Kiến nghị 72 - Danh sách người ký kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 (từ 4001-6000)

<blockquote>Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong
và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ
kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp,
chức danh (nếu có) và địa chỉ. Danh sách dưới đây đã
được rà soát để loại bỏ trùng tên.</blockquote>

4001. Phạm Xuân Thế, làm ruộng, Nghệ An

4002. Nguyễn Phúc Sinh, làm ruộng, Nghệ An

4003. Nguyễn Văn Kiên, làm ruộng, Nghệ An

4004. Nguyễn Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An

4005. Nguyễn Thị Long, làm ruộng, Nghệ An

4006. Trần Khắc Oai, làm ruộng, Nghệ An

4007. Nguyễn Văn Kiên, làm ruộng, Nghệ An

4008. Trần Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An

4009. Nguyễn Văn An, làm ruộng, Nghệ An

4010. Nguyễn Văn Tuấn, làm ruộng, Nghệ An

4011. Nguyễn Văn Đại, làm ruộng, Nghệ An

4012. Võ Tá Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

4013. Nguyễn Văn Bắc, làm ruộng, Nghệ An

4014. Nguyễn Văn Quỳnh, làm ruộng, Nghệ An

4015. Nguyễn Văn Phước, làm ruộng, Nghệ An

4016. Nguyễn Văn Sáu, làm ruộng, Nghệ An

4017. Phạm Xuân Truyền, làm ruộng, Nghệ An

4018. Phạm Văn Hoa, làm ruộng, Nghệ An

4019. Nguyễn Văn Ngạn, làm ruộng, Nghệ An

4020. Nguyễn Hữu Thành, làm ruộng, Nghệ An

4021. Phạm Văn Nhung, làm ruộng, Nghệ An

4022. Trần Khắc Hiếu, làm ruộng, Nghệ An

4023. Trần Khắc Cương, làm ruộng, Nghệ An

4024. Trần Thị Thủy, làm ruộng, Nghệ An

4025. Trần Khắc Tương, làm ruộng, Nghệ An

4026. Nguyễn Văn Nhật, làm ruộng, Nghệ An

4027. Trần Thị Tình, làm ruộng, Nghệ An

4028. Lê Văn Khẩn, làm ruộng, Nghệ An

4029. Trần Thị Trung, làm ruộng, Nghệ An

4030. Phan Hòa, làm ruộng, Nghệ An

4031. Trần Khắc Sỹ, làm ruộng, Nghệ An

4032. Nguyễn Thế Cương, làm ruộng, Nghệ An

4033. Trần Khắc Trường, làm ruộng, Nghệ An

4034. Trần Khắc Quyến, làm ruộng, Nghệ An

4035. Nguyễn Thị Trung, làm ruộng, Nghệ An

4036. Nguyễn Thị Liêm, làm ruộng, Nghệ An

4037. Nguyễn Vinh, làm ruộng, Nghệ An

4038. Đặng Ngọc Hoa, làm ruộng, Nghệ An

4039. Phan Thanh Mân, làm ruộng, Nghệ An

4040. Nguyễn Thị Lý, làm ruộng, Nghệ An

4041. Nguyễn Văn Sáng, làm ruộng, Nghệ An

4042. Nguyễn Văn Tư, làm ruộng, Nghệ An

4043. Nguyễn Văn Uy, làm ruộng, Nghệ An

4044. Phạm Thị Soa, làm ruộng, Nghệ An

4045. Phạm Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An

4046. Nguyễn Phúc Tư, làm ruộng, Nghệ An

4047. Phạm Hữu Lợi, làm ruộng, Nghệ An

4048. Trần Khắc Minh, làm ruộng, Nghệ An

4049. Nguyễn Phúc Lịch, làm ruộng, Nghệ An

4050. Bà Tư, làm ruộng, Nghệ An

4051. Trần Khắc Tuân, làm ruộng, Nghệ An

4052. Nguyễn Phúc Lệ, làm ruộng, Nghệ An

4053. Phạm Xuân Trắng, làm ruộng, Nghệ An

4054. Trần Khắc Hồng, làm ruộng, Nghệ An

4055. Trần Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

4056. Phạm Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An

4057. Nguyễn Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An

4058. Trần Khắc Tông, làm ruộng, Nghệ An

4059. Phạm Thị Tuyết, làm ruộng, Nghệ An

4060. Nguyễn Thị Thiềm, làm ruộng, Nghệ An

<h2>Đợt 14:</h2>

4061. Nguyen Lam, computer programmer, Hoa Kỳ

4062. Vo Anh Minh, giáo viên, Bình Phước

4063. Nguyễn Sơn Minh, kỹ sư, Nha Trang

4064. Nguyễn Hữu Đạo, sinh viên, Hà Nội

4065. Phan Đức Thông, hưu trí, CHLB Đức

4066. Trần Văn Quang, sinh viên, Thanh Hóa

4067. Phan Phát Hoàng, cựu quân nhân Sư đoàn 7, Quân đoàn 4,
Bình Dương

4068. Đặng Ngọc Hiến Chương, TP HCM

4069. Phạm Duy Tương, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà
báo, Cần Thơ

4070. Nguyễn Văn Toán, kỹ sư, TP HCM

4071. Pham Quốc Long, nhà thơ, Đà Nẵng

4072. Nguyễn Huu Nhật, hưu trí, Hoa Kỳ

4073. Nghiem Hong Duc, lao động tự do, TP HCM

4074. Nguyễn Quang Đồng, sinh viên, Australia

4075. Nguyễn Phan Anh, thạc sĩ, nghiên cứu viên tại Đại
học Chonnam, Hàn Quốc

4076. Luong Manh Chau, kỹ sư, Hoa Kỳ

4077. Trần Anh Khoa, sinh viên, TP HCM

4078. Nguyễn Hùng Cường, lao động tự do, Hà Nội

4079. Lê Hoài Nam, đảng viên, TP HCM

4080. Le Quang Tuan, nghiên cứu sinh, Hà Nội

4081. Lê Đình Huy, cử nhân, TP HCM

4082. Võ Thanh Ân, kỹ sư, Bến Tre

4083. Nguyễn Hoàng Hải, công dân Việt Nam, CHLB Đức

4084. Le Duy Thien, MBA, Australia

4085. Đỗ Minh Tiến, nông dân, TP HCM

4086. Huỳnh Thanh Bích Trâm, Trưởng phòng kinh doanh, TP HCM

4087. Vũ Thị Thùy Linh, sinh viên, Hà Nội

4088. Nguyen Minh Chau, CHLB Đức

4089. Cao Thanh Hà, giáo dân, TP HCM

4090. Nguyễn Tấn Thành, CEO, TP HCM

4091. Đặng Việt Hùng, kinh doanh, Hà Nội

4092. Phí Ngọc Thanh, kỹ sư, Australia

4093. Vanessa Tran, sinh viên, Australia

4094. Chau Tran, sinh viên, Australia

4095. Nguyễn Thanh Bình, nhân viên văn phòng, Long An

4096. Huan Dinh, kỹ sư, Hoa Kỳ

4097. Nguyễn Ngọc Dương, cán bộ hưu trí, 40 năm tuổi đảng,
Lào Cai

4098. Vo Cong Ton, kỹ sư, Na Uy

4099. Tran Van Huynh, da nghi huu, Australia

4100. Nguyễn Ngọc Hoài Ân, kỹ sư, TP HCM

4101. Phạm Quang Tiến, Điện Biên

4102. Nguyen Minh Trung, thạc sĩ, bác sĩ, An Giang

4103. Trần Hoài Dương. Kontum

4104. Nguyễn Đăng Cao, Đại học Western Australia, Australia

4105. Trần Kim Tuyến, sinh viên, TP HCM
Nguyễn Văn Dung, cán bộ hưu trí, thương binh, Hải Dương

4106. Nguyễn Văn Xuê, cử nhân, Hà Nội

4107. Lê Bích Hòa, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 30 năm
tuổi đảng, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội

4108. Nguyễn Duy Châu, giáo viên, Đà Nẵng

4109. Nguyễn Công Dân, hưu trí, Nghệ An

4110. Nguyen Cong Ly, cán bộ hưu, Hải Dương

4111. Vu Hai, CHLB Đức

4112. Nguyễn Sỹ Đáng, kiến trúc sư, Vũng Tàu

4113. Lê Văn Liên, công nhân, Bình Phước

4114. Lã Quang Trung, Nam Định

4115. Lư Thị Thu Trang, thợ may, TP HCM

4116. Nguyễn Việt Thắng, luật sư, TP HCM

4117. Nguyễn Tấn Huynh, kinh doanh, TP.HCM

4118. Nguyễn Hải Minh, giáo viên, Nghệ An

4119. Hưng Quốc Nguyễn, kiểm toán viên, Đan Mạch

4120. Nguyễn Văn Mẫn, kỹ sư y, TP HCM

4121. Đào Trọng Hưng, TS, Hà Nội

4122. Dang Huu Quan, du học sinh, Đan Mạch

4123. Nguyễn Thị Dung, buôn bán nhỏ, Đà Nẵng

4124. Cấn Đình Việt, Hà Nội

4125. Lê Văn Gương, kỹ sư, kinh doanh, TP HCM

4126. Nguyễn Nam Tiến, đảng viên, Tuyên Quang

4127. Lê Anh Dũng, lao động tự do, Hải Phòng

4128. Phạm Quốc Tuấn, kỹ sư, giám đốc, Đà Nẵng

4129. Nguyễn Lê Vương, cử nhân, TP HCM

4130. Trần Văn Phúc, linh mục, Nghệ An

4131. Trần Khắc Du, linh mục, Dòng Phanxicô, TP HCM

4132. Nguyễn Văn Hùng, linh mục, Nghệ An

4133. Lê Thị Mến, tu sĩ, Nghệ An

4134. Phan Đức Trịnh, công chức, Nghệ An

4135. Phan Văn Định, hưu trí, Nghệ An

4136. Nguyễn Thị Chiến, dược sĩ, Nghệ An

4137. Nguyễn Văn Dũng, kế toán, Nghệ An

4138. Nguyễn Thị Liên, giáo viên, Nghệ An

4139. Nguyễn Thị Hoa, giáo viên, Nghệ An

4140. Nguyễn Thị Tuyết, sinh viên, Nghệ An

4141. Phan Thị Xinh, sinh viên, Nghệ An

4142. Lê Đức Anh, sinh viên, Nghệ An

4143. Nguyễn Phúc Tâm, sinh viên, Nghệ An

4144. Võ Tá Quỳnh, sinh viên, Nghệ An

4145. Nguyễn Thị Dung, sinh viên, Nghệ An

4146. Nguyễn Văn Nghiêm, sinh viên, Nghệ An

4147. Phan Thị Thiên, sinh viên, Nghệ An

4148. Trần Thị Châu, sinh viên, Nghệ An

4149. Nguyễn Thị Tâm, sinh viên, Nghệ An

4150. Trần Anh Tuấn, sinh viên, Nghệ An

4151. Nguyễn Quốc Đạt, sinh viên, Nghệ An

4152. Phan Trọng Chánh, sinh viên, Nghệ An

4153. Nguyễn Thị An, sinh viên, Nghệ An

4154. Nguyễn Thị Toàn, sinh viên, Nghệ An

4155. Lê Thị Kỷ, sinh viên, Nghệ An

4156. Nguyễn Văn Miên, sinh viên, Nghệ An

4157. Nguyễn Thị Thìn, sinh viên, Nghệ An

4158. Nguyễn Khắc Phương, sinh viên, Nghệ An

4159. Nguyễn Thị Sao Mai, học sinh, Nghệ An

4160. Phan Thị Trinh, học sinh, Nghệ An

4161. Nguyễn Thị Hương, học sinh, Nghệ An

4162. Nguyễn Công Tú, học sinh, Nghệ An

4163. Nguyễn Thị Thương, học sinh, Nghệ An

4164. Trần Khắc Phú, học sinh, Nghệ An

4165. Trần Thị Dân, học sinh, Nghệ An

4166. Nguyễn Văn Thắng, học sinh, Nghệ An

4167. Lê Văn Thung, học sinh, Nghệ An

4168. Nguyễn Thị Sao, học sinh, Nghệ An

4169. Nguyễn Văn Sáng, học sinh, Nghệ An

4170. Nguyễn Văn Tú, học sinh, Nghệ An

4171. Nguyễn Văn Thế, học sinh, Nghệ An

4172. Nguyễn Văn Triều, học sinh, Nghệ An

4173. Nguyễn Văn Hùng, học sinh, Nghệ An

4174. Hồ Xuân Cường, học sinh, Nghệ An

4175. Trần Khắc Tiến, học sinh, Nghệ An

4176. Nguyễn Thị Nhàn, học sinh, Nghệ An

4177. Nguyễn Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

4178. Nguyễn Văn Thức, học sinh, Nghệ An

4179. Trần Khắc Dũng, học sinh, Nghệ An

4180. Nguyễn Thị Tâm, học sinh, Nghệ An

4181. Nguyễn Thị Hiền, học sinh, Nghệ An

4182. Nguyễn Hữu Thắng, học sinh, Nghệ An

4183. Nguyễn Thị Hà, học sinh, Nghệ An

4184. Lê Thị Vi, học sinh, Nghệ An

4185. Trần Thị Oanh, học sinh, Nghệ An

4186. Nguyễn Hoàng Lai, học sinh, Nghệ An

4187. Trần Thị Trinh, học sinh, Nghệ An

4188. Đoàn Thị Lan, học sinh, Nghệ An

4189. Đoàn Thị Minh, học sinh, Nghệ An

4190. Đoàn Thị Thành, học sinh, Nghệ An

4191. Trần Khắc Nhẫn, học sinh, Nghệ An

4192. Nguyễn Thị Thơm, học sinh, Nghệ An

4193. Nguyễn Thị Hạnh, học sinh, Nghệ An

4194. Nguyễn Thị Trinh, học sinh, Nghệ An

4195. Nguyễn Văn Phương, thợ mộc, Nghệ An

4196. Nguyễn Văn Thế, làm ruộng, Nghệ An

4197. Nguyễn Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An

4198. Trần Thị Đức, làm ruộng, Nghệ An

4199. Nguyễn Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An

4200. Nguyễn Thị Mười, làm ruộng, Nghệ An

4201. Nguyễn Hồng Phúc, làm ruộng, Nghệ An

4202. Phạm Xuân Hoa, làm ruộng, Nghệ An

4203. Nguyễn Văn Bảy, làm ruộng, Nghệ An

4204. Lê Công Hoàn, làm ruộng, Nghệ An

4205. Lê Công Quý, làm ruộng, Nghệ An

4206. Nguyễn Văn Hoàn, làm ruộng, Nghệ An

4207. Nguyễn Văn Lý, làm ruộng, Nghệ An

4208. Nguyễn Trọng Ân, làm ruộng, Nghệ An

4209. Nguyễn Thị Thảo, làm ruộng, Nghệ An

4210. Trần Thị Duyên, làm ruộng, Nghệ An

4211. Trần Khắc Đề, làm ruộng, Nghệ An

4212. Lê Văn Lục, làm ruộng, Nghệ An

4213. Nguyễn Đình Phùng, làm ruộng, Nghệ An

4214. Phan Thanh Tâm, làm ruộng, Nghệ An

4215. Trần Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

4216. Nguyễn Mỹ, làm ruộng, Nghệ An

4217. Trần Khắc Hợi, làm ruộng, Nghệ An

4218. Trần Khắc Lâm, làm ruộng, Nghệ An

4219. Nguyễn Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An

4220. Nguyễn Thị Láng, làm ruộng, Nghệ An

4221. Nguyễn Văn Hưởng, làm ruộng, Nghệ An

4222. Nguyễn Nghệ, làm ruộng, Nghệ An

4223. Võ Văn Đình, làm ruộng, Nghệ An

4224. Nguyễn Văn Mỹ, làm ruộng, Nghệ An

4225. Nguyễn Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An

4226. Lê Thị Bảy, làm ruộng, Nghệ An

4227. Lê Thị Thành, làm ruộng, Nghệ An

4228. Nguyễn Văn Minh, làm ruộng, Nghệ An

4229. Phan Thanh Sang, làm ruộng, Nghệ An

4230. Nguyễn Thị Niệm, làm ruộng, Nghệ An

4231. Nguyễn Văn Nhân, làm ruộng, Nghệ An

4232. Nguyễn Thị Thương, làm ruộng, Nghệ An

4233. Trần Thị Mỹ, làm ruộng, Nghệ An

4234. Nguyễn Phúc Tâm, làm ruộng, Nghệ An

4235. Nguyễn Phúc Sáu, làm ruộng, Nghệ An

4236. Võ Tá Nghị, làm ruộng, Nghệ An

4237. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An

4238. Nguyễn Văn Tin, làm ruộng, Nghệ An

4239. Lê Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An

4240. Trần Thị Hạnh, làm ruộng, Nghệ An

4241. Phạm Hữu Trúc, làm ruộng, Nghệ An

4242. Lê Thị Toàn, làm ruộng, Nghệ An

4243. Nguyễn Văn Thủy, làm ruộng, Nghệ An

4244. Nguyễn Doãn Dương, làm ruộng, Nghệ An

4245. Trần Khắc Cư, làm ruộng, Nghệ An

4246. Nguyễn Văn Thắng, làm ruộng, Nghệ An

4247. Nguyễn Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An

4248. Nguyễn Văn Trí, làm ruộng, Nghệ An

4249. Trần Khắc Bảy, làm ruộng, Nghệ An

4250. Trần Khắc Hoan, làm ruộng, Nghệ An

4251. Nguyễn Văn Duyệt, làm ruộng, Nghệ An

4252. Lê Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An

4253. Nguyễn Thị Ngọc Nhi, làm ruộng, Nghệ An

4254. Nguyễn Văn Đạt, làm ruộng, Nghệ An

4255. Nguyễn Thị Ý, làm ruộng, Nghệ An

4256. Thái Thị Cậy, làm ruộng, Nghệ An

4257. Trần Khắc Sáng, làm ruộng, Nghệ An

4258. Trần Thị Hiến, làm ruộng, Nghệ An

4259. Nguyễn Văn Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An

4260. Trần Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An

4261. Nguyễn Thị Trinh, làm ruộng, Nghệ An

4262. Trương Thị Chín, làm ruộng, Nghệ An

4263. Nguyễn Văn Bá, làm ruộng, Nghệ An

4264. Nguyễn Văn Châu, làm ruộng, Nghệ An

4265. Trần Khắc Phụng, làm ruộng, Nghệ An

4266. Nguyễn Văn Thắng, làm ruộng, Nghệ An

4267. Phan Thị Khuyên, làm ruộng, Nghệ An

4268. Nguyễn Đình Công, làm ruộng, Nghệ An

4269. Nguyễn Thị Châu, làm ruộng, Nghệ An

4270. Nguyễn Thị Tám, làm ruộng, Nghệ An

4271. Trần Khắc Túc, làm ruộng, Nghệ An

4272. Trần Thị Dương, làm ruộng, Nghệ An

4273. Trần Thị Tịnh, làm ruộng, Nghệ An

4274. Nguyễn Thị Lệ, làm ruộng, Nghệ An

4275. Nguyễn Văn Tám, làm ruộng, Nghệ An

4276. Nguyễn Thị Long, làm ruộng, Nghệ An

4277. Nguyễn Thị Vân, làm ruộng, Nghệ An

4278. Nguyễn Thị Ngân, làm ruộng, Nghệ An

4279. Nguyễn Thị Diễn, làm ruộng, Nghệ An

4280. Trần Khắc Bộ, làm ruộng, Nghệ An

4281. Nguyễn Văn Luyến, làm ruộng, Nghệ An

4282. Nguyễn Trọng Sáng, làm ruộng, Nghệ An

4283. Nguyễn Văn Danh, làm ruộng, Nghệ An

4284. Nguyễn Thị Cẩm, làm ruộng, Nghệ An

4285. Nguyễn Văn Sơn, làm ruộng, Nghệ An

4286. Nguyễn Phúc Khôi, làm ruộng, Nghệ An

4287. Nguyễn Văn Lực, làm ruộng, Nghệ An

4288. Trần Khắc Hội, làm ruộng, Nghệ An

4289. Nguyễn Văn Hải, làm ruộng, Nghệ An

4290. Nguyễn Văn Hiển, làm ruộng, Nghệ An

4291. Nguyễn Văn Thực, làm ruộng, Nghệ An

4292. Vũ Thị Dương, làm ruộng, Nghệ An

4293. Nguyễn Văn Đại, làm ruộng, Nghệ An

4294. Trần Khắc Hải, làm ruộng, Nghệ An

4295. Trần Khắc Ngọc, làm ruộng, Nghệ An

4296. Nguyễn Văn Hệ, làm ruộng, Nghệ An

4297. Phan Văn Dũng, làm ruộng, Nghệ An

4298. Trần Khắc Cửu, làm ruộng, Nghệ An

4299. Trần Khắc Quang, làm ruộng, Nghệ An

4300. Nguyễn Văn Tuấn, làm ruộng, Nghệ An

4301. Nguyễn Văn Năm, làm ruộng, Nghệ An

4302. Lê Thị Năm, làm ruộng, Nghệ An

4303. Đoàn Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An

4304. Trần Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An

4305. Nguyễn Thị Trường, làm ruộng, Nghệ An

4306. Nguyễn Văn Niên, làm ruộng, Nghệ An

4307. Trần Khắc Ái, làm ruộng, Nghệ An

4308. Nguyễn Thị Xuân, làm ruộng, Nghệ An

4309. Hồ Hữu Thắng, làm ruộng, Nghệ An

4310. Đặng Đình Hồng, kinh doanh, Hà Nội

4311. Cao Vi Hiển, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên
Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Kontum, đã nghỉ hưu

4312. Ung Ngoc Tam, kế toán, TP HCM

4313. Ngô S. Huyền Đồng, cử nhân, Hà Nội

<h2>Đợt 15:</h2>

4314. Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá, cán bộ tiền khởi nghĩa, 66
tuổi Đảng, Hà Nội

4315. Bùi Ngọc Tấn, nhà văn, Hải Phòng

4316. Nguyễn Lê Thu An, nhà báo, cựu tù Côn Đảo, TP HCM

4317. Lê Lý An, thạc sĩ, Pháp

4318. Cao Thế Phong, kỹ sư, Hà Nội

4319. Lê Quý Lộc, công dân Việt Nam, TP HCM

4320. Nguyễn Thị Hải Yến, TS, CHLB Đức

4321. Lữ Tấn Hoà, TP HCM

4322. Lê Quang Ánh, TS, Hoa Kỳ

4323. Nguyễn Thanh Tùng, GS TS, Hoa Kỳ

4324. Trần Trọng Dương, Canada

4325. Phạm Quang Bình, nhà giáo hưu trí, Hoa Kỳ

4326. Lê Văn Tuý, nhà giáo hưu trí, Đồng Nai

4327. Trần Thái Hùng, nhà giáo hưu trí, TP HCM

4328. Nguyễn Thành Dũng, nhà giáo hưu trí, Đồng Nai

4329. Tống Văn Nhàn, nhà giáo hưu trí, Đồng Nai

4330. Mai Trường Thanh, kỹ sư, Hà Nội

4331. Quang Nguyen, dược tá (pharmacy technician), Hoa Kỳ

4332. Võ Thanh Tân, giảng viên, TP HCM

4333. Hoàng Anh Vũ, chuyên gia kỹ thuật, Quảng Nam

4334. Đào Thu Hà, nội trợ, Hà Nội

4335. Nguyễn Vũ Diệu Linh, sinh viên, Hải Phòng

4336. Trịnh Quốc Huy, kĩ sư, TP HCM

4337. Lê Doãn Hòa, công nhân viên quốc phòng, đã nghỉ hưu, Nha
Trang

4338. Nguyễn Ngọc Hải, kỹ sư, Vũng Tàu

4339. Nguyễn Hải Sơn, Huế

4340. Lê Công Minh, kỹ sư hồi hưu, TP HCM

4341. Ngô Ngọc Qoang, kinh doanh, Vũng Tàu

4342. Đinh Vũ, kinh doanh, Hoa Kỳ

4343. Đặng Minh Điệp, giảng viên đại học, TP HCM

4344. Hồ Minh Khôi, lái xe, TP HCM

4345. Phạm Thành Trung, kỹ sư, Huế

4346. Nguyễn Anh Hùng, kỹ sư, TP HCM

4347. Ngô Trung Dũng, sinh viên, Hưng Yên

4348. Nguyễn Đức, cử nhân, Hà Nội

4349. Trương Thị Thoa, kinh doanh, Hà Nội

4350. Nguyễn Ngọc Phước, buôn bán, TP HCM

4351. Tran Ha Phuc, chủ cửa hàng, TP HCM

4352. Thân văn Thắng, kỹ sư, Hà Nội

4353. Nguyễn Khắc Việt, Thiếu tá Quân đội Nhân dân Việt Nam,
đã nghỉ hưu, Hà Nội

4354. Lưu Văn Vịnh, Giám đốc doanh nghiệp, Hải Dương

4355. Nguyễn Viết Quốc, kỹ sư, TP HCM

4356. Nguyen Van Cat, cựu chiến binh, TP HCM

4357. Trần Vũ Việt Trung, kỹ sư, hưu trí, cựu chiến binh,
TP HCM

4358. Nguyen Chi Dao, Hà Nội

4359. Bùi Văn Lập, quay phim, TP HCM

4360. Phan Độc Lập, Phó Viện trưởng Viện Luyện kim đen, Hà
Nội

4361. Thân Thành Vũ, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký
Hội Bất động sản Du Lịch Việt Nam,Ủy viên Ban Thường vụ
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, TP HCM

4362. Vũ Đức Đông, nguyên cán bộ giảng dạy Khoa Luật, Đại
học Quốcgia Hà Nội

4363. Nguyễn Ngọc Sơn, giáo viên, Hà Nội

4364. Trương Đăng Dung, PGS TS, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn
học Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn
học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội

4365. Nguyễn Xuân Việt, nghề nghiệp tự do, Hà Tĩnh

4366. Phạm Australia, giáo viên nghỉ hưu, Đà Nẵng

4367. Nguyen Quang Dung, cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam,
Ba Lan

4368. Hoàng Xuân Đôn, viên chức, Hà Giang

4369. Linh Anh, kỹ sư, Gia Lai

4370. Nguyễn Duy Trung, 63 tuổi đảng, giáo viên hưu trí, Thanh
Xuân, Hà Nội

4371. Ngô Lê Xuân, bác sĩ, Thừa Thiên - Huế

4372. Huỳnh Tấn Vinh, kinh doanh, Đà Nẵng

4373. Trần Huy, công chức, Canada

4374. Thái Doãn Dũng, giáo viên, đã nghỉ hưu, Nghệ An

4375. Đàm Quốc Khánh, kỹ sư, đã nghỉ hưu, TP HCM

4376. Thái Doãn Sơn, TP HCM

4377. Mai Quang, kinh doanh, TP HCM

4378. Nguyễn Duy Độ, lao động phổ thông, Huế

4379. Lâm Mạnh, họa sĩ, công dân nước Việt Nam, Hà Nội

4380. Nguyễn Thế Sơn, phóng viên tự do, Nghệ An

4381. Mai Văn Hoài, công nhân, Hải Phòng

4382. Thân Trọng Nhân, trung tá, thạc sĩ, TP HCM

4383. Nguyễn Thanh Tùng, cử nhân, chủ doanh nghiệp, TP HCM

4384. Nguyễn Văn Thạnh, nhân viên văn phòng, TP HCM

4385. Vo Xuan Bá, giáo viên, Bình Phước

4386. Trần Văn Thanh, công nhân, Pháp

4387. Trinh Hoi, lawyer/MC, executive director, VOICE, Hoa Kỳ

4388. Nguyen Ngoc Cuong, Hoa Kỳ

4389. Vương Thị Nhàn, cán bộ hưu trí, Hà Giang

4390. Điều Thị Như Huệ, kinh doanh tự do, Hà Nội

4391. Đỗ Thị Nguyệt, kinh doanh tự do, Hà Giang

4392. Hanh Hedehus, thạc sĩ, Đan Mạch

4393. Nguyễn Doãn Trường, kỹ sư, Trưởng ban Biên tập báo
điện tử eicvn.eu, Cộng hòa Czech

4394. Nguyễn Thái Tuấn Anh, du học sinh, Canada

4395. Lê Đình Thạch, giáo viên, Quảng Trị

4396. Lương Thị Kim Anh, kỹ sư, TP HCM

4397. Ngô Văn Giá, PGS TS, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hà
Nội

4398. Trần Hiếu, kỹ sư, Hà Nội

4399. Nguyễn Đình Ánh, lao động tự do, TP HCM

4400. Lê Hiệp Đồng, nguyên thuyền trưởng, Đà Nẵng

4401. Đặng Hồng Hạnh, Hà Nội

4402. Vũ Đức Hoàng, thạc sĩ, Hà Nội

4403. Phạm Hoàng Tùng, nhà báo, Campuchia

4404. Nguyễn Văn Phượng, kinh doanh tự do, Lai Châu

4405. Phạm Quý Vị, kế toán, Thanh hóa

4406. Phạm Hữu Minh, thạc sĩ, cán bộ hưu trí, Hà Nội

4407. Cấn Văn Tuấn, kế toán, giám đốc, Hà Nội

4408. Nguyễn Hải Hoài, sinh viên, TP HCM

4409. Le Dinh Tin, MBA, TP HCM

4410. Nguyễn Thành Hà, Hoa Kỳ

4411. Nguyễn Ngọc Hùng, kinh doanh, Hà Nội

4412. Châu Ngọc Võ, kỹ sư, Quảng Nam

4413. Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên, Quảng Ngãi

4414. FX Phan Minh, phóng viên tự do, Nghệ An

4415. Vũ Hoàng Sơn, kỹ sư, Hà Nội

4416. Nguyễn Tấn Dụng, nông dân, Quảng Ngãi

4417. Nguyễn Hoàng Minh, cán bộ ngân hàng, Hà Nội

4418. Lê Vĩnh Thọ, cán bộ Viện Cơ, đã về hưu, Hà Nội

4419. Nguyễn Văn Thống, sinh viên, Đồng Nai

4420. Nguyễn Văn Công, sinh viên, Đồng Nai

4421. Nguyễn Văn Son, sinh viên, Đồng Nai

4422. Trần Văn Hải, bộ đội, Đồng Nai

4423. Đặng Văn Sáng, học sinh, Đồng Nai

4424. Lê Văn Diễm, học sinh, Đồng Nai

4425. Trần Văn Pháp, nông dân, Đồng Nai

4426. Nguyễn Phú Tân, cử nhân, Bà Rịa - Vũng Tàu

4427. Phạm Văn Hưng, nghề nghiệp tự do, Bắc Giang

4428. Trần Mạnh Thắng, bác sĩ, Hà Nội

4429. Vu Duc Minh, làm việc tự do, TP HCM

4430. Nguyen Tien Dung, kinh doanh, giam đốc, TP HCM

4431. Phạm Văn Duyệt, sinh viên, Hà Tĩnh

4432. Nguyễn Công Lập, làm ruộng, Hà Tĩnh

4433. Nguyễn Văn Tạo, làm ruộng, Hà Tĩnh

4434. Hoàng Văn Thám, làm ruộng, Hà Tĩnh

4435. Phạm Văn Toàn, sinh viên, Hà Tĩnh

4436. Nguyễn Văn Công, công nhân, Hà Tĩnh

4437. Nguyễn Văn Thiện, học sinh, Hà Tĩnh

4438. Nguyễn Văn Thương, sinh viên, Hà Tĩnh

4439. Hoàng Ngọc Biên, làm ruộng, Hà Tĩnh

4440. Hoàng Ngọc Lành, làm ruộng, Hà Tĩnh

4441. Nguyễn Hiền, làm ruộng, Hà Tĩnh

4442. Hoàng Ngọc Hà, làm ruộng, Hà Tĩnh

4443. Hoàng Thị Long, làm ruộng, Hà Tĩnh

4444. Hoàng Văn Hải, công nhân, Hà Tĩnh

4445. Hoàng Văn Hùng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4446. Hoàng Thị Nga, sinh viên, Hà Tĩnh

4447. Hoàng Thị Tình, công nhân, Hà Tĩnh

4448. Hoàng Thị Lam, sinh viên, Hà Tĩnh

4449. Hoàng Văn Thiết, sinh viên, Hà Tĩnh

4450. Hoàng Văn Nhân, công nhân, Hà Tĩnh

4451. Hoàng Ái, làm ruộng, Hà Tĩnh

4452. Lê Thị Huệ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4453. Nguyễn Thị Thân, học sinh, Hà Tĩnh

4454. Hoàng Thị Thúy, học sinh, Hà Tĩnh

4455. Nguyễn Đình Mân, sinh viên, Hà Tĩnh

4456. Phạm Đình Văn, sinh viên, Hà Tĩnh

4457. Nguyễn Nâu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4458. Phạm Văn Minh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4459. Nguyễn Trọng Kim, làm ruộng, Hà Tĩnh

4460. Nguyễn Quốc Danh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4461. Phạm Văn Hải, làm ruộng, Hà Tĩnh

4462. Nguyễn Thái Triệu, học sinh, Hà Tĩnh

4463. Phạm Văn Bính, làm ruộng, Hà Tĩnh

4464. Nguyễn Hoài Ân, sinh viên, Hà Tĩnh

4465. Hoàng Văn Long, làm ruộng, Hà Tĩnh

4466. Lê Thị Kiều, làm ruộng, Hà Tĩnh

4467. Phạm Văn Tuấn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4468. Phạm Văn Chính, làm ruộng, Hà Tĩnh

4469. Hoàng Trường Thiện, học sinh, Hà Tĩnh

4470. Phạm Quốc Kỳ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4471. Nguyễn Công Huân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4472. Phạm Bá Đề, học sinh, Hà Tĩnh

4473. Nguyễn Văn Ca, làm ruộng, Hà Tĩnh

4474. Nguyễn Văn Bính, làm ruộng, Hà Tĩnh

4475. Hoàng Văn Anh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4476. Hoàng Văn Nhâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

4477. Hoàng Ngọc Danh, công nhân, Hà Tĩnh

4478. Nguyễn Lý Huỳnh, sinh viên, Hà Tĩnh

4479. Phạm Đình Nghĩa, làm ruộng, Hà Tĩnh

4480. Hoàng Văn Thiện, công nhân, Hà Tĩnh

4481. Hoàng Văn Hai, làm ruộng, Hà Tĩnh

4482. Lê Đình Điền, Hà Tĩnh

4483. Hoàng Xuân Lài, làm ruộng, Hà Tĩnh

4484. Hoàng Đình Hậu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4485. Nguyễn Văn Thuận, sinh viên, Hà Tĩnh

4486. Hoàng Hoa Thám, công nhân, Hà Tĩnh

4487. Nguyễn Quốc Hội, học sinh, Hà Tĩnh

4488. Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên, Hà Tĩnh

4489. Nguyễn Thị Hoài Thanh, học sinh, Hà Tĩnh

4490. Hoàng Thị Sương, học sinh, Hà Tĩnh

4491. Hoàng Thị Thơ, học sinh, Hà Tĩnh

4492. Hoàng Thị Trà, học sinh, Hà Tĩnh

4493. Hoàng Thanh Tuyền, Hà Tĩnh

4494. Nguyễn Khắc Quý, sinh viên, Hà Tĩnh

4495. Phạm Văn Tiến, sinh viên, Hà Tĩnh

4496. Hoàng Văn Quyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4497. Hoàng Ngọc Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4498. Lê Văn Thúy, làm ruộng, Hà Tĩnh

4499. Hoàng Văn Trình, làm ruộng, Hà Tĩnh

4500. Phạm Văn Hải, làm ruộng, Hà Tĩnh

4501. Phạm Bảo Sơn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4502. Hoàng Văn Quế, làm ruộng, Hà Tĩnh

4503. Nguyễn Thị Xoan, sinh viên, Hà Tĩnh

4504. Hoàng Xuân Bình, Hà Tĩnh

4505. Phạm Thị Hoàng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4506. Nguyễn Hữu Tài, Hà Tĩnh

4507. Nguyễn Văn Minh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4508. Lê Đức Tùng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4509. Hoàng Hữu Tiến, làm ruộng, Hà Tĩnh

4510. Hoàng Ngọc Khoái, làm ruộng, Hà Tĩnh

4511. Hoàng Văn Đề, làm ruộng, Hà Tĩnh

4512. Hoang Văn Kiên, làm ruộng, Hà Tĩnh

4513. Nguyễn Ngọc Tâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

4514. Lê Thị An, làm ruộng, Hà Tĩnh

4515. Nguyễn Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4516. Nguyễn Thanh Thi, sinh viên, Hà Tĩnh

4517. Hoàng Thị Mơ, sinh viên, Hà Tĩnh

4518. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng,Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh

4519. Hoàng Ngọc Lan, làm ruộng, Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh

4520. Hoàng Văn Tuất, làm ruộng, Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh

4521. Hoàng Văn Sơn, làm ruộng, Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh

4522. Hoàng Văn Dũng, sinh viên, Hà Tĩnh

4523. Hoàng Thị Hoa, làm ruộng, Hà Tĩnh

4524. Hoàng Thị Khuyên, sinh viên, Hà Tĩnh

4525. Hoàng Thị Thơ, sinh viên, Hà Tĩnh

4526. Hoàng Thị Xoan, sinh viên, Hà Tĩnh

4527. Hoàng Thị Trà, sinh viên, Hà Tĩnh

4528. Hoàng Thị Kim Ngân, sinh viên, Hà Tĩnh

4529. Hoàng Thị Linh, sinh viên, Hà Tĩnh

4530. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh viên, Hà Tĩnh

4531. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh viên, Hà Tĩnh

4532. Hoàng Văn Trường, làm ruộng, Hà Tĩnh

4533. Hoàng Văn Hải, Hà Tĩnh

4534. Hoàng Văn Minh, sinh viên, Hà Tĩnh

4535. Hoàng Văn Vĩnh, học sinh, Hà Tĩnh

4536. Hoàng Văn Thuần, làm ruộng, Hà Tĩnh

4537. Phan Quế, làm ruộng, Hà Tĩnh

4538. Nguyễn Văn Hoàng, công nhân, Hà Tĩnh

4539. Nguyễn Văn Trung, làm ruộng, Hà Tĩnh

4540. Phan Diện, làm ruộng, Hà Tĩnh

4541. Phan Văn Thắng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4542. Phạm Văn Hội, sinh viên, Hà Tĩnh

4543. Phạm Cừ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4544. Phạm Khang, làm ruộng, Hà Tĩnh

4545. Phạm Văn Liễu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4546. Nguyễn Văn Thiện, kỹ sư, Hà Tĩnh

4547. Phạm Văn Tùng, Hà Tĩnh

4548. Nguyễn Thị Hà, làm ruộng, Hà Tĩnh

4549. Lâm Nhật Tâm, lái xe, Hà Tĩnh

4550. Nguyễn Thị Trí, làm ruộng, Hà Tĩnh

4551. Phạm Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4552. Phan Văn Liên, làm ruộng, Hà Tĩnh

4553. Nguyễn Văn Thanh, kỹ sư, Hà Tĩnh

4554. Dương Trình, làm ruộng, Hà Tĩnh

4555. Nguyễn Viết Huân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4556. Nguyễn Thị Xuân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4557. Hoàng Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4558. Dương Thị Duyên, làm ruộng, Hà Tĩnh

4559. Nguyễn Mậu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4560. Phạm Nhị, làm ruộng, Hà Tĩnh

4561. Phạm Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh

4562. Nguyễn Đàn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4563. Phạm Điểu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4564. Phạm Tương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4565. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh viên, Hà Tĩnh

4566. Nguyễn Thị Thỏa, làm ruộng, Hà Tĩnh

4567. Phạm Thị Thoải, làm ruộng, Hà Tĩnh

4568. Nguyễn Thị Thiệu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4569. Nguyễn Thị Gương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4570. Lê Thị Lịch, làm ruộng, Hà Tĩnh

4571. Phạm Thị Hường, làm ruộng, Hà Tĩnh

4572. Phạm Trọng Quỳnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4573. Phạm Huy Quyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4574. Phạm Danh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4575. Phạm Văn Lân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4576. Phạm Văn Quang, kỹ sư, Hà Tĩnh

4577. Phạm Chí, làm ruộng, Hà Tĩnh

4578. Phạm Văn Truyền, làm ruộng, Hà Tĩnh

4579. Nguyễn Văn Tuất, làm ruộng, Hà Tĩnh

4580. Phạm An, làm ruộng, Hà Tĩnh

4581. Nguyễn Hiếu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4582. Dương Văn Diễn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4583. Phạm Văn Phổ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4584. Dương Hương, giáo dân, Hà Tĩnh

4585. Nguyễn Văn Hòa, làm ruộng, Hà Tĩnh

4586. Nguyễn Đình Long, làm ruộng, Hà Tĩnh

4587. Nguyễn Quốc Hanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4588. Phạm Chương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4589. Nguyễn Văn Hà, công nhân, Hà Tĩnh

4590. Nguyễn Phạm Tường, làm ruộng, Hà Tĩnh

4591. Nguyễn Ngọc Thành, kỹ sư, Hà Tĩnh

4592. Phạm Dũng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4593. Lê Linh Liên, làm ruộng, Hà Tĩnh

4594. Phạm Đăng Phúc, làm ruộng, Hà Tĩnh

4595. Phạm Thị Tuệ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4596. Nguyễn Xuân Hòa, làm ruộng, Hà Tĩnh

4597. Phạm Hậu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4598. Phạm Thị Phúc, làm ruộng, Hà Tĩnh

4599. Phan Sơn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4600. Nguyễn Ban, làm ruộng, Hà Tĩnh

4601. Phạm Văn Linh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4602. Phạm Văn Thuận, làm ruộng, Hà Tĩnh

4603. Phạm Thị Ngô, làm ruộng, Hà Tĩnh

4604. Phạm Thị Túy, làm ruộng, Hà Tĩnh

4605. Nguyễn Thị Thúy, làm ruộng, Hà Tĩnh

4606. Dương Thị Lai, sinh viên, Hà Tĩnh

4607. Nguyễn Kiều Diễm, học sinh, Hà Tĩnh

4608. Phạm Thị Mỹ Linh, học sinh, Hà Tĩnh

4609. Phạm Thị Khiêm, làm ruộng, Hà Tĩnh

4610. Phạm Thị V Quỳnh, học sinh, Hà Tĩnh

4611. Nguyễn Ngọc Linh Chi, học sinh, Hà Tĩnh

4612. Phạm Quỳnh Phượng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4613. Nguyễn Công Văn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4614. Phạm Văn Đàm, làm ruộng, Hà Tĩnh

4615. Phạm Đình Lương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4616. Nguyễn Công Ân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4617. Phạm Văn Châu, cơ khí, Hà Tĩnh

4618. Phạm Tấn Luận, làm ruộng, Hà Tĩnh

4619. Phạm Văn Dũng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4620. Nguyễn T Thông, nhân viên, Hà Tĩnh

4621. Phạm Thị Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh

4622. Võ Thị Đường, nha khoa, Hà Tĩnh

4623. Võ Tá Đức, buôn bán, Hà Tĩnh

4624. Phạm Thị Phong, nhân viên, Hà Tĩnh

4625. Phạm Thị Liên, nông dân, Hà Tĩnh

4626. Phạm Thị Phúc, nông dân, Hà Tĩnh

4627. Nguyễn Thị Nhuận, nông dân, Hà Tĩnh

4628. Nguyễn Thị Khái, nông dân, Hà Tĩnh

4629. Phạm Thị Bùi, nông dân, Hà Tĩnh

4630. Phạm Thị Hồng, nông dân, Hà Tĩnh

4631. Phạm Thị Ánh Tuyết, sinh viên, Hà Tĩnh

4632. Phạm Thị Trinh, học sinh, Hà Tĩnh

4633. Phạm Thị Linh, nông dân, Hà Tĩnh

4634. Phạm Thị Lương, kinh doanh, Hà Tĩnh

4635. Nguyễn Thị Lành, nông dân, Hà Tĩnh

4636. Võ Thị Lan, nông dân, Hà Tĩnh

4637. Phạm Hồng, nông dân, Hà Tĩnh

4638. Phạm Thị Thái, nông dân, Hà Tĩnh

4639. Phạm Thái Hòa, làm ruộng, Hà Tĩnh

4640. Hoàng Bảo Công, học sinh, Hà Tĩnh

4641. Phạm Hoàng Thượng, học sinh, Hà Tĩnh

4642. Nguyễn Đình Khôi, học sinh, Hà Tĩnh

4643. Nguyễn Viết Thành, sinh viên, Hà Tĩnh

4644. Hoàng Hoa Mận, người cao tuổi, Hà Tĩnh

4645. Hoàng Xuân Quyết, cơ khí, Hà Tĩnh

4646. Phan Văn Thuết, sinh viên, Hà Tĩnh

4647. Võ T Phước, làm ruộng, Hà Tĩnh

4648. Hoàng Thị Thủy, làm ruộng, Hà Tĩnh

4649. Nguyễn Thị Tuyết, học sinh, Hà Tĩnh

4650. Hoàng Thị Lý, công nhân, Hà Tĩnh

4651. Phạm Thị Lý, công nhân, Hà Tĩnh

4652. Hoàng Thị Hạnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4653. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Hà Tĩnh

4654. Hoàng Thị Khanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4655. Nguyễn Thị Vy, làm ruộng, Hà Tĩnh

4656. Nguyễn Thị Điền, làm ruộng, Hà Tĩnh

4657. Hoàng Thị Thương, công nhân, Hà Tĩnh

4658. Hoàng Thị Hương, học sinh, Hà Tĩnh

4659. Hoàng Văn Kỳ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4660. Phạm Văn Hiếu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4661. Phạm V Đăng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4662. Tạ An Tâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

4663. Dương Minh Châu, cựu chiến binh, Hà Tĩnh

4664. Dương Minh Đào, làm ruộng, Hà Tĩnh

4665. Nguyễn Hữu Để, làm ruộng, Hà Tĩnh

4666. Nguyễn Văn Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4667. Lê Thị Hiền, làm ruộng, Hà Tĩnh

4668. Phạm Khả, làm ruộng, Hà Tĩnh

4669. Nguyễn Văn Lành, làm ruộng, Hà Tĩnh

4670. Phạm Thị Tại, làm ruộng, Hà Tĩnh

4671. Phạm Thị Huyền, làm ruộng, Hà Tĩnh

4672. Phạm Thị Bình, làm ruộng, Hà Tĩnh

4673. Phạm Thị Vinh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4674. Phạm Danh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4675. Phạm T Vinh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4676. Nguyễn T Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4677. Phạm Thị Thông, làm ruộng, Hà Tĩnh

4678. Nguyễn Thị Thủy, làm ruộng, Hà Tĩnh

4679. Trần T Hồng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4680. Nguyễn T Mai, làm ruộng, Hà Tĩnh

4681. Nguyễn Xuân Ngọc, làm ruộng, Hà Tĩnh

4682. Nguyễn Minh Tâm, sinh viên, Hà Tĩnh

4683. Nguyễn Khắc Quang, làm ruộng, Hà Tĩnh

4684. Nguyễn Văn Năng, sinh viên, Hà Tĩnh

4685. Nguyễn Hoa, Hà Tĩnh

4686. Hoàng T Sáng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4687. Nguyễn Thị Xoan, làm ruộng, Hà Tĩnh

4688. Lê Thị Hằng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4689. Hoàng Thị Hà, làm ruộng, Hà Tĩnh

4690. Lê Thị Vân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4691. Hoàng Thị Ân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4692. Phạm Thị Khuê, làm ruộng, Hà Tĩnh

4693. Nguyễn Thị Trúc, làm ruộng, Hà Tĩnh

4694. Phạm Thị Xuân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4695. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4696. Phạm Thị Thế, làm ruộng, Hà Tĩnh

4697. Phạm Thị Khiêm, làm ruộng, Hà Tĩnh

4698. Nguyễn Thị Lộc, làm ruộng, Hà Tĩnh

4699. Võ Thị Dung, làm ruộng, Hà Tĩnh

4700. Nguyễn Thị Huệ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4701. Nguyễn Thị Nhân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4702. Nguyễn Thị Bính, làm ruộng, Hà Tĩnh

4703. Phạm Thị Hiển, làm ruộng, Hà Tĩnh

4704. Hoàng Thị Hải, làm ruộng, Hà Tĩnh

4705. Nguyễn Thị Hồng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4706. Nguyễn Thị Huyền, học sinh, Hà Tĩnh

4707. Hoàng Văn Tuệ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4708. Nguyễn Đình Sang, làm ruộng, Hà Tĩnh

4709. Nguyễn Đức Phố, làm ruộng, Hà Tĩnh

4710. Hoàng Xuân Tài, làm ruộng, Hà Tĩnh

4711. Hoàng Văn Chuẩn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4712. Phạm Thanh Tịnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4713. Nguyễn Đức Khanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4714. Hoàng Trung Kiên, làm ruộng, Hà Tĩnh

4715. Hoàng Văn Cách, làm ruộng, Hà Tĩnh

4716. Nguyễn Ninh Dung, làm ruộng, Hà Tĩnh

4717. Nguyễn Duy Lữ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4718. Nguyễn Đình Phúc, làm ruộng, Hà Tĩnh

4719. Hoàng Văn Hương, sinh viên, Hà Tĩnh

4720. Lê Văn Phương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4721. Hoàng Văn Hùng, học sinh, Hà Tĩnh

4722. Nguyễn Đ Thái, làm ruộng, Hà Tĩnh

4723. Nguyễn Trình, làm ruộng, Hà Tĩnh

4724. Hoàng Văn Nhân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4725. Hoàng Thị Liễu, công nhân, Hà Tĩnh

4726. Nguyễn Văn Hạnh, sinh viên, Hà Tĩnh

4727. Nguyễn Văn Quyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4728. Phạm Văn Đào, làm ruộng, Hà Tĩnh

4729. Phạm Văn Tạo, làm ruộng, Hà Tĩnh

4730. Hoàng Thị Nhu, sinh viên, Hà Tĩnh

4731. Hoàng Thị Lộc, sinh viên, Hà Tĩnh

4732. Lê Đức Hiền, làm ruộng, Hà Tĩnh

4733. Hoàng Xuân Huỳnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4734. Hoàng Văn Tân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4735. Hoàng Chiết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4736. Phạm Thanh Hảo, làm ruộng, Hà Tĩnh

4737. Phạm Anh Dũng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4738. Phạm Đắc Tiến, làm ruộng, Hà Tĩnh

4739. Phạm Huy Hoàng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4740. Lê Đình Hòa, làm ruộng, Hà Tĩnh

4741. Nguyễn Đình Văn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4742. Nguyễn Văn Mơi, làm ruộng, Hà Tĩnh

4743. Nguyễn Q Chung, làm ruộng, Hà Tĩnh

4744. Lê Văn Thạch, làm ruộng, Hà Tĩnh

4745. Phạm Văn Tuấn, công nhân, Hà Tĩnh

4746. Nguyễn Văn Hải, công nhân, Hà Tĩnh

4747. Nguyễn Thị Trang, sinh viên, Hà Tĩnh

4748. Nguyễn Thị Hiền, sinh viên, Hà Tĩnh

4749. Nguyễn Thị Hân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4750. Phạm Thị Toản, làm ruộng, Hà Tĩnh

4751. Nguyễn Thị Sơn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4752. Lê Thị Nhân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4753. Hoàng Thị Trâm, sinh viên, Hà Tĩnh

4754. Nguyễn Thị Huyền, học sinh, Hà Tĩnh

4755. Hoàng Thị Lệ, học sinh, Hà Tĩnh

4756. Hoàng Thị Ngân, học sinh, Hà Tĩnh

4757. Hoàng Thị Mỹ, học sinh, Hà Tĩnh

4758. Hoàng Văn Dần, làm ruộng, Hà Tĩnh

4759. Phạm Văn Tiến, công nhân, Hà Tĩnh

4760. Hoàng Văn Sự, làm ruộng, Hà Tĩnh

4761. Hoàng Văn Hỏi, công nhân, Hà Tĩnh

4762. Hoàng Văn Dinh, công nhân, Hà Tĩnh

4763. Lê Đình Thất, làm ruộng, Hà Tĩnh

4764. Hoàng Nhiên, làm ruộng, Hà Tĩnh

4765. Lê Thuận, làm ruộng, Hà Tĩnh

4766. Hoàng Văn Công, sinh viên, Hà Tĩnh

4767. Hoàng Hòa, làm ruộng, Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh

4768. Nguyễn Văn Hậu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4769. Hoàng Văn Duẩn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4770. Hoàng Văn Luận, làm ruộng, Hà Tĩnh

4771. Nguyển Văn Công, xây dựng, Hà Tĩnh

4772. Nguyễn Xuân Mạnh, xây dựng, Hà Tĩnh

4773. Hoàng Văn Lâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

4774. Lê Hoàng Dũng, nhân viên, Hà Tĩnh

4775. Hoàng Thị Vân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4776. Nguyễn Quốc Hội, sinh viên, Hà Tĩnh

4777. Nguyễn Văn Cảnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4778. Lê Thị Hòa, làm ruộng, Hà Tĩnh

4779. Nguyễn Thị Lữ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4780. Hoàng Thị Lai, làm ruộng, Hà Tĩnh

4781. Phạm Xuân Lạc, làm ruộng, Hà Tĩnh

4782. Hoàng Văn Thiết, Hà Tĩnh

4783. Hoàng Văn Lanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

<h2>Đợt 16:</h2>

4784. Phạm Thị Lài, làm ruộng, Hà Tĩnh

4785. Nguyễn Thị Lai, làm ruộng, Hà Tĩnh

4786. Nguyễn Thị Sáng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4787. Lê Thị Hóa, làm ruộng, Hà Tĩnh

4788. Quảng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4789. Nguyễn Thị Lư, làm ruộng, Hà Tĩnh

4790. Nguyễn Thị Dung, học sinh, Hà Tĩnh

4791. Nguyễn Văn Tạo, làm ruộng, Hà Tĩnh

4792. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, học sinh, Hà Tĩnh

4793. Phạm Ngọc Minh, học sinh, Hà Tĩnh

4794. Nguyễn Đình Phú, làm ruộng, Hà Tĩnh

4795. Phạm Thông, sinh viên, Hà Tĩnh

4796. Hoàng Văn Sang, sinh viên, Hà Tĩnh

4797. Hoàng Xuân Chất, học sinh, Hà Tĩnh

4798. Hoàng Xuân Thành, bác sĩ, Hà Tĩnh

4799. Nguyễn Bích Nhi, giáo viên, Hà Tĩnh

4800. Hoàng Văn Hào, kỹ sư, Hà Tĩnh

4801. Trần Thị Nhiên, công nhân, Hà Tĩnh

4802. Nguyễn Mạnh Cường, làm ruộng, Hà Tĩnh

4803. Trần Văn Nam, sinh viên, Hà Tĩnh

4804. Nguyễn Ngọc Hà, làm ruộng, Hà Tĩnh

4805. Nguyễn Thị Thành, làm ruộng, Hà Tĩnh

4806. Nguyễn Thị Ly, làm ruộng, Hà Tĩnh

4807. Hoàng Thị Phượng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4808. Hoàng Thị Đường, làm ruộng, Hà Tĩnh

4809. Hoàng Thị Bình, làm ruộng, Hà Tĩnh

4810. Hoàng Thị Oanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4811. Nguyễn Thị Hòa, công nhân viên chức, Hà Tĩnh

4812. Hoàng Thị Huế, làm ruộng, Hà Tĩnh

4813. Hoàng Thị Phương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4814. Lê Thị Hiên, làm ruộng, Hà Tĩnh

4815. Hoàng Thị Lành, làm ruộng, Hà Tĩnh

4816. Võ Thị Nguyệt, làm ruộng, Hà Tĩnh

4817. Nguyễn Thị Sen, làm ruộng, Hà Tĩnh

4818. Hoàng Thị Đào, làm ruộng, Hà Tĩnh

4819. Phạm Thị Phương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4820. Hoàng Thị Thành, làm ruộng, Hà Tĩnh

4821. Hoàng Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4822. Phạm Thị Hồng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4823. Nguyễn Thị Công, làm ruộng, Hà Tĩnh

4824. Phạm Văn Phương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4825. Nguyễn Thị Hồng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4826. Hoàng Thị Nga, làm ruộng, Hà Tĩnh

4827. Hoàng Ngọc Ánh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4828. Nguyễn T Bộ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4829. Hoàng Thị Vi, làm ruộng, Hà Tĩnh

4830. Hoàng Văn Oanh, công nhân, Hà Tĩnh

4831. Hoàng Thị Giang, sinh viên, Hà Tĩnh

4832. Hoàng Văn Quyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4833. Phạm Quốc Khởi, lao động, Hà Tĩnh

4834. Hoàng Văn Hảo, sinh viên, Hà Tĩnh

4835. Nguyễn Hoàng Thái Tuấn Nhật, sinh viên, Hà Tĩnh

4836. Nguyễn Xuân Hoàng, học sinh, Hà Tĩnh

4837. Nguyễn Văn Diễn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4838. Lương Văn Danh, học sinh, Hà Tĩnh

4839. Hoàng Thị Lương, làm ruộng, Hà Tĩnh

4840. Phạm Đình Sỹ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4841. Hoàng Văn Hiếu, công nhân, Hà Tĩnh

4842. Hoàng Văn Bảo, công nhân, Hà Tĩnh

4843. Hoàng Văn Tuấn, học sinh, Hà Tĩnh

4844. Hoàng Thị Thuận, công nhân, Hà Tĩnh

4845. Hoàng Thị Phong, công nhân, Hà Tĩnh

4846. Hoàng Thị Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh

4847. Lê Thị Phận, làm ruộng, Hà Tĩnh

4848. Lê Thị Châu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4849. Lê Quang, làm ruộng, Hà Tĩnh

4850. Hoàng Thị Nhân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4851. Nguyễn Huy Ký, làm ruộng, Hà Tĩnh

4852. Hồ Ngọc Nga, làm ruộng, Hà Tĩnh

4853. Dương Thị Mỹ Hoa, bác sĩ, Hà Tĩnh

4854. Hoàng Thị Như Quỳnh, học sinh, Hà Tĩnh

4855. Nguyễn Xuân Bình, y sĩ, Hà Tĩnh

4856. Hoàng Văn Hạnh, sinh viên, Hà Tĩnh

4857. Phạm Văn Vinh, sinh viên, Hà Tĩnh

4858. Phạm Văn Phương, sinh viên, Hà Tĩnh

4859. Hoàng Văn Phúc, sinh viên, Hà Tĩnh

4860. Nguyễn Đình Tuấn, sinh viên, Hà Tĩnh

4861. Hoàng Văn Bình, công nhân, Hà Tĩnh

4862. Nguyễn Đình Hải, làm ruộng, Hà Tĩnh

4863. Phạm Văn Tiến, sinh viên, Hà Tĩnh

4864. Hoàng Văn Minh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4865. Nguyễn Văn Sách, học sinh, Hà Tĩnh

4866. Hoàng Ngọc Thuận, học sinh, Hà Tĩnh

4867. Nguyễn Quang Lộc, làm ruộng, Hà Tĩnh

4868. Nguyễn Huy Hoàng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4869. Hoàng Hữu Chất, học sinh, Hà Tĩnh

4870. Hoàng Văn Ban, học sinh, Hà Tĩnh

4871. Hoàng Văn Châu, học sinh, Hà Tĩnh

4872. Phạm Xuân Hùng, học sinh, Hà Tĩnh

4873. Hoàng Kim Sơn, làm ruộng, Hà Tĩnh

4874. Phạm Xuân Từ, làm ruộng, Hà Tĩnh

4875. Nguyễn Quốc Nhật, làm ruộng, Hà Tĩnh

4876. Nguyễn Đình Thông, làm ruộng, Hà Tĩnh

4877. Lê Hồng Lợi, làm ruộng, Hà Tĩnh

4878. Hoàng Duy Tài, làm ruộng, Hà Tĩnh

4879. Võ Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4880. Nguyễn Khắc Quảng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4881. Hoàng Văn La, làm ruộng, Hà Tĩnh

4882. Hoàng Thị Thắng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4883. Nguyễn Quốc Chung, sinh viên, Hà Tĩnh

4884. Hoàng Thị Hạnh, sinh viên, Hà Tĩnh

4885. Nguyễn Thị Thanh Tình, sinh viên, Hà Tĩnh

4886. Trần Thị Thu Hà, sinh viên, Hà Tĩnh

4887. Hoàng Thị Trang, sinh viên, Hà Tĩnh

4888. Hoàng Thị Luân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4889. Hoàng Thị Hằng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4890. Nguyễn Thị Ái, làm ruộng, Hà Tĩnh

4891. Phạm Thị Liễu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4892. Hoàng Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh

4893. Lê Thị Ái, làm ruộng, Hà Tĩnh

4894. Hoàng Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4895. Nguyễn Thị Diện, làm ruộng, Hà Tĩnh

4896. Hoàng Lâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

4897. Hoàng Thị Hiền, sinh viên, Hà Tĩnh

4898. Nguyễn Thị Sương, sinh viên, Hà Tĩnh

4899. Hoàng H Thu, sinh viên, Hà Tĩnh

4900. Hoàng Công Đào, làm ruộng, Hà Tĩnh

4901. Nguyễn Văn Tự, làm ruộng, Hà Tĩnh

4902. Nguyễn Địa Lâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

4903. Hoàng Văn Viết, làm ruộng, Hà Tĩnh

4904. Nguyễn N Tâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

4905. Hoàng Tần, làm ruộng, Hà Tĩnh

4906. Nguyễn Xuân Chiến, làm ruộng, Hà Tĩnh

4907. Nguyễn Thị Thu, làm ruộng, Hà Tĩnh

4908. Nguyễn Minh Phượng, làm ruộng, Hà Tĩnh

4909. Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc, Hà Tĩnh

4910. Nguyễn Công Tuấn, giám đốc, Hà Tĩnh

4911. Hoàng Thị Hoài, học sinh, Hà Tĩnh

4912. Nguyễn Văn Thìn, sinh viên, Hà Tĩnh

4913. Hoàng Thị Thức, làm ruộng, Hà Tĩnh

4914. Hoàng Văn Luân, làm ruộng, Hà Tĩnh

4915. Hoàng Thanh Thịnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

4916. Nguyen Tien Phat, giám đốc, TP HCM

4917. Dinh Van Nam, kinh doanh, Hà Tĩnh

4918. Phan Sĩ, Bình Dương

4919. Nguyễn Minh Mẫn. cựu thanh niên xung phong, Bình Thuận

4920. Nguyễn Giang Nam, TP HCM

4921. Minh Nguyễn, cựu sinh viên Luật, và Thương mại, Hà Nội

4922. Nguyễn Hữu Duy, Tiền Giang

4923. Nguyễn Xuân Thắng, kỹ sư, Hà Nội

4924. Hồ Duy Ngôn, TP HCM

4925. Huỳnh Vũ Thân Vinh, giáo viên, TP HCM

4926. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, giáo viên, Đồng Nai

4927. Võ Luận, nông dân, Dak Lak

4928. Vũ Thạch Lân, Phó Giám đốc, Hà Nội

4929. Nguyễn Trường Giang, cán bộ, Bắc Ninh

4930. Lê Nam Khánh, kỹ sư, Hà Nội

4931. Hoàng Thị Lệ Quyên, kỹ sư, TP HCM

4932. Nguyễn Văn Thái, công nhân, Bắc Giang

4933. Phạm Thu Giang, giáo viên, Hà Nội

4934. Nguyễn Đăng Sâm, dược sĩ, Hoa Kỳ

4935. Đinh Anh Tài, nhân viên văn phòng, TP HCM

4936. Nguyễn Văn Trường, kỹ sư, TP HCM

4937. Trương Văn Công Nhật, kinh doanh, Ninh Thuận

4938. Hồ Minh Đạt, kỹ sư, TP HCM

4939. Dinh Quang The, hưu trí, Hà Nội

4940. Lê Tấn Nguyên, y sĩ, Đồng Nai

4941. Nguyễn Thị Văn, thạc sĩ, Viện Xã hội học, Hà Nội

4942. Pham Như Mai, kỹ sư, Hà Nội

4943. Đặng Hữu Nam, linh mục quản xứ Bình Thuận, Giáo phận
Vinh

4944. Nguyễn Minh Hải, kỹ sư, Bình Dương

4945. Lê Phước Lộc, làm thuê, Đồng Tháp

4946. Trần Đăng Nghi, hưu trí, Hà Nội

4947. Cao Xuân Linh, kỹ sư, nguyên Thiếu tá Quân đội, Pleiku

4948. Phạm Thị Ánh Tuyết, lao động tự do, Nghệ An

4949. Lê Ngọc Cường, sinh viên, Vinh

4950. Nguyễn Ngọc Ánh, sinh viên, Vinh

4951. Lê Danh Hải, thợ điện, Hà Tĩnh

4952. Nguyễn Xuân Việt Nhân, nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại
học Aix Marseille, Pháp

4953. Bùi Văn Sơn, Lào Cai

4954. Nguyễn Đăng Hiếu, Viện Nghiên cứu Cơ khí (Bộ Công
thương), Hà Nội

4955. Hoàng Thị Bình, cán bộ hưu trí Viện Khoa học và Công
nghệ Việt Nam, Hà Nội

4956. Lại Đắc Lạp, kỹ sư, Bắc Ninh

4957. Nguyen Manh Thang, TS, CHLB Đức

4958. Dang Quang Vinh, về hưu, Hoa Kỳ

4959. Lê Thanh Hải, giáo viên, Quảng Bình

4960. Tran Duc Chinh, Hoa Kỳ

4961. Hà Văn Khánh, nhân viên văn phòng, cử nhân, TP HCM

4962. Trần Văn Terry, công nhân, Hoa Kỳ

4963. Trần Văn Đằng, nghỉ hưu, Hải Phòng

4964. Vũ Quỳnh Liên, cán bộ ngân hàng, kiểm soát viên, Hà Nội

4965. Diệp Nhựt Thanh Giao, TP HCM

4966. Trần Toàn Thắng, kỹ sư, Hà Nội

4967. Trần Văn Học, kỹ sư, Đà Nẵng

4968. Lê Văn Toàn, sinh viên, Bình Định

4969. Tăng Bá Hùng, dạy học, Hải Dương

4970. Nguyễn Đình Tự, kỹ sư, Hà Nội

4971. Nguyen Binh, cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa của miền Nam
trước 1975, Hoa Kỳ

4972. Trương Khắc Hùng, kỹ sư, TP HCM

4973. Nguyễn Thanh Hải, chuyên gia kinh tế cao cấp, TP HCM

4974. Nguyễn Trung Hiếu, nhân viên ngân hàng, Hà Tĩnh

4975. Nguyễn Anh Minh, quản lý kinh tế, cử nhân, Hà Nội

4976. Trần Sơn, kỹ sư, Nghệ An

4977. Nguyen Me Linh, TS, TP HCM

4978. Phạm Chi Mai, nguyên cán bộ giảng dạy trường Đại học
Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam, Hà Nội

4979. Hoàng Văn Hùng, cử nhân kinh tế, kế toán trưởng, Hà
Nội

4980. Lê Viết Hà, kỹ sư, Đà Nẵng

4981. Lê Đức Huy, bảo vệ, Nha Trang

4982. Nguyễn Đình Thanh, Hải Dương

4983. Nguyễn Văn Vinh, kỹ sư, Quảng Ngãi

4984. Lý Quốc Nam, cử nhân, TP HCM

4985. Bui Minh Vu, Bình Dương

4986. Nguyễn Thị Hà, công dân Việt Nam, TP HCM

4987. Nguyễn Công Bắc, Nghệ An

4988. Lê Văn Hơp, cử nhân, Tuyên Quang

4989. Nguyễn Đức Thọ, kiến trúc sư, Giám đốc công ty tự
nhân, TP HCM

4990. Dương Sơn Linh, Giám đốc, doanh nghiệp xây dựng, Hà Nội

4991. Dương Thị Thư, Hà Nội

4992. Tran Kim Sang, thợ cơ khí, Đồng Nai

4993. Dương Châu, Quảng Nam

<h2>Đợt 17:</h2>

4994. Văn Tạo, GS, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Hà Nội

4995. Trịnh Thanh Tùng, hoạ sĩ, TP HCM

4996. Đinh Quang Tuy, lao động phổ thông, Nam Định

4997. Hoàng Văn Chiến, nghề tự do, Hà Nội

4998. Trần Văn Luyện, sĩ quan dự bị, Thái Bình

4999. Lê Thị Thanh, lao động phổ thông, Hà Nội

5000. Hoàng Thị Thoa, giáo viên, Hà Nội

5001. Nguyễn Văn Phú, công nhân, Thanh Hóa

5002. Trần Vũ Thanh Trúc, sinh viên, Thanh Hóa

5003. Phạm Văn Thảo, lao động phổ thông, Nam Định

5004. Hồ Thị Hường, lao động phổ thông, Nghệ An

5005. Vũ Hiến, lao động phổ thông, Hà Nam

5006. Phạm Vũ Hào, lao động phổ thông, Hà Nam

5007. Hoàng Văn Đường, nghề tự do, Nam Định

5008. Phạm Văn Thoán, nghề tự do, Nam Định

5009. Hoàng Văn Lang, nghề tự do, Nam Định

5010. Bùi Duy Thiện, kinh doanh, Hà Nội

5011. Nguyễn Văn Nghĩa, công nhân, Thái Bình

5012. Nguyễn Văn Hoàn, nhân viên, Nam Định

5013. Lê Văn Trình, lao động phổ thông, Nam Định

5014. Đinh Văn Phát, lao động phổ thông, Nam Định

5015. Nguyễn Văn Đoàn, lao động phổ thông, Nam Định

5016. Nguyễn Văn Tâm, lao động phổ thông, Nam Định

5017. Nguyễn Văn Viên, lao động phổ thông, Nam Định

5018. Tòng Văn Tháp, lao động phổ thông, Nam Định

5019. Đỗ Văn Đình, lao động phổ thông, Thái Bình

5020. Hoàng Như Quỳnh, nghề tự do, Hà Nội

5021. Nguyễn Nam An, sinh viên, Hà Nội

5022. Phạm Thùy Linh, sinh viên, Hà Nội

5023. Phạm Đức Huy, công nhân, Hà Nội

5024. Phạm Khánh Huyền, học sinh, Hà Nội

5025. Nguyễn Thị Liên, cán bộ, Hà Nội

5026. Nguyễn Thị Thoan, sinh viên, Nam Định

5027. Phạm Thị Nguyệt, nhân viên văn phòng, Hưng Yên

5028. Nguyễn Đăng Doanh, sinh viên, Thái Bình

5029. Nguyễn Thị Thủy, nghề tự do, Thái Bình

5030. Nguyễn Văn Báu, hưu trí, Hà Nội

5031. Trần Thị Nhung, làm ruộng, Nam Định

5032. Phạm Bá Thống, lái xe, Hà Nội

5033. Nguyễn Thị Nga, kế toán, Hà Nội

5034. Vũ Thị Thu, làm ruộng, Nam Định

5035. Ngô Thị Tuyết, kinh doanh, Hà Nội

5036. Vũ Thị Loan, làm ruộng, Nam Định

5037. Nguyễn Hoài Thu, dược sĩ, Hà Nội

5038. Đỗ Anh Tuấn, học sinh, Hà Nội

5039. Nguyễn Văn Quyết, học sinh, Hà Nội

5040. Nguyễn Văn Hiến, sinh viên, Nam Định

5041. Trần Văn Tuấn, công nhân, Thái Bình

5042. Nguyễn Hữu Đan, sinh viên, Thái Bình

5043. Đinh Văn Toan, lao động tự do, Nam Định

5044. Phạm Văn Toàn, lao động tự do, Hà Nội

5045. Đặng Lan Phương, giáo viên, Hà Nội

5046. Phạm Thị Thúy, sinh viên, Thái Bình

5047. Nguyễn Thị Hân, lao động tự do, Hà Nội

5048. Lê Thị Thành, hưu trí, Nam Định

5049. Ngô Thị Báu, hưu trí, Hà Nội

5050. Vũ Ánh Đức, nghề tự do, Hà Nội

5051. Nguyễn Văn Nam, học sinh, Hà Nội

5052. Nguyễn Văn Lập, hưu trí, Hà Nội

5053. Nguyễn Thị Thu Hiền, học sinh, Hà Nội

5054. Nguyễn Đức Hải, học sinh, Hà Nội

5055. Nguyễn Thị Vinh, nghề tự do, Hà Nội

5056. Phạm Thị Hiền, hưu trí, Hà Nội

5057. Đỗ Thị Cúc, nghề tự do, Hà Nội

5058. Nguyễn Văn Quang, sinh viên, Hà Nội

5059. Nguyễn Tiến Khanh, sinh viên, Hà Nội

5060. Trần Minh Quang, hưu trí, Hà Nội

5061. Nguyễn Thị Mỹ Thanh, sinh viên, Hà Nội

5062. Phạm Quang Tiến, nghề tự do, Thái Bình

5063. Nguyễn Mai Trang, nghề tự do, Thái Nguyên

5064. Trần Khánh Linh, học sinh, Hà Nội

5065. Hoàng Đình Quý, công nhân, Nghệ An

5066. Lương Thị Tuyết, nghề tự do, Nam Định

5067. Nguyễn Thị Thảo, nghề tự do, Phú Thọ

5068. Nguyễn Thị Hiền, nghề tự do, Phú Thọ

5069. Nguyễn Thị Hoan, nghề tự do, Phú Thọ

5070. Trần Văn Hùng, nghề tự do, Hà Nội

5071. Trần Văn Hồng, nghề tự do, Hà Nội

5072. Trương Thị Tâm, kinh doanh, Hà Nội

5073. Hoàng Quỳnh, nghề tự do, Hà Nội

5074. Phan Thị Hoa, kinh doanh, Hà Nội

5075. Nguyễn Văn Băng, kinh doanh, Hà Nội

5076. Nguyễn Thị Lài, nghề tự do, Nam Định

5077. Trần Đức Phú, học sinh, Hà Nội

5078. Nguyễn Văn Phú, sinh viên, Hà Nội

5079. Bùi Thế Ngọc, học sinh, Hà Nội

5080. Ngô Thục Hiền, học sinh, Hà Nội

5081. Nguyễn Thị Bích Huệ, kinh doanh, Phú Thọ

5082. Vũ Hải Đông, kinh doanh, Nam Định

5083. Nguyễn Thị Duy, kinh doanh, Nam Định

5084. Nguyễn Văn Thắng, nghề tự do, Nam Định

5085. Nguyễn Xuân Thắng, sĩ quan về hưu, Thái Bình

5086. Ngô Thị Nhàn, nghề tự do, Hà Nội

5087. Lê Bích Hương, bác sĩ, Hà Nội

5088. Nguyễn Thị Kim Oanh, nhân viên, Hà Nội

5089. Mai Phương Thảo, công nhân, Hà Nội

5090. Nguyễn Cao Trí, công nhân, Hà Nội

5091. Nguyễn Thị Hiền, hưu trí, Hà Nội

5092. Ngô Đức Thành, hưu trí, Hà Nội

5093. Vũ Mộng Lộc, kinh doanh, Hà Nội

5094. Phan Văn Chung, lái xe, Phú Thọ

5095. Phương Thu, nghề tự do, Hà Nội

5096. Ngô Quốc Hưng, nghề tự do, Hà Nội

5097. Nguyễn Công Từ, lái xe, Nam Định

5098. Lê Thị Bình, kế toán, Nam Định

5099. Nguyễn Thị Nhung, hưu trí, Hà Nội

5100. Đào Hữu Mẫm, hưu trí, Hà Nội

5101. Lưu Văn Luân, thợ điện, Nam Định

5102. Phạm Văn Phi, kỹ sư, Nam Định

5103. Đặng Thị Hồng, nghề tự do, Phú Thọ

5104. Nguyễn Văn Chiến, nghề tự do, Nam Định

5105. Nguyễn Tuấn Thắng, cơ khí xây dựng, Hà Nội

5106. Trần Thanh Hải, lao động phổ thông, Hà Nội

5107. Trần Thanh Hương, kinh doanh, Hà Nội

5108. Trần Thị Thảo, giáo viên, Hà Nội

5109. Trần Thị Tuyết, kế toán, Hà Nội

5110. Phạm Xuân Mạnh, kinh doanh, Hà Nội

5111. Trần Viết Nhĩ, lao động phổ thông, Hà Nội

5112. Nguyễn Văn Nhật, lao động phổ thông, Nam Định

5113. Nguyễn Thúy Kiều, kinh doanh, Thái Nguyên

5114. Phạm Giang Nam, kinh doanh, Hà Nội

5115. Trần Thị Giang, lao động phổ thông, Ninh Bình

5116. Nguyễn Thị Hiến, lao động phổ thông, Nam Định

5117. Thái Quang Vũ, giáo viên, Sài Gòn

5118. Mai Xuân Cường, lao động phổ thông, Thanh Hóa

5119. Mai Văn Tuyến, nghề tự do, Nam Định

5120. Phạm Văn Đức, nghề tự do, Nam Định

5121. Phạm Văn Hoàng, nghề tự do, Ninh Bình

5122. Phan Thị Hoa, nghề tự do, Nam Định

5123. Nguyễn Thị Thanh, nghề tự do, Nam Định

5124. Phạm Thu Hiền, lao động phổ thông, Nam Định

5125. Nguyễn Thị Hậu, nông dân, Hà Nội

5126. Đặng Văn Dũng, nghề tự do, Thái Bình

5127. Ngô Văn Diện, quản lý, Hà Nội

5128. Hoàng Văn Tuấn, kinh doanh, Hà Nội

5129. Phạm Thị Phương, lao động phổ thông, Hà Nội

5130. Nguyễn Thị Hạ, lao động phổ thông, Hà Nội

5131. Đặng Văn Chung, lao động phổ thông, Hà Nội

5132. Nguyễn Thu Nhường, lao động phổ thông, Hà Nội

5133. Dương Văn Thắng, lao động phổ thông, Hà Nội

5134. Nguyễn Đức Huy, học sinh, Hà Nội

5135. Đinh Thị Thủy, học sinh, Nam Định

5136. Võ Thị Sánh, ngân hàng, Hà Nội

5137. Ngô Thị Yến, sinh viên, Hà Nội

5138. Đặng Văn Duẩn, nhân viên kinh doanh, Hà Nội

5139. Lê Thị Thơm, nghề tự do, Nam Định

5140. Phạm Thị Tin, lao động phổ thông, Nam Định

5141. Nguyễn Xuân Phúc, lao động phổ thông, Phú Thọ

5142. Trần Thị Thơm, sinh viên, Nam Định

5143. Trần Thị Ninh, sinh viên, Hà Nội

5144. Phạm Thị Tuyết, kinh doanh, Nam Định

5145. Vũ Văn Tuân, sinh viên, Nam Định

5146. Phạm Thị Oanh, kế toán, Nam Định

5147. Lương Thị Ngân Giang, kế toán, Phú Thọ

5148. Lương Thị Hiệp, nhân viên văn phòng, Phú Thọ

5149. Nguyễn Thị Hoa, công nhân, Hà Nội

5150. Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh viên, Yên Bái

5151. Nguyễn Thị Giáp, nội trợ, Hà Nội

5152. Phạm Thị Tiến, nghề tự do, Hà Nội

5153. Mai Thị Thương, dược sĩ, Nam Định

5154. Nguyễn Thị Thoa, sinh viên, Thái Bình

5155. Vũ Thanh Mỹ, sinh viên, Hà Nội

5156. Ngô Thị Thêu, nghề tự do, Nam Định

5157. Nguyễn Thị Sim, lao động phổ thông, Nam Định

5158. Phạm Thị Thơm, giáo viên, Hà Nội

5159. Đặng Văn Duẩn, nghề tự do, Hà Tĩnh

5160. Nguyễn Văn Trường, nghề tự do, Hà Tĩnh

5161. Trần Thị Nhung, nghề tự do, Hà Nam

5162. Ngô Trọng Đại, nghề tự do, Nam Định

5163. Bùi Thị Tuất, nghề tự do, Nam Định

5164. Nguyễn Tiến Trường, nghề tự do, Hà Nội

5165. Ngô Văn Thắng, nghề tự do, Thanh Hóa

5166. Phan Thị Hoa, nghề tự do, Nam Định

5167. Trịnh Thị Thu Hằng, nghề tự do, Phú Thọ

5168. Nguyễn Thị Huệ, nghề tự do, Hưng Yên

5169. Mông Thị Lý, hưu trí, Hà Nội

5170. Vũ Thị Oanh, nghề tự do, Thanh Hóa

5171. Ngô Thị Hạnh, nghề tự do, Thái Bình

5172. Đào Minh Tuấn, lao động phổ thông, Hà Nội

5173. Trần Thị Nhung, sinh viên, Nam Định

5174. Vũ Thị Hiền, công nhân, Hải Dương

5175. Bùi Thị Hà Trang, nghề tự do, Hưng Yên

5176. Nguyễn Văn Tuấn, lao động phổ thông, Nam Định

5177. Đặng Thị Ngà, nghề tự do, Hà Nam

5178. Nguyễn Thị Thập, lao động phổ thông, Hà Nam

5179. Nguyễn Xuân Phúc, nghề tự do, Hà Nam

5180. Nguyễn Thị Huyên, nghề tự do, Phú Thọ

5181. Phạm Thanh Thủy, công nhân, Hà Nội

5182. Bùi Văn Tuyên, công nhân, Hà Nội

5183. Trần Thị Hường, nghề tự do, Nam Định

5184. Phan Thị Huế, nghề tự do, Nam Định

5185. Nguyễn Văn Kiên, sinh viên, Nam Định

5186. Trần Thanh Mai, nghề tự do, Hà Nội

5187. Trần Thị Nhung, làm ruộng, Nam Định

5188. Phạm Thanh Tuấn, sinh viên, Thái Bình

5189. Vũ Văn Ngân, lao động phổ thông, Hà Nội

5190. Trương Văn Hưng, nghề tự do, Hà Nội

5191. Trần Văn Thắng, kỹ sư, Nam Định

5192. Ngô Kỳ Tài, họa sĩ, Nam Định

5193. Nguyễn Thị Chung, nội trợ, Hà Nội

5194. Đỗ văn Phong, nghề tự do, Thái Bình

5195. Trần Văn Thủy, kinh doanh, Thái Bình

5196. Lê Văn Triều, nghề tự do, Nam Định

5197. Nguyễn Thị Duyên, sinh viên, Hà Nội

5198. Hồ Thị Phương, kinh doanh, Hà Nội

5199. Nguyễn Thị Len, nghề tự do, Hà Nam

5200. Phạm Quang Trung, nghề tự do, Hà Nam

5201. Đinh Văn Thiên, nghề tự do, Hà Nam

5202. Nguyễn Thị Mỹ, lao động phổ thông, Hà Tĩnh

5203. Nguyễn Văn Hùng, nghề tự do, Phú Thọ

5204. Trần Văn Xuân, lái xe, Thái Bình

5205. Vũ Thị Hồng Duyên, sinh viên, Thái Bình

5206. Vũ Thaành Chi, thợ kim hoàn, Thái Binh

5207. Nguyễn Thị Nguyệt, nghề tự do, Nam Định

5208. Nguyễn Văn Việt, sinh viên, Nam Định

5209. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh viên, Lạng Sơn

5210. Nguyễn Xuân Toàn, lái xe, Lạng Sơn

5211. Ngô Thị Ngà, kinh doanh, Lạng Sơn

5212. Nguyễn Xuân Cường, sinh viên, Lạng Sơn

5213. Nguyễn Thị Vinh, kinh doanh, Lạng Sơn

5214. Nguyễn Xuân Tùng, nghề tự do, Lạng Sơn

5215. Nguyễn Thị Lụa, sinh viên, Nam Định

5216. Nguyễn Xuân Bình, công nhân, Lạng Sơn

5217. Nguyễn Thị An, kinh doanh, Lạng Sơn

5218. Nguyễn Xuân Thắng, nghề tự do, Lạng Sơn

5219. Nguyễn Thị Tươi, nghề tự do, Lạng Sơn

5220. Nguyễn Thị Thảo, sinh viên, Lạng Sơn

5221. Nguyễn Thị Phương, sinh viên, Lạng Sơn

5222. Trần Văn Lượng, kỹ sư, Nam Định

5223. Nguyễn Thị Kim Thanh, nghề tự do, Hà Nội

5224. Phạm Thu Hà, học sinh, Hà Nội

5225. Mai Văn Khánh, kinh doanh, Hà Nội

5226. Phùng Thị Diệu Linh, sinh viên, Hà Nội

5227. Đỗ Thị Vui, nghề tự do, Nam Định

5228. Phạm Minh Đáp, sinh viên, Thanh Hóa

5229. Phạm Thị Dung, sinh viên, Thanh Hóa

5230. Đỗ Thị Nhung, sinh viên, Hà Nội

5231. Nguyễn Thị Chanh, sinh viên, Nam Định

5232. Trần Thị Nhung, sinh viên, Nam Định

5233. Trần Thế Vinh, công nhân, Hà Nội

5234. Phạm Đình Long, công chức, Hà Nội

5235. Nguyễn Ngọc Tất, sinh viên, Hà Nội

5236. Nguyễn Văn Lâm, sinh viên, Hà Nội

5237. Nguyễn Văn Hoàng, kinh doanh, Hà Nội

5238. Trần Văn Phố, sinh viên, Hà Nội

5239. Tăng Thị Phương, giáo viên, Hà Nội

5240. Lương Văn Thiện, nhân viên, Hà Nội

5241. Dương Thu Thủy, học sinh, Hà Nội

5242. Nguyễn Mai Anh, nghề tự do, Hà Nội

5243. Nguyễn Thị Chiên, nghề tự do, Hà Nội

5244. Trần Văn Anh, nghề tự do, Thái Binh

5245. Đinh Thị Tươi, bác sĩ, Thanh Hóa

5246. Nguyễn Văn Huân, nghề tự do, Hà Nội

5247. Phạm Tôn Tẫn, sinh viên, Hà Nội

5248. Phạm Thị Liên, nhân viên văn phòng, Hà Nội

5249. Trần Văn Lượng, kỹ sư, Thái Bình

5250. Phan Văn Đoàn, quản lý, Hà Nam

5251. Nguyễn Văn Thu, kỹ sư, Thanh Hóa

5252. Trương Ngoc Anh, lái xe, Hà Nội

5253. Cao Quang Thiện, lái xe, Nam Định

5254. Đỗ Kim Ngân, nghề tự do, Phú Thọ

5255. Phạm Thanh Sim, nghề tự do, Phú Thọ

5256. Lê Văn Nam, lái xe, Nam Định

5257. Đinh Văn Thuyên, lái xe, Nam Định

5258. Phạm Văn Huy, sinh viên, Hà Nam

5259. Nguyễn Đức Quân, lái xe, Nam Định

5260. Đinh Xuân Hải, nghề tự do, Hà Nội

5261. Dương Thị Thao, công nhân, Hà Nội

5262. Nguyễn Văn Năm, hưu trí, Hà Nội

5263. Trần Trọng Thiềm, công nhân, Hà Nội

5264. Trần Tuấn Hưng, sinh viên, Nam Định

5265. Nguyễn công nhân, kỹ sư, Hải Phòng

5266. Vũ Thị Hương, nghề tự do, Hà Nội

5267. Nguyễn Tiến Dũng, điện lực, Ninh Bình

5268. Nguyễn Đức Chính, sinh viên, Hà Nội

5269. Nguyễn Văn Quang, sinh viên, Phú Thọ

5270. Nguyễn Văn Chỉ, nghề tự do, Hà Nội

5271. Nguyễn Văn Dũng, lao động phổ thông, Hà Nam

5272. Đặng Hữu Hùng, sinh viên, Nghệ An

5273. Lê Thị Ly Na, sinh viên, Nghệ An

5274. Mai Văn Trung, kỹ sư, Nam Định

5275. Nguyễn Văn Linh, kiến trúc sư, Thái Bình

5276. Nguyễn Minh Thu, sinh viên, Hà Nội

5277. Phan Thúc Định, công nhân, Nam Định

5278. Hà Hữu Hoàn, kỹ sư, Thái Binh

5279. Nguyễn Thị Ngọc Hồng, y tá, Nghệ An

5280. Nguyễn Thị Thùy, thu ngân, Hà Nội

5281. Vũ Thị Nhài, sinh viên, Hà Nội

5282. Phạm Văn Toàn, lái xe, Nam Định

5283. Nguyễn Công Sợ, nghề tự do, Phú Thọ

5284. Phạm Thanh Tuấn, sinh viên, Thái Bình

5285. Nguyễn Văn Viên, công nhân, Nam Định

5286. Trần Phúc Thắng, nhân viên, Hà Nội

5287. Nguyễn Trung Hiếu, kỹ sư, Hà Nội

5288. Lê Văn Hội, kỹ sư, Hà Nội

5289. Trần Thị Hằng, lao động phổ thông, Hà Nội

5290. Nguyễn Văn Luyện, kiến trúc sư, Hà Nội

5291. Đinh Thế Linh, kỹ sư, Hà Nội

5292. Vũ Văn Phúc, sinh viên, Hà Nội

5293. Trần Văn Dương, kỹ sư, Hà Nội

5294. Đào Thị Dung, lao động phổ thông, Hà Nội

5295. Nguyễn Thị Quý, sinh viên, Hà Nội

5296. Vũ Văn Yên, họa sĩ, Hà Nội

5297. Trần Văn Huy, sinh viên, Ninh Bình

5298. Hoàng Văn Diệu, sinh viên, Nghệ An

<h2>Đợt 18:</h2>

5299. Lê Thị Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5300. Dương Thị Chỉnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5301. Tòa Hòa, nghề tự do, Hà Tĩnh

5302. Ông Phúc, nghề tự do, Hà Tĩnh

5303. Bùi Ngọc Tài, nghề tự do, Hà Tĩnh

5304. Dặng Quốc Phúc, nghề tự do, Hà Tĩnh

5305. Dương Văn Tông, nghề tự do, Hà Tĩnh

5306. Bùi Ngọc Quỳnh, công nhân, Hà Tĩnh

5307. Lê Văn Lâm, công nhân, Hà Tĩnh

5308. Nguyễn Hồng Kỳ, công nhân, Hà Tĩnh

5309. Nguyễn Kim Điền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5310. Hoàng Sĩ Cúc, học sinh, Hà Tĩnh

5311. Bùi Thị Việt, học sinh, Hà Tĩnh

5312. Lê Thị Hà, học sinh, Hà Tĩnh

5313. Dương Thị Lam, học sinh, Hà Tĩnh

5314. Lê Thị Xuân, học sinh, Hà Tĩnh

5315. Trần Thị Xa Ra, học sinh, Hà Tĩnh

5316. Bùi Thị Phương, học sinh, Hà Tĩnh

5317. Lê Thị Hồng, học sinh, Hà Tĩnh

5318. Lê Thị Mỹ Linh, học sinh, Hà Tĩnh

5319. Trần Thị Lê, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5320. Lê Thị Tài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5321. Bùi Thị Linh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5322. Trần Thị Nguyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5323. Đậu Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5324. Dương Thị Thảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5325. Dương Thị Niên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5326. Nguyễn Thị Thúy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5327. Lê Thị Bích, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5328. Trần Thị Mai, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5329. Lê Thị Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5330. Đậu Thị Tin, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5331. Đậu Thị Tín, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5332. Dương Thị luyến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5333. Nguyễn Thị An, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5334. Bùi Thị Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5335. Bùi Thị Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5336. Lê Thị Hạnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5337. Trần Thị Nga, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5338. Bùi Thị Liên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5339. Bùi Văn Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5340. Nguyễn Văn Trong, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5341. Trọng Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5342. Nguyễn Hữu Vị, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5343. Lê Thị Phương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5344. Lê Thị Mận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5345. Phan Thị Thìn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5346. Trần Thị Thu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5347. Lê Thị Nhiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5348. Võ Thị Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5349. Nguyễn Thị Hai, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5350. Nguyễn Thị Quang, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5351. Bùi Văn Hải, công nhân, Hà Tĩnh

5352. Lê Thịn Vi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5353. Lê Thịn Vỵ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5354. Lê Thị Tuyết, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5355. Trần Thị Thanh, nhân viên, Hà Tĩnh

5356. Bùi Thị Cậy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5357. Lê Thị Hiền, học sinh, Hà Tĩnh

5358. Đặng Thị Xoan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5359. Bùi Thị Nguyệt, nhân viên, Hà Tĩnh

5360. Nguyễn Thị Dung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5361. Bùi Thị Tuyết, nhân viên, Hà Tĩnh

5362. Lê Thị Phước, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5363. Lê Thị Vâng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5364. Phan Thị Hiếu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5365. Nguyễn Thị Loan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5366. Nguyễn Thị Lam, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5367. Nguyễn Thị Hạnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5368. Lê Thị Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5369. Lê Thị Thúy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5370. Bùi Thị Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5371. Nguyễn Thị Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5372. Lê Văn Thái, nghề tự do, Hà Tĩnh

5373. Nguyễn Văn Trường, nghề tự do, Hà Tĩnh

5374. Phan Văn Tài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5375. Bùi Văn Tài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5376. Nguyễn Hữu Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5377. Dương Quốc Long, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5378. Phan Ngọc Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5379. Hoàng Trọng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5380. Lê Văn Trường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5381. Lê Danh Nhàn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5382. Bùi Văn Phi, học sinh, Hà Tĩnh

5383. Bùi Ngọc Bình, học sinh, Hà Tĩnh

5384. Nguyễn Hữu Toàn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5385. Trần Bá Lượng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5386. Hùng Văn Phi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5387. Lê Văn Yêu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5388. Bùi Văn Tình, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5389. Phan Văn Linh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5390. Dương Văn Tuấn, công nhân, Hà Tĩnh

5391. Lê Văn Long, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5392. Bùi Thị Quyên, công nhân, Hà Tĩnh

5393. Đặng Quốc Kỳ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5394. Nguyễn Trọng Tài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5395. Nguyễn Văn Thiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5396. Lê Danh Duyên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5397. Nguyễn Văn Đào, lái xe, Hà Tĩnh

5398. Dặng Quốc Việt, học sinh, Hà Tĩnh

5399. Lê Danh Hải, bác sĩ, Hà Tĩnh

5400. Bùi Văn Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5401. Bùi Văn Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5402. Dương Văn Quang, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5403. Phan Văn Chung, sinh viên, Hà Tĩnh

5404. Bùi Văn Hùng, thợ mộc, Hà Tĩnh

5405. Lê Danh Tĩnh, nghề tự do, Hà Tĩnh

5406. Lê Danh Cứ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5407. Lê Danh Diệp, sinh viên, Hà Tĩnh

5408. Lê Văn Hùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5409. Nguyễn Văn Khiêm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5410. Lê Văn Đoàn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5411. Nguyễn Văn Lượng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5412. Trần Văn Châu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5413. Dương Quốc Bình, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5414. Lê Hoàng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5415. Lê Danh Ánh, sinh viên, Hà Tĩnh

5416. Lê Danh Tuyển, sinh viên, Hà Tĩnh

5417. Lê Văn Linh, cơ khí, Hà Tĩnh

5418. Trần Xuân Chỉnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5419. Lê Danh Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5420. Lê Văn Hào, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5421. Lê Văn Trung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5422. Bùi Văn Linh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5423. Lê Danh Toàn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5424. Lê Danh Ý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5425. Lê Văn Cường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5426. Trần Văn Khánh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5427. Bùi Văn Nhật, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5428. Trần Văn Duyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5429. Lê Văn Pháp, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5430. Nguyễn Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5431. Dương Quỳnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5432. Lê Danh Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5433. Trần Châu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5434. Lê Danh Hùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5435. Đặng Hèo, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5436. Nguyễn Thị Mận, giáo viên, Hà Tĩnh

5437. Hoàng Nguyễn Tiến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5438. Phan Thị Hồng, học sinh, Hà Tĩnh

5439. Lê Thị Liên, công nhân, Hà Tĩnh

5440. Nguyễn Thị Thủy, nhân viên văn phòng, Hà Tĩnh

5441. Hoàng Thị Dương Vân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5442. Lê Hữu Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5443. Lê Danh Cát, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5444. Lê Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5445. Dương Văn Mến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5446. Lê Tiến Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5447. Bùi Văn Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5448. Lê Văn Tâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5449. Lê Danh Tâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5450. Bùi Văn Thông, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5451. Nguyễn Thông, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5452. Nguyễn Hân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5453. Bùi Văn Thưởng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5454. Bùi Văn Hưởng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5455. Đậu Hà Dũng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5456. Nguyễn Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5457. Dương Văn Diến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5458. Lê Văn Lâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5459. Dương Văn Lợi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5460. Trần Văn Ninh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5461. Trần Văn Tuấn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5462. Bùi Văn Sâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5463. Nguyễn Trọng Hùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5464. Bùi Văn Khởi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5465. Dương Văn Sáng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5466. Trần Văn Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5467. Trần Thanh Lịch, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5468. Đậu Văn Trung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5469. Lê Văn Hiến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5470. Dương Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5471. Lê Thị Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5472. Dương Thị thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5473. Lê Thị Niện, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5474. Lê Thị Điều, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5475. Lê Thị Lích, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5476. Bùi Thị Yêu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5477. Đặng Thị Nga, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5478. Lê Thị Lam, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5479. Lê Thị Việt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5480. Lê Thị Lam, sinh viên, Hà Tĩnh

5481. Dương Thị Loan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5482. Nguyễn Thị Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5483. Bùi Thị Dung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5484. Trần Thị Phượng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5485. Trần Thị vân Anh, bán thuốc, Hà Tĩnh

5486. Bùi Thị Lự, bán thuốc, Hà Tĩnh

5487. Trần Thị Hóa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5488. Nguyễn Thị Liên, cán bộ xã, Hà Tĩnh

5489. Lê Thị Tuyết, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5490. Nguyễn Thị Thăng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5491. Lê Thị Thương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5492. Lê Thị Quyền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5493. Hoàng Thị Hiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5494. Phạm Thị Lan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5495. Mai Thị Vân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5496. Lê Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5497. Dương Thị Xuân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5498. Trần Thị Kiều, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5499. Trần Thị Kim Dung, cán bộ y tế, Hà Tĩnh

5500. Nguyễn Thị Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5501. Trần Thị Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5502. Bùi Thị Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5503. Trần Thị Xuân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5504. Bùi Thị Vịnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5505. Dương Văn Hạp, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5506. Hoàng Chiến Quyết, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5507. Trần Văn Công, kỹ thuật máy tính, Hà Tĩnh

5508. Phan Văn Cường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5509. Lê Danh Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5510. Lê Danh Mỹ, dược, Hà Tĩnh

5511. Võ Danh Anh, sinh viên, Hà Tĩnh

5512. Võ Danh Phương, sinh viên, Hà Tĩnh

5513. Dương Văn Nhân, công nhân, Hà Tĩnh

5514. Dương Văn Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5515. Văn Khởi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5516. Văn Hiển, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5517. Bùi Văn Ngọc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5518. Bùi Xuân Quế, hưu trí, Hà Tĩnh

5519. Nguyễn Trọng Thiện, công nhân, Hà Tĩnh

5520. Nguyễn Trọng Từ, sinh viên, Hà Tĩnh

5521. Lê Danh Lập, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5522. Bùi Ngọc Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5523. Lê Danh Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5524. Bùi Văn Luật, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5525. Lê Danh Hoàng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5526. Hoàng Văn Cường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5527. Trần Đức Huân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5528. Lê Danh Công, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5529. Dương Danh Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5530. Đậu Tá Điệp, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5531. Trần Pháp, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5532. Bùi Văn Ngà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5533. Trọng Huyền, bác sĩ, Hà Tĩnh

5534. Bùi Văn Hậu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5535. Dương Văn Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5536. Trần Đức Huân, cán bộ, Hà Tĩnh

5537. Nguyễn Triều Thiên, cán bộ, Hà Tĩnh

5538. Lê Văn Tường, cán bộ, Hà Tĩnh

5539. Nguyễn Bá Định, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5540. Bùi Thuận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5541. Phan Văn Liên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5542. Lê Văn Nghị, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5543. Bùi Văn Thắng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5544. Đậu Tiến Sỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5545. Lê Văn Kỳ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5546. Đặng Thị Lan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5547. Bùi Thị Nhiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5548. Trần Thị Nguyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5549. Trần Thị Thanh Lệ, dược, Hà Tĩnh

5550. Dương Thị Chước, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5551. Bùi Thị Hà, sinh viên, Hà Tĩnh

5552. Trần Thị Tuyến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5553. Bùi Thị Từ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5554. Nguyễn Thị Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5555. Lê Thị Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5556. Trần Thị Loan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5557. Lê Thị Lợi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5558. Lê Thị Hương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5559. Bùi Thị Liêm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5560. Nguyễn Thị Sỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5561. Dương Thị Hoài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5562. Dương Thị Phương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5563. Dương Thị Lịnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5564. Nguyễn Thị Luận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5565. Nguyễn Thị Phong, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5566. Hồ Thị Lộc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5567. Võ Thị Hiền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5568. Bùi Thị Lịnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5569. Nguyễn Thị Ly, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5570. Trần Thị Trâm, học sinh, Hà Tĩnh

5571. Bùi Thị Xuân, học sinh, Hà Tĩnh

5572. Trần Thị Thảo, học sinh, Hà Tĩnh

5573. Trần Thị Thảo, dược tá, Hà Tĩnh

5574. Dương Thị Linh Chi, học sinh, Hà Tĩnh

5575. Trần Lê Thị Thành, học sinh, Hà Tĩnh

5576. Nguyễn Thị Nhung, học sinh, Hà Tĩnh

5577. Bùi Thị Thúy, học sinh, Hà Tĩnh

<h2>Đợt 19:</h2>

5578. Trần Thị Hà, học sinh, Hà Tĩnh

5579. Trần Thị Kim Hoàn, học sinh, Hà Tĩnh

5580. Nguyễn Thị Hương Giang, học sinh, Hà Tĩnh

5581. Lê Thị Dung, học sinh, Hà Tĩnh

5582. Dương Thị Bích, học sinh, Hà Tĩnh

5583. Nguyễn Thị Trà My, học sinh, Hà Tĩnh

5584. Nguyễn Thị Thu Dâng, học sinh, Hà Tĩnh

5585. Dương Đình Hoàn, cán thép, Hà Tĩnh

5586. Bùi Văn Hậu, công dân, Hà Tĩnh

5587. Bùi Văn Lự, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5588. Nguyễn Văn Hùng, công nhân, Hà Tĩnh

5589. Bùi Văn Thành, công nhân, Hà Tĩnh

5590. Nguyễn Văn Anh, học sinh, Hà Tĩnh

5591. Lê Văn Dung, học sinh, Hà Tĩnh

5592. Lê Duy Linh, sinh viên, Hà Tĩnh

5593. Dương Văn Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5594. Lê Thị Ánh, sinh viên, Hà Tĩnh

5595. Lê Thị Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5596. Bùi Thị Nguyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5597. Lê Thị Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5598. Lê Thị Xuân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5599. Phan Thị Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5600. Nguyễn Thị Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5601. Phan Quốc Ái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5602. Từ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5603. Lê Thị Oanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5604. Nguyễn Thị Nhận, giáo viên, Hà Tĩnh

5605. Phan Thị Hồng, học sinh, Hà Tĩnh

5606. Nguyễn Thị Thủy, nhân viên văn phòng, Hà Tĩnh

5607. Hoàng Thị Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5608. Nguyễn Huệ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5609. Bùi Ngọc Quang, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5610. Lê Danh Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5611. Phan Văn Châu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5612. Lê Danh Pháp, kế toán, Hà Tĩnh

5613. Trần Văn Nam, kế toán, Hà Tĩnh

5614. Lê Văn Thành, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5615. Bùi Văn Chinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5616. Trương Quốc Thiết, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5617. Dương Văn Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5618. Bùi Ngọc Thọ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5619. Hoàng Văn Quốc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5620. Trần Văn Nam, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5621. Đặng Quốc Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5622. Lê Danh Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5623. Nguyễn Văn Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5624. Lê Văn Định, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5625. Trần Văn Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5626. Đậu Đình Ái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5627. Bùi Văn Thơ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5628. Hoàng Văn Thái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5629. Dương Đình Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5630. Trần Văn An, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5631. Nguyễn Tường Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5632. Phạm Văn Chức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5633. Lê Vân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5634. Bùi Văn Pháp, nhân viên kinh doanh, Hà Tĩnh

5635. Bùi Thị Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5636. Nguyễn Thị Thúy, kế toán, Hà Tĩnh

5637. Lê Danh Nhật, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5638. Bùi Văn Nam, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5639. Nguyễn Thị Hoa, giáo viên, Hà Tĩnh

5640. Bùi Thị Thực, làm ruộng, Hà Tĩnh

5641. Dương Thị Mai, làm ruộng, Hà Tĩnh

5642. Lê Thị Linh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5643. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Hà Tĩnh

5644. Bùi Thị Cần, làm ruộng, Hà Tĩnh

5645. Bùi Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

5646. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Hà Tĩnh

5647. Trần Thị Lam, làm ruộng, Hà Tĩnh

5648. Dương Thị Nga, làm ruộng, Hà Tĩnh

5649. Dương Thị Văn, làm ruộng, Hà Tĩnh

5650. Bùi Thị Ái, làm ruộng, Hà Tĩnh

5651. Lê Thị Thảo, làm ruộng, Hà Tĩnh

5652. Phạm Thị Tâm, làm ruộng, Hà Tĩnh

5653. Lê Thị Hiệu, làm ruộng, Hà Tĩnh

5654. Dương Thị Hào, làm ruộng, Hà Tĩnh

5655. Bùi Thị Tín, làm ruộng, Hà Tĩnh

5656. Bùi Thị Phú, làm ruộng, Hà Tĩnh

5657. Võ Thị Dụng, làm ruộng, Hà Tĩnh

5658. Dương Thị Hoàng, làm ruộng, Hà Tĩnh

5659. Lê Thị Thơ, làm ruộng, Hà Tĩnh

5660. Trần Thị Phư, làm ruộng, Hà Tĩnh

5661. Bùi Thị Sợi, làm ruộng, Hà Tĩnh

5662. Nguyễn Lương, làm ruộng, Hà Tĩnh

5663. Nguyễn Ơn, làm ruộng, Hà Tĩnh

5664. Nguyễn Vượng, làm ruộng, Hà Tĩnh

5665. Trần Thị Loan, làm ruộng, Hà Tĩnh

5666. Đậu Thị Chung, làm ruộng, Hà Tĩnh

5667. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5668. Dương Thị Hạnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5669. Nguyễn Thị Mận, làm ruộng, Hà Tĩnh

5670. Lê Thị Hạnh, sinh viên, Hà Tĩnh

5671. Lê Thị Dâng, sinh viên, Hà Tĩnh

5672. Nguyễn Thị Xuân, sinh viên, Hà Tĩnh

5673. Phan Thị Anh, sinh viên, Hà Tĩnh

5674. Dương Thị Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5675. Bùi Thị Hân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5676. Lê Thị Thanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5677. Trần Thị Nữ, làm ruộng, Hà Tĩnh

5678. Lê Thị Thiện, làm ruộng, Hà Tĩnh

5679. Bùi Thị Hiếu, làm ruộng, Hà Tĩnh

5680. Phan Thị Anh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5681. Dương Thị An, làm ruộng, Hà Tĩnh

5682. Lê Thị Lĩnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5683. Đặng Thị Nga, làm ruộng, Hà Tĩnh

5684. Dương Văn Ninh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5685. Lê Thị Thủy, làm ruộng, Hà Tĩnh

5686. Nguyễn Thị Thanh Hiền, làm ruộng, Hà Tĩnh

5687. Bùi Thị Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh

5688. Trần Thị Mai, làm ruộng, Hà Tĩnh

5689. Trần Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh

5690. Trần Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

5691. Lê Thị Loan, làm ruộng, Hà Tĩnh

5692. Bùi Thị Huệ, làm ruộng, Hà Tĩnh

5693. Bùi Thị Châu, làm ruộng, Hà Tĩnh

5694. Dương Thị Ngọc, làm ruộng, Hà Tĩnh

5695. Trần Thị Nga, giáo viên, Hà Tĩnh

5696. Trần Thị Vân Anh, giáo viên, Hà Tĩnh

5697. Lê Thị Hằng, giáo viên, Hà Tĩnh

5698. Lê Thị Hoa, học sinh, Hà Tĩnh

5699. Bùi Thị Đức, làm ruộng, Hà Tĩnh

5700. Nguyễn Thị Phước, làm ruộng, Hà Tĩnh

5701. Bùi Thị Quyên, làm ruộng, Hà Tĩnh

5702. Trần Thị Vân Anh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5703. Lê Thị Hào, làm ruộng, Hà Tĩnh

5704. Trần Thị Hứa, làm ruộng, Hà Tĩnh

5705. Đậu Thị Vinh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5706. Lê Thị Tịnh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5707. Lê Thị Năm, làm ruộng, Hà Tĩnh

5708. Phan Thị Lợi, làm ruộng, Hà Tĩnh

5709. Lê Thị Hành, làm ruộng, Hà Tĩnh

5710. Nguyễn Thị Phương, sinh viên, Hà Tĩnh

5711. Nguyễn Thị Danh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5712. Nguyễn Thị Cầm, làm ruộng, Hà Tĩnh

5713. Dương Thị Thanh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5714. Nguyễn Thị Tuyên, làm ruộng, Hà Tĩnh

5715. Phan Thị Thuần, làm ruộng, Hà Tĩnh

5716. Bùi Ngọc Tính, sinh viên, Hà Tĩnh

5717. Lê Thị Diên, sinh viên, Hà Tĩnh

5718. Hoàng Thị Hường, sinh viên, Hà Tĩnh

5719. Nguyễn Thị Lam, sinh viên, Hà Tĩnh

5720. Nguyễn Thị Mậu, giáo viên, Hà Tĩnh

5721. Phan Thị Hồng, học sinh, Hà Tĩnh

5722. Nguyễn Thị Sáng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5723. Nguyễn Thị Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5724. Lê Thị Liên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5725. Nguyễn Thị Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5726. Dương Thị Trinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5727. Nguyễn Thị Định, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5728. Phan Thị Phương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5729. Lê Thị Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5730. Lê Thị Ngọc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5731. Phan Thị Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5732. Lê Thị Hoàng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5733. Bùi Ngọc Tính, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5734. Lê Thị Diên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5735. Hoàng Thị Vương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5736. Nguyễn Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5737. Bùi Thị Mỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5738. Lê Thị Luận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5739. Bùi Thị Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5740. Đặng Thị Thuận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5741. Lê Thị Thái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5742. Phan Thị Thảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5743. Lê Thị Dương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5744. Lê Thị Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5745. Dương Thị Chỉnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5746. Trần Thị Lưu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5747. Bùi Thị Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5748. Nguyễn Thị Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5749. Phan Thị Hảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5750. Đậu Thị Ơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5751. Dương Thị Lài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5752. Phan Thị Giám, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5753. Trần Thị Hương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5754. Phan Thị Mỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5755. Bùi Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5756. Lê Thị Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5757. Đặng Thị Tuấn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5758. Bùi Thị Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5759. Bùi Hữu Cầu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5760. Bùi Văn Nội, hưu trí, Hà Tĩnh

5761. Lê Danh Cao, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5762. Phan Văn Biên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5763. Nguyễn Hương Thảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5764. Nguyễn Thị Hiền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5765. Phan Thị Như Quỳnh, học sinh, Hà Tĩnh

5766. Phan Thị Duyên, học sinh, Hà Tĩnh

5767. Lê Thị Thắm, học sinh, Hà Tĩnh

5768. Nguyễn Thị Hải, học sinh, Hà Tĩnh

5769. Nguyễn Thị Khánh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5770. Nguyễn Thị Huấn, làm ruộng, Hà Tĩnh

5771. Bùi Thị Vinh, làm ruộng, Hà Tĩnh

5772. Dương Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh

5773. Nguyễn Thị Hóa, làm ruộng, Hà Tĩnh

5774. Bùi Thị Tú, làm ruộng, Hà Tĩnh

5775. Dương Thị Xứ, làm ruộng, Hà Tĩnh

5776. Phan Thị Hường, làm ruộng, Hà Tĩnh

5777. Bùi Thị Hường, trồng trọt, Hà Tĩnh

5778. Bùi Thị Hóa, trồng trọt, Hà Tĩnh

5779. Nguyễn Hương Thảo, sinh viên, Hà Tĩnh

5780. Lê Minh Thất, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5781. Phan Quốc Ái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5782. Hồ Thị Nhung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5783. Lê Thị Yêu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5784. Nguyễn Thị Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5785. Bùi Thị Nga, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5786. Nguyễn Thị Thu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5787. Dương Thị Khánh Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5788. Dương Thị Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5789. Đinh Thị Mười, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5790. Lê Thị Hạnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5791. Dương Thị Hiển, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5792. Trần Thị Điệp, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5793. Trần Thị Dương, dược sĩ, Hà Tĩnh

5794. Phan Thị Hà, sinh viên, Hà Tĩnh

5795. Phan Thị Nguyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5796. Bùi Thị Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5797. Lê Thị Phượng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5798. Lê Thị Thuận, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5799. Bùi Thị Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5800. Đặng Thị Lịch, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5801. Phan Thị Tuyên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5802. Đậu Thị Triều, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5803. Lê Thị Huyền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5804. Bùi Thị Hải Yến, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5805. Lê Thị Trí, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5806. Nguyễn Thị Thoan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5807. Lê Thị Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5808. Trần Thị Loan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5809. Bùi Thị Thái, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5810. Trần Thị Lâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5811. Hoàng Thị Lộc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5812. Lê Thị Mai, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5813. Lê Thị Miên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5814. Phan Thị Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5815. Lê Thị Nguyên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5816. Lê Thị Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5817. Võ Thị Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5818. Võ Thị Hậu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5819. Lê Thị Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5820. Lê Thị Thi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5821. Đậu Thị Vui, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5822. Võ Thị Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5823. Trần Thị Ngân Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5824. Lê Thị Hân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5825. Nguyễn Thị Nga, giáo viên, Hà Tĩnh

5826. Trần Thị Vân Anh, giáo viên, Hà Tĩnh

5827. Lê Thị Hồng Thủy, giáo viên, Hà Tĩnh

5828. Lê Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5829. Lê Thị Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5830. Nguyễn Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5831. Trần Thị Vân Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5832. Trần Thị Hải Yến, sinh viên, Hà Tĩnh

5833. Trần Đọa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5834. Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5835. Thông, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5836. Hùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5837. Bùi Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5838. Đặng Quốc Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5839. Lê Văn Năng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5840. Bùi Văn Trường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5841. Nguyễn Công Hoan, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5842. Lê Văn Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5843. Lê Danh An, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5844. Nguyễn Phước, Lamg Gỗ, Hà Tĩnh

5845. Nguyễn Văn Dâng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5846. Đậu Tá Duẩn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5847. Lê Minh Đường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5848. Lê Văn Tú, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5849. Nguyễn Văn Thể, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5850. Dương Văn Phấn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5851. Lê Danh Ngô, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5852. Nguyễn Văn Việt, tu sinh, Hà Tĩnh

5853. Lê Danh Đường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5854. Lê Danh Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5855. Dương Văn Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5856. Bùi Văn Lưc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5857. Nguyễn Trọng Thắng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5858. Nguyễn Văn Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5859. Dương Văn Hinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5860. Trần Văn Thành, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5861. Dương Văn Bình, công nhân, Hà Tĩnh

5862. Dương Văn Vũ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5863. Bùi Văn Dung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5864. Bùi Văn Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5865. Lê Văn Thìn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5866. Bùi Văn Công, sinh viên, Hà Tĩnh

5867. Trần văn Thành, học sinh, Hà Tĩnh

5868. Dương Công Tường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5869. Trần Chân Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5870. Dương Công Hiệu, nghề tự do, Hà Tĩnh

5871. Phan văn Hoàng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5872. Dương Khánh Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5873. Trần Thoại, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5874. Trần Văn Duẩn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5875. Trần Văn Hệ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5876. Bùi Văn Trọng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5877. Đặng Quốc Bảy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5878. Phan Văn Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5879. Lê Văn Dũng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5880. Phan Văn Hùng, sinh viên, Hà Tĩnh

5881. Nguyễn Trọng Vương, nghề tự do, Hà Tĩnh

5882. Bùi Văn Ân, nghề tự do, Hà Tĩnh

5883. Dương Công Thiên, nghề tự do, Hà Tĩnh

5884. Lê Danh Thuấn, nghề tự do, Hà Tĩnh

5885. Lê Đại Vi, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5886. Lê Minh Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5887. Lê Danh Duẩn, công nhân, Hà Tĩnh

5888. Trần Văn Công, công nhân, Hà Tĩnh

5889. Ông Thoại, công nhân, Hà Tĩnh

5890. Dương Khánh Hào, công nhân, Hà Tĩnh

5891. Nguyễn Văn Hạnh, công nhân, Hà Tĩnh

5892. Nguyễn Văn Lâm, công nhân, Hà Tĩnh

5893. Lê Văn Quyền, công nhân, Hà Tĩnh

5894. Lê Văn Sâm, công nhân, Hà Tĩnh

5895. Lê Danh Quang, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5896. Nguyễn Văn Thế, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5897. Bùi Văn Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5898. Nguyễn Văn Giang, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5899. Lê Văn Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5900. Bùi Văn Hiện, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5901. Nguyễn Trọng Trí, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5902. Trần Văn Ngọc, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5903. Lê Danh Bình, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5904. Bùi Văn Thiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5905. Vũ Danh Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5906. Trần Ngọc Ánh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5907. Lê Văn Cửu, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5908. Lê Quốc Văn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5909. Nguyễn Đình Trung, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5910. Dương Văn Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5911. Phan Văn Sỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5912. Nguyễn Văn Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5913. Lê Văn Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5914. Trần Văn Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5915. Bùi Văn Hương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5916. Lê Văn Nhật, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5917. Nguyễn Văn Tuyền, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5918. Lê Văn Bân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5919. Dương Công Quế, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5920. Nguyễn Hữu Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5921. Trần Văn Luật, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5922. Lê Danh Thưởng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5923. Trần Văn Thành, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5924. Trần Văn Doãn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5925. Bùi Công Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5926. Lê Văn Doãn, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5927. Lê Canh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5928. Lê Phước, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5929. Lê Văn Dân, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5930. Bùi Sáng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5931. Trần Úy, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5932. Trần Dương Hoài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5933. Dương Hoài, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5934. Dương Tùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5935. Đặng Quốc Phong, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5936. Trần Mạnh Quý, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5937. Bùi Văn Phương, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5938. Nguyễn Văn Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5939. Trần Văn Tá, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5940. Lê Danh Thức, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5941. Dương Văn Thông, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5942. Dương Văn Mạnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5943. Bùi Văn Cảnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5944. Dương Văn Dũng, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5945. Dương Văn Nhường, nông nghiệp, Hà Tĩnh

5946. Lê Danh Đề, nông nghiệp, Hà Tĩnh

<h2>Đợt 20:</h2>

5947. Nguyễn Bá Bảo, nguyên chuyên viên Bộ Công nghiệp
nặng, Hà Nội

5948. Tran Trong Duc, tiến sĩ, TP HCM

5949. Phan Kim Phương, bác sĩ, Viện trưởng Viện Tim TP HCM

5950. Nguyễn Ái Chi, nguyên cán bộ tuyên huấn trường Đại
học Thương Mại, đã nghỉ hưu, TP HCM

5951. Phạm Thị Hoan, cán bộ hưu trí, TP HCM

5952. Nguyễn Mai Hương, công dân Việt Nam, làm nghề đầu bếp
ở khách sạn, Hoa Kỳ

5953. Nguyễn Thiên Hương, học sinh, TP HCM

5954. Tran Quoc Thuong, tiến sĩ (Pháp), trước khi nghỉ hưu công
tác tại Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân TP HCM (thuộc Viện Năng
lượng nguyên tử Quốc gia), TP HCM

5955. La Khắc Hoà, PGS, TS, đã nghỉ hưu, nguyên là cán bộ Khoa
Ngữ văn ĐHSP Hà Nội

5956. Nguyễn Thị Thỏa, cán bộ hưu trí, Hà Nội

5957. Mai Anh Tài, đảng viên ĐCS Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cp Xi măng Thăng Long, Ninh Bình

5958. Phạm Ngọc Minh, kiến trúc sư, hành nghề tự do, Hà Nội

5959. Vũ Hồng Nhật, cựu giảng viên, Thanh Hóa

5960. Do Hong Khanh, postdoctoral research fellow (Joint Research Center of
European Commission, Ispra, Italy), Hai Phong

5961. Vu Hong Linh, cựu chiến binh, cựu giáo chức, Nam Định

5962. Nguyễn Minh Thành, nhân viên kinh doanh, TP HCM

5963. Tran Phuong Anh, du học sinh tai Toronto, Canada

5964. Cao Xuân Hùng, bác sĩ, Phap

5965. Cao Xuân Trân Thi Quang, thư ký, Phap

5966. Trần Kiến Quốc, nghỉ hưu, Hà Nội

5967. Nguyễn Văn Lý, cựu giáo viên, Hà Tĩnh

5968. Nguyễn Thị Thảo, giáo viên, đảng viên, Bắc Ninh

5969. Trần Văn Khoản, cựu chiến binh chống Mỹ, Trung Quốc,
Khmer đỏ, Vũng Tàu

5970. Trần Văn Nghĩa, chuyên viên nghiên cứu thị trường, TP
HCM

5971. Trịnh Hữu Thọ, kỹ sư, Hà Nội

5972. Bùi Minh Trí, TS, giảng viên đại học, TP HCM

5973. Trần Thành Công, công dân Việt Nam, Hà Nội

5974. Nguyễn Văn Huy, cán bộ hưu trí, Vũng Tàu

5975. Tạ Hoàng Cường, kế toán, Hà Nội

5976. Vu Thi Huong, bảo mẫu, Bình Thuận

5977. Nguyễn Thị Quế Anh, nhân viên văn phòng, TP HCM

5978. Nguyễn Yến Trang, cử nhân, Hà Nội

5979. Dinh Cao Tue, cử nhân, TP HCM

5980. Lê Xuân Dũng, thạc sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà
Nội

5981. Ngô Văn Thao, đã nghỉ hưu, nguyên là giảng viên trường
Đại học Thủy sản, nay là Đại học Nha Trang

5982. Kiều Kim Khánh, quản lý, TP HCM

5983. Trần Anh Hào, kỹ sư, TP HCM

5984. Bùi Phúc, kiến trúc sư, Hà Tĩnh

5985. Nguyễn Đình Đồng, nghề nghiệp tự do, TP HCM

5986. Vũ Quang Huy, cựu chiến binh, chuyên viên cao cấp đã nghỉ
hưu, Hà Nội

5987. Nguyễn Văn An, kỹ sư, Deputy General Director, TP HCM

5988. Phạm Văn Thìn, IT, Hà Nội

5989. Trương Đình Núi, Hà Nội

5990. Nguyễn Văn Hy, giáo viên hưu trí, Hà Nội

5991. Vũ Phương Trà, sinh viên, Pháp

5992. Nguyen Huy Quang, cán bộ công nhân viên, Buôn Ma Thuột

5993. Nguyen Thi Phuong Hoa, cử nhân, TP HCM

5994. Nguyễn Tường Duy, kiến trúc sư, TP HCM

5995. Trần Quốc Lộc, kỹ sư hưu trí, TP HCM

5996. Aaron Nguyễn, dược sĩ, Hoa Kỳ

5997. Ha Nhu Duong, Hoa Kỳ

5998. Andy Duong, Hoa Kỳ

5999. Peter Duong, Hoa Kỳ

6000. Nho Bui, Hoa Kỳ

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130310/kien-nghi-72-danh-sach-nguoi-ky-kien-nghi-sua-doi-hien-phap-1992-tu-4001-6000),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét