Đinh Ngọc Thu - Đơn Khởi Kiện báo Pháp luật Việt Nam

<div class="rightalign"> <strong>California, ngày 16 tháng 06 năm
2014</strong></div>

<center><strong>ĐƠN KHỞI KIỆN</strong>
<strong>Kính gửi: Toà án nhân dân thành phố Hà
Nội</strong></center>

<strong>Bên kiện: Đinh Ngọc Thu</strong>, công dân Hoa Kỳ, là
người điều hành trang thông tin điện tử "Anh Ba Sàm" tại
3 địa chỉ <strong><a href="basamnews.info">basamnews.info</a>; <a
href="http://basam.info/">basam.info</a> </strong>và<strong> <a
href="http://anhbasam.wordpress.com/">anhbasam.wordpress.com</a></strong>
Địa chỉ: 20 Riverside, Irvine, CA 92602, Hoa Kỳ

<strong>Bên bị kiện: Báo Pháp luật Việt Nam </strong>
Địa chỉ: Số 42 – Ngõ 29 – Đường Nguyễn Chí Thanh –
Phường Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – TP.Hà Nội

<strong>NỘI DUNG </strong>

Ngày 10-5-2014, báo Pháp luật Việt Nam đăng bài "Lật mặt
kẻ giả danh dân chủ, nói sàm và… nói ngược Nguyễn Hữu
Vinh" tại địa chỉ website
<strong>http://baophapluat.vn/trong-nuoc/lat-mat-ke-gia-danh-dan-chu-noi-sam-va-noi-nguoc-nguyen-huu-vinh-184495.html</strong>,
trong đó có đoạn:

"<em>Nghiêm trọng hơn nữa, theo một số thông tin cho biết,
Nguyễn Hữu Vinh còn kết nối quan hệ với Việt Tân – một
tổ chức ở Mỹ chuyên chống Việt Nam – thông qua "cầu
nối" Đinh Ngọc Thu – một thành viên của Việt Tân, nhận
sự chỉ đạo trực tiếp, đạo diễn của Thu cho những bài
viết chống Việt Nam trên trang Blog của mình</em>".

Tôi, Đinh Ngọc Thu, là người đã làm việc với ông Nguyễn
Hữu Vinh ở trang mạng "Anh Ba Sàm" và là người được
nhắc đến trong đoạn trích kể trên, khẳng định việc báo
Pháp luật Việt Nam nói tôi là thành viên của Việt Tân là
hoàn toàn sai sự thật vì tôi không phải là thành viên của
tổ chức có tên "Việt Tân", đồng thời tôi không hề
"chỉ đạo, đạo diễn" ông Nguyễn Hữu Vinh viết "những
bài chống Việt Nam"!

Việc báo Pháp luật Việt Nam đưa những thông tin sai sự thật
nói trên đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín
của tôi. Vì vậy, căn cứ:

<ul> <li>Khoản 1 Điều 21 Hiến pháp (Mọi người có quyền bảo
vệ danh dự, uy tín của mình).</li> </ul> <ul> <li>Điều 37 –
Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín – Bộ Luật
Dân sự (Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn
trọng và được pháp luật bảo vệ).<strong>
</strong></li> </ul> <ul> <li>Điều 611 – Thiệt hại do danh dự,
nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm – Bộ Luật dân sự:</li> </ul>
1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị
xâm phạm, thiệt hại do danh dự, uy tín của pháp nhân, chủ
thể khác bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

2. Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người
khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1
Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất
về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù
đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu
không thoả thuận được thì mức tối đa không quá mười
tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Tôi khởi kiện để yêu cầu:

<ol> <li>Báo Pháp luật Việt Nam công khai xin lỗi tôi, Đinh
Ngọc Thu, trên báo Pháp luật Việt Nam do đã thông tin sai sự
thật theo đó "Đinh Ngọc Thu – một thành viên Việt Tân"
và "chỉ đạo, đạo diễn" ông Nguyễn Hữu Vinh viết những
bài chống Việt Nam đồng thời gỡ bỏ bài "Lật mặt kẻ
giả danh dân chủ, nói sàm và… nói ngược Nguyễn Hữu Vinh"
khỏi website <strong><a
href="http://baophapluat.vn/">baophapluat.vn</a></strong>cũng như khỏi
các ấn phẩm khác của báo Pháp luật Việt Nam.</li> </ol> <ol
start="2"> <li>Báo Pháp luật Việt Nam bồi thường thiệt hại
về danh dự, uy tín cho tôi, Đinh Ngọc Thu, gồm:</li> </ol> a) Chi
phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

c) Bồi thường tổn thất về tinh thần bằng 10 tháng lương.

Tôi chân thành cảm ơn Quý Tòa và đề nghị sớm hồi âm cho
tôi theo luật định.

<strong>Bên khởi kiện</strong>

<img src="http://anhbasam.files.wordpress.com/2014/06/ck.jpg?w=176&h=89"
width="176">

<strong>ĐINH NGỌC THU</strong>

<strong>Tài liệu đính kèm theo đơn khởi kiện</strong>:
Bản chụp bài viết "Lật mặt kẻ giả danh dân chủ, nói
sàm và… nói ngược Nguyễn Hữu Vinh" tại Báo pháp luật
Việt Nam điện tử (<a
href="http://baophapluat.vn/">baophapluat.vn</a>):

http://baophapluat.vn/trong-nuoc/lat-mat-ke-gia-danh-dan-chu-noi-sam-va-noi-nguoc-nguyen-huu-vinh-184495.html

<center><img
src="http://anhbasam.files.wordpress.com/2014/06/h132.jpg?w=591&h=915"
width="591"></center>

<center><img
src="http://anhbasam.files.wordpress.com/2014/06/h223.jpg?w=584&h=818"
width="584"></center>

<center><img
src="http://anhbasam.files.wordpress.com/2014/06/h319.jpg?w=579&h=579"
width="579"></center>

——

Đơn Khởi Kiện này đã được gửi đi lúc 13h33′ ngày
17/06/2014 giờ California, tức 3h33′ sáng 18/06-2014, giờ Việt
Nam:

<center><img
src="http://anhbasam.files.wordpress.com/2014/06/registered-mail.jpg?w=604&h=275"
width="600"></center>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140621/dinh-ngoc-thu-don-khoi-kien-bao-phap-luat-viet-nam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét