Nguyễn Đình Cống - Nguyên nhân gốc của nhiều tệ nạn

Xã hội VN hiện nay có quá nhiều tệ nạn trầm trọng. Để
phát triển đất nước thì một trong những nhiệm vụ quan
trọng là tìm cho đúng nguyên nhan gốc của tệ nạn để khắc
phục.

Trước tiên xin nêu vài hiểu biết về phạm trù nguyên nhân
– kết quả: Trong một quá trình (QT), nguyên nhân(NN) có trước
và tạo ra kết quả (KQ). Xét các QT liên tiếp nhau, KQ của QT
trước là NN của QT sau. Có KQ A0 là do NN A1, có A1 là do A2, có
A2 là do A3… Cứ truy như vậy trở về trước sẽ tìm ra một
dãy các A kế tiếp và nếu cứ truy mãi thì đến lúc bí và
phải công nhận là "tại trời sinh ra thế" (<i>Ngẫm hay muôn
sự tại trời</i>- Truyện Kiều). Chỉ có thể truy đến một NN
Ar nào đó thấy là vừa đủ để xem xét thì tạm dừng lại.
Như vậy A1 là NN trực tiếp còn Ar được xem là NN gốc. Một
NN có thể gây ra nhiều KQ khác nhau và một KQ cũng có thể do
nhiều NN đồng thời gây nên.

Tìm NN là để biết, quan trọng hơn là để xử lý. Với KQ
tốt thì tìm cách tăng cường, với KQ xấu thì tìm cách hạn
chế hoặc xóa bỏ. NN trực tiếp, cụ thể thì dễ tìm, còn NN
gốc thì khó tìm hơn vì nó thường ở dạng ẩn giấu.

Về các tệ nạn của xã hội VN hiện nay đã có một số
người nghiên cứu tìm NN và đưa ra kết luận là: "<em>có
không ít cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành thoái hóa,
biến chất</em>". Tôi nghĩ, đó chỉ mới là NN trực tiếp
chứ chưa phải là NN gốc. Biết NN trực tiếp là cần nhưng
chưa đủ, vì biết là để sửa chữa, nhưng khi mới biết NN
trực tiếp thì chỉ mới chữa ở ngọn chứ không chữa được
từ gốc. Mà như vậy thì chữa được chỗ này nó sẽ phát ra
ở chỗ khác, mạnh hơn, rộng hơn. Phải tìm ra NN gốc thì mới
hy vọng chữa được cơ bản.

Phan Chu Trinh cho rằng sự hưng hay suy của xã hội vấn đề cơ
bản là ở dân trí, dân khí, vì thế ông đã hết lòng cho công
cuộc <i>"Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh</i>". Gần
đây trang Bauxite nêu lại phương châm ấy, đó là việc làm
rất có ích. Trong tác phẩm <b><i>Tổ quốc ăn năn</i></b> Nguyễn
Gia Kiểng tập trung phân tích vào " cơ sở văn hóa" của dân
tộc, cho rằng sự thịnh hay suy của đất nước gắn liền
với nó. Tôi hoàn toàn tán thành các quan điểm trên đây, chỉ
xin bổ sung và giải trình thêm vài ý kiến.

Theo <i>Duy thức luận</i> của Phật giáo thì một NN chưa thể
tạo ra kết quả mà còn phải kết hợp với "duyên". Thí
dụ: 1 - Để có bông lúa thì <i>nhân</i> là gieo hạt thóc giống
(gieo cây nào gặt cây ấy) còn <i>duyên</i> là điều kiện
thuận lợi cho cây lúa phát triển, trổ bông, kết hạt. 2 -
Để xẩy ra đám cháy thì ngoài <i>nhân</i> là nguồn làm phát
sinh ra lửa, còn phải có vật liệu bắt lửa để cháy, là
<i>duyên<u>.</u></i> 3 - Để xẩy ra một vụ trộm thì <i>nhân</i>
là kẻ trộm, còn <i>duyên</i> là sự sơ suất của người có
tài sản. Theo một cách giải thích khác thì không phải chỉ có
một mà ít nhất có hai yếu tố, kết hợp với nhau, một trong
số đó là <i>nhân</i> còn cái kia là <i>duyên. Nhân </i>và
<i>duyên</i> có thể đổi chỗ cho nhau. Trong thí dụ trên có
thể xem <i>nhân</i> là vật cháy được còn <i>duyên</i> là ngọn
lửa, <i>nhân</i> là sự sơ suất và <i>duyên</i> là tên trộm.
<i>Nhân</i> và <i>duyên</i> đều có trực tiếp và gốc rễ.

Về các tệ nạn của xã hội VN, tôi đồng ý với nhiều nhà
nghiên cứu và phân tích, NN gốc là từ nền văn hóa còn mang
nặng tàn dư phong kiến, nô lệ (dân trí thấp, dân khí yếu,
tư lợi, tham lam, dối trá, đểu cáng…). Tôi xin bổ sung một
yếu tố khác, hoặc theo <i>Duy thức luận</i> là nêu ra cái "
<i>duyên</i>". <b>Đó là những phần độc hại của chủ nghĩa
Mác-Lênin</b> (CNML). Tôi không qui kết toàn bộ CNML là độc
hại mà chỉ nêu những phần độc hại trong ấy. <b>Đó là
đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, là công hữu hóa,
tập thể hóa tư liệu sản xuất, là tuyên truyền sự tốt
đẹp của CNCS</b>. Tôi cho rằng việc nêu NN của các tệ nạn
tại VN là do một số không ít cán bộ thoái hóa biến chất là
không sai nhưng chỉ nói ra chuyện mọi người đã biết rõ,
thể hiện sự nhận thức nông cạn hoặc sự cố tình bưng bít
NN cơ bản. Thử hỏi, với một tổ chức chặt chẽ như ĐCSVN,
tại cuộc bầu cử ở bất kỳ cấp nào, vào bất kỳ lúc nào
cũng đều nêu cao khẩu hiệu sáng suốt lựa chọn người xứng
đáng, với một thể chế chặt chẽ lựa chọn công chức nhà
nước với tiêu chuẩn cao, rõ ràng và thi tuyển hẳn hoi <b>thế
thì cái bọn thoái hóa biến chất ở đâu chui ra</b>, <b>lọt
vào từ ngõ ngách nào, mà sao lại nhiều thế và tại sao thấy
rõ chúng nó rồi mà về cơ bản chẳng làm gì được, không
những thế càng chống thì càng phát triển</b>. À, thì ra có cơ
chế sinh ra bọn ấy, bảo vệ cho bọn ấy, đó là sự độc
quyền của nền chuyên chính vô sản mà chủ yếu là độc
quyền của một số người giữ cương vị cao trong đảng nấp
dưới chiêu bài tập trung dân chủ, đó là sự toàn trị của
ĐCS, đó là việc bầu cử và thi tuyển chỉ là hình thức còn
thực chất được điều khiển bởi thế lực chính trị và
đồng tiền.

Những tệ nạn hiện nay, dù ở lĩnh vực nào, cấp độ nào
thì phần lớn có thể quy về phạm trù đạo đức. Phạm trù
này dựa vào 2 trụ cột chính là <b>lực lượng quản lý xã
hội</b> và <b>truyền thống văn hóa</b>, trong đó lực lượng
quản lý đóng vai trò rất quan trọng vì nắm quyền lực. Tôi
biết một câu như sau: "<i>Muốn biết đạo đức thật sự
của một người hãy cho họ quyền lực và xem họ sử dụng
quyền đó như thế nào</i>". Suy rộng ra: "<i>Muốn biết
đạo đức của một đảng chính trị hãy xem cách họ hành
động lúc đã nắm chắc chính quyền, cách họ sử dụng sức
mạnh của quyền lực như thế nào"</i> (chứ không phải nhìn
vào lúc họ đang cần vận động người khác ủng hộ để
giành hoặc cướp chính quyền).

Theo <i>Duy thức luận</i> có thể biểu diễn: Đạo đức XH = KQ
[Quản lý xã hội (QL) + nền văn hóa (VH)]. Ở đây dùng dấu =,
dấu + không phải là phép toán số học mà gần giống như là
"<i> phép hội</i>" trong lôgic mờ. Trong phép hội lôgic thì
hai thành tố là độc lập, nhưng trong xã hội thì QL và VH
không hoàn toàn độc lập mà có ảnh hưởng qua lại. Một thí
dụ là ĐCSVN đã có nghị quyết về xây dựng và phát triển
văn hóa (NQ 9 khóa IX. Tôi chỉ nói là có NQ về văn hóa chứ
chưa bàn đến những chỗ đúng - sai, hay - dở của NQ đó).

Tìm hiểu về văn hóa của người VN thấy rằng chúng ta có
nhiều phẩm chất tốt đẹp và có không ít tính cách xấu xa.
Vì đang bàn về NN tệ nạn nên tôi xin phép không kể ra các
phẩm chất tốt mà nhiều người đã biết rất rõ, chỉ xin
mạo muội kể ra một số, chưa đầy đủ, các tính cách xấu.
Chúng cũng đã được nhiều người nói đến. Đó là thói tham
lam ích mình hại người, là thói nặng về tranh giành mà nhẹ
về nhường nhịn, là thói dối trá, lừa lọc, là tâm lý nô
lệ, chấp nhận chịu hèn để giữ thân, gió chiều nào che
chiều ấy, là v.v… Chỉ xin tạm dừng lại ở chỗ kể ra một
vài thói xấu, còn chưa truy tiếp NN nào tạo ra chúng. Những
thói xấu này không phải bao giờ cũng gây ra tệ nạn. Trong
lịch sử mấy ngàn năm có thể kể ra nhiều giai đoạn thịnh
trị, đạo đức được đề cao, tình người được tôn
trọng, những thói xấu bị co lại, bị dìm xuống, chúng chỉ
gây ra tệ nạn dưới những thời phong kiến suy đồi và trong
thời gian gần đây khi gặp môi trường thuận lợi, kết
được với NN khác phù hợp (gặp được <i>duyên</i>).

Về quản lý xã hội, có lẽ chỉ có một số nước, trong đó
có VN mới có khái niệm <i>đảng lãnh đạo</i>, còn phần lớn
các nước chỉ có khái niệm <i>đảng cầm quyền</i>, đảng
này lo việc chủ yếu là thành lập chính phủ, còn việc quản
lý, điều hành các hoạt động xã hội là của chính quyền.
Mà quản lý là do kết hợp hai nhân tố cơ bản là con người
(quan chức, cán bộ) và thể chế chính trị.

Về thể chế, trong bài "Đuổi hổ rước sói" tôi đã phân
tích việc một số người yêu nước vì đấu tranh cho cho nền
độc lập mà đã rước nhầm thần sói về để thờ, đó là
chủ nghĩa Mác Lênin (CNML). Trong bài đó tôi cũng đã phân tích
việc chưa thể dùng CNML trong quản lý xã hội. Trong CNML có
những mặt tốt cho cách mạng vô sản nhưng vì đang phân tích
NN của tệ nạn nên tôi không trình bày những mặt tốt đó mà
chỉ xin phân tích một số tác hại của nó (đã nêu ở đoạn
trên) trong vai trò <i>nhân</i> hoặc <i>duyên</i>, trong việc kết
hợp và làm trầm trọng thêm các tật xấu của con người. Sự
gặp nhau giữa hai yếu tố vừa kể thường không dừng lại ở
mức kết hợp mà nhiều khi trở thành cộng hưởng, làm cho tác
hại tăng lên rất nhiều. Có thể kể ra hàng ngàn, hàng vạn
dẫn chứng về sự kết hợp đó ở mọi cấp độ, chỉ xin
nêu ra vài chuyện.

Sai lầm của Cải cách ruộng đất là do kết hợp sự tàn
bạo, sự vô nhân đạo của đấu tranh giai cấp với thói xấu
tham lam của bần cố nông, sự lưu manh của những kẻ cơ hội.
Sự cải tạo tư sản gây nên suy sụp một bộ phận của nền
kinh tế là do kết hợp lý thuyết đấu tranh giai cấp với sự
ngu dốt của người này và sự thất thế của người kia. Sai
lầm của hợp tác hóa làm kiệt quệ nền nông nghiệp là do
sự áp đặt việc tập thể hóa sản xuất kết hợp với thói
xấu quen nô lệ của nông dân. Tệ nạn dối trá tràn lan là
sự kết hợp của nhu cầu tuyên truyền về sự tốt đẹp chưa
có với tính xấu lươn lẹo của người dân. Tệ nạn đàn áp
ý kiến trái chiều, ngăn cấm tự do ngôn luận là do kết hợp
sự chuyên chính với thói độc đoán của phong kiến và thói
xấu hèn nhát, lo sợ của số đông. Tệ nạn cán bộ, quan
chức kém năng lực, gây ra nhiều sai phạm trong công việc là do
kết hợp độc quyền chuyên chính vô sản với thói xấu muốn
làm quan để hưởng vinh hoa phú quý, để đục khoét công quỹ,
để vơ vét, để ra oai với người yếu thế.

Chủ nghĩa Mác được sinh ra tại các nước tư bản phát
triển nhưng tại nhiều nước Âu Mỹ có dân trí cao, người ta
không chấp nhận đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản
nên nó chỉ tồn tại như một học thuyết. Tại Liên xô và
các nước Đông Âu cũng nhờ dân trí cao mà người ta đã sớm
nhận ra và từ bỏ CNML. Trung quốc, về hình thức vẫn giữ
CNML nhưng thực chất chỉ giữ lại chuyên chính của ĐCS còn
vứt bỏ các thứ khác, và như vậy đã phạm vào tội dối
trá, lừa bịp. Tại Cuba, tuy cũng du nhập CNML nhưng nhờ dân
trí cao nên các độc hại không có cái kết hợp để tạo nên
tệ nạn lớn. Tại VN, CNML được tiếp nhận và phổ biến
tương đối nhanh, ngoài việc hy vọng dựa vào nó để đấu
tranh giành độc còn là vì dân trí thấp, không thấy được
mầm mống độc hại trong đó. Đến khi ĐCS thực thi sự toàn
trị thì các mầm mống độc hại phát tác, nó kết hợp, nó
cộng hưởng với những thói hư tật xấu vốn có sẵn và nằm
im trong văn hóa dân tộc để gây ra nhiều tệ nạn, càng ngày
càng trầm trọng. Một số người nhầm lẫn, cho rằng dù sao
dân tộc VN cũng nhờ CNML mà làm CM thành công, mà chiến thắng
trong các cuộc chiến tranh. Sự nhầm lẫn ấy là kết quả của
quá trình tuyên truyền một chiều, phiến diện. Trong bài "
Tản mạn về lòng yêu nước thời cộng sản" tôi có phân
tich là CNML vào được VN là nhờ bám vào lòng yêu nước, nhưng
rồi lại dùng người yêu nước này chống lại người khác
cũng yêu nước.

Cách mạng tháng Tám do Việt Minh (VM) thực hiện. Mục tiêu
của VM là đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập, lật đổ
phong kiến. Thế nhưng một số người nghiên cứu lịch sử cho
rằng thực chất của CM Tháng Tám chỉ là nội chiến, cướp
chính quyền vì vào thời gian đó vua Bảo Đại và chính phủ
Trần Trọng Kim đã tuyên bố Việt nam độc lập, xóa bỏ hiệp
ước ký với Pháp, thoát khỏi sự đô hộ của Pháp, hệ
thống cai trị của Pháp đã bị Nhật tiêu diệt và đến
lượt Nhật đã đầu hàng Đồng minh. Việc chúng ta giành
chiến thắng trong chiến tranh chủ yếu không phải nhờ áp
dụng các lý thuyết của CNML như đấu tranh giai cấp, chuyên
chính vô sản. Mà hễ cứ mỗi lần vận dụng CNML vào đời
sống như CCRĐ, hợp tác hóa, cải tạo tư sản, kinh tế quốc
doanh, đàn áp xu hướng bất đồng quan điểm là mỗi lần tạo
nên tai họa. Chỉ những khi làm ngược lại với CNML như khoán
hộ trong nông nghiệp, như mở rộng kinh tế thị trường, như
không công nhận có giai cấp thù địch thì mới phát triển
được phần nào.

Muốn khắc phục, muốn dẹp bỏ tệ nạn thì hay nhất, tốt
nhất là xóa được, cải thiện được những tật xấu trong
nền văn hóa và từ bỏ được CNML để xây dựng một thể
chế thật sự dân chủ, trong sạch. Xóa bỏ, cải thiện tật
xấu văn hóa là cần nhưng đó là việc làm lâu dài, không thể
một sớm một chiều. Từ bỏ CNML là việc có thể làm được
nhanh nhưng đòi hỏi phải có sự thông minh và dũng cảm (Liên
xô và các nước Đông Âu chỉ tiến hành trong hòa bình, khoảng
1 năm là xong mọi việc, có nước như Rumani và thống nhất
nước Đức chỉ diễn ra trong vài tuần). Sẽ là rất tốt khi
tự trong các cán bộ cấp cao của ĐCSVN có được một số
người giác ngộ quyền lợi dân tộc, thấy được tác hại
của CNML, dũng cảm vận động từ bỏ nó kết hợp đổi tên
đảng (vì tên ĐCS phải gắn chặt với CNML). Làm được như
vậy sẽ bảo vệ được tổ chức đảng và cứu được dân
tộc khỏi rơi vào cảnh tụt hậu triền miên. Đối với đại
đa số nhân dân, chính quyền nên để cho các tổ chức dân sự
hoặc cùng các tố chức đó dàn dựng các buổi thảo luận,
tranh luận về CNML, về cái được cái mất của CM và chuyên
chính vô sản. Làm được như thế sẽ góp phần nâng cao dân
trí, chấn hưng dân khí, xây dựng nền văn hóa theo tinh thần
Nghị quyết 9 của ĐCSVN về xây dựng và phát triển văn hóa
con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
nước.

<b>N.Đ.C.</b>

Tác giả gửi <i>BVN</i>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141228/nguyen-dinh-cong-nguyen-nhan-goc-cua-nhieu-te-nan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét