Sửa hiến pháp: Nguyễn Phú Trọng đe dọa những người góp ý

[video:http://www.youtube.com/watch?v=lFmv2zkxsWo]

<em><strong>Khẳng định việc lấy ý kiến nhân dân để sửa
đổi hiến pháp là đợt 'sinh hoạt chính trị quan trọng', TBT
Nguyễn Phú Trọng giao nhiệm vụ cho lực lượng công an và quân
đội phải "ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc
lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá
Đảng và Nhà nước".</strong></em>

<a
href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/103383/lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-sua-doi-hien-phap.html">Chỉ
thị như trên</a> được ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt cho Bộ
chính trị ký vào ngày 28/12/2012. Dự kiến, việc tổ chức lấy
ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
sẽ diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 2/1 đến 31/3 năm 2012.

Ông Trọng cũng yêu cầu toàn bộ đảng viên phải được 'quán
triệt' về 'mục đích, quan điểm, định hướng' trong việc
lấy ý kiến nhân dân, kịp thời 'uốn nắn những biểu hiện
lệch lạc'.

Đây được xem như một trong những sự kiện lớn và quan
trọng nhất đối với Đảng CS trong năm 2013. Bộ chính trị
đảng CSVN huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào
công việc này.

Chỉ thị này còn yêu cầu toàn bộ các tổ chức Đảng từ
trung ương đến địa phương cùng tham gia và thực hiện. Việc
tuyên truyền được giao cho Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn
Hóa, Bộ Thông tin Truyền Thông và toàn bộ hệ thống báo chí.

Đặc biệt, ông Trọng nhân mạnh hai lực lượng vũ trang là
công an, quân đội phải "<em>chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo
đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp
với các cơ quan tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn
chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân
dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà
nước ta</em>".

Nhóm sửa đổi hiến pháp của quốc hội là Ủy ban dự thảo
sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng được yêu cầu phải 'phối
hợp' với Đảng đoàn Quốc Hội.

Trong cuộc họp báo hôm 29/12, trưởng bạn biên tập dự thảo
sửa đổi Hiến pháp là <a
href="https://danluan.org/tin-tuc/20121229/khong-co-cam-ky-khi-gop-y-sua-hien-phap">ông
Phan Trung Lý đã tuyên bố</a>: "<em>Nhân dân có thể cho ý kiến
đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung
khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả</em>".

Chỉ thị của Bộ chính trị về việc lấy ý kiến sửa hiến
pháp do ông Nguyễn Phú Trọng ký chính là một cái tát vào mặt
đối với ông Phan Trung Lý, thông qua lời đe dọa rõ ràng về
cái gọi là 'những hành vi lợi dụng dân chủ'.

Điều 4 hiến pháp do đảng cộng sàn nhào nặn, quy định
quyền lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản. Những người
kêu gọi xóa bỏ điều 4 hiến pháp từng bị trả thù bởi
những bản án nặng nề.

Việc kêu gọi lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa hiến
pháp cũng chỉ là một trò mị dân, nhằm tạo bầu không khí
phấn khởi giả tạo đối với những ai còn tin vào chế độ.
Rõ ràng, chỉ thị của ông Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành cũng
chính là cái tát đau điếng đối với những người còn nuôi
hy vọng đảng cộng sản sẽ tự thay đổi.

Gần đây, cũng có một số ý kiến đề nghị tăng thêm quyền
hạn cho Chủ tịch nước, thông qua việc sửa hiến pháp để
cho chủ tịch nước nắm giữ lực lượng công an, quân đội.
Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến kế hoạch sửa
hiến pháp như trên, tóm lại cũng chỉ nhằm phục vụ cho các
cuộc đấu đá quyền lực trong hàng ngũ chóp bu đảng.

Bản hiến pháp phải do chính nhân dân tạo nên. Hành động bộ
chính trị đảng CS ra văn bản chỉ thị và đe dọa cho thấy
việc sửa hiến pháp cũng chỉ dành cho nội bộ đảng, chắc
chắn không có phần của nhân dân.

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

____________________________


<h2>Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến
pháp</h2>

<em><strong>Ngày 28/12/2012, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về
việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992. Báo VietNamNet trân trọng đăng toàn văn Chỉ
thị này.</strong></em>

Ngày 23/11/2012, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã
thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý
kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bắt
đầu từ ngày 2/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan
trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống
chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết
của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao
nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức
đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp
luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Để việc lấy ý kiến nhân dân bảo đảm chất lượng, hiệu
quả, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng,
chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp thực hiện tốt
những nhiệm vụ sau đây:

1/ Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 2 và Kết luận Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết của Quốc hội về
việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa
đổi Hiến pháp. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần đưa nội
dung này vào sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ để quán triệt
trong toàn thể đảng viên về mục đích, quan điểm, định
hướng trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo
sửa đổi Hiến pháp.

2/ Lãnh đạo tổ chức, đơn vị do mình phụ trách bám sát
Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội và Kế hoạch lấy ý
kiến nhân dân của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm
1992 tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân
phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ ở cơ quan, tổ
chức, đơn vị và địa phương.

Đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cần thiết cho cơ quan,
tổ chức, đơn vị ở bộ, ngành, địa phương mình phụ trách
tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân; kịp thời tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện
lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến.

Chỉ đạo tổ chức, đơn vị tập hợp, xây dựng báo cáo
đóng góp ý kiến của nhân dân, bảo đảm đúng tiến độ,
chất lượng, hiệu quả, phản ánh đầy đủ và chính xác ý
kiến của nhân dân.

3/ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo,
kiểm tra việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp
trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chỉ
đạo chặt chẽ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật
tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu
quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng
dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên
tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

4/ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông
chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và
địa phương có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức
thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia
đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp; mở
chuyên trang, chuyên mục về dự thảo sửa đổi Hiến pháp và
phản ảnh kịp thời ý kiến đóng góp của nhân dân.

5/ Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Ủy ban dự thảo sửa
đổi Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở Báo cáo kết quả đóng
góp ý kiến của nhân dân, của các ngành, các cấp do các địa
phương, cơ quan, tổ chức gửi đến, xây dựng Báo cáo tổng
hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của
nhân dân để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992 trình Quốc hội xem xét, quyết định.

6/ Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương tổ chức triển
khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Chỉ thị này.

Trong quá trình triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về
dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Đảng đoàn Quốc hội,
Ban cán sự đảng Chính phủ thường xuyên báo cáo tình hình
triển khai với Bộ Chính trị để kịp thời chỉ đạo phù
hợp với tình hình thực tế.

Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương có trách
nhiệm theo dõi, kiểm tra và báo cáo Bộ Chính trị việc thực
hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ đảng.

Nguồn: <a
href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/103383/lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-sua-doi-hien-phap.html">Vietnamnet</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130102/sua-hien-phap-nguyen-phu-trong-de-doa-nhung-nguoi-gop-y),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét