Kiều Phong - Hồ Chí Minh có phải là một nhà tư tưởng?

Hồ Chí Minh được xem như cha già của dân tộc Việt Nam, đi
đâu, làm gì cũng nghe nhắc đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế
nhưng, tư tưởng Hồ Chí Minh là gì, có thật hay không? Cho
đến nay vẫn chưa có một lời giải thích rõ ràng khúc chiết
kể cả từ phía những người cộng sản Việt Nam.

<h2>Tư tưởng Hồ Chí Minh mâu thuẫn với chủ nghĩa Marx-
Lenin</h2>

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, ý thức hệ chính
thống là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có
kèm theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh như là phần diễn giải. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lý
Tùng Hiếu, giảng viên khoa Văn hóa học,Trường Đại học Khoa
học xã hội và nhân văn TP.HCM, thì những chủ nghĩa, tư
tưởng và mục tiêu ấy lại có mâu thuẫn lẫn nhau: chủ
nghĩa Mác - Lênin muốn áp dụng đấu tranh giai cấp và chuyên
chính vô sản để xoá bỏ các giai cấp bóc lột; còn tư
tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh thì chấp nhận sự tồn tại của các
giai cấp, tầng lớp khác nhau và khuyến khích việc làm giàu
chân chính. Liên quan đến các chủ thể làm giàu, bản Hiến
pháp năm 1992, ghi rõ: "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc
về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân
với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức" (Điều 2). Theo
đó, công nhân, nông dân, trí thức là những giai cấp tầng
lớp cơ bản trong xã hội Việt Nam, hợp thành "nền tảng"
của quyền lực nhà nước; còn những tầng lớp giàu có trong
xã hội như doanh nhân Việt Nam và cán bộ chức quyền không
được xem là thành phần "nền tảng". Cũng liên quan đến
các chủ thể làm giàu của thời kỳ này là tham vọng duy trì
"vai trò chủ đạo" của khu vực doanh nghiệp có vốn nhà
nước, trong khi kinh tế thị trường đòi hỏi sự cạnh tranh
công bằng giữa các thành phần kinh tế quốc doanh, dân doanh,
tư bản nước ngoài, v.v. Tham vọng duy ý chí đó dẫn đến
những đường lối, chính sách, pháp luật thiếu bình đẳng và
hay thay đổi, gây bất lợi đối với doanh nhân và với những
người Việt Nam giàu có nói chung. Vì vậy, đối với đạo
đức làm giàu, sự mâu thuẫn ấy đã tạo ra những nghịch lý
trong thực tế: doanh nhân Việt Nam nỗ lực làm giàu và nhiều
người hãnh diện về sự giàu có của mình, nhưng luôn cảm
thấy mình phụ thuộc vào nhà nước và lép vế trước các
đại gia tư bản nhà nước và tư bản nước ngoài. Còn cán
bộ chức quyền thì dễ dàng làm giàu dựa vào việc hối mại
quyền thế và thực tế thì họ đã làm thành cả một quốc
nạn tham nhũng kéo dài, nhưng vì trên danh nghĩa họ là những
người ăn lương nên không thể công khai sự giàu có và cách
làm giàu của bản thân mình.

Như vậy có thể thấy, đạo đức làm giàu trong thời kỳ
đổi mới - hội nhập cũng là một nghịch lý lớn. Do những
chủ nghĩa, tư tưởng và mục tiêu lớn của thời kỳ này có
chỗ mâu thuẫn lẫn nhau, đạo đức làm giàu trong thời kỳ
này là một khái niệm mơ hồ và khó lòng vận dụng.
Còn đối với cán bộ chức quyền, nội dung của đạo đức
làm giàu không được nêu lên mặc dù không ai cấm cán bộ ấy
làm giàu hợp pháp. Nhưng những quy định khác có liên quan
đến đạo đức làm giàu của cán bộ chức quyền thì sẵn có
trong tám chữ: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, và
được cụ thể hoá trong các Luật Cán bộ Công chức và Luật
Viên chức. Nếu tuân thủ đúng những yêu cầu ấy thì cán bộ
chức quyền không thể làm giàu được, trừ phi lương thưởng
của họ được nâng cao hơn mức hiện nay.

Chính vì vậy, thái độ của xã hội đối với việc làm giàu
và đạo đức làm giàu trong thời kỳ đổi mới - hội nhập
cũng bao gồm hai loại: tích cực và tiêu cực. Giàu có như doanh
nhân Việt Nam, cán bộ chức quyền, trong con mắt dân gian đều
là cái giàu có đáng ngờ.

<h2>Dấu hiệu đạo văn</h2>

Ông Hồ hay trích dẫn ca dao, tục ngữ, thường nhắc lại
những câu nói của người xưa, vì ông không dẫn nguồn nên
các thế hệ học giả vốn quen lừa dối cứ tưởng ông là
người đầu tiên đưa ra những quan điểm đó.

Chẳng hạn, Quản Trọng bên Trung Quốc bảo: Vì lợi ích một
năm trồng lúa - Vì lợi ích mười năm trồng cây - Vì lợi ích
trăm năm trồng Người. Nhưng khắp các biển hiệu giáo dục ở
Việt Nam lại đề tên Hồ Chí Minh dưới hai câu sau trong số ba
câu này của Quản Trọng.
Độc lập - tự do - hạnh phúc cũng không phải là tư tưởng
của Hồ Chí Minh mà trích từ trong học thuyết Tam dân của Tôn
Trung Sơn: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh
phúc.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những tiêu chuẩn
đạo đức hết sức cơ bản của Nho giáo. Đây cũng không
phải là tư tưởng của Hồ Chí Minh mà là của Nho gia.

Hồ Chí Minh có một thời thanh xuân tiếp xúc nhiều với đạo
Thiên Chúa. Ông trích dẫn nhiều câu nói của Giê-su, người
sáng lập Ki-tô giáo và nhà tư tưởng lớn nhất thế giới
tính đến ngày nay, nhưng những người cộng sản lại nói
rằng ông là người đầu tiên phát biểu những quan điểm đó.
Chẳng hạn, Kinh Thánh Tân Ước, Tin Mừng theo thánh Marco, một
trong mười hai đệ tử của Giê-su, chương 9, câu 33 đến câu
36 có ghi lại sự việc như sau: "Sau đó, Ðức Giêsu và các
môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu
hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?"
Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai
là người lớn hơn cả. Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm
Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì
phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi
người." Hồ Chí Minh đã chỉnh sửa quan điểm của Giê-su,
thay đổi một số từ ngữ để trở thành một câu mang màu
sắc chính trị của ông ta như ngày nay thường thấy trong các
câu tuyên truyền của Đảng: "cán bộ là đầy tớ của nhân
dân". Điều đáng lưu ý là câu nói này được đem ra để
bảo vệ chế độ và phân biệt chế độ hiện hành Việt Nam
với các nước khác trong phe cộng sản.

<h2>Vì sao có tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam?</h2>

Trên thế giới, các triết gia và người trí thức thường chỉ
đề cập đến Marxist, Leninist, Stalinist, Maoist, Titoist nhưng chưa
nghe đến Hoist. Kể cả những học giả Tây phương thân cộng
như Jean Lacouture cũng xác nhận rằng Hồ Chí Minh là một con
người hành động chứ không phải là một lý thuyết gia.

Đảng Cộng Sản Việt Nam định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh
như sau:

"Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn
diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng
Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước
ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt
đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại..."

Thế nhưng, những quan điểm đó rời rạc và chung chung chứ
không phải là hệ thống, không đưa đến một chương trình
hành động. Tư tưởng phải nằm trong một hệ thống triết
học hoặc một hệ thống tư duy, ông Hồ không đưa ra được
một hệ thống mới. Hơn nữa, chính ông Hồ cũng đã nói: Tôi
không có tư tưởng nào ngoài tư tưởng Marx- Lenin.

Nhà cầm quyền cũng biết điều này. Nhưng tại sao họ phải
gán một tư tưởng cho Hồ Chí Minh? Đó là vì những năm 1990,
Liên Xô sụp đổ cùng hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông
Âu. Câu khẩu hiệu Chủ nghĩa Marx- Lenin bách chiến bách thắng
đã mất hoàn toàn giá trị. Họ ghép tư tưởng Hồ Chí Minh
với chủ nghĩa Marx-lenin với hàm ý rằng bên châu Âu người ta
thất bại, còn chúng tôi có tư tưởng ông Hồ nữa nên sẽ
không thất bại và chúng tôi có quyền lãnh đạo vĩnh viễn là
hợp lý.

Hiện nay bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại
học có số thí sinh dự thi ít, điểm chuẩn rất thấp so
với các ngành còn lại. Chính phủ miễn, giảm học phí cho
ngành này nhưng cũng chẳng ai mặn mà. Nhưng môn này đi ngược
xu thế toàn cầu hóa và do đó không thể đi ra được quốc
tế. Lý do căn bản nhất trôi lững lờ như một tảng băng
trôi, đó là, chủ nghĩa Marx-Lenin giống một thứ môn tâm lý
học chứ không phải môn khoa học, còn Hồ Chí Minh rõ ràng là
một nhà mưu lược chứ không phải là một nhà tư tưởng,
thật sự không tồn tại cái mà Đảng gọi là tư tưởng Hồ
Chí Minh. Xét trên nhiều phương diện, những quan điểm của
Hồ Chí Minh lại trái ngược với Marx-Lenin, cho nên, càng áp
dụng chúng, đất nước càng lụn bại.

Kiều Phong


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/node/30361), một số đường liên kết và
hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận
để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn
tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt
tường lửa tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc
ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét