Nguyễn Tiến Dũng - Một số câu hỏi về tự chủ đại học

Hôm thứ bẩy 29/11/2014 vừa qua ở Paris có diễn ra một "Table
Ronde" (thảo luận bàn tròn) về vấn đến tự chủ đại học
do AVSE (Hội chuyên gia người Việt tại Pháp) tổ chức, và tôi
có được mời vào panel. Vì thời gian hạn chế và có nhiều
người muốn nói nên hôm đó chỉ nói được ít, và nói bằng
tiếng Pháp vì nhiều người đến dự là người Pháp. Tôi
viết nhanh lại đây một vài suy nghĩ và hiểu biết của mình
về vấn đề này cho những ai quan tâm. (Các quan điểm trong bài
này là của cá nhân, không đại diện cho tổ chức nào).

<div class="boxcenter400"><img
src="http://zung.zetamu.net/Files/2014/08/DSC_1728a-300x200.jpg"
width="300"><div class="textholder">Tư tưởng của ĐH Princeton: "In
the service of all nations"</div></div>

<strong>1) "Tự chủ đại học" nghĩa là gì?</strong>

Nếu hiểu từ "đại học" theo nghĩa "university", thì
bản thân trong định nghĩa của nó đã có tính chất tự chủ.
Gốc của từ universitas có nghĩa là tổ chức hiệp hội tự
quản, ví dụ như hiệp hội của các thương nhân. Tuyên bố
"Magna Charta Universitatum" của EAU (Liên hiệp các đại học
châu Âu, xem:
http://www.magna-charta.org/library/userfiles/file/mc_english.pdf) về
đại học trang đầu có câu:

<em>"The university is an autonomous institution at the heart of
societies… "</em>

Tự chủ tức là tự quản lý, tự chịu trách nhiệm về
những vấn đề gì đó. Càng tự quản lý, tự chịu trách
nhiệm về nhiều thứ thì tức là độ tự chủ càng cao.

Đi vào cụ thể hơn thì những người khác nhau (kể cả các
hiệu trưởng đại học) hiểu cụm từ "tự chủ đại
học" theo nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Theo một báo cáo
của EAU, tự chủ đại học bao gồm sự tự chủ trong 4 lĩnh
vực sau, chia nhỏ hơn nữa thành rất nhiều mục khác nhau:

- Tự chủ về nội dung khoa học (academic autonomy), hay còn có
thể gọi là tự chủ về học thuật.

- Tự chủ về quản lý tài chính (financial autonomy), hay còn có
thể gọi là tự chủ về vật chất.

- Tự chủ về tổ chức (organisational autonomy), trong đó có tự
chủ về ban lãnh đạo.

- Tự chủ về cán bộ và nhân viên (staffing automony)

Mức độ tự chủ của đại học ở các nơi trên thế giới
khá là khác nhau, có nơi tự chủ hơn về mặt này, có nơi lại
tự chủ hơn về mặt khác. Nhưng nhìn chung, hệ thống đại
học của Anh và Mỹ được coi là có độ tự chủ vào loại
cao nhất thế giới.

<strong>2) Vì sao đại học cần có tự chủ?</strong>

Như Luc Weber (chủ tịch hiệp hội quốc tế các trường đại
học, và nguyên hiệu trưởng ĐH Geneva) đã có nói (xem:
http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/Luc_Weber.pdf), tự chủ
đại học là một <strong>điều kiện cần, </strong>nhưng chưa
đủ, để đại học (theo nghĩa university) có thể thực hiện
được xứ mệnh của nó đối với toàn xã hội. Đại học có
3 xứ mệnh chính, đó là:

- Nghiên cứu (tìm ra các kiến thức, hiểu biết mới)

- Giảng dạy (truyền đạt lại các hiểu biết)

- Phản biện xã hội (phân tích các vấn đề của xã hôi một
cách khoa học)

Trong lịch sử, các thế lực lớn (chính trị, tôn giáo, tư
bản, v.v.) hay có xu hướng muốn "can thiệp thô bạo" vào
các đại học, và mỗi khi các đại học bị can thiệp như
vậy, mất tự chủ, thì thoái hóa, đi theo hướng giả khoa
khọc hay trở thành công cụ phục vụ những kẻ nắm quyền
thay vì phục vụ cho toàn xã hội.

Một số ví dụ của thoái hóa đại học trong thế kỷ 20 do
sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài: Đức Phát Xít đốt
sách và biến đại học thành công cụ truyên truyền cho chủ
nghĩa phát xít; Liên Xô tiêu diệt các giáo sư di truyền học,
kinh tế học v.v. vì các khoa học đó "đi ngược lại chủa
nghĩa Mac-Lenin", Mao tống các giảng viên đại học đi "cải
tạo lao động" trong thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung
Quốc. Ở Việt Nam, như một nhà khoa học có uy tín lớn có
nói, "chưa có khoa học xã hội". Lý do tất nhiên là do chưa
có tự chủ về tư tưởng, nên các khoa học xã hội và nhân
văn bị phát triển một cách méo mó, thiếu tính khoa học.

Ngay ở những nơi mà các đại học đã có độ tự chủ cao,
vẫn luôn luôn có nguy cơ bị các thế lực bên ngoài lợi dụng
hoặc tấn công. Một báo cáo của Simone Sandry
(http://fqppu.org/assets/files/publications/cahiers/cahiers_fqppu_6.pdf) về
tự do học thuật ở Quebec năm 2001 có chứa nhiều vi dụ về
vấn đề này. Một trong các ví dụ như sau: vào năm 1996, khi
giáo sư Lacey ở Anh công bố phát hiện của ông về bênh bò
điên có thể lây sang người, ông đã bị các doanh nghiệp nuôi
hay chế biến thịt bò và cả bộ nông nghiệp tấn công thóa
mạ kịch liệt, đến mức ông phải từ chức. Về sau thì
người ta phải công nhận răng Lacey đúng, sau hàng chục
trường hợp người chết vì ăn thịt bò điên. Hay một ví dụ
khác: hãng thuốc Novartis "thông đồng" với ĐH California
Berkeley để nhằm chiếm kiềm quyển soát các khám phá về
biotech ở đó với mục đích vị lợi nhận. (Đại học Berkeley
là đại học công nhưng lại bị công ty tư lợi dụng). Việc
các công ty tư đầu tư vào nghiên cứu ở đại học công là
chuyện bình thường, nhưng lạm dụng chuyện đầu tư để
biến các nghiên cứu mà phần lớn vẫn dựa vào tiền công
thành tài sản tư là vấn đề khác.

Trong thời đại toàn cầu hóa, có sự cạnh tranh ở tầm quốc
tế giữa các đại học trong việc thu hút sinh viên, giảng
viên, đề tài nghiên cứu, v.v. Để có thể cạnh tranh được
ở tầm quốc tế, các đại học càng cần có sự tự chủ
để có thể nhanh chống thực hiện các sáng kiến, đổi mới
chính mình nhằm tăng chất lượng, trở nên hấp dẫn hơn, và
có ích hơn cho xã hội.

<strong>3) Làm sao để đảm bảo đại học có tự chủ?</strong>

Các nước trên thế giới có các đạo luật nhằm đảm bảo
quyền tự chủ của các đại học. Thậm chí, trong hiến pháp
của một số nước (trong đó có Phần Lan, và cả Việt Nam
Cộng Hòa trước đây) có cả một điều khoản trong hiến pháp
ghi là đại học là tự chủ. Những đạo luật như vậy đảm
bảo cho đại học được độc lập, không bị chính quyền can
thiệp một cách tùy tiện.

Để đại học có được sự độc lập tự chủ đích thực,
thì ngoài các văn bản pháp luật (đặc biệt đảm bảo về
tự chủ học thuật), còn cần những yếu tố khác như:

- Được đầu tư thích đáng từ phía nhà nước và xã hội,
có sự ổn định và đảm bảo về tài chính

- Có cơ chế và bộ máy quản lý minh bạch, hiệu quả để
đảm nhiệm được trách nhiệm tự điều hành

- Có đội ngũ giáo sư đủ mạnh để đảm bảo khả năng tự
chủ về học thuật.

Ở những nơi đã có truyền thống lâu đời, thì các điều
kiện trên "hiển nhiên" đã được thỏa mãn và sự tự
chủ của đại học là đương nhiên. Nhưng ở một số nơi
khác, việc xây dựng lên các đại học tự chủ có thể là
cả một quá trình dài, khi mà về mặt học thuật hay về mặt
quản lý cũng đều chưa đủ khả năng để mà tự chủ thực
sự, hay là có tự chủ nhưng cũng không đạt được sự ưu
tú.

Đặc biệt là, chính quyền và xã hội có trách nhiệm đảm
bảo nguồn tài chính cho đại học (mà không can thiệp vào công
việc của đại học) thì đại học mới có thể tồn tại. Vì
sao chính phủ và xã hội (gồm có cả các công ty, các tổ
chức phi chính phủ, các hội cựu sinh viên, v.v.) lại có trách
nhiệm đầu tư vào đại học? Đó là bới kế ước giữa
đại học (hiểu là non-for-profit university) với xã hội. Các
hoạt động của các đại học trong lịch sử từ trước đến
nay đem lại lợi ích dương rất lớn cho toàn xã hội. (Lấy
một ví dụ đơn giản: chỉ tính riêng lợi ích kinh tế của
phát minh ra laser đã bù lại được toàn bộ tiền đầu tư vào
nghiên cứu ở đại học từ trước đến nay), và như vậy có
thể nói rằng, về phía mình thì đại học đã thực hiện
được kế ước. Xã hội cũng có trách nhiệm thực hiện kế
ước đó.

<strong>4) Tự chủ đại học ở Pháp ra sao?</strong>

So với các nước khác ở châu Âu thì mức độ tự chủ đại
học ở Pháp được đánh giá vào loại trung bình. Tự chủ về
học thuật luôn khá cao. Về tài chính thì cho đến gần đây
mức độ tự chủ không cao, và phần lớn nguồn thu (đến 90%)
là do nhà nước cấp, các nguồn thu khác tương đối khiêm
tốn, và mức học phí cũng rất thấp.

Từ năm 2007 Quốc Hội Pháp thông qua luật LRU (Libertés et
Réponsabilités des Universités), hay còn được biết đến với
tên gọi "luật tự chủ đại học" hay "luật Pecresse"
(vì là do bộ trưởng GD lúc đó là bà Pecresse đưa ra), nhằm
tăng tự chủ của các đại học, đặc biệt là về mặt tài
chính. Ví dụ như các khoản tiền lương và tiền thưởng của
giáo sư nếu trước kia là do Bộ trả thì ngày nay do các
trường tự trả, trường tự do hơn trong việc tuyển người.
Ngoài ra có các qui định thay đổi về việc tuyển việc và
các việc khác, ví dụ mỗi hội đồng tuyển việc bây giờ
phải có ít nhất 1/2 số người là từ bên ngoài trường
(nhằm giảm thiểu các trò "chim chuột" tuyển "con em cháu
cha"). Cùng với bộ luật LRU là việc chuyển một phần lớn
các khoản đầu tư nghiên cứu cho đại học theo kiểu thường
xuyên sang kiểu theo "dự án ưu tú" (IDEX, LABEX, ANR projects,
v.v.) nhằm bắt các nhà khoa học phải hăng hái cạnh tranh với
nhau hơn.

Khi bộ luật LRU và các biện pháp đi kèm (LABEX, IDEX, v.v.) mới
đưa ra, thì được nhiều hiệu trưởng đồng tình, nhưng cũng
có những hiệu trưởng phản đối, và đặc biệt là bị rất
nhiều các công đoàn và hội sinh viên phản đối. Những
người phản đối đưa ra những mối lo ngại như:

- Luật này là một cách "rũ bỏ trách nhiệm" của chính
phủ đối với đại học về tài chính. Trên thực tế, có
một lượng lớn các trường rơi vào khủng hoảng tài chính,
vì tiền bộ rót cho không đủ chi tiêu, dẫn đến việc cắt
giảm các thứ như là cắt giảm tiền thưởng (tiền lương cơ
bản thi không giảm được vì được qui định theo luật), cắt
giảm biên chế (không tuyển giáo sư mới thay thế người về
hưu), cắt giảm các suất giáo sư mời, v.v.

- Luật này làm giảm tính độc lập của các giáo sư, trao
quyền tập trung quá nhiều vào các hiệu trưởng, nhưng lại
bóp nghẹt sự tự chủ ở các cấp thấp hơn (như ở các khoa,
các đơn vị nghiên cứu thuộc trường), khiến cho tương lai
"ở phía dưới" trở nên rất mù mờ khó xác định.

- Một trong những múc đích của tự chủ đại học là nhằm
giảm quan liêu, nhưng thực tế ở đại học Pháp là độ quan
liêu còn tăng lên.

- Chính quyền không tăng đáng kể tiền đầu tư vào nghiên
cứu và phát triển (hiện tại Pháp đang bị thua nhiều nước
về đầu tư cho khoa học và có nguy cơ thụt hậu), mà chỉ làm
cho việc đấu đá để nhận tiền đầu tư căng thẳng lên,
các nhà khoa học mất quá nhiều thời gian vào việc viết các
dự án, làm giấy tờ hành chính, v.v. và như vậy chỉ còn ít
thời gian để thực sự làm khoa học. Ttự chủ hay không thì
lương giáo sư ở Pháp so với các ngành khác càng ngày càng
trở nên kém hấp dẫn. Tự chủ nhưng không có đầu tư tương
xứng thì vẫn không thay đổi tình trạng xuống cấp đó.

v.v.

Bộ luật LRU được chí phủ của tổng thống Sarkozy coi là
một trong những thành công của thời ông ta nhằm tăng sức
cạnh tranh của các đại học Pháp. Nhiều người cho rằng, tuy
có nhiều vấn đề cần được chỉnh lý, nhưng dù sao nó cũng
là một bước tích cực trong việc cải tổ đại học. Nhưng
không phải ai cũng đồng tình, và luật LRU vẫn đang tiếp tục
bị chỉ trích mạnh, với các bài báo (ngay trên các báo phổ
biến như là Le Monde) gọi nó là "tự chủ hình thức",
"ảo ảnh", v.v.

Kể cả sau khi đã có luật LRU thì không có nghĩa là các đại
học ở Pháp hoàn toàn tự chủ về học thuật. Ngay trong năm
2014 lại xuất hiện chỉ thị từ phía bộ giáo dục ép các
trường phải gộp các chương trình Master vào thành chung 1 bằng
Master, ví dụ như là không còn có "Master nghiên cứu toán
học" hay "Master giảng dạy toán học" mà từ sang năm chỉ
còn thành chung 1 bằng, gây khó khăn cho các trường trong việc
tạo các chương trình thích hợp cho định hướng nghề nghiệp
của sinh viên.

Khác với các trường Anh-Mỹ, các trường Pháp có nguồn thu
nhập từ bên ngoài chính phủ rất thấp. Sau luật LRU, các
trường có lập các "Foundation" nhằm thu hút thêm đầu tư
từ bên ngoài, lòng hảo tâm của các cựu sinh viên, v.v., nhưng
chắc phải hàng thập kỷ nữa truyền thống quyên tiền phi
chính phủ cho đại học mới có thể hình thành rõ nét ở
Pháp.

Về mặt lý thuyết, với luật LRU thì các trường ĐH công
được tự do hơn trong việc trả lương (không thể trả thấp
hơn mức qui định của nhà nước, nhưng có thể trả phụ cấp
hay thưởng thêm vào tùy ý cho lương cao lên để cạnh tranh
với thế giới), nhưng trên thực tế thì hầu như chưa nơi nào
(trừ một vào nơi hiếm hoi đã có được tài trợ từ bên
ngoài từ trước) làm được chuyện đó.

<strong>5) Triển vọng tự chủ đại học ở Việt Nam ra
sao?</strong>

Theo tôi hiểu thì bắt đầu có các văn bản về tự chủ
đại học ở Việt nam, và có 4 trường ĐH công lớn được
thí điểm tự chủ.

Con đường đi đến tự chủ đại học ở Việt Nam còn rất
dài, với nhiều chông gai và nhiều vướng mắc cơ bản cần
giải quyết, đạc biệt là hai vấn đề sau:

- Sự can thiệp của đảng, ban khoa giáo TW, v.v. dẫn đến
không có tự chủ về học thuật và về lãnh đạo đại học.
Những người có trình độ và tâm huyết thực sự đã rất
ít, lại còn không được dùng thực sự.

- Vấn nạn tham nhũng và thiếu trung thực (ngay các lãnh đạo
ĐH cũng có thể là bằng rởm), thiếu minh bạch không có cách
nào giải quyết đơn giản. Đại học tự chủ nhưng bản thân
những người lãnh đạo nó thiếu tư cách, thiếu trung thực có
khi còn đem lại các hậu quả to hơn so với không có tự chủ.

Trong điều kiện hết sức khó khăn như vậy, tất nhiên vẫn
có những bước có thể thực hiện được nhằm tăng tự chủ
và hiệu quả công việc của giảng viên và nghiên cứu viên ở
đại học. Việc thành lập NAFOSTED cáp tiền phụ cấp trực
tiếp cho những người làm khoa học là một ví dụ theo chiều
hướng tích cực.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141201/nguyen-tien-dung-mot-so-cau-hoi-ve-tu-chu-dai-hoc),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét