Người Buôn Gió - Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyền kiểm soát quân đội

Nhân dịp 70 năm kỷ niệm thành lập quân đội Việt Nam, Tổng
Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có môt bài viết đăng trên những
trang báo lớn nhất tại Việt Nam:

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/212612/-khong-phan-chia-su-lanh-dao-quan-doi-cho-luc-luong-khac-ngoai-dang-.html

Nội dung bài viết nhấn mạnh khẳng định quân đội Việt Nam
do Đảng CSVN lãnh đạo.

Đây là một nội dung không có gì mới, dư luận trước đây
đã nhiều lần dấy lên ý kiến đòi hỏi phi chính trị hoá
quân đội. Nhìn chung những ý kiến đó đều không có sức
mạnh đáng kể khiến ĐCSVN phải quan tâm. Việc ghi vào hiến
pháp quân đội thuộc sự lãnh đạo của Đảng dường như đã
kết thúc cuộc tranh cãi này.

Nhưng vào thời điểm đang yên bình không còn ý kiến nào như
vậy, bỗng dưng Nguyễn Phú Trọng lớn tiếng để khẳng định
điều này là vì sao?

Chúng ta hãy tìm hiểu vài ý trong bài viết của Nguyễn Phú
Trọng:

- Không phân chia sự lãnh đạo quân đội cho lực lượng nào
khác ngoài Đảng.

Bình thường, người đọc sẽ nghĩ "lực lượng nào khác" là
các đảng phái đối lập, hay thế lực thù địch nào đó.
Nhưng ở Việt Nam thì làm gì có thế lực, đảng đối lập
nào đủ tầm để tranh quyền lãnh đạo quân đội với ĐCSVN.
Ở thời điểm bây giờ đó là điều chắc chắn.

Chả có lực lượng nào cả, thế lực nào cả. Đây chỉ là
một màn tranh giành quyền lực của cá nhân ông Trong với các
lực lượng khác trong chế độ này. Thế lực khác mà ông
Nguyễn Phú Trọng muốn nói ở đây là Chính Phủ, Nhà Nước,
Quốc Hội. Chỉ có những lực lượng này mới đủ sức tranh
giành quyền lãnh đạo quân đội với Nguyễn Phú Trọng. Và
tất nhiên những người đứng đầu lực lượng này là những
người mà ông Trọng e ngại phải chia quyền lãnh đạo quân
đội.

Ông Trọng mở màn một cách cũ rích để kể lể quá trình
xuyên suốt từ trước đến nay quân đội là do Đảng lãnh
đạo. Đây là phép dùng thứ truyền thống để loại bỏ
những đổi mới. Như thường lệ ông lấy vĩ nhân Hồ Chí Minh
(một người từng có kinh nghiệm quân đội đến hàm thiếu tá
khi phục vụ quân đội Trung Quốc dưới cái tên Hồ Quang) làm
tấm bình phong, mượn lời của vị cựụ thiếu tá Trung Quốc
sau này thành chủ tịch nước Việt Nam để khẳng định quân
đội Việt Nam phải do đảng lãnh đạo.

Nói một cách khách quan ngoài lề, thì đương thời của ông
Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước Việt Nam, có nói nhiều câu
quan trọng và nhiều câu không quan trọng. Câu nói của ông Hồ
về sự lãnh đạo của Đảng chỉ là lời nói lúc đó. Lời
nói này bản thân ông Hồ cũng không chú trọng trong thời
điểm đó. Bằng chứng là dưới thời ông Hồ Chí Minh thì
hiến pháp không có chuyện ghi quân đội phải do Đảng lãnh
đạo. Ông Hồ nói nhiều câu quân đội phải gắn bó với
nước, với dân ở mọi nơi. Những ý tứ này thực sự ông
Hồ coi trọng bởi ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trước
công chúng, trong toàn quân...

Câu nói của ông Hồ Chí Minh mà Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhắc lại là chỉ ông Hồ căn dặn ông Võ Nguyên Giáp.
Chưa biết có thật hay không vì ít người chứng kiến, nhưng
chuyện ông Hồ Chí Minh trước công chúng nhiều lần nhắc
chuyện quân đôi là của nước, của dân thì quá nhiều người
được biết đến.

Một câu nói trong hoàn cảnh như vậy, dù câu đó có thật đi
chăng nữa cũng không thể chính danh bằng những câu ông Hồ
phát biểu trước toàn dân. Và dù ông Hồ có nói trước toàn
dân đi nữa thì quân đội Việt Nam không phải là của ông
Hồ. Năm 1944 ông Hồ dù có lập ra đạo quân này, dưới sự
tài trợ quân trang, vũ khí của TQ thì cũng không thể dùng đó
để khẳng định tính hợp phát bất biến là quân đội của
ông Hồ sở hữu, để ông Hồ Chí Minh chỉ thị thế nào sau
này cũng phải nghe. Quân đội không phải là một công ty tư
nhân. Quân đội là lực lượng thuộc về đất nước, nhân
dân chứ không phải một công ty do ông chủ nào đó vay vốn
thành lập và suốt đời phải nghe lời ông chủ đó.

Ở đây Nguyễn Phú Trọng đã đánh tráo khái niệm, dùng hình
tượng sở hữu quân đội như một cá nhân sở hữu công ty.
Điều này là mạo phạm xuyên tạc lời ông HCM để phục vụ
mục đích cho cá nhân mình bây giờ. Hiện nay ông Trọng đang
giữ quyền chủ tịch quân uỷ Trung Ương, chức vụ cao nhất
trong quân đội theo cách làm việc bây giờ. Biện minh cho việc
này ông Trọng nói trong bài phát biểu.

"Từ năm 1975 đến nay, Đảng ta đã có ba lần đổi mới, bổ
sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân
đội. Từ 1975 - 1982, quân đội vẫn thực hiện cơ chế lãnh
đạo của Đảng như trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu
nước. Ngày 15/12/1982, Bộ Chính trị (khoá V) ra Nghị quyết 07
"Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng
đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng
và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội"

Đến đây thì thấy rõ mọi lý lẽ của Nguyễn Phú Trọng là
nhằm bảo đàm quyền chỉ huy quân đội vào tay cá nhân mình,
tức Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương.

Trong toàn bài diễn văn của mình, ông Trọng nhắc nhiều lần
đến từ Đảng và từ Nhà Nước. Chỉ duy nhất một lần ông
nhắc đến từ Chính Phủ, hãy xem đoạn nhắc tới chính phủ
của ông.

<em>- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính
phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc chính phủ và địa phương cho phù hợp với yêu cầu
quản lý nhà nước đối với quân đội.</em>

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính Phủ
là tăng quyền hay tước quyền của Chính Phủ. Để hiểu rõ
câu này hãy xem bản tin chủ tịch nước cùng ngày hôm nay phong
4 hàm thượng tướng cho quân đội. Đặc biệt 2 trong số 4
tướng đó thuộc về Tổng cục chính trị. Một giám đốc
học việc quốc phòng và một bên tham mưu. Nhìn vào chuyên môn
3 trong 4 tướng được phong thấy ngay việc Đảng gia tăng áp
đặt sự lãnh đạo của mình nên quân đội.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/212786/phong-ham-thuong-tuong-cho-4-si-quan-quan-doi.html

Với bài viết này của Nguyễn Phú Trọng và việc phong
tướng cho 3 vị chuyên môn Đảng của Chủ tịch nước cùng
một ngày 19/12/2014 khi mà thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn
Dũng đang công du bên nước ngoài. Đã cho thấy sự tranh giành
bất chấp mọị thủ đoạn để đoạt lấy quyền lực trong
nội bộ chế độ Việt Nam.

http://baodientu.chinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/thu-tuong-nguyen-tan-dung-toi-bangkok-thai-lan/216288.vgp

Nhưng sự đáng lo ngại hơn cả là nếu như quân đội chịu
sự lãnh đạo của Đảng thì công cuộc bảo vệ chủ quyền
trước sự xâm lược của Trung Quốc sẽ thế nào, khi mà
Đảng CSVN và bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đều nhiều lần
bày tỏ sự gắn kết với TQ, né tránh chuyện đụng chạm tới
vấn đề lãnh thổ.

Trong bài viết của mình, ông Trọng đã nói Đảng xác đinh
mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho quân đội.

Một quân đội mà lý tưởng hoà hoãn với ngoại xâm. Mục
tiêu là chống diễn biến hoà bình, bảo đảm chế độ, bảo
vệ Đảng thì cá thể của mục tiêu ấy chỉ là người dân
trong nước. Đó mới là điều đáng lo hơn chuyện các ông tranh
giành quyền lực với nhau.

Điều khó hiểu là ông Nguyễn Phú Trọng đã cao tuổi, đây
chắc chắn là nhiệm kỳ cuối cùng của ông. Vậy vì sao ông
phải ráo riết thâu tóm quyền lực về vai trò TBT, một vai trò
ông sẽ rời trong thời gian ngắn nữa?

Câu trả lời không có gì là khó, kẻ kế nhiệm ông Nguyễn
Phú Trọng đang thông qua ông Trọng để sau tiến hành những
việc đó, đảm bảo cho mình khi kế nhiệm đã có sẵn mọị
thứ quyền lực trong tay. Những bước đi chấn chỉnh về dư
luân, thông tin từ cuối năm 2013 bằng chỉ thị 30 CT/TW và bài
viết vừa trấn áp vừa thâu tóm quyền lực lãnh đạo sức
mạnh quân đội hôm nay của ông Trong đều nhằm tới mục
đích cho kẻ kế vị ông sau này.

Với một kẻ như thế ở tương lai thì khả năng độc tài sẽ
nhiều hơn là minh chủ. Sau khi kiểm soát truyền thông, quân
đội chắc hẳn sẽ cải cách đến kinh tế, cơ cấu hành
chính. Nếu lãnh tụ cộng sản quốc tế đã tưng kêu gọi:

<em>- Vô sản các nước hãy đoàn kết lại.</em>

Thì thằng lưu manh, vô học, chuyên tào lao chém gió như người
viết bài này cũng xin đưa một lời kêu gọi:

<em>- Các đại gia, tư sản, quan chức (kể cả cao cấp) hãy
trốn trước đi.</em>

Cuối cùng thì đây cũng là chuyện tào lao, Đảng CSVN luôn quang
minh chính đại, vì nước vì dân, các bạn đừng vì vài lời
tếu táo trên mạng ảo này mà dao động. Hãy tin vào đường
lối của Đảng ta, đừng tin Đảng địch.


<div class="boxcenter500"><img
src="https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10383020_822243121167316_9037668397034732555_n.jpg?oh=3b2071c2416568d3552f2a71e3f7fcf5&oe=55389E2F"
/></div>

Rất khôi hài trong tấm hình minh hoạ quân đội ở bài viết
của ông Nguyễn Phú Trong. Nếu ai từng đi linh , từng luyện
đội ngũ, nghi lễ sẽ thấy đoàn quân trong tấm ảnh này đang
diễu hành đội ngũ đầy bát nháo, các khuôn mặt không đánh
chếch đều nhau hoặc không nhìn thẳng đều về phía trước.
Người nhìn thẳng, người nhìn nghiêng, người chân cao, người
chân thấp, người đánh tay ngang ngực , người đánh tay ngang
cổ. Một đội quân bát nháo đúng như hiện tình quân đội
Việt Nam. Không kể những người đi hàng ngoài, vì nguyên tắc
đội ngũ những người đi bên ngoài đều phải nhìn thẳng,
chỉ nói những người đi bên trong.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141220/nguoi-buon-gio-nguyen-phu-trong-khang-dinh-quyen-kiem-soat-quan-doi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét