Danh sách proxy để vượt tường lửa

Dưới đây là một số proxy mà bạn đọc Dân Luận có thể sử dụng để vượt tường lửa. Nếu biết có proxy nào khác, xin báo cho chúng tôi để bổ sung vào danh sách:

 1. www.zend2.com
 2. www.webwarper.net
 3. vtunnel.com/
 4. http://anonymouse.ru:8000/cgi-bin/nph-proxy.cgi
 5. http://anonymouse.ru/cgi-bin/nph-proxy2.cgi
 6. w2.hidemyass.com
 7. go2-bd.appspot.com
 8. www.webproxyserver.net
 9. live-proxy.com
 10. phproxy.ebumna.net

Hoặc xem Dân Luận hoặc Facebook qua trang web khác bằng IFrame:

 1. http://kom.aau.dk/~hcn/danluan.html
 2. http://kom.aau.dk/~hcn/facebook.html

Hoặc xem Dân Luận qua Google Translate:

 1. http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ar&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdanluan.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét