gia Việt
Nam. Nếu Việt Minh không cướp chính quyền năm 1945 thì Pháp
đã trao trả độc lập cho Quốc Gia Việt Nam trong đó ông Bảo
Đại sẽ là Quốc trưởng và VN đã đi theo thể chế quân chủ
lập hiến như hầu hết quốc gia Châu Âu ngày nay và lá cờ
vàng ba sọc đỏ sẽ đại diện chính thức cho Việt Nam trên
thế giới chứ không phải là lá cờ đỏ sao vàng như hiện
tại.. Năm 1955 chính quyền ông Ngô Đình Diệm cũng kế thừa
chính quyền từ Quốc Gia Việt Nam của Bảo Đại qua một cuộc
trưng cầu dân ý và lá cờ này sau đó đã được xem là quốc
kỳ của chính thể VNCH.

- Nhưng bây giờ chính thể VNCH đã mất thì lá cờ vàng có còn
xem là quốc kỳ không mày?

- Trên phương diện ý niệm thì lá cờ vàng vẫn là lá quốc
kỳ trong hầu hết người dân tị nạn chính trị. Nhưng trên
phương diện biểu trưng thực tế thì nó không còn là quốc
kỳ mà chỉ là lá cờ biểu trưng cho Cộng Đồng Việt Nam hải
ngoại theo Nghị Quyết Cờ Vàng được thông qua trên nhiều
tiểu bang của nước Mỹ.

- Như vậy nó có biểu trưng cho tự do dân chủ không mày?

- Ý nguyện của Cộng Đồng Người Việt ở nước ngoài là
xây dựng một thể chế dân chủ thì mặc nhiên lá cờ Vàng
đã đại diện cho nguyện vọng đó.

- Như vậy nếu đem lá cờ ấy vào Việt nam thì có bị xem là
áp đặt không mày?

- Bản thân của một lá cờ khi không còn là quốc kỳ thì chỉ
đại diện cho một khuynh hướng chính trị. Cờ vàng bây giờ
cũng giống như Cờ đỏ sao Vàng của Việt Minh khi chưa giành
được chính quyền. Do vậy việc theo lá cờ vàng là do ý
nguyện gia nhập của những người mong muốn tự do, dân chủ
chứ không phải ai muốn có tự do dân chủ thì phải đứng
dưới ngọn cờ này.

- Nếu người dân sử dụng ngọn cờ này để đấu tranh thì
có vi phạm pháp luật Việt Nam không mày?

- Một biểu trưng lật đổ chính quyền bằng bạo lực thì
mới vi phạm pháp luật. Khi lá cờ Vàng chỉ đại diện cho
một khuynh hướng chính trị thì nó cũng là biểu hiện quyền
tự do ngôn luận của công dân. Người dân có quyền dùng các
biểu tượng chính thức hoặc không chính thức để tham gia vào
các cuộc đấu tranh bất bạo động nhằm thay đổi thế chế
chính trị mà họ cho rằng không đại diện cho quyền lợi của
họ. Tất nhiên đây là con đang nói đến luật pháp của các
nước dân chủ chứ không nói đến luật rừng.

- Còn nếu đấu tranh với Trung Quốc thì sao con?

- Lá cờ vàng dùng để đấu tranh trong các cuộc xuống đường
đòi lại biển đảo cho đất nước thì càng thích hợp bởi
vì Trung Quốc đã cướp những cái đó của chính thể dưới
ngọn cờ này. Trong khi đó Cờ đỏ Sao Vàng là biểu trưng của
một học thuyết.

- Đâu mày nói rõ cho tao nghe chỗ này cái coi.

- Thì ngôi sao là biểu tượng cho ánh sáng soi đường và đích
đến của CNCS, còn màu đỏ là máu trong đấu tranh giai cấp và
dân tộc đó chú. Đây là sản phẩm của ông Mác.

- Thế tại sao người Việt đấu tranh dân chủ trong nước họ
lại không thích cầm cờ Vàng mày?

- Tại vì họ đã ăn sâu vào não rằng lá cờ vàng là lá cờ
của bọn Ngụy, là của các thế lực chống Cộng hải ngoại.
Nếu chấp nhận cờ Vàng là chấp nhận một thế lực người
Việt ở nước ngoài mai mốt về ngồi lên đầu lên cổ họ
một lần nữa.

- Có thật vậy không con?

- Chú cứ nghĩ coi, người Việt sống ở các nước dân chủ
sướng thấy bà rồi, đời con cháu họ đã được đảm bảo,
họ có nhất thiết cần về Việt Nam chấp chính không? Trong khi
đó nếu giành được chính quyền cũng phải mất hàng chục,
hàng trăm năm mới đưa đất nước đi vào ổn định. Theo con
thì đây chỉ là lo bò trắng răng. Vấn đề là công cuộc
đấu tranh dân chủ trong nước cần ngọn cờ của người Việt
hải ngoại để tiếp sức chứ không phải người Việt hải
ngoại đưa ngọn cờ ấy ra để mưu lợi cho mình.

- Nghe mày nói tao cũng hiểu sơ qua vấn đề. Giờ coi mòi chỉ
sơ sơ chuyện lá cờ mà cũng khó đoàn kết mày ha. Thế nếu
không cần cờ có được không mày?

- Cũng được chú à nhưng mạnh ai nấy đấu tranh, chắc chắn
là sẽ không có tổ chức đường lối gì cả, sau đó lần mò
đi tìm nhau qua các biểu tượng khác.

- Thôi, hiểu rồi. Rốt cuộc thì cũng chỉ đến lúc cùng
đường mới hé sinh lộ.

- Hy vọng là thế. Tạm biệt chú!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141104/duong-hoai-linh-chinh-tri-danh-cho-nguoi-lao-dong-phan-7),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét