Phòng, chống "diễn biến hòa bình": Góp ý hay chống phá?

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/03/phan-bac-cac-y-kien-sai-lech-voi-duong-loi-cua-dang/">'Phản
bác các ý kiến sai lệch với đường lối của Đảng'</a></li>
</ul></div>
Một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lấy ý kiến vào Dự
thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đang được toàn Đảng,
toàn dân ta hưởng ứng sôi nổi với ý thức trách nhiệm cao.
Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm
1992 là công việc rất hệ trọng. Bởi vậy, tại buổi làm
việc với lãnh đạo TP Hà Nội của Ủy ban Dự thảo sửa
đổi Hiến pháp năm 1992 ngày 27-2 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992 đã chỉ rõ: Việc lấy ý kiến người dân phải
"vừa sâu, vừa rộng...". Đi kèm với đó, Chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn
thể cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự "đề
kháng", năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh
làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái
của các thế lực thù địch...

Sở dĩ phải đặt vấn đề như vậy là vì hiện nay đang có
một số phần tử cơ hội chính trị, được các thế lực thù
địch phản động tiếp sức đang lợi dụng công việc quan
trọng này để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động
được họ soạn thảo thành những tài liệu xấu mạo danh,
nặc danh, thậm chí họ còn soạn ra hẳn một dự thảo sửa
đổi Hiến pháp năm 1992 khác với Bản dự thảo Hiến pháp duy
nhất do Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của
Quốc hội công bố tổ chức lấy ý kiến nhân dân… phát tán
trên internet nhằm kích động, lôi kéo người dân; lợi dụng
việc đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên
tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước. Nội dung mà họ
tập trung là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam (đòi bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến
pháp); "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang, họ cho
rằng: "lực lượng vũ trang phải trung lập"; lực lượng vũ
trang chỉ trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải
trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam hay với bất kỳ tổ
chức nào…

Đó là những luận điểm hết sức sai trái và không thể chấp
nhận. Thực tế đòi hỏi các cơ quan chức năng cùng với việc
quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân
nghiên cứu; thể hiện rõ quan điểm, thái độ, ý kiến đồng
tình hay không đồng tình của mình đối với từng điều
khoản trong dự thảo, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên
truyền cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin, định
hướng để người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của
công việc hệ trọng này, giúp người dân nâng cao tinh thần
cảnh giác, phát hiện, đấu tranh kịp thời với mọi tư
tưởng, quan điểm sai trái, không vì mục đích xây dựng đại
cục mà theo đuổi động cơ, mục đích cá nhân để chống phá
Đảng và Nhà nước ta. Trong việc tổng hợp và ghi nhận các ý
kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân, các cơ quan chức
năng cần có sự nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng,
thận trọng, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng việc
góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để thực hiện các
mục đích cá nhân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân;
chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng thời, các
lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý kịp thời,
nghiêm minh những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh,
nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo
sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

KIM THANH

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130306/phong-chong-dien-bien-hoa-binh-gop-y-hay-chong-pha),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét