Bùi Tín - 'Bên thắng cuộc mới nói được 1/3 sự thực'

<div class="boxright300"><img
src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/06/29/120629122400_bui_tin_protest_304x171_buitinprotest_nocredit.jpg"
/><div class="textholder">Nhà báo Bùi Tín đánh giá cao cuốn Bên
Thắng Cuộc nhưng cho rằng cuốn sách có nhiều sai sót cần
sửa</div></div>
Nhà báo Bùi Tín bình luận về phần một cuốn sách "Bên Thắng
Cuộc" và cho rằng tác giả Huy Đức mặc dù đã có những nỗ
lực và đóng góp, mới chỉ đề cập được 'một phần ba'
với tư cách là đóng góp mới hay tính mới về sự thực lịch
sử dân tộc và sách còn rất nhiều sai sót cần được sửa.

Trao đổi với BBC Việt ngữ từ Paris hôm 05/1/2013, cựu đại
tá nhà báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bùi Tín cho rằng cuốn
sách chưa nói được hết những sự thực về đảng cộng sản
Việt Nam, về cá nhân lãnh tụ Hồ Chí Minh cùng nhiều sự
thực khác.

Về tính mới của cuốn sách, ông Tín, người từng có thời
gian giữ cương vị Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân của Đảng
Cộng sản nói:
"Tôi nghĩ là tính được 33% hay một phần ba... bởi vì nếu Ban
Tuyên huấn Trung ương duyệt, thì nó phải bỏ đi, gọi là âm,
dưới 100%, vì phần nhiều là lừa dối hết. Thì cái này đã
nói được một phần sự thật, được 33%.

"Còn muốn đạt đến sự thật, còn phải cố gắng hai phần ba
nữa mới có thể gọi là phản ánh đúng sự thực lịch sử."

Về mặt đóng góp của cuốn sách, ông Tín dành những lời lẽ
'tích cực' nhất đánh giá các nỗ lực của nhà báo Huy Đức,
khi cố gắng phản ánh lịch sử của cận đại của Việt Nam,
nhất là trong giai đoạn cuộc chiến từ năm 1954-1975 cũng như
giai đoạn trước, trong và sau đổi mới.
Gọi cuốn sách là một công trình, ông Bùi Tín nhận xét: "Tôi
thấy là anh ấy đã làm một việc rất đáng khen. Tôi có thể
nói là đáng phục nữa. Bởi vì ở trong nước ít có nhà báo
nào có gan, có sự táo bạo, tự mình nghiên cứu, tự mình
viết một quyển đến 600 trang như thế.
<div class="boxright200"><div class="simplequote"><div class="quotebody">"Có
thể nói anh đã tiếp cận với một loạt người rất phong phú
và công phu ghi lại những suy nghĩ của họ. Thì tôi thấy đó
là một tài liệu rất đáng khen"</div><br class="quoteclear"><div
class="quoteauthor">» Bùi Tín</div></div></div>

"Tôi thấy anh ấy là một nhà báo trẻ, một nhà báo có một
chí lớn hiếm có tự mình nghiên cứu, để viết theo quan
điểm của mình, chứ không phải của lãnh đạo, của người
khác, để viết nên một tài liệu lớn đến như thế."

"Đây quả là một công trình hiếm có, công phu, bởi vì anh có
gan, có ý chí tiếp cận tất cả các nhân vật lịch sử, trong
đó có những người đã mất. Những người đó là những nhân
vật lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, từ Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng, từ Thủ tướng, nhiều Ủy viên Bộ chính
trị, nhiều Bí thư Trung ương Đảng.

"Cho đến lấy các tài liệu từ cả những người dân thường
ở Sài Gòn mới giải phóng, ở Huế, ở Hải Phòng v.v... Có
thể nói anh đã tiếp cận với một loạt người rất phong phú
và công phu ghi lại những suy nghĩ của họ. Thì tôi thấy đó
là một tài liệu rất đáng khen."

'Sai sót phải sửa'

<div class="boxright300"><img
src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/12/11/121211155005_ben_thang_cuoc_304x171_benthangcuoc_nocredit.jpg"
/><div class="textholder">Ông Bùi Tín nói 'Bên Thắng Cuộc' là một
công trình đáng khen, đáng phục</div></div>

Về mặt được cho là các sai sót hay hạn chế của cuốn sách,
nhà báo Bùi Tín nhận xét:

"Tất nhiên, tôi đọc rải rác chỗ này chỗ khác thì nhiều
cái sai lắm. Nhưng tôi cũng không trách gì, bởi vì hàng nghìn
người, ghi chép hàng sáu trăm trang như thế thì chỗ nào cũng
có chi tiết sai cả."

Khi được hỏi đâu là những sai sót quan trọng nhất không
thể không sửa để bảo đảm tốt hơn tính khách quan khi tìm
kiếm sự thật lịch sử ở các giai đoạn và phân kỳ lịch
sử mà "Bên Thắng Cuộc" phần I đã đề cập, cựu Tổng Biên
Tập tờ Nhân Dân Chủ Nhật nói:

"Nhược điểm của anh Huy Đức là anh ấy là người đến sau,
là người không chứng kiến được trực tiếp, nghe ngóng sau
khi các sự kiện đó đã xảy ra... Anh ấy là người lượm
lặt, thu góp, mà không phải là quan sát trực tiếp. Cho nên cái
gián tiếp sai nhiều lắm.

"Tôi nói riêng ngày 30/4, anh ấy lấy được nhiều tài liệu
hay, nhưng cũng có kha khá các điểm là dở, là không đúng.
Nhưng cái này tôi không trách anh ấy, mà tôi trách là trách
những người đã gặp anh ấy, có nhiều người nói không đúng
sự thật."

Nhà báo Thành Tín đưa ra ví dụ: "Những câu nói rằng là các
ông không có gì để mà giao. Khi mà Dương Văn Minh nói "quý
ông", buổi sáng mà giao chính quyền, thì chính tôi là người
trả lời như thế chứ không phải là Bùi Văn Tùng."

<div class="boxright200"><div class="simplequote"><div
class="quotebody">"Những câu mà nói rằng là các ông không có gì
để mà giao. Khi mà Dương Văn Minh nói là "quý ông," buổi sáng
mà giao chính quyền, thì chính tôi là người trả lời như thế
chứ không phải là Bùi Văn Tùng"</div><br class="quoteclear"><div
class="quoteauthor">» Bùi Tín</div></div></div>

"... Nếu mà gọi là cán bộ cao cấp đầu tiên cũng như cán
bộ cao cấp duy nhất mà gặp họ trong ngày 30/4 thì chính là
tôi... Chứ ông Nam Long cũng không hề gặp và cũng không có ông
tướng nào gặp họ trong những ngày đó cả."

Ông Bùi Tín cho rằng thuật ngữ mà tác giả lựa chọn và đề
cập cuộc chiến tranh ở Việt Nam trong suốt 30 năm ở nửa sau
của thế kỷ trước là "sự nghiệp chống Mỹ cứu nước" hay
chống "đế quốc Mỹ xâm lược" cũng "sai bét tất," ông nói:

"Những thiếu sót gốc phải gia công hơn nữa, ví dụ như là
'cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước' nói như thế có đúng
hay không, theo tôi là không đúng. Thế còn nói 'ngày toàn
thắng,' 'ngày giải phóng,' thì ngay cái tít 'giải phóng' cũng
đã là mỉa mai rồi.

"Mà tôi nói là cái chiếm đóng của Miền Bắc đối với Miền
Nam, cái này không phải là cái công để phục vụ nhân dân, mà
Đảng cộng sản lấy danh nghĩa là chiến tranh giải phóng để
cướp quyền lãnh đạo và từ đó nhằm lợi ích riêng của
Đảng, không có phục vụ lợi ích của toàn dân.
Những điều này, theo ông Bùi Tín, cần được "đánh giá lại
một cách sâu sắc."

"Phản ứng dè dặt"

<div class="boxright300"><img
src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/01/05/130105175407_huy_duc_304x171_bbc_nocredit.jpg"
/><div class="textholder">Nhà báo Huy Đức nổi tiếng sắc sảo
với các bài bình luận thời sự và chính sách trên trang blog
Osin của ông</div></div>

Khi được hỏi liệu 'có điều gì' có thể ảnh hưởng đến
cá nhân tác giả nếu nhà báo Huy Đức quyết định trở về
nước sau khi xuất bản toàn phần cuốn "Bên Thắng Cuộc", cũng
như chính quyền, đặc biệt là ngành Tuyên Giáo trong nước, có
thể sẽ 'đối đãi' ra sao với cuốn sách, ông Bùi Tín nói:

"Họ tiếp nhận rất dè dặt, mới có hai ba bài báo, nhưng cũng
đã có vẻ như là không tán đồng rồi. Bởi vì nhất định
là cách nhìn của Huy Đức so với cách nhìn của Ban Tuyên huấn
Trung ương, của Bộ Chính trị , của 14 ông vua tập thể là
khác hẳn nhau rồi...

"Bởi vì ngay cái 'giải phóng' đã hàm ý mỉa mai rồi. Cho nên
họ không thể coi đó là một tài liệu tiến bộ được. Họ
miễn cưỡng phải đề cập, nhưng họ sợ, họ lo vì so với
cách nhìn của Đảng Cộng sản, nó đã chệch đi đến 90 độ.

<div class="boxright200"><div class="simplequote"><div
class="quotebody">"Bây giờ ông ấy về nước chẳng sao cả đâu.
Bởi vì ông ấy viết theo quan điểm có chống đối gì mạnh
mẽ lắm đâu, chỉ là uốn nắn lại một vài sự thực lịch
sử, cho nên tôi nghĩ là ông ấy chưa phải là một người
viết sử thực sự, dám đụng thật đến sự thật"</div><br
class="quoteclear"><div class="quoteauthor">» Bùi Tín</div></div></div>

Cựu đại tá Bùi Tín cho rằng cá nhân tác giả của cuốn sách
sẽ không gặp vấn đề gì khi về nước, ông nói:

"Bây giờ ông ấy về nước chẳng sao cả đâu. Bởi vì ông
ấy viết theo quan điểm có chống đối gì mạnh mẽ lắm đâu,
chỉ là uốn nắn lại một vài sự thực lịch sử, cho nên tôi
nghĩ là ông ấy chưa phải là một người viết sử thực sự,
dám đụng thật đến sự thật.

"Một cái người chỉ mới thay đổi cách nhìn hơi tiến bộ
một chút chứ chưa phải là một cuộc cách mạng nhân dân,
một cách nhìn thực sự đứng về phía nhân dân, đứng về
phía chân thực của lịch sử."

Ông Bùi Tín, người đã đã trở thành nhà bất đồng chính
kiến và một cây bút cổ vũ cho dân chủ và cải tổ ở Việt
Nam tại hải ngoại từ sau 9/1990, cho biết ông tin rằng những
hạn chế của Bên Thắng Cuộc, điều mà ông gọi là 2/3 sự
thực lịch sử còn lại, sẽ được các thế hệ tương lai
giải quyết.

"Phải là các bạn trẻ hơn nữa viết ra, có những người có
quan điểm tiến bộ hơn nữa, tôn trọng lịch sử và có ý
thức dân chủ thì mới có thể viết nổi," ông nói với BBC.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130105/bui-tin-ben-thang-cuoc-moi-noi-duoc-13-su-thuc),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét