Vũ Duy Phú - Lại bàn về cái Gốc

<blockquote>Tác giả Vũ Duy Phú đã gửi cho <b><i>BVN</i></b> bài
báo này kèm lời chú ngắn gọn "tôi <i>viết vội</i> (tác
giả nhấn mạnh) chủ yếu nhằm bàn thảo với giới trí thức
người Việt ở nước ngoài"…

Mặc dù khiêm tốn tự nhận là <i>viết vội</i> nhưng không
khó để nhận ra rằng người viết rất am hiểu tình hình
đất nước, hơn thế nữa, ông còn là một người "trong
cuộc", một người tham gia trực tiếp, ở mức độ nào đó,
vào các "biến cố" của Đảng, của chế độ trong mấy
chục năm qua. Vì nằm trong chăn nên biết chăn có rận, ông
hiểu rõ những căn bệnh chết người của Đảng và thể chế
xã hội chủ nghĩa. Và ông đã đưa ra các giải pháp để giải
cứu Đảng, giải cứu chế độ - mà trong đó, ông là một
thành phần không thể tách rời.

So với rất nhiều người hiện nay, ông là một người đàng
hoàng, chính trực, một ông quan "ngự sử" của thời hiện
đại.

Có một điều thú vị là mặc dù cụm từ "xã hội dân
sự" cho đến nay vẫn bị chính quyền coi là từ "húy"
nhưng thực tế thì xã hội dân sự đã hình thành, trước hết
là ở sự <i>đa nguyên về tư tưởng</i> mà bài báo này là
một minh chứng: chúng ta đã được nghe rất nhiều tiếng nói
khác nhau, hôm nay lại được nghe thêm một tiếng nói mới,
độc lập, bàn về những giải pháp cho tình hình đất nước
hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị tiếng nói của một
vị "quan ngự sử" thời hiện đại, không phải vì ông cùng
quan điểm với chúng tôi, mà chính vì ông khác với chúng tôi.
Xin cảm ơn tác giả Vũ Duy Phú

<b>Bauxite Việt Nam</b></blockquote>


Toàn thế giới từ lâu đã sang Thời đại "Làng toàn cầu".
Hầu hết mọi người đang được sống trong một "Thế giới
phẳng". Cuộc đấu tranh sinh tồn, vì hòa bình và hạnh phúc
lâu bền của CON NGƯỜI đã vượt ra khỏi biên giới từng
quốc gia, đang diễn ra và phụ thuộc lẫn nhau ở tầm khu vực
và toàn hành tinh. Chuyển bước theo Thời - Vận là quy luật
chung của muôn loài, đối với Loài người thì đó là Tự do,
Dân chủ, Nhân quyền. Vậy mà nước ta vẫn còn hiện tượng
ôm khư khư lấy cái triết lý "Đấu tranh giai cấp",
"Chuyên chính vô sản", "Độc đảng toàn trị" lạc hậu
và chịu để tồn tại "Hận thù dân tộc", không chỉ là
hậu quả sai lầm tạo ra từ thời hậu chiến trước đây, mà
còn do những ung nhọt của thể chế chính trị lạc hậu hiện
nay! Đó là cái "ách" ngàn cân tạo bởi cái Gốc sai lầm
làm cản bước tiến lên của dân tộc Việt Nam. Vì vậy chúng
ta cần nói cho thật rõ một lần để khắc phục dứt điểm.

<b>Trước hết nói về Đoàn kết dân tộc</b>. Hồ Chí Minh đã
từng nói tại Ấn Độ, khi có một phóng viên phương Tây hỏi
về thái độ của Cụ đối với địch thủ lúc bấy giờ, là
ông Ngô Đình Diệm. Cụ Hồ đã nói: "Ông Diệm yêu nước
theo kiểu của ông ấy. Tôi yêu nước theo kiểu của tôi". Ta
biết về Hoa Kỳ, cuộc nội chiến Bắc Nam của họ, chính là
biểu hiện sự xung khắc kịch liệt trong tư duy và quyền lợi
của 2 miền trên con đường phát triển. Nhưng sau khi một bên
thắng, họ chỉ thực hiện giải giáp vũ khí bên thua, rồi
thả cho cán binh bại trận trở về gia đình, thực thi đoàn
kết dân tộc, vì vậy nước Mỹ sau chiến tranh không có hận
thù dai dẳng, cả nước đồng lòng tiến tới như chúng ta đã
thấy. Còn ở Việt Nam ta, các nhóm yêu nước khác nhau có khi
không phối hợp được với nhau, thậm chí hành động đối
chọi nhau, như chung quanh sự kiện chuẩn bị giành và lập
chính quyền sau ngày Nhật đầu hàng 1945. Đương nhiên khi đó
phe nhóm nào có cơ sở quần chúng mạnh hơn, chuẩn bị từ
sớm hơn, có cương lĩnh (như của Việt Minh) rõ ràng, thậm chí
công bố từ một vài năm trước, được nhân dân hiểu rõ hơn
và ủng hộ, vì vậy đã thắng thế. Cuối cùng, nếu không có
sự can thiệp chia rẽ phá hoại của bên ngoài, chắc chắn nội
quốc sẽ phối hợp và đoàn kết được với nhau. Sự khác
biệt giữa hoạt động của các ông Hồ Chí Minh, Trần Trọng
Kim và Ngô Đình Diệm chính là ở chỗ đó. Ta có thể thấy
điều này sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh thậm
chí đã thực thi "chế độ lưu dung" (sử dụng người của
chế độ cũ mà giữ nguyên lương) đối với toàn bộ cán binh
chính quyền cũ, tạo ra một ấn tượng đoàn kết "Thắng -
Thua" rất đậm nét: Sau chiến tranh, tất cả cùng hợp sức
xây dựng cuộc sống mới. Nhìn về xa xưa, sau khi thắng quân
Minh, Vua ta đã cấp phương tiện và lương thực cho quân địch
bại trận rút về nước. Còn nhiều tấm gương tốt, anh hào
quân tử khác nữa của quá khứ. Giá thử, sau chiến thắng
1975, chúng ta, cũng với tầm nhìn đại nghĩa, quân tử, nhân
đạo, xử sự theo "tình người" như những trường hợp đã
nêu trên đây, thì có thể mối hận thù dân tộc trong cuộc
xung đột thắng thua vừa qua đã không đến nỗi gây "tan cửa
nát nhà", nhiều người phải "ngậm đắng nuốt cay" cho
đến tận hôm nay. Hơn thế bao nhân tài cùng máu đỏ da vàng
đã phải bỏ nước ra đi tìm đến nơi văn minh hơn. Tại sao
như vậy? Một phần chủ động là tại đội ngũ lãnh đạo
của bên thắng lúc đó thiếu một tầm nhìn chiến lược và
một tấm lòng đại nhân đại nghĩa quân tử cần thiết. Nhưng
thực ra chính còn tại vì cái nguyên nhân thứ hai sau đây ngăn
cản: Đó là cái tư duy "Đấu tranh giai cấp một mất, một
còn" đầy tội lỗi làm u mê cái trí tuệ và lòng nhân đạo
của một bộ phận lãnh đạo của chính phủ VNDCCH, khiến họ
đã sản sinh ra biện pháp "tẩy não" và đối đãi mất nhân
tâm đối với bên thất bại.

<b>Vì vậy, muốn sửa tận Gốc, cần nói rõ về cái "gông
cùm" "Đấu tranh giai cấp"</b> "một mất, một còn" rất
tai hại này. Thực ra, căn cứ những việc làm của Phong trào
Việt minh đánh Pháp, đuổi Tầu Tưởng về nước, giành độc
lập cho đất nước giai đoạn 1944 – 1950 thì chứng tỏ Hồ
Chí Minh không dính một chút xíu nào về tư duy "đấu tranh
giai cấp" kiểu CN Mác – Lê -Mao. Vì mục tiêu đại đoàn
kết đấu tranh giành Độc lập Dân tộc và Xây dựng đất
nước, Cụ Hồ mời cả vua Bảo Đại làm cố vấn chính phủ,
mời mấy đại thần của Triều đình cũ, như các cụ Phan Kế
Toại, Bùi Bằng Đoàn, Hồ Tùng Mậu... . và nhiều trí thức
viên chức cũ, như Phan Anh… tham gia chính quyền cách mạng. Có
một trí thức danh tiếng xin ra nhập Đảng CS, Cụ Hồ đã
khuyên "Chú cứ tiếp tục hoạt động trong đảng Xã hội,
sẽ có lợi hơn cho cách mạng... ". Chính phủ đa đảng phái,
Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp 46 của nước VN dựa theo mô
hình của Pháp và Mỹ làm cho Stalin tức đến mức không thèm
công nhận chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Có nghĩa,
điều quan trọng nhất đối Hồ Chí Minh, với phong trào Việt
Minh là lòng Yêu nước, là Đại đoàn kết dân tộc. Vậy
<u>cái đường lối "đấu tranh giai cấp một mất, một còn"
cộng sản rất tai hại tồn tại lâu nay nó thâm nhập rộng
rãi vào VN bằng con đường nào?</u> Bằng con đường thụ
động, bị ép buộc sau đây: Bởi năm 1947 thực dân Pháp, với
sự giúp đỡ của Mỹ, quay trở lại xâm chiếm VN lần thứ
hai, đã buộc Hồ Chí Minh phải dựa vào Liên Xô và Trung Cộng
để tiến hành cuộc kháng chiến. Hồ Chí Minh đã buộc lòng
<u>phải trả giá</u> bằng cái gì để lấy lòng tin của Stalin,
và sau năm 1949 cả Mao Trạch Đông nữa để họ tận tình giúp
đỡ cuộc kháng chiến của VN? Từ năm 1950, ngoài mong muốn
được giúp lương thực súng đạn, Cụ Hồ từng bước buộc
lòng phải tỏ ra thực tâm đi theo đường lối "cách mạng vô
sản, tiêu diệt tư bản" của Liên Xô và Trung Cộng, nên kể
cả phải trả giá bằng tỏ ra tin tưởng mà nhờ vả đào tạo
cán bộ, tuyên truyền huấn luyện "học thuyết Mác – Lê"
và xây dựng bộ máy chính quyền non trẻ của VN vì mục đích
trên hết là Độc lập dân tộc trước đã. Hồ Chí Minh đã
phải "giấu nhẹm" cái tư duy <u>Tự do Dân chủ Cộng hòa,
Đa nguyên đa đảng lúc đầu của Người</u>, khôn khéo đến
mức không chỉ Stalin và Mao Trạch Đông yên tâm tận tình giúp
đỡ Việt Nam, mà chính ngay cán binh cộng sự của Người, của
cả nhân dân VN cũng tin là VN đã thực sự là một thành viên
đích thực "đầy đủ" của phe Cộng sản quốc tế, của
phe XHCN theo mô hình của Liên Xô và Trung Cộng. Vậy đương
nhiên, đã là một thành viên của phe XHCN thì phải theo đường
lối "Đấu tranh giai cấp một mất một còn",
<b><i><u>"không đội trời chung với tư bản","khác ta là
địch",</u></i></b> "độc đảng vô sản toàn trị" chứ còn
làm cách nào khác được?! Chính vì vậy cán bộ cấp dưới
của Hồ Chí Minh, đã an tâm làm theo tư vấn (thâm độc, phá
hoại) của các chuyên gia TQ, mới có "Cải cách ruộng đất"
giết chết hàng loạt cốt cán của Việt Minh xuất thân từ
địa chủ, tư sản yêu nước và chính quyền cũ, những người
đã đóng góp công sức to lớn với cách mạng tháng 8. Chính vì
vậy mới có "Nhân văn giai phẩm", mới có "tịch thu nhà
xây ba tầng" của dân, mới có "Cải tạo công thương
nghiệp tư doanh" làm tan nát nền kinh tế miền Nam sau giải
phóng! Cái tư duy và quan điểm "đấu tranh giai cấp" "một
mất một còn", "khác ta là địch" với người giầu, với
tư sản (tuy là bé cỏn con tại VN), và với trí thức yêu
nước còn kéo dài mãi về sau này. Tuy nhiên, chúng tôi đã
nhiều lần nói: Nếu không có cuộc chiến tranh xâm lược lần
thứ hai 1947 – 1954, thì với Hiến pháp 46, dưới sự lãnh
đạo của Chính phủ đa nguyên đa đảng Hồ Chí Minh, và nếu
Hoa Kỳ nhận đầu tư phát triển kinh tế, thì Việt Nam hoàn
toàn đã có thể trở thành một Con Rồng như Singapor hay
Inđonêxia sau này. <u>Vậy có trách, có căm thù, thì trước hết
hãy trách cái sai lầm chiến lược thời ấy của các nước
phương Tây trước đã</u>. Ngay Bộ chính trị mọi nhiệm kỳ,
ngoài lòng yêu nước và các ưu khuyết điểm của chính họ,
họ cũng là nạn nhân của chính cái sai lầm Gốc chết người
nói trên. Lại nói, về "CN Mác – Lê", được hiểu sơ sài
ở VN, chỉ có ích trong cuộc đấu tranh vũ trang ở chỗ: Đã
kích động lòng căm thù giai cấp, tức là căm thù người giầu
bóc lột và thực dân đế quốc (và những người theo họ),
để cộng hưởng với tinh thần dân tộc cao sẵn có từ hàng
ngàn đời nay nên đã dẫn đến thắng lợi 1975. Nhưng một khi
cách mạng đã giành thắng lợi rồi, thì cái tinh thần "đấu
tranh giai cấp", "khác ta là địch", "căm thù người
giầu" máy móc kiểu cũ ấy bây giờ hòa bình phát triển kinh
tế rồi thì nó cần dùng vào đâu, vì mục tiêu gì? Trên giải
đất VN sau ngày giải phóng, có nên gạt bỏ, thậm chí tiêu
diệt tất cả những ai biết làm ăn kinh tế mà giầu có, đã
"liên quan đến địch" hay không? Tôi thậm chí đã nói một
cách nhầm lẫn, một chiều: Trong mỗi loại thể chế, dù CS hay
TB, những người giầu có hay làm quan đúng luật của thể chế
hiện hành, đều là những người có tài! Nhưng tôi đã quên:
Chế độ của giai cấp công nông, "độc quyền đảng trị"
trước đây lại rất coi trọng việc chỉ đưa bà con có lí
lịch công nhân, nông dân, binh lính và thân quen vào các vị trí
tổ chức lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ
thuật, bang giao với thế giới… để xây dựng đất nước,
coi trọng kinh tế quốc doanh. Khi không còn Hồ Chí Minh (Người
đã hơn 30 năm đi khảo sát học tập kinh nghiệm TBCN và XHCN ở
nước ngoài), thì <u>cái sai lầm lớn nhất của VN sau 1975 chính
là ở chỗ lẫn lộn, mơ hồ "kiên định" "đấu tranh giai
cấp", "độc đảng toàn trị" không dân chủ cạnh tranh
công khai minh bạch để chọn người thật sự có tài</u>. Chính
cái đó (độc đảng công nông toàn trị, độc quyền mất dân
chủ) là nguyên nhân của bao nhiêu suy thoái tệ hại khác đã
diễn ra, nổi rõ nhất mà Đảng CS đã phải thừa nhận là có
độc quyền nên có quốc nạn tham nhũng, tiêu cực, trên đất
VN. Do đó <u>rõ ràng phải đấu tranh bỏ hẳn cái Gốc thể
chế chính trị sai lầm ấy, và vì vậy không cần kéo dài hận
thù giai cấp và trù dập cá nhân nữa</u>. Đấy là cái Gốc
của câu chuyện quá khứ. Vấn đề là bây giờ nên thế nào
đây?

Đáng lẽ phải đại đoàn kết mọi thành phần, mọi giai
cấp, mọi nhân tài quốc nội và quốc ngoại, mọi khả năng
hợp tác quốc tế để bảo vệ và phát triển đất nước,
thì Đảng CS VN, tuy đa số có lòng nhiệt thành yêu nước và ý
chí cách mạng vẫn rất cao, nhưng do tập quán, tầm nhìn và tri
thức hạn hẹp, nên vẫn bo bo quan điểm cũ: Cái gì khác ta thì
là địch. Mà "ta" thì là cái CN Mác – Lê, cái thứ triển
khai rất sai lầm ở các nước XHCN khác, nên CHXN đã tan rã,
nhưng lại ngoan cố bảo thủ giải thích rằng sự tan rã đó
là do <u>"sai lầm triển khai"</u>!. Nhưng không phải vậy. Ở
ta, chừng nào sau chiến thắng 1975 đã hình thành những tầng
lớp quan chức hậu duệ, <u>với việc chiếm lấy độc quyền
đã giành được do thắng lợi của cách mạng làm "vốn đầu
tư" nên một bộ phận không nhỏ đã trở nên giầu có, biến
thành tầng lớp "tư bản đỏ"</u>, thì nguyên nhân của vấn
đề "kiên trì" đường lối Mác - Lê quá đát hiện nay
không hoàn toàn còn là nhầm lẫn ấu trĩ như cũ nữa, và cũng
<u>không thể giải thích là "sai lầm triển khai"</u>. Mà là
vì <b>2 nhân tố cốt</b> <b>tử</b> sau: a)Một là: Trung Quốc
vẫn rất ép buộc, đe dọa, không muốn VN thay đổi thể chế
để thoát khỏi sự khống chế của TQ như một phên dậu và
đồng minh, hơn nữa họ lo sợ sự thoát ra khỏi lạc hậu để
tiến bộ của VN sẽ lại kích thích sự vùng lên của nhân dân
TQ, sẽ phá hoại ý đồ <u>bằng mọi giá tiến lên thống trị
thế giới của TQ (tức Đại cục, Giấc mộng Trung Hoa) (*); b)
Hai là: </u>Dù biết rằng thể chế cũ "độc đảng toàn trị
mất dân chủ" là sai rồi, Cái sai đó tạo ra một cái
"gông" từ phía Đại bá TQ, một cái "xiềng" thể chế
tồi tệ đặt lên vai nhân dân, song bỏ "gông xiềng" này đi
bằng cách nào đây để Đảng cầm quyền <u>vẫn không bị
mất vị trí, tức là bản thân các tầng lớp quan chức từ TƯ
đến xã phường không mất quyền và lợi hiện có, nhất là
tầng lớp "tư bản đỏ"</u>. Đó là lí do căn bản của mâu
thuẫn nội bộ, của sự "nhùng nhằng, trì trệ, lưỡng lự
và nhút nhát" của một số không nhỏ lãnh đạo cấp cao.
Nhưng về phía nhân dân, một câu hỏi phản biện đặt ra: Có
nên vận dụng một lần nữa nguyên lý "đấu tranh giai cấp"
của CN Mác – Lê vào đây để lật đổ cái chính quyền mang
tiếng là "tay sai (a)" và giai cấp tư bản đỏ "bóc lột
(b)" hiện nay hay không? Rõ ràng là không nên, là ảo tưởng,
và có muốn cũng chẳng được, hơn nữa, vì như trên chúng ta
đã kết luận: Biện pháp cực đoan công nông "đấu tranh giai
cấp" lật đổ chính quyền tư bản (bây giờ là TB đỏ) của
CN Mác – Lê là sai lầm cực đoan quá đát rồi còn gì?! Hơn
nữa, đất nước ta lại đang nằm ở tuyến đầu chống Bành
chướng bá quyền, chúng ta cần rất thận trọng cân nhắc toàn
cục mọi quan hệ, mọi lực lượng trong nước và quốc tế.

<b>Vấn đề hiện nay. </b>Như trên đã nói, VN đã hoàn toàn
nằm trong bàn cờ của khu vực và thế giới. Muốn thoát khỏi
cái "gông" ngoại bang và cái "xiềng" thể chế sai lầm
để tiến lên, chúng ta phải làm gì? Rất may, sự nôn nóng,
bồng bột, ngạo mạn sai lầm của tập đoàn lãnh đạo TQ
hiện nay (tuy họ tưởng đã nhắm đúng Vận, nhưng lại cũng
đã phát lệnh sai cả về Thời) đã tạo ra một tình thế vĩ
mô mới rất nguy kịch cho họ, nhưng lại có lợi cho cách mạng
VN. Tôi xin hệ thống lại nhận thức và những ý kiến của
nhiều tầng lớp nhân dân, bao gồm của cả các quan chức
Đảng và Chính phủ có tầm nhìn xa về cái Gốc của Thời -
Vận hiện nay:

1. Cùng với việc rà lại cả quá trình lịch sử và hiện
tại của TQ, <u>Thế giới đã "bừng tỉnh",</u> hiểu rõ
bản chất "Đại cục", "Giấc mộng Trung Hoa" của nước
này là cái gì. Họ đã hiểu rõ rằng, CN bành trướng bá
quyền Đại Hán/TQ chính là Chủ nghĩa phong kiến bành trướng
cực đoan cổ xưa + với CN phát xít của thế kỷ XX. Nếu CN
BTBQ Đại Hán thống trị được thế giới, thì toàn cầu sẽ
trở thành một đại TQ với một thể chế chính trị và xã
hội không chỉ lạc hậu dã man, mà còn đại loạn như tại TQ
hiện nay. Mọi mâu thuẫn, xung đột các thể loại khác nhau
đang diễn ra hiện nay trên khắp thế giới đều không có cái
thể loại nào nguy hiểm đe dọa tương lai cả Loài người
bằng cái nguy hiểm tột độ của CN BTBQ Đại Hán/ TQ này (**).

<u>Sự bừng tỉnh của thế giới đã kéo theo sự bừng tỉnh
thật sự của toàn thể nhân dân và lãnh đạo Việt Nam! </u>

2. Rất không vô tình, không ngẫu nhiên, VN lại đang là
<u>điểm đối đầu</u> rõ nhất của CN BTBQ Đại Hán/ TQ với
"Phần còn lại của Thế giới". Trước đây, Việt Nam đã
từng hoàn toàn "bị động" đứng gọn ở phía TQ rồi,
nhưng TQ không để VN yên bình và còn tự xô đẩy VN trở nên
đối địch. Vậy nên chăng VN vẫn lừng khừng để chết chẹt
giữa 2 lực lượng quốc tế đối đầu, trong khi "Phần còn
lại của Thế giới", mà chủ lực là Mỹ, Anh, Pháp, Nhật,
Ấn Độ, Nga, và nhiều nước văn minh tiến bộ khác đang dang
tay ra đón đỡ VN, nước vốn cũng đã từng rất anh hùng (và
đã thông cảm, bỏ qua những suy thoái, tệ nạn đang hiện hữu
khách quan tạm thời tại VN)! Khi đã bừng tỉnh thì không thể
đứng nhìn và chờ đợi. Là một nhân tố "mũi nhọn của
lịch sử", <u>VN dứt khoát và phải mau chóng đứng hẳn về
phía Nhân loại văn minh</u>. Để đồng hành không chuệch choạc
vênh váo với thế giới Văn minh, việc đầu tiên là chúng ta
phải dứt điểm từ bỏ lý luận và quan điểm (chủ nghĩa)
biệt lập "đấu tranh giai cấp", "khác ta là địch", trở
về với đường lối cách mạng của Hồ Chí Minh: "Đoàn
kết, đại đoàn kết, trân trọng, hợp tác, liên kết các khác
biệt, kể cả đối lập" để <u>dứt khoát đi với Thế
giới hiện đại</u>.

3. Chúng ta phải chủ động từng bước, nhanh chóng, quyết tâm
cao... thực thi cái đường lối sáng suốt đó của Hồ Chí
Minh. Bằng cách;

+ Hoàn trả lại đầy đủ <b><u>quyền Làm chủ (Tự quyết) cho
nhân dân</u></b>, sửa đổi để hoàn toàn trở lại tinh thần
Hiến pháp 46, có chính sách đối ngoại độc lập, bình đẳng
và tiến bộ với các nước, như rất nhiều tổ chức và cá
nhân người Việt ở trong nước và nước ngoài đã và đang
khẩn thiết kêu gọi. Từng bước mở rộng cửa cho các cá
nhân và tổ chức dân sự hoạt động theo pháp luật, sau một
thời gian đủ để nhân dân hiểu rõ để lựa chọn, lúc đó
sẽ để cho các cá nhân và tổ chức dân sự ngoài Đảng CS có
thể tự do bình đẳng tham gia tranh cử vào các cấp lãnh đạo
của nhà nước. Đây chính là lúc "Vận nước đã đến
rồi". <u>Khá nhiều người không tin "Cộng sản" chịu làm
như vậy</u>. Tại sao họ lại quên những Enshin, Goorbachop, Putin,
Võ Văn Kiệt... ? Trên thực tế, mọi cải cách trong nước đã
và đang buộc phải đi theo chiều hướng trả lại quyền Tự
quyết đầy đủ cho nhân dân. Còn ai muốn "dẹp bỏ" cái
chính quyền CS mang tiếng "độc quyền" hiện nay trước,
rồi sẽ cải cách và chống Bành trướng bá quyền sau... là
người đó không nắm được tình hình trong nước và quốc
tế, là chưa nắm được Vận nước. Hơn nữa: Thời cơ không
chờ đợi cho một giải pháp ngược đời, đảo lộn và ngây
thơ như vậy!.

+ Song song với, và cần rà lại để hiện thực hóa mọi
chương trình kế hoạch nhà nước đang triển khai, nhà nước
nên làm nhiều việc bổ sung kịp thời:

- Rà lại tất cả những nội dung hợp tác với TQ. Học tập
Mianma: Những nội dung hợp tác nào do nể nang, lo sợ và ảo
tưởng với TQ, làm hại đến an ninh và quyền lợi của VN, thì
dứt khoát đấu tranh loại bỏ hoặc điều chỉnh. "Không ai
chọn được láng giềng", nhưng cần dũng cảm xây dựng một
mối quan hệ hợp tác láng giềng mới bình đẳng, công bằng,
hữu nghị, tự tin, đàng hoàng thật sự với TQ;

- Nhất trí với đường lối "Thoát ta", tức là <u>thoát
những sai lầm do thể chế cũ và tầm nhìn hạn chế làm tụt
hậu Đất nước như hiện nay</u>. Hãy khách quan mà thừa nhận:
Toàn thế giới đang Toàn cầu hóa TBCN. Và như Các Mác đã tiên
đoán: Các nước TB phát triển nhất sẽ tiến trước lên CNXH
(Hậu Tư bản CN). Do hoàn cảnh lịch sử trớ trêu và số phận
cay nghiệt của đất nước ta, chúng ta hãy bình tĩnh <u>học
tập cách tổ chức và quản lý đất nước của các nước
bạn <b><i>có chỉ số văn minh cao</i></b> để có được một xã
hội lành mạnh như người ta trước </u>đã, rồi sẽ từ đó
mà tiến lên tiếp. Nếu giỏi, lúc bấy giờ sẽ không ai cản
bước. Hãy nhìn TQ đó: Dù có nghiên cứu sâu kinh dịch, dự
đoán giỏi Vận của Phương Đông và Vận của TQ, song sự nóng
vội và ảo tưởng của TQ đang diễn ra sai lệch rất lớn so
với Thời Vận của nước này, đó chẳng phải là một bài
học để đời không chỉ cho các dân tộc Trung Hoa. Ngược
lại, với VN, Thời và Vận đều đã đến gõ cửa, mà còn
chần chừ, chậm chạp, thì lại sẽ không tránh khỏi một tai
họa kép.

- Đảng CSVN muốn tồn tại, và có thể tồn tại mạnh mẽ
hơn trước, nếu Đảng lấy lại được <b><i>phong thái anh hùng
thủa xưa, quyết liệt cải tạo tư tưởng đường lối đạo
đức, dân chủ hóa, sòng phẳng công khai đường hoàng cạnh
tranh ngay trong nội bộ, dẫn đầu làm gương cho thể chế bên
chính quyền, tạo ra một động lực phát triển mới cho đất
nước</i></b>, và... . làm gương cho các đảng bạn non trẻ sẽ
ra đời trong tương lai... Có thế dân mới cần đến Đảng CS,
còn không, hiển nhiên nhân dân sẽ tìm mọi cách chọn một
đảng tiên phong mới dẫn đường. Không nên e ngại, rằng sẽ
làm phật lòng Trung Quốc, vì, về phía họ, muốn tồn tại,
thì TQ cũng phải giải quyết thành công đại sung đột nội
bộ còn phức tạp rắc rối muôn phần hơn chính chúng ta, bằng
không, nếu họ còn hung hăng bành trướng, thì dưới sức ép
của cuộc tổng trừng phạt kinh tế, chính trị, luật pháp và
quân sự của "Phần còn lại của Thế giới", TQ sẽ được
chia ra nhiều quốc gia độc lập, bình đẳng, để từ đó sẽ
hình thành một "Cộng đồng mới các quốc gia độc lập và
văn minh", thỏa lòng ước mơ của nhân dân TQ, sống hòa bình
bên cạnh Cộng đồng Đông Nam Á, làm cho Châu Á ngày càng
tiến bộ hơn, phù hợp với Đại Vận toàn cầu đang diễn ra.

Tóm lại, chúng ta hãy cố gắng bỏ qua mọi sai lầm cũ để
đại đoàn kết, sửa chữa từ những cái Gốc, cơ hồ có thể
yên tâm dũng cảm vận động theo "Làng toàn cầu", "Thế
giới phẳng", theo Nhân loại văn minh, cũng là để theo được
kịp "Thời Vận" của Trời Đất.

Hà Nội, ngày 18, tháng 7, 2014

<b>V.D.P</b>

Tác giả gửi <b><i>BVN</i></b>

<h2>Chú thích:</h2>

(*)Dương Kiết Trì, Bộ trưởng ngoại giao TQ đã có lần đe
dọa: "các nước DNA nên nhớ, TQ là một nước lớn", ý ông
ta định dọa cái gì? Nếu không phải là ức hiếp?

(**) Hãy đọc "Cái chết từ TQ" và các kết luận của Hội
nghị của "Siêu quyền lực Thế giới và Hoa Kỳ 2014 gần
đây, kết hợp với "Huyền Không học" và "Thái ất",
những khoa học về diễn biến Thời – Vận, người ta dự báo
rằng, sự tan rã để trở về trạng thái ban đầu của một
Trung Quốc kỳ dị trên 1,3 tỷ dân hiện nay là phù hợp với
quy luật của Trời Đất).

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140725/vu-duy-phu-lai-ban-ve-cai-goc),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét