Trần Trung Đạo: Viện Khổng Tử, cơ quan tuyên truyền và tình báo Trung Cộng

<center><div class="boxright"><img
src="http://www.trantrungdao.com/wp-content/uploads/2014/12/confucius1.jpg"
width=400/><div class="textholder"></div></div></center>Các nước trên thế giới, dù nhỏ hay lớn đều muốn nhân
loại biết đến những cái hay cái đẹp của nước mình. Viện
Goethe (Goethe-Institut), đặt tên theo nhà văn và chính khách Đức
Johann Wolfgang von Goethe, có 159 cơ sở hoạt động gần khắp
thế giới để trao đổi văn hóa và ngôn ngữ. Viện Goethe tự
trị về tài chánh và độc lập điều hành từ chính phủ
Đức. Hội Liên Minh Pháp (Alliance Française) do một số trí
thức Pháp trong đó có nhà khoa học Louis Paster, nhà văn
JulesVerne, sáng lập từ 1883, có mặt trên 137 quốc gia với
tổng số gồm 850 trung tâm cũng hoạt động độc lập với
chính phủ Pháp.

Các nước Phi Châu tuy nghèo nàn, lạc hậu về kỹ thuật, bị
thực dân xâm lược rồi nội chiến triền miên nhưng không
phải vì thế mà họ không kiêu hãnh với nền văn hóa và cũng
luôn tìm mọi cách để giới thiệu cùng nhân loại những nét
đặc thù của dân tộc họ. Hiến chương Phục Hưng Văn Hóa Phi
Châu được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chuẩn y ngày 24
tháng Giêng 2006 đã tạo điều kiện phục hưng các giá trị và
giới thiệu văn hóa Phi Châu đến các quốc gia thành viên Liên
Hiệp Quốc. Ngày nay nhiều viện văn hóa Phi Châu do tư nhân tài
trợ có mặt nhiều nơi trên thế giới.

Phát huy văn hóa là lẽ tự nhiên và đáng ca ngợi. Ngoài trừ
những kẻ tự thu mình trong góc tối, sống trong ảo tưởng
"quê hương mình là đẹp hơn cả" dù suốt đời không ra khỏi
nhà để rồi trở nên ngày thêm u mê lạc hậu, phần lớn các
lãnh đạo và con người trên thế giới đều biết trong cái
riêng bao giờ cũng có cái chung, văn hóa của một dân tộc là
một phần của văn minh nhân loại.

Thế nhưng, những khái niệm văn hóa, độc lập, tự trị, phi
chính phủ của các trung tâm, các viện văn hóa nêu trên không
áp dụng trong trường hợp các Viện Khổng Tử của Trung Cộng,
bởi vì thực chất của các viện này chỉ là cơ quan tuyên
truyền, tình báo và được đặt dưới sự lãnh đạo của
Cục Tuyên Truyền Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tuyên
truyền là xương sống của chế độ CS. Từ khi thành lập
đảng CSTQ năm 1921 đến nay, tuyên truyền luôn đóng một vai
trò quyết định trong việc thực thi các chính sách của đảng.
Cục Tuyên Truyền Trung Ương do Lý Trường Xuân, Ủy viên Bộ
chính trị đứng hàng thứ năm làm Cục Trưởng.

<strong>Tại sao là Viện Khổng Tử mà không là Viện Mao Trạch
Đông hay Viện Đặng Tiểu Bình?</strong>


Bản chất của CS từ Âu sang Á là giấu mặt và vận dụng
ảnh hưởng của các nhân vật lịch sử trong đó Khổng Tử là
một trong những nạn nhân.

Trong thời kỳ sau 1949 đến 1966, lãnh đạo Trung Cộng dựa vào
Khổng Tử như biểu tượng của quyền hạn gia đình bởi vì
trong giai đoạn đó Mao chủ trương phân tán quyền sở hữu
đất đai xuống các đơn vị gia đình qua trung gian các chính
sách cải cách ruộng đất và Bước Tiến Nhảy Vọt đầy
thảm họa.

Mao ca ngợi Khổng Tử <em>"nhiệm vụ của chúng ta là nghiên
cứu các thành tựu lịch sử và đánh giá chúng với quan điểm
Mác Lê. Trung Hoa có một lịch sử dài nhiều ngàn năm với
đặc tính riêng và là những kho tàng quý báu… Chúng ta phải
tổng hợp từ Khổng Tử đến Tôn Dật Tiên và kế thừa các
truyền thống giá trị này"</em>. Lưu Thiếu Kỳ còn đi xa hơn
khi cho rằng Khổng Tử có nhiều đặc điểm của một người
cộng sản tốt.

Tuy nhiên, trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, bao nhiêu thất
bại, sai lầm của Mao đều được đổ lên đầu Khổng Tử khi
chiến dịch Chống Bốn Cũ (nhận thức cũ, văn hóa cũ, truyền
thống cũ, tập quán cũ) được phát động. Nội dung của Cách
Mạng Văn Hóa được tóm tắt là <em>"cái mới"</em> chống
<em>"cái cũ" </em>và trong đó Khổng Tử đại diện cho mọi "cái
cũ" và biểu tượng của xã hội giai cấp. Không chỉ chống
Khổng Tử về mặt tư tưởng mà cả đền thờ, di tích, sách
vở đều bị đục bỏ hay đốt phá. Mao phát biểu <em>"đọc
sách nhiều quá sẽ làm tê liệt khả năng nhận thức"</em>.
Mục đích chống Khổng Tử của Mao là để đương đầu với
sự thất bại kinh tế do chính y gây ra và chống lại những
lãnh đạo thực tâm sùng bái Khổng Tử trong đó có Lưu Thiếu
Kỳ. Kết quả, 60 phần trăm lãnh đạo CS các cấp bị thanh
trừng qua nhiều hình thức.

Khi nhân loại bước vào thiên niên kỷ thứ ba, thế giới thay
đổi và sẽ thay đổi một cách nhanh chóng trong thời gian tới.
Sự toàn cầu hóa không chỉ diễn ra trong lãnh vực kinh tế mà
cả văn hóa, xã hội. Nhân vật lịch sử cần được đánh
bóng không phải là hai hồn ma CS Mao hay Đặng mà chính là
Khổng Tử. Lãnh đạo Trung Cộng Hồ Cẩm Đào khi giới thiệu
Khổng Tử đã ca ngợi ông ta chủ trương một <em>"xã hội hài
hòa"</em>. Bộ máy tuyên truyền Trung Cộng in Luận Ngữ và là
tác phẩm phát hành nhiều nhất ở Trung Quốc, và các ấn bản
ngoại ngữ cũng được giới thiệu nhiều nơi trên thế giới.

Theo Giáo sư Gilbert Rozman thuộc khoa xã hội học, đại học
Princeton, Trung Cộng <em>"muốn thế giới nhìn vào lịch sử Trung
Quốc và những vinh quang quá khứ để khuyến khích họ chấp
nhận một Trung Quốc hiện nay nhiều hơn"</em>. Phê bình quan
điểm của Hồ Cẩm Đào, Giáo sư Perry Link, Ban Đông Á, đại
học Princeton cho rằng có sự mâu thuẫn về căn bản là cái
cách chính phủ Trung Cộng sử dụng Khổng Tử để đại diện
cho văn hóa Trung Hoa hài hòa ở nước ngoài trong khi đó đảng
áp dụng chính sách toàn trị hà khắc đối với người dân
trong nước.


<strong>Lịch sử hình thành Viện Khổng Tử</strong>


Kế hoạch Viện Khổng Tử được chính thức ra đời vào tháng
Sáu năm 2004. Sau vài lần thử nghiệm tại Uzbekistan, viện đầu
tiên được khánh thành ngày 21 tháng 11 năm 2004 tại Seoul, Nam
Hàn. Đến nay, 2014, đã có 480 Viện Khổng Tử rải rác khắp
sáu lục địa. Lãnh đạo Trung Cộng tuyên bố vào năm 2020 con
số Viện Khổng Tử sẽ lên đến một ngàn viện.

So với Hội Liên Minh Pháp (Alliance Française) được thành lập
131 năm trước, con số một ngàn đầy tham vọng và cấp bách
của Trung Cộng rõ ràng không phải chỉ thuần mục đích văn
hóa. Tạp chí The Economist nhận xét Viện Khổng Tử chỉ là "cơ
quan nhà nước" CS và do đó chấp hành một cách nghiêm chỉnh
các chủ trương của đảng. Với điều kiện thông tin ngày
ngay, nhận xét của tạp chí The Economist có thể kiểm chứng
một cách dễ dàng.

<strong>Các chức năng mặt nổi của Viện Khổng Tử</strong>

Theo tài liệu chính thức, Viện Khổng Tử là bộ phận của
Hán Ban (汉办) <em>"một cơ quan của Hội Đồng Quốc Tế Hoa
Ngữ, một tổ chức không lợi nhuận, phi chính phủ, liên kết
với Bộ Giáo Dục Trung Quốc"</em> Nhiệm vụ công khai của
Viện Khổng Tử là <em>"giảng dạy Hoa ngữ"</em> và <em>"đóng
góp vào sự thành hình một thế giới đa dạng và hài
hòa"</em>.

Hán Ban, về cơ cấu trực thuộc Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ,
trong thực tế chẳng phải phi lợi nhuận, tự trị gì mà do
một lãnh đạo CS cấp trung ương điều hành. Chủ tịch Hội
Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ là bà Chen Zhili. Bà Chen sinh tháng 11
năm 1942, nguyên Cố Vấn Nhà Nước kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục
Trung Cộng. Bà gia nhập đảng CSTQ năm 1961. Nguyên là Bí Thư
đảng bộ Ban Khoa Học Kỹ Thuật Thượng Hải, sau đó được
thăng cấp giữ chức Giám Đốc Ban Tuyên Truyền Thượng Hải
kiêm Phó Bí Thư Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thượng Hải. Từ năm
2008 bà Chen là Phó Chủ Tịch Quốc Hội Trung Cộng. Về cấp
bậc đảng, bà Chen là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng
CSTQ tại các đại hội 15, 16, 17 đảng CSTQ. Tổng giám đốc
hiện nay của Hán Ban là bà Xu Lin, cấp thứ trưởng trong chính
phủ, thành viên của Hội Đồng Nhà Nước và ủy viên Hội
Đồng Tham Vấn Chính Trị. Điều đó cho thấy cả hai lãnh
đạo Viện Khổng Tử đều là cán bộ tuyên truyền cao cấp
chứ chẳng thuần túy văn hóa, ngôn ngữ gì.

Về tài chánh, theo Chinadigitaltimes, Viện Khổng Tử được sử
dụng một ngân sách rất cao lên đến nhiều tỉ yuan và website
của Viện Khổng Tử cũng được xếp vào một trong những
website tốn kém nhất tại Trung Cộng. Bà Chen Zhili ra ngoại
quốc được quyền sử dụng tiền bạc một cách rộng rãi so
với các ngân sách giáo dục khác. Mặc dù rất ngạc nhiên
trước thái độ yểm trợ tài chánh dồi dào của Trung Cộng,
nhiều đại học quốc tế, kể cả Mỹ, cần tiền bảo trợ
cho các chương trình Hoa Ngữ nên cũng không khó khăn lắm trong
việc chấp nhận sự thành lập Viện Khổng Tử.

<strong>Các chức năng mặt chìm của Viện Khổng Tử</strong>

- Thực hiện chủ trương tuyên truyền <em>"sức mạnh mềm"</em>:
Theo Giáo sư Joseph Nye Jr., sức mạnh mềm được định nghĩa
như là khả năng đạt được mục tiêu bằng ảnh hưởng, hợp
tác với đối phương thay vì ép buộc đối phương phải tuân
hành. Người viết đã phân tích chi tiết trong bài Từ Hồ Cẩm
Đào đến Obama, bài học về chính sách Sức mạnh mềm (Soft
power).

Joseph Nye Jr. tóm tắt quan điểm này trong tác phẩm Sức mạnh
Mềm: Phương tiện để Thành công trong Chính trị Thế giới
(Soft Power: The Means to Success in World Politics): <em>"Một quốc gia
có thể đạt được kết quả mong muốn trong chính trị thế
giới bởi vì các quốc gia khác – khâm phục giá trị của nó,
tích cực noi gương các thành tựu nó đạt được, khát vọng
để đạt đến mức độ thịnh vượng và mở rộng của nó,
muốn theo chân nó. Trong ý nghĩa đó, quan trọng là đặt ra một
nghị trình và thu hút các quốc gia khác trong chính trị thế
giới, và không chỉ buộc họ thay đổi bằng các đe dọa quân
sự hay trừng phạt kinh tế."</em>

Cũng theo Joseph Nye Jr., sức mạnh mềm của một quốc gia đặt
trên ba nguồn: văn hóa, giá trị chính trị và chính sách đối
ngoại. Áp dụng chính sách sức mạnh mềm trong phạm vi thế
giới đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong chính sách tuyên
truyền quốc tế của Hồ Cẩm Đào và các lãnh đạo Trung
Cộng hiện nay.

Trung Cộng có hai đường lối tuyền truyền tương đối độc
lập gồm tuyên truyền đối nội nhằm kiểm soát nhận thức
người dân và tuyên truyền đối ngoại tập trung vào việc
ảnh hưởng dư luận quốc tế một cách phù hợp với chính
sách đối ngoại của đảng CSTQ. Tạp chí Economist giải thích
các Viện Khổng Tử được sử dụng nhằm giành được sự
đồng thuận của dư luận thế giới.

Mục đích cụ thể của đường lối tuyên truyền đối ngoại
gồm (1) trấn an dư luận thế giới về một Trung Cộng đe
dọa, (2) bảo đảm nguồn nguyên vật liệu cung ứng cho nền
kinh tế tăng nhanh nhưng lãnh phí, (3) xây dựng các liên minh
quốc tế và làm yếu vai trò của Đài Loan trong cộng đồng
thế giới, và (4) phát huy một thế giới đa phương và giới
hạn sức mạnh của Mỹ.

Khi Hồ Cẩm Đào công bố chủ trương áp dụng "sức mạnh
mềm" trên thế giới đầu năm 2009, Lý Trường Xuân không
giấu diếm khi cho rằng các Viện Khổng Tử là "cửa ngõ quan
trọng để làm sáng danh văn hóa Trung Quốc, giúp mở rộng văn
hóa Trung Quốc, đó là phần của chiến lược tuyên truyền
quốc tế".

Mặc dù luôn bào chữa là "khách quan", "độc lập", các vấn
đề nhạy cảm như biến cố Thiên An Môn, Pháp Luân Công, Tây
Tạng v.v. đều bị gạch bỏ khỏi các chương trình giảng dạy
tại các Viện Khổng Tử và các học viên không được phép
bàn đến các vấn đề này. Do đó, khác với nội dung do Joseph
Nye phác họa, chính sách của CSTQ thực chất là một chính sách
tuyên truyền và mua chuộc, tương tự như chính sách thực dân
trước đây.

- Hang ổ tình báo: Trung Cộng hiện có 60 triệu Hoa Kiều sinh
sống gần như tại hầu hết quốc gia trên thế giới và việc
sử dụng nguồn lực của đạo quân thứ năm này để phục
vụ một cách hữu hiệu đường lối đảng là một quan tâm
lớn của lãnh đạo Trung Cộng.

Tờ báo có uy tín của Mỹ Forbes, trong tháng 10 2014, tố cáo
một trong những trường đại học rất uy tín tại Mỹ, đại
học Stanford, đã hợp tác với Trung Cộng qua trung gian Viện
Khổng Tử. Ngân sách của viện do Trung Cộng tài trợ. Tác giả
bài viết trên Forbes trích lời phát biểu của Arthur Waldron khi
nói rằng "Viện Khổng Tử có thể đóng vai trò then chốt trong
việc ảnh hưởng chính sách tình báo của Trung Cộng".

Cũng trên Forbes, tác giả Eamonn Fingleton, chỉ trích các trường
đại học Mỹ bán rẻ lương tâm trí thức qua việc im lặng
trước sự kiện Thiên An Môn. Lý do, tiền của Bộ Giáo Dục
Trung Cộng đổ vào các đại học này một cách ồ ạt qua cửa
Viện Khổng Tử. Hiện nay có khoảng 220 ngàn sinh viên Mỹ theo
học các Viện Khổng Tử. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên và nguy
hiểm là các hợp đồng giữa Bộ Giáo Dục Trung Cộng và các
đại học Mỹ đều phải được giữ kín.

Theo Abrice De Pierrebourg, một cựu chuyên viên ngành tình báo
Pháp, nhiều "chuyên viên ngôn ngữ Trung Quốc" lại có lý lịch
gốc an ninh tình báo. Chức năng của những người này không
phải là giáo dục mà là kiểm soát sinh viên gốc Hoa sinh ra ở
nước ngoài và đồng thời tuyển dụng tình báo để làm việc
cho Trung Cộng.

Phóng viên Omid Ghoreishi của báo The Epoch Times, trong điều tra
Bắc Kinh Sử Dụng Viện Khổng Tử cho mục đích Gián Điệp
(Beijing Uses Confucius Institutes for Espionage) đã trích dẫn lời
của Michel Juneau-Katsuya, cựu Trưởng Cơ Quan An Ninh Tình Báo
đặc trách Á Châu Thái Bình Dương của chính phủ Canada rằng
với kinh nghiệm nhiều chục năm của ông hoạt động trong khu
vực, cho thấy Trung Cộng không ngừng nỗ lực để gây ảnh
hưởng đến các quốc gia khác.

Cũng theo lời ông Michel Juneau-Katsuya, đương kim chủ tịch chấp
hành công ty an ninh Northgate SSI và một trong những chuyên viên an
ninh được trích dẫn nhiều nhất tại Canada, Viện Khổng Tử
là một đe dọa đối với chính phủ và nhân dân Canada. Ông
khẳng định <em>"Có những thông tin cho thấy rõ ràng các cơ
quan tình báo Tây phương đã xác định Viện Khổng Tử như
hình thức của cơ quan tình báo do Trung Cộng sử dụng và cũng
do Trung Cộng tuyển dụng"</em>.

Bài báo trên The Epoch Times cũng nhắc lại lời tuyên bố của
Hồ Cẩm Đào như một bằng chứng cho thấy các Viện Khổng
Tử thực chất là hang ổ gián điệp. Họ Hồ phát biểu
<em>"Sau nhiều năm nỗ lực, chúng ta đã tìm ra cách để trồng
cấy và chuẩn bị những người ủng hộ đảng chúng ta"</em>.
Dĩ nhiên các lãnh đạo Trung Cộng luôn bác bỏ những lời tố
cáo của các chuyên viên tình báo quốc tế và uy tín như Michel
Juneau-Katsuya.

Các lãnh đạo Trung Cộng hãnh diện khi nhắc đến Viện Khổng
Tử như một phần của <em>"mặt trận đoàn kết"</em> chống
kẻ thù. Nhưng kẻ thù của <em>"mặt trận"</em> này là ai? Không
ai khác hơn là <em>"năm nọc độc"</em> gồm Đài Loan, Tây Tạng
ly khai, thiểu số Uighurs, Falun Gong, các nhà tranh đấu dân chủ,
và "thế lực thù địch Tây Phương" đứng đầu là Mỹ.

Một chế độ dựa trên lừa dối và khủng bố sớm muộn cũng
sẽ sụp đổ

Mặc dù phát triển kinh tế nhanh trong hai chục năm qua, Trung
Cộng đang đương đầu với những khó khăn khách quan về lâu
dài không thể vượt qua bao gồm yếu tố dân số thặng dư và
mất cân đối, y tế công cộng thiếu hụt trầm trọng, môi
sinh độc hại nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ chế chính trị
độc tài toàn trị, bóp nghẹt hầu hết các quyền căn bản
của con người và tham nhũng đã trở thành một đặc tính trong
mọi ngành, mọi cấp từ trung ương đến địa phương.

Lãnh đạo CSTQ đã và đang làm mọi cách để tồn tại bất
chấp dư luận và thể diện của một đất nước có nhiều
ngàn năm văn hóa.

Sự lừa dối bỉ ổi thể hiện khi Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế
đến kiểm nghiệm điều kiện môi sinh tại Bắc Kinh vào năm
2001 trước khi chấp thuận cho Trung Cộng làm quốc gia tổ
chức. Ngày trước đó, lãnh đạo Trung Cộng đã ra lịnh xịt
nước xanh lên hai hàng cây dọc đường phố có đoàn xe của
Ủy Ban Thế Vận chạy qua để đánh lừa họ rằng Bắc Kinh là
thành phố cây xanh. Hành động này giống hệt chuyện xảy ra
hơn nửa thế kỷ trước khi các lãnh đạo CS tỉnh Hồ Bắc cho
dời các ruộng lúa ra sát đường nơi có xe lửa của Mao chạy
qua để gây ấn tượng cho Mao rằng mùa màng dư giả. Bản
chất lừa dối của chế độ CS không thay đổi và một chế
độ dựa trên lừa dối và khủng bố để tồn tại, chế độ
đó sớm nay muộn rồi sẽ sụp đổ.

<strong>Trần Trung Đạo</strong>

<strong>Tham khảo</strong>:

– Mao's China, A history of the People 's Republic. The Free Press, NY
1977
– The New Chinese Empire, Ross Terrill, Basic Books, 2003
– Hiến chương Phục Hưng Văn Hóa Phi Châu ( CHARTER FOR AFRICAN
CULTURAL RENAISSANCE), Unesco, 2006
– Chen Zhili http://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Zhili
– Viện Khổng Tử (http://en.wikipedia.org/wiki/Confucius_Institute)
– Confucius and the Cultural Revolution: A Study in Collective Memory, Tong
Zhang và Barry Schwarz, International Journal of Politics, Culture and
Society, Vol. 11, Nọ 2, 1997
– Propaganda in the People's Republic of China, WikipediA
– List of all Confucius Institutes in the U.S.
– Follow The (Chinese) Money: The Tiananmen Anniversary And A Scandalous
Silence On U.S. Campuses
– Beijing Uses Confucius Institutes for Espionage
– Joseph S. Nye, Jr. Soft Power, Hard Power and Leadership,, Harvard
University, 2006


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20150101/tran-trung-dao-vien-khong-tu-co-quan-tuyen-truyen-va-tinh-bao-trung-cong),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét