Quỳnh Chi - Bài báo trên Quân đội Nhân dân gây tranh cãi

Một bài báo về điều 88 BLHS VN, về nhân quyền và quyền công
dân thu hút sự quan tâm của những ý kiến bình luận, tranh
cãi.

<div class="boxright300"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/arg-ovr-army-npper-01142013073536.html/trang-bao-cua-quan-doi-nhan-dan-dang-bai-201cdieu-88-bo-luat-hinh-su-voi-quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan201d"
/><div class="textholder">Trang báo của Quân đội nhân dân đăng
bài "Điều 88 Bộ luật Hình sự với quyền con người và
quyền công dân" (Photo: RFA)</div></div>

<h2>Quyền con người và quyền công dân</h2>

Bài báo nhan đề "Điều 88 Bộ luật Hình sự với quyền con
người và quyền công dân" đăng trên tờ Quân đội Nhân dân
online chiều ngày 13 tháng 1 vừa qua trong đó phản bác lại
những ý kiến kêu gọi tôn trọng nhân quyền Việt Nam cũng như
những ý kiến kêu gọi bỏ điều 88 trong BLHS Việt Nam và bỏ
Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định một số
biện pháp bảo đảm trật tự công cộng".

Theo tác giả Đức Giang của bài báo, những hoạt động trên
được truyền thông phương Tây đăng tải và "tăng âm",
"khiến một số người nghi ngờ về hệ thống pháp luật và
bản chất của chế độ ta".

Theo bài báo, nhiều quyền và tự do của con người cũng bị
hạn chế trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự,
chính trị - công ước mà nhiều ý kiến đang kêu gọi Việt Nam
thực hiện. LS Trần Quốc Thuận, nguyên phó Chủ nhiệm Thường
trực VPQH Việt Nam, nhận xét về điều này:

<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Dĩ nhiên trong Công ước
về Quyền dân sự và Chính trị cũng có nói là quyền đó sẽ
bị hạn chế nếu nó xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an
toàn XH của một nước khác. Nhưng nó phải được cụ thể,
tách bạch ra<img class="quoright" src="/misc/quoright.png"/> <br
class="quoteclear"></div><div class="quoteauthor">» LS Trần Quốc
Thuận</div></div>
"Dĩ nhiên trong Công ước về Quyền dân sự và Chính trị
cũng có nói là quyền đó sẽ bị hạn chế nếu nó xâm phạm
an ninh quốc gia, trật tự an toàn XH của một nước khác. Nhưng
nó phải được cụ thể, tách bạch ra".
Bài báo cũng nói rằng "So với khái niệm quyền con người,
khái niệm quyền công dân mang tính xác định hơn"; rằng
quyền công dân gắn liền với nghĩa vụ công dân.

"Nghe qua thì cứ tưởng đó là một nhưng thực ra nó hoàn
toàn khác nhau. Một quyền được chi phối bởi chính quyền và
một quyền là quyền tự nhiên, phổ quát", ông Thuận nói
thêm.

Quyền con người được định nghĩa như những quyền cơ bản
mà bất cứ ai là con người cũng được thừa hưởng. Quyền
con người mang tính phổ quát và không khác nhau giữa các quốc
gia. Nó bao gồm các quyền cơ bản như quyền được sống,
được tự do, được giáo giục, được hưởng một phiên tòa
công bằng, quyền tự do ngôn luận… Trong khi đó quyền công
dân là khế ước giữa dân và chính quyền. Nó phụ thuộc vào
điều kiện kinh tế, xã hội của một đất nước và phải có
cơ chế qui định luật pháp đề đảm bảo thực hiện. Tuy
nhiên, quyền và nghĩa vụ của công dân thường được thiết
kế sao cho không đi ngược lại quyền con người.

Việt Nam tham gia Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và
Chính trị vào năm 1982 nhưng thường bị các cơ quan cổ võ
nhân quyền chỉ trích là không thực hiện Công ước. Bài báo
trên Quân đội Nhân dân không phủ nhận Việt Nam là thành viên
của công ước này nhưng nói rằng "không có nghĩa Việt Nam
không có quyền đưa ra những hạn chế luật định về quyền
tự do ngôn luận". Bài báo khẳng định "Điều 88, Bộ luật
Hình sự, 1999 là hoàn toàn đúng đắn".

Luật về Điều ước Quốc tế của Việt Nam được QH thông
qua nói đối với những điều ước QT mà Việt Nam là thành
viên thì Việt Nam tuân theo điều ước QT đó. Và nếu như có
sự mâu thuẩn giữa luật Việt Nam với các công ước, luật
quốc tế ấy thì Việt Nam tuân theo các qui định quốc tế mà
mình là thành viên. Ông Trần Quốc Thuận khẳng định:

"Có nghĩa rằng Việt Nam tự thừa nhận rằng luật pháp Việt
Nam tôn trọng điều ước quốc tế có giá trị cao hơn luật
pháp trong nước. Nguyên tắc là tuân theo điều ước QT. Luật
về Điều ước QT đã qui định như thế".

<div class="boxright300"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/arg-ovr-army-npper-01142013073536.html/gs-tuong-lai-nguyen-vien-truong-vien-xh-hoc-viet-nam/image"
/><div class="textholder">GS Tương Lai, nguyên viện trưởng viện XH
học Việt Nam</div></div>
Trao đổi với đài RFA, GS Tương Lai, nguyên viện trưởng viện
XH học Việt Nam nói rằng ông không phủ nhận việc mọi quốc
gia cần có những điều lệ để bảo vệ an ninh xã hội và
sự xuất hiện của điều 88 BLHS Việt Nam là điều "dễ
hiểu". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng điều này được
qui định không rõ ràng:

"Tại sao chúng tôi phản đối điều này? Trong lời tuyên bố
chúng tôi đã nói rõ là qui định điều 88 mù mờ mà vì vậy
nên người ta muốn vận dụng thế nào cũng được. Khi ban
hành luật mà tạo nên khe hở để hiểu thế này cũng được,
thế kia cũng được thì rất nguy hiểm. Chính vì sự mù mờ
đó mà chúng tôi đề nghị hủy bỏ. Như thế thì không phải
hủy bỏ một điều luật nhằm bảo vệ an ninh của chế độ
và nhằm chống lại thế lực muốn lật đổ chế độ".

<h2>Sự "mù mờ" của điều 88</h2>

Hồi tháng trước, các trí thức Việt Nam kêu gọi thực hiện
quyền con người bao gồm việc kêu gọi bỏ điều 88 trong BLHS.
Quan điểm của GS Tương Lai là điều quan trọng của một nhà
nước pháp quyền là phải có những luật lệ rõ ràng để
tránh bị vận dụng tùy tiện.

"Cách thức điều 88 được vận dụng trong thời gian vừa qua
thì ai cũng có thể bị qui vào tuyên truyền chống nhà nước
nếu nhà cầm quyền không thích sự phản biện của họ về
các chính sách, điều luật sai trái. Vậy thì còn ai dám nói
nữa. Dân chủ là được nói những điều mình nghĩ", ông nói
thêm.

LS Trần Quốc Thuận cũng cho rằng sự "mù mờ" của điều
88 không những làm ảnh hưởng đến những nhà bất đồng
chính kiến mà còn có thể ảnh hưởng đến cả những người
làm nghệ thuật, đặc biệt là những người muốn tham gia
phản biện xã hội:

"Các văn bản của Nhà nước và Đảng đều khuyến
khích phản biện xã hội. Phản biện là thế nào? Là nói
ngược lại, nói khác đi. Nhưng người ta lại quay ngược lại
cho rằng đó là tuyên truyền chống Nhà nước".

Bài báo đăng trên tờ Quân đội Nhân dân, ấn bản điện tử
thu hút sự quan tâm của dư luận khi thẳng thắn cho rằng việc
kêu gọi xóa bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự, 1999 "là một
bước đi quan trọng trong âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm của các
thế lực thù địch nhằm tước bỏ công cụ pháp lý cơ bản
bảo vệ chế độ xã hội và Nhà nước của nhân dân ta". GS
Tương Lai bác bỏ quan điểm này và giải thích:

"Vì để phát huy dân chủ đúng như những gì các nhà lãnh
đạo đang kêu gọi; để tạo niềm tin cho người dân là nói
một đàng không làm một nẻo thì chúng tôi kêu gọi thực
hiện quyền con người được ghi trong hiến pháp. Thế thôi".
<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Cách thức điều 88
được vận dụng trong thời gian vừa qua thì ai cũng có thể
bị qui vào tuyên truyền chống nhà nước nếu nhà cầm quyền
không thích sự phản biện của họ về các chính sách, điều
luật sai trái. Vậy thì còn ai dám nói nữa!<img class="quoright"
src="/misc/quoright.png"/> <br class="quoteclear"></div><div
class="quoteauthor">» GS Tương Lai</div></div>

Tự do ngôn luận là một trong các phạm trù của nhân quyền
gây nhiều tranh cãi tại Việt Nam. Trong lúc nhiều người yêu
cầu được thực hiện quyền này thì bài báo về điều 88
trên khẳng định "Quan điểm cực đoan về tự do ngôn luận,
báo chí của phương Tây đã phải trả giá đắt".

Tác giả Đức Giang viện dẫn những dẫn chứng như tin tức
về mục sư đạo Tin lành Mỹ đòi đốt kinh Cô-ran; vụ họa
sĩ Đan Mạch vẽ tranh biếm họa, vụ bộ phim được cho là
báng bổ nhà tiên tri Mô-ha-mét … được đưa lên truyền thông
đã "kích hoạt" những mâu thuẩn xã hội". Ông Phil
Robertson Phó Giám đốc khu vực Châu A´ của tổ chức Theo dõi
Nhân quyền không đồng ý với quan điểm trên. Ông nói:

"Thực ra không phải như vậy, tự do ngôn luận là quyền phổ
quát, được ghi trong Tuyên ngôn QT về Nhân quyền cũng như
được ghi trong Công ước QT về quyền Dân sự và Chính trị
mà Việt Nam phải tôn trọng. Những cái gây ra mâu thuẫn XH ở
Việt Nam là vấn đề liên quan đến tham nhũng, cưỡng chế
đất đai, thiếu minh bạch…. Tự do ngôn luận chỉ đảm bảo
việc nói lên những vấn đề đó. Nó không đảm bảo rằng
các vấn đề sẽ được giải quyết".

Nói về Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định
một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng" mà nhiều
người yêu cầu xóa bỏ, LS Trần Quốc Thuận cho rằng nếu
nghị định này được dùng để chống biểu tình thì "hoàn
toàn sai". Ông cho rằng quyền cơ bản và nghĩa vụ cơ bản
công dân phải được Hiến pháp và luật qui định, tức là
phải được Quốc hội qui định. "Chính phủ không có quyền
ra một nghị định xâm phạm đến quyền của công dân", ông
nói.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130115/quynh-chi-bai-bao-tren-quan-doi-nhan-dan-gay-tranh-cai),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét