Nguyễn Thanh Giang - Đừng nhân danh Đảng để vô hiệu hóa quân đội!

Trung Quốc đã xâm lấn và đang tiếp tục xâm lấn Việt Nam.

Họ đã đoạt Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc cùng với hơn một
ngàn kilomet vuông biên giới phía bắc, hơn một vạn kilomet
vuông Vịnh Bắc Bộ.

Họ đã cướp Hoàng Sa, cướp Gạc Ma và đang xây sân bay trên
Đảo Chữ Thập ở Trường Sa của ta.

Họ đã lập thành phố Tam Sa trên Biển Đông của ta.

Họ ngang nhiên đưa hàng vạn tầu thuyền sang đánh cá và thu
vét thủy hải sản trên biển của ta.

Họ đã giết hàng vạn chiến sỹ, đồng bào của ta trong
chiến tranh biên giới, hàng trăm ngư phủ của ta trên biển
của ta.

Không chỉ xâm lấn, nguy cơ xâm lăng của họ cũng rất cao khi
họ đã gài được nhiều nội ứng, lập được nhiều đặc
khu, nhiều căn cứ địa ở Tây Nguyên, Vũng Áng- Hà Tĩnh, Nghĩa
Hưng-Nam Định… Vừa rồi họ còn nhằm cả vào Hải Vân.

Rõ ràng họ rất tham lam và cực kỳ tàn bạo.

Họ đã dùng vũ lực và nhất định sẽ còn dùng vũ lực để
hoàn tất cho được ý đồ xâm lăng, thôn tính cho được
nước ta trong đế chế Đại Hán của họ.

Trước tình hình nguy cấp ấy, sáng 20.12.2014, trong lễ kỷ
niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), chủ tịch nước Trương
Tấn Sang đã đọc diễn văn ra lệnh lực lượng quân đội
Việt Nam "<em>sẵn sàng tự vệ, đập tan mọi hành động gây
hấn, xâm lược".</em>

Chủ tịch nói rõ: "<em>Nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn
bài học của ông cha ta "Dựng nước đi đôi với giữ
nước", "Giữ nước từ khi nước chưa nguy", toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo
vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc", "Chúng ta chủ trương từng bước
hiện đại hóa quân đội chỉ nhằm duy trì sức mạnh quân sự
ở mức cần thiết để tự vệ. Là dân tộc thấu hiểu nỗi
đau thương do chiến tranh xâm lược của ngoại bang gây ra,
chúng ta triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của các quốc gia khác
trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp
quốc, đồng thời đòi hỏi các quốc gia khác cũng phải tôn
trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
và lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam</em>".

Đồng thanh tương ứng, trả lời kiến nghị của cử tri về
vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trong
buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng ngày 18 tháng 12 vừa qua, thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng dõng dạc tuyên bố: "<em>Trong
thời đại ngày nay, hội nhập, hợp tác bình đẳng, cùng có
lợi, cùng thịnh vượng là nhu cầu tất yếu của mỗi quốc
gia. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, những mâu thuẫn về
lợi ích buộc mỗi quốc gia phải đấu tranh để bảo vệ lợi
ích chính đáng của mình, trong đó có những phạm trù hết
sức thiêng liêng là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh
thổ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có được hòa bình, ổn
định, hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và bền
vững. Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là
của anh được</em>".

Thế mà…! Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại tỏ ra rất
lạc điệu trong bài huấn thị mới đây cho quân đội.

Lời huấn thị thật quyết liệt: "<em>Chỉ có Đảng Cộng
sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân
dân Việt Nam. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho
bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào
khác</em>".

Một sự quyết liệt rất hiếm hoi và trái ngược hẳn với
thái độ, ngôn từ của ông khi ông nói về họa xâm lăng, về
quốc nạn tham nhũng…

Một sự quyết liệt bất thường, chưa từng thấy ở các
Tổng Bí thư khác của ĐCSVN.

Người ta ngạc nhiên và không thể không đặt vấn đề nghi
vấn về ý đồ và khả năng nhận thức biểu hiện qua bài
viết này.

Bài viết của TBT NPT làm bật lên ba câu hỏi lớn:

<strong>1 – Ai là người lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt
Nam?</strong>

Trong một tâm thế bình thường, nếu đã xem như một tất
yếu thì chỉ cần nói một cách đĩnh đạc: "<em>Đảng Cộng
sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân
dân Việt Nam</em>" là đủ. Sao ông NPT phải thị uy bằng hai
chữ "chỉ có"!

Khi ông dằn giọng để nâng cao thêm mức độ thị uy:
"<em>không thể phân chia cho bất kỳ cá-nhân-nào</em>", (cá
nhân X, cá nhân S chẳng hạn), thì theo logic tư duy người ta
phải hiểu rằng ông đang khẳng định sự lãnh đạo quân
đội phải ở trong tay cá-nhân-này, (cá nhân T chẳng hạn).

Ông NPT không đúng, ĐCSVN lãnh đạo QĐNDVN thông qua cả hệ
thống chính trị: Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ…
chứ đâu chỉ lãnh đạo bằng Quân ủy Trung uơng, càng không
phải chỉ bằng TBT.

Trong bài viết của mình, ông Trọng chỉ nhắc đến quyền
của Đảng và Nhà Nước. Ông không những không nói đến
quyền và trách nhiệm của Chính phủ mà còn chỉ thi:
"<em>Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính
phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc chính phủ và địa phương cho phù hợp với yêu cầu
quản lý nhà nước đối với quân đội.</em>

Hiến pháp vừa sửa đổi chưa ráo mực mà sao lại nẩy sinh
cái yêu cầu <em>Điều chỉnh</em> này? Đây là chỉ thị của
Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị hay cá nhân NPT muốn qua
mặt tất cả?

Khi nói: "<em>một lực lượng chính trị nào khác</em>", NPT
muốn ám chỉ lực lượng chính trị nào đây? Trước mắt,
không ai nghĩ rằng một trong 21 Tổ chức Xã hôi Dân sự trong
nước hay Đảng Việt Tân hoặc Tập hợp Dân chủ Đa nguyên ở
nước ngoài có điều kiện nắm quyền lãnh đạo QĐNDVN. Ở
đây, phải chăng NPT lo sợ lực lượng chính trị của ông X.
ông S.?

<strong>2 – QĐNDVN phải trung với Nước hay trung với
Đảng?</strong>

Để chứng minh luận cứ QĐNDVN là của Đảng và phải trung
với Đảng, NPT đã dày công tầm chương trích cú:

"<em>Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (năm 1930), Đảng
chỉ rõ phải nhanh chóng "Tổ chức ra quân đội công nông".
Trong Nghị quyết đội tự vệ (năm 1935), Đảng xác định:
"Luôn luôn phải giữ quyền chỉ huy nghiêm ngặt của Đảng
trong tự vệ thường trực", "Các đội trưởng và đảng
đại biểu phải hợp tác mà chỉ huy". Trong lãnh đạo xây
dựng, phát triển lực lượng cho khởi nghĩa vũ trang giành
chính quyền, Đảng xác định phải làm cho các đội du kích đi
đúng "con đường chính trị" của Đảng… Đầu năm 1944,
trước yêu cầu thành lập đội quân chủ lực quốc gia, lãnh
tụ Nguyễn Ái Quốc căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp: "Tổ
chức của đội phải lấy chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh
đạo</em>".

NPT rất sai vì đã ngụy biện. Tất cả những văn liệu trên
đều xuất hiện trước năm 1945, khi chưa có Nhà nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa. Chỉ trong trường hợp ấy, những tổ
chức manh nha của QĐNDVN mới thuộc về Đảng.

Ngày nay ai ai cũng đã thừa nhận chân lý: "<em>QĐNDVN từ
nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu"</em>. Kẻ rắp tâm
tung hô "<em>QĐNDVN từ Đảng mà ra, vì Đảng mà chiếu
đấu"</em> chắc chắn không chỉ lú lẫn mà đã tâm thần
nặng, cần được tống ngay vào nhà thương điên.

Trong bức trướng đề tặng trường võ bị Trần Quốc Tuấn
năm 1946 Hồ Chủ tịch đã viết: "<em>Quân đội ta trung với
Nước, hiếu với Dân</em>". Năm điều Bác dạy thanh niên cũng
ghi rõ: "<em>Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, trung
với Nước, hiếu với Dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".</em>

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm khai giảng khóa 1 trường võ bị
Trần Quốc Tuấn, ngày 1 tháng 5 năm 2006, đại tướng Võ Nguyên
Giáp trịnh trọng nhắc lại: "<em>Hãy xứng đáng với 6 chữ
vàng "Trung với Nước, hiếu với Dân" Bác Hồ đã trao
tặng".</em>

Ngày 19 tháng 2 năm 2013, tại câu lạc bộ Thăng Long, chủ tịch
nước Trương Tấn Sang cũng vẫn còn nói:

<em>"…Tôi cho rằng Đảng ta lập ra quân đội là để bảo
vệ Tổ quốc, Nhân dân chứ không phải là lập ra là bảo vệ,
trung thành với Đảng, vì vậy quân đội phải trung thành, bảo
vệ Tổ quốc, Nhân dân rồi mới đến Đảng, có như vậy mới
đúng chứ.</em>

Điều 65 Hiến pháp sửa đổi năm 2013 cũng ghi rành rọt
<em>"Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với
Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước".
</em>

<em>Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng dám phản bác cả Chủ tịch
Hồ Chí Minh, cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả Chủ tịch
Nước Trương Tấn Sang, cả Hiến pháp?
</em>

<em><strong>3 – Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của QĐNDVN là
gì?</strong>
</em>

<em>Điều 65 Hiến pháp hiện hành của nước ta được ghi
đầy đủ như sau:</em>

"<em>Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với
Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ
bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã
hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội
chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện
nghĩa vụ quốc tế"</em>.

Ông Nguyễn Phú Trọng đã rời bỏ Hiến pháp khi xác định
nhiệm vụ quân đội phải "<em>thực sự là lực lượng nòng
cốt trong cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, bảo
vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước".
</em>

Làm chệch hoặc xóa mờ nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản có nghĩa
là làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa lực lượng quân đội.

Khi phất cao ngọn cờ vì Dân, vì Nước, vì sự toàn vẹn lãnh
thổ lãnh hải thì người lính sẵn sàng xông tới bởi người
ta biết dẫu hy sinh thì sự hy sinh ấy chính là vì cha mẹ, vợ
con, đồng bào mình, vì cái nơi "đất đã hóa tâm hồn"
của mình. Hy sinh vì Chủ nghĩa Mác Lênin, vì Chủ nghĩa Xã
hội, vì Đảng… ư? Toàn những khái niệm không chỉ mơ hồ
mà còn chứa đầy ký ức xấu xa. Chủ nghĩa Mác Lênin xui
người ta đấu tranh giai cấp rất vô lương trong Cải cách
Ruộng đất. Vì Chủ nghĩa Xã hội mà đất nước này trầm
luân suốt bao nhiêu năm trong nghèo khổ, tụt hậu. Đảng thì
nhan nhản những quan tham, ỷ thế cậy quyền độc tài độc
đoán…

Đối tượng cụ thể chủ yếu của QĐNDVN là giặc ngoại xâm
đang hiển hiện chứ sao lại là "diễn biến hòa bình", là
"các thế lực thù địch" chung chung mơ hồ như ông Trọng
nói. Liệu phe cánh của ông X, ông S có sẽ là thế lực thù
địch của ông T không? Giặc ngoại xâm thì dứt khóat là kẻ
thù của dân tộc và quân đội có nhiệm vụ tiêu diệt chúng.
Trong "Cách mạng Văn hóa" ở Trung Quốc, phe nọ phải lập ra
Hồng Vệ binh để tiêu diệt phái kia chứ không được dùng
quân đội đâu nhé.

Thái độ gay gắt, hốt hoảng thể hiện qua bài viết đăng
trên báo Quân đội Nhân dân ra ngày 18 tháng 12 năm 2014 của TBT
Nguyễn Phú Trọng báo động một sự bất an không thể không
quan ngại. Mong sao toàn quân, toàn dân hãy dấy lên đây đó
những tọa đàm ở mọi nơi, mọi cấp về những nghi vấn sau
đây:

<strong>- Có hay không hiện tượng tranh giành quyền lực đang
bùng phát mạnh mẽ nhân Đai hội sắp tới của ĐCSVN?
</strong>

<strong> – Có hay không mưu đồ làm nhiễu loạn mục tiêu,
nhiệm vụ cơ bản nhằm vô hiệu hóa quân đội, mở đường
cho ngoại bang thôn tính nước ta?
</strong>

<strong> – Có hay không những tên nôi gián, những quan thái thú
đặc biệt nguy hiểm trong tầng lớp lãnh đạo nước ta?
</strong>

Xin tha thiết khẩn cầu

Nhân 70 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 5, ngõ 341 đường Trung Văn
Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0984 724 165

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141226/nguyen-thanh-giang-dung-nhan-danh-dang-de-vo-hieu-hoa-quan-doi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét