Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi thư ngỏ tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

<h2>THƯ NGỎ</h2>

Kính gửi: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư đã đúng khi trong Nghị quyết Trung ương IV nhìn
thẳng vào sự thật, đã nêu "Bộ phận không nhỏ Đảng viên
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đe
dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ". Bộ phận không
nhỏ nghĩa là khá nhiều, mà phần lớn là những Đảng viên có
chức có quyền, kể cả ở cấp cao, như thế cũng có nghĩa là
Đảng cũng suy thoái. Cùng với sự sa sút nghiêm trọng về kinh
tế xã hội làm cho đời sống đại đa số nhân dân khó khăn,
chật vật, để cho Trung Quốc hoành hành thao túng, Đảng đã
tự đánh mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của chính mình.
Đâu còn thời kỳ huy hoàng, quang vinh như thời kỳ cách mạng
tháng 8 và 2 cuộc kháng chiến vì độc lập thống nhất thắng
lợi, nhân dân tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng, Đảng
vẫn lãnh đạo được nhân dân mà không có điều nào trong
Hiến Pháp ghi quyền Đảng được lãnh đạo.

Nhưng Tổng bí thư đã sai khi phát biểu ở Vĩnh Phúc, đồng
thời tự mâu thuẫn với mình. Quốc hội cũng như Tổng bí thư
đều kêu gọi nhân dân góp ý kiến vào sửa đổi Hiến Pháp
năm 1992. Đã là đông đảo người góp ý kiến, thì ý kiến
rất đa dạng, có người tán thành điều này, có người muốn
sửa đổi điều kia, có người đồng ý với dự thảo, có
người có ý kiến khác với dự thảo, đó là điều bình
thường, sao Tổng bí thư lại chụp cho những người đó là
"suy thoái" lại còn yêu cầu phải "xử lý" (nghĩa là
đàn áp hoặc trả thù như đối với <a
href="http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/02/a-ra-on-oi-voi-nha-bao-nguyen-ac-kien.html">Nguyễn
Đắc Kiên</a>). Nếu chỉ cho phép góp ý kiến chỉ được
đồng ý với dự thảo của Ủy ban Soạn thảo… thì nêu ra
lấy ý kiến của nhân dân làm gì cho mọi người thấy là
"dân chủ hình thức, giả dối". Còn chỉ đạo "phải xử
lý" thì xử lý sao được khoảng trên 6.000 người đã ký vào
"<a
href="http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/01/kien-nghi-ve-sua-oi-hien-phap-nam-1992.html">Kiến
nghị 72</a>" trong đó có nhiều nhà khoa học, trí thức có tên
tuổi cả trong nước và trên quốc tế, các thương binh đã hy
sinh một phần cơ thể cho đất nước, các lão thành cách mạng
đã bị tra tấn, tù đầy và đã cả đời phục vụ Tổ
quốc?!

Nhân đây, tôi nói thêm là tôi <a
href="http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/01/tuong-nguyen-trong-vinh-toi-ong-y-voi.html">đề
nghị sửa điều 70</a> trong dự thảo: "lực lượng vũ trang
phải trung thành với Đảng Cộng sản" thành câu "lực
lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam",
điều đó không phải là "phi chính trị hóa" quân đội. Tôi
nghĩ rằng quân đội ta sinh ra chủ yếu là để chống xâm
lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của
Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam dù là
Đảng lãnh đạo, cũng là một bộ phận trong Tổ quốc và trong
nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang bảo vệ được Tổ
quốc thì cũng bảo vệ được Đảng Cộng sản, nếu nước
mất thì Đảng cũng không còn, cần gì Đảng phải giữ quân
đội làm của riêng của mình.

Năm 1944 khi còn ở trong rừng Việt Bắc, Cụ Nguyễn Ái Quốc
(lúc ấy nhân dân thường gọi là "Ông Ké", Cụ chưa lấy
tên là Hồ Chí Minh) lập ra "Đội võ trang tuyên truyền giải
phóng quân", tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam,
Người không nhân danh Đảng Cộng sản. Và khi đã thành lập
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Người nói "Quân đội
trung với Nước, hiếu với Dân", sau này phát triển thành câu
hoàn chỉnh trong các văn kiện và báo chí là "Quân đội ta
từ nhân dân mà ra, trung với Nước hiếu với Dân, khó khăn
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Tôi đọc
trong tuyển tập Hồ Chí Minh không thấy chỗ nào Người nói là
"quân đội trung với Đảng…" như mấy ông phát biểu trên
ti vi bịa ra nói bừa và còn nói bừa là "quân đội do Đảng
Cộng sản lập ra…" hòng vào hùa giữ cho được câu "lực
lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt
Nam" ghi trong Hiến Pháp.

Nguyễn Trọng Vĩnh
Hà Nội, 7/3/2013.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130309/tuong-nguyen-trong-vinh-gui-thu-ngo-toi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét