Lược ghi cuộc nói chuyện của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tại CLB Thăng Long 8h 00 ngày 19/2/2013

Từ Đại hội khóa 7 đến nay vẫn tồn tại 4 nguy cơ mà
các đ/c cũng đã rõ. Mỗi nhiệm kỳ đều có nhắc lại, nhưng
suy thoái ngày càng phức tạp, càng nguy cấp, không giảm mà
chỉ có tăng mỗi năm một cao và phức tạp hơn.
<div class="boxright300"><img
src="http://www.vtv4.vn/DATA/nganlt/PV%20Ong%20Sang.png" /></div>
Hội nghị TƯ. 4 với ý đồ tạo chuyển biến rõ rệt,
chỉ có thể làm giảm còn phần nguy cơ suy thoái chứ không
thể thay đổi cơ bản ngay được,chỉ có thể thực hiện ở
một vài khâu, không phải là tất cả. Nghị quyết nhấn mạnh
vào 3 vấn đề suy thoái là: Lối sống, Dân chủ và công tác
cán bộ. Về giải pháp đã đề ra 4 giải pháp: Tự phê bình
và phê bình từ trên xuống dưới. Chấn chỉnh tổ chức cán
bộ - Cải tiến cơ chế chính sách và cuối cùng là việc xây
dựng Đảng. Cũng chỉ làm được các việc đó mà thôi, đó
là những vấn đề cấp bách trước mắt.

Việc tiến hành tự phê bình và phê bình từ trước ta làm từ
dưới lên nay đổi lại làm từ trên xuống dưới: Vấn đề
kỷ luật là phải tự giác, không thể ép buộc được. Trước
đây trong kháng chiến chúng ta có kỷ luật thép, tự giác và
nghiêm chỉnh, còn nay tự giác nhận kỷ luật là rất khó khăn,
còn nêu ưu điểm thì dễ thôi. Việc tổ chức tự phê bình và
phê bình của cấp lãnh đạo trên là rất kỹ, công phu nhưng
cũng không thể công khai tất cả mọi việc được. Nhưng mọi
người đều biết cả, thông tin hiện nay khá phổ cập, cả
trong Nam ngoài Bắc, cả miền xuôi miền ngược, đừng coi
thường, tôi đã gặp một cháu học sinh miền núi đang dùng
chiếc điện thoại nhiều chức năng, cháu nói: Cháu biết mọi
chuyện cả. Có đồng chí hỏi thế tại sao trên không công khai
mọi chuyện lên mạng cho mọi người đều biết, không thể
làm được đâu, sẽ phát sinh rối ren, phức tạp lắm! Chúng
tôi nhận được tất cả các loại thông tin, phản ánh, nói
thực không phải thông tin phản ánh nào cũng sai và xuyên tạc
đâu, nhiều vấn đề rất đúng. Có điều nguy hiểm là có
thông tin chưa được nhận thức ra đúng thực chất, không
nhận ra và phủ nhận cả! Sau khi biết được các vấn đề
đã có giải trình, có hộp thư khi chuẩn bị ở hội nghị TƯ
có khác trước, nhưng khi trình ra hội nghị lại khác đi. Trong
Đảng hiện nay tệ nể nang còn nặng lắm,nên chắc chắn còn
có thiếu sót, rồi khi trình bày ở hội nghi ý kiến lại khác
nhau. Bộ Chính Trị họp đã nhận định suy thoái kéo dài, ngày
càng nghiêm trọng, trong Bộ Chính Trị có 9 đồng chí có mặt
từ khóa trước, có 5 đồng chí mới tham gia lần đầu. Nhưng
tất cả đều nhận thấy có khuyết điểm, sai lầm và kết
luận phải có kỷ luật, BCT đã bỏ phiếu và các đồng chí
trong BCT đều có phiếu, mỗi đồng chí có số phiếu khác nhau.
Khi ra hội nghị TƯ 6 thảo luận, mặc dầu có khuyết điểm,
sai lầm từ các khóa trước để lại, Bộ Chính Trị vẫn tự
nhận khuyết điểm, tự kiểm điểm và xin nhận kỷ luật. Có
đồng chí hỏi tại sao lại phải giấu tên đồng chí X của
BCT nêu phải kỷ luật. Sở dĩ thông báo như vậy về ai/kể
đứa trẻ con cũng biết đều biết đồng chí X là ai, không
nêu tên cũng là tế nhị mà thôi! Hội nghị TƯ đã thảo luận
và đồng ý với kiểm điểm khuyết điểm, sai lầm mà Bộ
Chính Trị trình bày kể cả một đồng chí ủy viên Bộ Chính
Trị, nhưng sau khi thảo luận, Hội nghị TƯ đã biểu quyết
yêu cầu phải sửa chữa sai lầm, khuyết điểm nhưng không có
hình thức kỷ luật, kể cả hình thức kỷ luật nhẹ nhất!
Điều này gây bức xúc rất nhiều đối với đảng viên, nhất
là Cách Mạng Lão Thành. Khi tôi vào Miền Trung có đồng chí
Lão Thành chỉ vào tôi nói: <em>"Các vị ăn nó vừa vừa thôi,
còn phải để thương và để cho Dân chứ, nếu các anh không
làm được thì để chúng tôi làm."</em>, nhiều ý kiến gay
gắt lắm! Nhưng về phần tôi, tôi là thiểu số phải phục
tùng đa số, không thể khác được mà là nghị quyết của TƯ.
Nhưng vấn đề hiện nay tôi cho rằng; phải làm gì sau đó! Khi
đã nhận khuyết điểm, sai lầm thì phải sửa chữa,chúng ta
cần phải nhận rõ vấn đề này, phải theo rõi. Giám sát sửa
chữa ra sao! Có làm được không? tôi mong các cụ,các bác lưu
ý cho, giám sát kể cả cấp trên và cấp dưới! Ban chấp hành
TƯ đã nhận khuyết điểm vì sai lầm của cả Ban chấp hành
TƯ, đồng chí Tổng Bí Thư đã phát biểu có lời xin lỗi toàn
Đảng và toàn Dân, yêu cầu toàn Đảng nghiêm túc chấp hành
nghị quyết TƯ4 để Đảng ta trong sạch, vững mạnh! Sang quý 1
và quý 2 năm nay TƯ sẽ họp đánh giá lại cái gì đã làm
được. Vừa qua, khi nhận xét việc tự phê và phê bình của
cấp Tỉnh, Thành cũng đã có thấy chuyển biến tốt hơn; đã
bắt đầu phát huy được nhân tố tích cực, có tác dụng răn
đe,thức tỉnh cho con người và tập thể. Có phải như vậy
không? Chưa thực rõ lắm, chưa đồng đều nhưng dù sao cũng có
tác dụng, có chuyển biến.

Tập thể Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư đã xem xét xác định các
qui tắc, thủ tục trong Đảng và Nhà nước, đề xuất ý kiến
cải tiến rồi đến còn bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín
nhiệm vào tháng 5 và tháng 10 năm nay, thay đổi một số nhân
sự ngay trong quý 1 này, quy chế công tác mặt trận cũng được
xác định, bổ sung cho hoàn thiện hơn. Tích cực xử lý một
số vấn đề nổi cộm như: nợ công, nợ xấu, ngân hàng,
Vinalin, Vinaxin…. Mà trước đây làm chưa tốt, nay phải làm
lại cho đúng, cho minh bạch.

Vừa qua Bộ Chính Trị nhận khuyết điểm nhưng BCHTW lại
không kỷ luật, điều này gây bức xúc lớn lắm. Có đồng
chí đã nói với tôi rằng: Một Đảng mà không sửa khuyết
điểm sai lầm không có kỷ luật là một Đảng hư hỏng, đó
là lời của Hồ Chủ Tịch.

Tôi thấy đúng là như vậy. Nhưng vấn đề tự phê và phê
bình xây dựng Đảng không phải không phải dừng tại đây mà
mới chỉ là bước đầu, không phải chỉ có một lần mà còn
phải làm tiếp, có được chuyển biến rõ rệt, việc làm vừa
qua chưa thỏa mãn được đòi hỏi của Đảng, của nhân dân.
Bộ Chính Trị đã ngồi lại đánh giá toàn diện và kết quả
đạt được.

Việc sau khi nhận khuyết điểm thì sửa chữa thế nào?
Mong các đồng chí theo rõi, giám sát chúng tôi cả cấp trên,
cấp dưới, cơ quan có làm được không? Có thực sửa chữa
không? Rồi đây, mỗi năm sẽ bỏ phiếu tín nhiệm mấy lần,
cả TƯ và cơ qua Nhà nước cũng vậy, nếu làm được công
bằng, dân chủ, không hình thức thì sẽ là việc kiểm tra của
các cấp cả TƯ và địa phương! Chúng ta đã bàn bạc và chấn
chỉnh một số qui định, lập Ban chống tham nhũng, Ban Nội
chính …mọi việc cơ bản đã sắp xếp xong cả về nội dung,
trách nhiệm và nhân sự. Các tổ chức này sẽ làm nhiệm vụ
giám sát các mặt kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng. Bộ
Chính Trị đã quy định lấy ý kiến, tiếp nhận ý kiến đóng
góp. Sửa đổi lại các qui chế cũ, việc này đến quý 2 sẽ
công bố. Về lãnh đạo: Xác định trách nhiệm của cá nhân.
Truyền thông phổ biến cho mọi người đều hiểu biết, thông
suốt. Nhưng không phải như thế đã là xong, còn phải làm
nhiều nữa. Không phải hội nghị TƯ 4 quyết định không kỷ
luật đã là xong rồi? Vậy thì có suy thoái, ai suy thoái cần
phải lý giải thế nào chứ?

Phạm vi suy thoái mà không thu hẹp được vì không chuyển biến
rõ rệt thì lại càng nghiêm trọng. Cơ quan Tuyên giáo phải làm
rõ việc này và phải giải thích thuyết phục được mọi
người. Việc sai lầm khuyết điểm liên quan đến ai phải rõ
ràng, nhất thiết không thể bỏ qua được!

Việc chỉ đạo xử lý Vinaline, Vinaxin báo chí đã nói nhiều,
phải làm cho nghiêm túc,công khai.Chúng ta còn nợ xấu quá lớn,
tại sao? Trách nhiệm thế nào? Phải làm cho rõ chứ?

Xem trên tivi thấy kinh tế ta có khả quan hơn, tham nhũng có
giảm đi, tăng trưởng có khả năng cao hơn. Nhưng nhìn lại
mấy năm nay toàn tụt hậu. Năm 2013 cố gắng đạt cho được
GDP 5,5%, năm 2012 chỉ đạt 5,2%, so với các năm trước cứ tụt
dần, sức sản xuất không được tái sản xuất nữa vậy thì
khả năng còn tụt nữa. So với các nước xung quanh, chúng ta
kém họ hàng chục lần! Sản xuất giảm, nợ chồng chất ngày
càng tăng, gỡ không ra được thì nguy hiểm lắm. Cho nên phải
tái cơ cấu lại. Phải xử lý một cách triệt để mới mong
cứu vãn tình hình.

Chúng ta còn phải tiếp tục nâng cao công tác đối
ngoại, quan hệ quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh, năm
nay sẽ có nhiều vấn đề phức tạp nổi lên, phải đề cao
cảnh giác và đề phòng! Còn chỉ đạo xử lý một số vụ án
trọng tâm, không để tồn đọng. Phải sửa lại luật đất
đai cho phù hợp thực tế, phải chấn chỉnh lại luật pháp.
Đến quý 2 sẽ công bố một số việc phải làm.

Xem trên báo chí thấy kinh tế ta đã thấy nhộn nhịp.
Nhìn qua lại năm 2012; nền kinh tế thế giới phát triển chậm.
Chưa hẳn vì khủng hoảng kinh tế thế giới mà ở dạng suy
thoái kinh tế toàn cầu. Năm 2012 kinh tế thế giới chỉ bằng
3,3% (mọi năm trên 4%). chỉ tăng 2,2% (mọi năm từ 4% trở lên)
thế là đã khá lắm rồi – Khối EU -4% (nguy hiểm lắm). Nhật
tăng trên 2% (hy vọng 4% mà không đạt) nhưng đó là khá, Trung
Quốc 7,8% (năm trước 9 – 10%) (Ấn đương 1200 tỉ đô. Trung
Quốc 1600 tỉ đô). Các nước có quy mô lớn nên tuy bị giảm
GDP nhưng họ dễ xử lý hơn ta. Hiện nay các nước cũng nợ
công cũng rất lớn, họ bàn cãi, tranh luận mãi chưa xong,
nước Anh muốn rút khỏi EU.

Năm 2012 có nhiều cuộc bầu cử thay đổi hàng loạt thủ
lĩnh: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Thái, Nhật, Hàn …

Đông Nam Á: nổi lên gay gắt tranh chấp đảo giữa Trung
Quốc và Nhật, Nhật với Bắc Triều Tiên về vũ trụ tình
thế trở nên rất căng bất chấp dư luận. Trung Quốc cũng
không hài lòng? Tình hình Hoa Đông rất phức tạp. Khối Asean
chúng ta thì CPC đứng về phía Trung Quốc gây nhiều trở ngại
đã buộc Hội nghị ngoại giao không ra được tuyên bố chung,
nhưng khi gặp là vẫn thân thiết, vui vẻ. Năm 2013 BruNây làm
Chủ tịch Asean, nước này nhỏ lắm, tiếng nói ít trọng
lượng, do đó Biển Đông sóng gió hơn do Trung Quốc xúi dục,
can thiệp, nói một đường làm một nẻo, nên 2012 CPC làm chủ
tịch Asian phá rất dữ, phản đối nhiều cái vô lý, tuy vậy
ta cũng có nhiều cách và cố gắng giữ cho năm 2012 không nổ ra
chiến tranh, tuy vậy ta cũng bị chê trách là nhu nhược, bị
Trung Quốc lấn lướt cả trên các mặt quốc phòng, kinh tế, an
ninh. Trung Quốc cho tàu hải giám và tàu đánh cá vào quấy
rối, ngăn cản ta, thực sự đó là tàu chiến, là hải quân
Trung Quốc giả dạng mà thôi. Ta có phản đối thì họ chống
chế, nói là tàu đánh cá của địa phương hoạt động thôi
<em>"Ta xử lý thật vất vả Trung Quốc yêu cầu không quốc
tế hóa Biển Đông, nhưng họ không làm được, Trung Quốc đã
gửi hồ sơ đường Lưỡi Bò lên LHQ, pháp lý hóa đường
lưỡi bò để không ai được đụng chạm, can thiệp. Ta cố
gắng giữ hòa bình để không xảy ra xung đột. Ta kiên quyết
bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải như Lê Thánh Tôn đã nói "Ai
để mất một tấc đất của tổ tiên thì phải chu di âm
tộc!!!"</em>.

Trung Quốc năm qua có khá nhiều vấn đề : Xử lý vụ
Bạc hy Lai, bắt và trục xuất luật sư mù Trần Quang Thành
(lãnh tụ phái tứ thừa độc lập), phanh phui tài sản Thủ
tướng Ôn Gia Bảo. Tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc …
Bổ sung lý luận ba đại diện và phát triển khoa học xây
dựng CNXH theo màu sắc Trung Quốc. Phấn đấu nâng GDP tăng cao
từ 5500 đô/người lên 11000 đô/người, tức là gấp 2 lần
hiện nay? Dân số đã 1/4 tỉ dân rồi. Trung Quốckiên quyết
để trở thành cường quốc biển, bắt các nước nhỏ xung
quanh phải phục tùng (k/h đến năm 2030). Tôi có dịp gặp ông
Tăng Khúc Hồng (nhân vật số 3 khóa trước) ông ta hỏi tôi:
Việt Nam sao lại ra luật Biển, gây căng thẳng đối chọi với
Trung Quốc. Tôi trả lời: Trung Quốc đã có luật Biển từ 10
năm nay, chúng tôi chỉ học Trung Quốc mà thôi, vì tôi có đủ
chứng lý lịch sử để xác định luật biển. Ông ta đành im
lặng không trả lời. Ta phải giữ tình hữu nghị với Trung
Quốc nhưng tuyệt đối không được mơ hồ mất cảnh giác.
Mục tiêu Trung Quốc cố gắng vươn cao cạnh tranh với Mỹ. Họ
rất thực dụng, chớp thời cơ, dựa vào thực lực. Trung Quốc
tuy khẳng định: giữ gìn hòa bình, nhưng kiên quyết bành
trướng chiếm lấy Biển Đông, chiếm các đảo của ta, ta
không thể nhân nhượng được, nhưng phải khôn khéo, có bài
bản, liên kết với các nước xung quanh như Phi luật Tân,
Inđonesia, Singapore … để đối phó lại họ. Âm mưu của họ
là lôi kéo các nước Asean để cô lập ta và chèn ép ta
nhượng bộ? Ta cứ đi nước nào thì Trung Quốc sau đó lại đi
tới nước đó và có chi viện hậu hĩnh hơn hẳn ta, thực tế
là phá thế liên kết của ta vì họ được một phần kết
quả. Đặc biệt là kinh nghiệm của tôi: các vị lãnh đạo cũ
(đã nghỉ) gặp chúng ta nói chuyện dễ dàng lắm, tầng lớp
trẻ có khó hơn (như ở Lào chẳng hạn).

Đối với Mỹ: Ôbama làm tổng thống lần 2 vẫn không có gì
thay đổi.

Tăng cường về Châu Á – Thái bình dương

Tích cực phát triển kinh tế, thương mại khu vực Châu Á

Vẫn còn vấn đề Nhân quyền đang là một vấn đề đối
ngoại giữa ta và Mỹ

Ôbama đã xếp 2 người, 1 Bộ ngoại giao, 1 Bộ Quốc phòng
đều là người cùng cánh của Ôbama có can thiệp với ta đã
từng chống chiến tranh Mỹ - Việt, nhưng vẫn còn gay cấn về
nhân quyền với Việt Nam. Rồi đây Mỹ còn nỗ lực hợp tác
hơn nữa, có e ngại ta gần Trung Quốc hơn.

Về công tác đối ngoại: Ta ưu tiên các nước láng giềng trong
tổ chức Asean. Tổ chức chặt chẽ quan hệ Lào-Việt, các
nước khác còn có sự chia rẽ,các bạn Lào gắn bó với ta
hơn, các đồng chí lãnh đạo cao tuổi gắn bó hơn, lớp trẻ
có phần giảm sút kém mặn mà. Với Trung Quốc ta cố gắng
giữ hữu nghị giữa hai nước, tuy vấn đề Biển Đông phức
tạp như vậy ta vẫn gắng sức tìm kiếm sự đồng thuận, còn
vấn đề không đồng thuận thì gác lại. Ta hy vọng xây dựng
được DOC để có thể ràng buộc pháp lý, còn COC chỉ là mong
muốn không ràng buộc nhưng Trung Quốc vẫn chần chừ muốn kéo
dài và đòi được tham dự bàn bạc xây dựng DOC, khối Asian
không thể đồng ý được vì đây là việc của các nước
Asian với nhau. Năm 2013 Brunây làm Chủ tịch chắc có khác CPC
năm trước. Ta tích cực bảo vệ Biển Đông, đưa dân ra sống
ở Trường Sa, phát triển đánh cá, khai thác khoáng sản. Nga
đã chạy Anh và cả Mỹ việc khai thác dầu khí nếu họ ngần
ngại, Nga dám làm. Hiện Nga có thể khai thác 520 triệu tấn
dầu mỏ và hàng ngàn tỉ khí đốt, Nga đang dùng sức mạnh
về năng lượng để đối phó với các nước, nhưng lại rất
ưu tiên cho Việt Nam cùng vào Si-bê-ri (các nước khác thì Nga
không cho vào tham dự), Nga cho biết Việt Nam cũng đã khai thác
được 1 tỷ Đôla dầu khí ở Si-bê-ri rồi!

Còn Singapore tuy gốc người Trung Quốc, đảo nhỏ, người
ít nhưng phát triển tốt, ngang hàng với Trung Quốc, không chịu
lép vế cũng là một tấm gương cho ta theo. Chúng ta quan hệ
với nhiều nước, nhưng với Nga thì rất tự nhiên thoải mái
không nề hà gì. Khi gặp Mec-vê-đec vẫn gọi là đồng chí
mặc dù chế độ Chính trị hiện nay đã khác xưa nhưng đọng
trong con người họ vẫn còn tình cảm sâu đậm và họ tỏ rõ
một cách tự nhiên khác các nước Châu Âu đối với ta, ông
Bộ trưởng Kế hoạch Nga lại còn nói: ông là con vị Tham tán
Thương mại của Sứ quán Liên Xô ở Việt Nam trước đây nên
rất thân mật với Việt Nam, như một quê hương của mình. Nga
hứa giúp ta về quốc phòng, vũ khí, cả kinh tế trở thành
đối tác chiến lược của ta, họ nhận học sinh sang học
tập, sĩ quan sang huấn luyện là đối tác toàn diện, khi tôi
nhắc đến số tiền còn nợ lại, Mec-vê-dec gạt đi nói không
có vấn đề gì khó khăn cả. Nga cho biết khi được tin Nga tham
dự thăm dò vùng dầu 6 nam Trường Sa dưới Côn Đảo, Bộ
trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì gặp Bộ trưởng Ngoại giao
Nga phàn nàn việc này thì Bộ Ngoại giao Nga lấy ngay tấm bản
đồ cũ của Trung Quốc ra chỉ vào và nói: Hoàng Sa, Trường Sa
là của Việt Nam. Chính Trung Quốc đã thừa nhận như vậy có
liên quan gì đế Trung Quốc đâu, thế là Bộ Ngoại giao Trung
Quốc đành lờ đi không nói gì nữa.

Còn Indosia không bao giờ đả kích Việt Nam, họ hành động
kín đáo. Khi tôi gặp các cháu Indonesia chúng cầm cờ hai nước
và hô "Hồ, Hồ." tỏ ý hoan nghênh, Indonesia có 220 triệu
dân họ thân thiết với Việt Nam, nhiều tiếng của họ giống
tiếng Việt và có nhiều phong tục tập quán như ăn trầu
giống như Việt Nam, vợ Tổng thống Indonesia khi nói chuyện
với vợ tôi có thổ lộ: "Trong thời kỳ chống Pháp, Indonesia
đã trang bị vũ khí cho 1 tiểu đoàn quân đội Việt Nam
đấy." họ mua vũ khí của Anh rồi chuyển cho ta, việc này
chính họ nói ra, tôi đâu có biết! Quan hệ với Indonesia có
lúc ta cũng lơi lỏng nay mới thắt chặt trở lại.

Về trả lời một số câu hỏi của các đồng chí: Có
đồng chí hỏi: Tại sao nguyên thủ các nước chỉ có một
người còn ta khi ra đón lại là Tổng Bí Thư chứ không phải
là Chủ tịch nước? Điều này tế nhị lắm, có khi sang họ
chỉ có một người, chả lẽ ta có hai người đi hai bên hay
sao, vì vậy lấy Đảng là vị trí cao nhất nên chúng tôi bàn
để Tổng Bí Thư thay mặt cho cả Chủ Tịch Nước đón tiếp
họ, kể ra như vậy cũng không tiện, nhưng mà khó nói quá, sau
này có lẽ phải xem lại như: Trung Quốc, Lào, Bắc Triều Tiên,
CuBa họ đến thống nhất vào một người là nguyên thủ Quốc
gia mà thôi.

Có quyền lực phải đi đôi với giám sát, kiểm sát như
vậy quyền lực càng lớn kỷ luật phải càng nặng, không thể
cấp bé chịu kỷ luật nặng còn cấp càng to lại càng nhẹ,
vô lý quá, phải sửa thôi!

Đảng cũng phải tuân thủ Hiến Pháp và Pháp Luật của
Nhà Nước không thể đứng trên Hiến Pháp và Pháp Luật
được. Có thế mới chống được suy thoái, chống được tham
nhũng lạm quyền. Trung Quốccòn làm được vậy ta cũng phải
làm được, phải dựa vào dân, không thể để dân quay lưng
lại với Đảng, tôi thấy vấn đề này đúng quá, rõ quá!

Đã có người khi gặp tôi đã chỉ vào mặt tôi nói:
<em>"Các anh ăn vừa thôi, phải để cho dân sống với chứ,
dân không phải họ không biết đâu, nếu các anh không dám làm,
bọn tôi sẽ làm."</em>.

Tôi tự thấy mình cũng có cái tốt, nhưng cũng còn có cái
xấu, sai lầm, cần phải được phê phán chỉnh đốn, dân họ
nói là đúng! Ví như …, thiểu số phải phục tùng đa số, có
những cái thấy đúng mà không thực hiện được. Phải chờ
đợi thôi, có thể dến Đại hội 12 mới có thể thay đổi cơ
bản, nay mới chỉ vá víu mà thôi.

Qua nhiều Đại hội tôi thấy đã có từ ngữ khá lạ: Ban
đầu bỏ Chống Chủ nghĩa cá nhân, rồi lại chống tiêu cực,
chống tham nhũng, sau lại phát triển hủ bại, suy thoái, lợi
ích nhóm nhỏ.v.v...tức là cùng qua nhiều Đại hội thì cái
xấu phát triển dần lên. Các báo chí nhiều lúc ca ngợi ta làm
tốt rồi, thế mà tại sao còn có bao nhiêu vấn đề này, vấn
đề khác ngày càng to, càng phức tạp. Các đồng chí xin hãy
giám sát chúng tôi, góp ý kiến bằng mọi hình thức, càng
nhiều càng tốt, không kiêng kỵ gì cả. Chắc chắn rằng phải
đến Đại hội 12 mới có chuyển biến cơ bản được. Hiện
nay không phải chỉ có các đồng chí, các cán bộ đảng các
cấp mà tất cả người dân từ anh xe ôm, bà hàng nước đều
biết cả và nói rất nhiều, nói đủ thứ hết. Họ nói giống
nhau lắm, đúng lắm cả trong Nam ngoài Bắc, miền xuôi miền
ngược, Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, còn dân thì còn,
mất dân là mất hết, tôi thấy đúng như vậy, tính tôi muốn
thẳng thắn bộc lộ như vậy, mong các đồng chí kiểm tra,
giám sát góp ý kiến, mong rằng sau này càng được sáng sủa
hơn.

Về vai trò của Đảng với quân đội. Tôi cho rằng Đảng ta
lập ra quân là để bảo vệ Tổ quốc, nhân dân chứ không
phải là lập ra là bảo vệ, trung thành với Đảng, vì vậy
quân đội phải trung thành, bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân rồi
mới đến Đảng, có như vậy mới đúng chứ. Nay vì theo tập
quán, nhận thức vẫn chưa thực hiện được.

Theo Hiến Pháp: Chủ tịch là Tổng chỉ huy lực lượng vũ
trang, nhưng hiện nay theo tập quán là khi trong kháng chiến vẫn
đặt ra vấn đề do người đứng đầu Đảng trực tiếp
thống lĩnh quân đội nên vẫn để như cũ sau này nếu có sửa
đổi thì xem xét lại thế nào cho hợp lý và phù hợp với
phong cách quốc tế hiện nay.

Đã hết giờ và nói cũng đã lan man, xin kết thúc tại đây
chúc mọi người sức khỏe, mọi sự tốt lành, góp sức đóng
góp cho Đảng được trong sạch, vững mạnh.

Sau đó đ/c Oanh (Chủ nhiệm CLB Thăng Long) lên cám ơn và tặng
quà, chụp ảnh lưu niệm.

<strong>Người ghi: Đoàn Sự </strong>

10.00h ngày 17-2-2013


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130306/luoc-ghi-cuoc-noi-chuyen-cua-chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-tai-clb-thang-long-8h-00),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét