Tô Văn Trường - Ai phải chịu trách nhiệm về tình hình đất nước hôm nay?

<img
src="http://3.bp.blogspot.com/-VraVeH-ZSR4/U8izXXpYHYI/AAAAAAAA5GA/CByz4LuBo90/s1600/TVT.JPG"
/>
TS. Tô Văn Trường

Trong bất kỳ một cuộc lột xác thay đổi nào đều không
tránh khỏi nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần. Mục tiêu
tối thượng phải tránh được đổ máu làm hao tổn hiền tài
và nguyên khí quốc gia. Muốn tránh được điều này, thay đổi
thể chế, đoàn kết dân tộc và thực hiện dân chủ phải
thực sự bắt đầu từ trong đảng. Câu hỏi đặt ra là Đảng
chọn gì? Chọn quốc gia, dân tộc hay chọn duy trì quyền lãnh
đạo của nhóm thiểu số trong Đảng?

Có thể nói chưa có lúc nào đất nước ta lại lâm vào cơn
khủng hoảng lòng tin, đường lối phát triển tù mù và tình
trạng ngày càng lún sâu vào khủng hoảng toàn diện cùng với
nguy cơ lớn từ phía Trung Quốc đe dọa độc lập và chủ
quyền quốc gia. Từng đảng viên, đặc biệt là những đảng
viên giữ trọng trách lãnh đạo đất nước đều phải chịu
trách nhiệm về tình hình đất nước hôm nay.

<strong>Việt Nam đứng áp chót "quốc gia đáng sống"</strong>

Theo công bố của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đứng thứ 124/125
đất nước được khảo sát, có nghĩa là áp chót, chỉ đứng
trên Lybia - đất nước bất ổn ở Trung Đông.

Bảng xếp hạng "Quốc gia đáng sống" dùng để đo những đóng
góp của mỗi quốc gia cho hành tinh và nhân loại. Có 7 phương
diện được xét đến đó là "đóng góp về khoa học công
nghệ, về văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới,
trật tự thế giới, bảo vệ môi trường hành tinh, đóng góp
vào sự phồn vinh và bình đẳng của thế giới, đóng góp về
y tế sức khỏe từ văn hóa đến đóng góp để cái thiện
hành tình và nâng cao sức khỏe cộng đồng".

Cũng theo bảng xếp hạng này, ba top đầu thuộc các nước
Ireland, Phần Lan và Thụy Điển là các quốc gia tử tế nhất
thế giới, người dân rất hạnh phúc và cởi mở.

<strong>Chế độ toàn trị</strong>

Khi tuyên thệ vào Đảng bất cứ người đảng viên nào cũng
muốn cống hiến trí tuệ để dân giầu nước mạnh và xã
hội văn minh. Nhìn rộng hơn, trên thế giới có quốc tế xã
hội chủ nghĩa với 156 đảng, trong đó có khoảng 50 đảng
cầm quyền hoặc tham gia cầm quyền đề xuất nhiều ý tưởng
tiến bộ như quyền con người, mục tiêu thiên niên kỷ, nổi
bật nhất là các nước Bắc Âu. Nhiều nước tiên tiến phát
triển dựa trên 3 trụ đỡ là tam quyền phân lập, kinh tế
thị trường và xã hội dân sự đã được thực tế chứng
minh là đúng hướng.

Lâu nay, lãnh đạo nước ta vẫn 'ngụp lặn' mò mẫm tìm
hướng đi không biết tương lai sẽ ra sao chẳng khác gì đưa
cả dân tộc ra làm thí nghiệm như con chuột bạch khốn cùng.
Đặt Hiến pháp cũng như luật pháp của một Quốc gia dưới
cương lĩnh và các chỉ thị của Đảng Cộng sản dẫn đến
chế độ toàn trị được thể hiện rõ ở mấy đặc trưng:
một đảng duy nhất cầm quyền, một ý thức hệ thống trị,
ba quyền hợp nhất (lập pháp, hành pháp và tư pháp), nhà
nước cảnh sát, các tổ chức quần chúng chân rết nối dài,
và có từng tầng lớp nhân dân bị coi là tội đồ.

Vấn đề Đảng cầm quyền, về thực chất đã hình thành và
được đặt ra từ sau Cách mạng tháng 8/1945. Từ đó đến nay,
không rõ nhiệm vụ này đã được triển khai nghiên cứu ra sao
cho đến nay là sau 70 năm mà vẫn chưa rõ thì trách nhiệm
thuộc về ai? Việc bố trí cán bộ lãnh đạo các cơ quan Nhà
nước ở cả ba hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp
đều do Đảng quyết định (Ban chấp hành Trung ương hoặc Bộ
Chính trị, Ban bí thư quyết định tùy theo chức danh). Nếu có
bầu ở Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân thì chỉ là hợp
thức hóa quyết định của Đảng.

<strong>Vừng ơi, hãy mở cửa ra</strong>

Sự kiện Trung Quốc hạ giàn khoan HD 981 cùng với nhiều hành vi
lấn chiếm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của
Việt Nam, liên tục bắt giữ ngư dân, cho tầu húc chìm, phun
vòi rồng vào các tầu thuyền của ta, xuyên tạc sự thật,
khinh miệt lãnh đạo và dân tộc Việt Nam, bóc trần bộ mặt
dã tâm, bành trướng đại Hán. Trong khi được quốc tế ủng
hộ, toàn dân hỗ trợ lên án nhưng nhiều vị lãnh đạo vẫn
ảo tưởng, lú lẫn tin vào quan hệ "4 tốt và 16 chữ
vàng", lẩn tránh, cản trở, không dám kiện Trung Quốc ra tòa
án quốc tế. Bài học nhãn tiền là thái độ kẻ cả của
Dương Khiết Trì Ủy viên quốc vụ Trung Quốc trịch thượng,
quy cho "Việt nam quấy rối"; báo chí được coi là tiếng
nói của Đảng cộng sản Trung Quốc kêu gọi Việt Nam "
đứa con đi hoang hãy sớm quay đầu về", hoặc bí thư Quảng
Đông gởi "danh mục công việc phải làm" cho Bộ Ngoại giao
ta thì bất cứ ai có lòng tự trọng cũng thấy bị sỉ nhục.

Thực tế đau lòng này phơi bày sự yếu kém cả về vai trò
trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của đảng và nhà nước
trong thời gian qua. Người dân thừa hiểu lỗi tại ai vì trách
nhiệm trước hết thuộc Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung
ương về tình hình nói trên và mong muốn họ vượt lên chính
mình để khắc phục các sai lầm đã gây ra.

Trên mạng xã hội nhiều thông tin về lãnh đạo Đảng và Nhà
nước đã ký kết thỏa thuận Thành Đô năm 1990, về hoạch
định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, về kinh
tế vv…Nhân dân là chủ đất nước và Quốc hội cơ quan
quyền lực cao nhất của Nhà nước theo Hiến pháp quy định
cũng không được biết thực chất của nó là gì? Công khai,
minh bạch những vấn đề nói trên là việc cần làm. Tất
nhiên, nếu có một văn kiện nào đó giữa hai đảng, khi
được công khai ra, mà nhân dân - dân tộc không chấp nhận,
thì văn kiện đó chẳng có giá trị pháp lý gì cả. Cho nên
"Vừng ơi! Hãy mở cửa ra"!.

<strong>Dân chủ trước hết phải từ trong Đảng</strong>

Trong khoa học kỹ thuật cũng như khoa học xã hội có qui
luật: "All models are wrong - Mọi mô hình đều sai" và ngay cả
mô hình của Mác cũng không thoát khỏi quy luật này. Vì vậy,
những người khôn ngoan, có trí tuệ không bao giờ giáo điều,
cứng nhắc mà cần phải biết tận dụng cái đúng của
tất cả mô hình (học thuyết) làm nền tảng cho tư
tưởng chủ đạo cho mục tiêu "vì sự nghiệp dân giàu nước
mạnh xã hội dân chủ, công bằng văn minh". Dân chủ ở đây,
chúng ta không nói về mặt thể chế mà chỉ bàn về
vấn đề xây dựng dân chủ trong xã hội, xây dựng dân
chủ trong chính nội bộ Đảng. Dân làm chủ bằng cách
gì và làm chủ như thế nào tạm gọi nôm na là "cơ chế"
để đảm bảo cho người dân thực hiện và phát huy tinh
thần dân chủ thì không ai biết, hoàn toàn mù mờ. Vì
vậy, xây dựng dân chủ hay xây dựng cơ chế để phát huy
và bảo vệ tinh thần dân chủ cũng giống như là xây
dựng con đường đi hướng tới mục tiêu dân chủ là
rất cần thiết.

Vấn đề nhân sự rất quan trọng, quyết định đến sự thành
bại của đổi mới, quyết định tương lai của dân tộc.
Muốn có được nhân sự tốt, đáp ứng được yêu cầu của
đất nước, cách làm tốt nhất là công khai, minh bạch trong
đời sống chính trị, công khai các ý kiến chỉ đạo, trách
nhiệm của từng thành viên Bộ Chính Trị .

Ông Trường Chinh trong một bài phát biểu ở Hội nghị Trung
ương khóa V trước thềm Đại hội Đảng lần thứ VI đánh
giá công tác cán bộ phải trên nguyên tắc "gắn nắm việc
với nắm người", nghĩa là người chịu trách nhiệm về công
việc phải là người có tiếng nói quyết định trong việc
tuyển chọn và đề bạt cán bộ.

Ý kiến của ông Trường Chinh khiến Trưởng ban tổ chức Trung
ương hồi đó bị chạm nọc vì Ban Tổ chức của Đảng luôn
muốn giữ vai trò quyết định trong công tác cán bộ, kể cả
cán bộ của bộ máy nhà nước, nhưng Ban Tổ chức lại không
phụ trách về công việc của Nhà nước. Đến nay, ý kiến
của người "nắm việc" có được chú ý hơn khi tuyển chọn
và đề bạt cán bộ, nhưng chưa phải có vai trò quyết định.
Đấy là một trong những nguyên nhân khiến cho ở nước ta rất
hiếm khi người phụ trách công việc bị xử lý khi công việc
hư hỏng, hoặc có cán bộ dưới quyền làm bậy.

Muốn lựa chọn được người tài giỏi có bản lãnh, trí
tuệ, uy tín ra giúp nước, trước hết phải thay đổi cách
tuyển chọn nhân sự. Có ý kiến cho rằng, quy chế giới
thiệu nhân sự cho đại hội Đảng khóa 12 sắp tới vẫn như
cũ có nghĩa là cơ quan lãnh đạo khóa trước đưa ra danh sách
dự kiến cho đại hội bầu cử Ban chấp hành khóa sau. Lúc sinh
thời, Ông Võ Văn Kiệt đã phản đối cách làm này vì cho
rằng thiếu dân chủ mà phải tôn trọng quyền đề cử và
ứng cử của các đại biểu tham gia đại hội Đảng. Ý kiến
của ông Võ Văn Kiệt là thiểu số nhưng nhiều đảng viên tin
rằng nhận thức là cả quá trình, nhất là trong thời đại tin
học, thế giới phẳng thì các đại biểu tham dự đại hội
Đảng lần thứ 12 sẽ khẳng định vai trò, vị thế và quyền
quyết định của chính mình.

Nhìn lại sự kiện Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Áng (Hà Tĩnh)
vừa qua, gần nghìn doanh nghiệp nước ngoài bị đốt, cướp
phá không những tổn thất hàng trăm triệu đô la mà ngay cả uy
tín của Việt Nam bị sứt mẻ nghiêm trọng, vậy mà cho đến
nay không vị chức sắc nào ở địa phương bị kỷ luật,
đặc biệt xuất phát nghiêm trọng nhất từ Bình Dương!? Đơn
vị quân đội chủ lực đóng gần Bình Dương cũng không kịp
trở tay trấn áp bọn bạo loạn có tổ chức mà người ta nói
huỵch toẹt là có bàn tay của tình báo Hoa Nam? Chưa có nước
nào cơ chế lại "chia ghế" phân chia quyền lực như ở
Việt Nam. Tổng bí thư là Bí thư quân ủy Trung ương, Chủ
tịch nước là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, Thủ tướng
lãnh đạo Bộ Quốc phòng, do đó khi có sự biến như Bình
Dương thì ai là người trực tiếp ra lệnh? Nếu mà chờ ý
kiến hội ý tập thể thì còn gì là thời gian tính?

<strong>Văn hóa tiếp thu phản biện xã hội của lãnh
đạo</strong>

Một bài học sâu xa là văn hóa tiếp thu phản biện xã hội
(cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến phản biện đa chiều).
Không thể không đặt câu hỏi tại sao lãnh đạo đất nước
lại mắc quá nhiều sai lầm, hầu như đụng đâu, sai đấy,
làm đâu, hỏng đấy! Quyết định càng lớn lại càng sai. Bên
cạnh nhiều vị lãnh đạo tầm nhìn, tư duy, năng lực hạn
chế là đội ngũ tham mưu hỏng. Còn chốt kiểm soát cuối
cùng là phản biện xã hội thì lại bị thù ghét thì còn ai
chỉ dẫn, góp ý cho mình nữa. Chân lý của quyền lực đã
thắng quyền lực của chân lý hết lần này đến lần khác.
Không chỉ là văn hóa tiếp thu phản biện mà còn là văn hóa
tự chịu trách nhiệm cá nhân.

Các vị tướng lĩnh điển hình như Nguyễn Quốc Thước,
Nguyễn Trọng Vĩnh và nhiều trí thức có tên tuổi đã nhiều
lần góp ý tâm huyết của mình gửi lãnh đạo Nhà nước nhưng
đều nhận được phản hồi bằng "im lặng' đáng sợ! Đã
đến lúc Đảng, Quốc hội và Chính phủ phải nhận thức
được rằng những tiếng nói phản biện xã hội không còn là
những tiếng đàn bầu thánh thót du dương vì còn đâu những
cánh đồng cỏ xanh non, những bờ xôi, ruộng mật, còn đâu
những cánh rừng bạt ngàn Tây Nguyên vươn lên từ đất để
bảo vệ đất. Những tiếng nói phản biện xã hội đang trở
thành tiếng cồng, tiếng chiêng của Tây Nguyên hùng vĩ, là
tiếng sóng gầm trong bão của biển Đông đang ôm ấp đất
nước còng lưng hình chữ S mảnh mai đầy đau thương, bất
hạnh này. Tiếng nói phản biện là tiếng lòng chắt lọc từ
trí tuệ của các trí thức, người dân có trái tim hàng đêm
nhỏ máu trước vận nước.

<strong>Thay cho lời kết</strong>

Ai chịu trách nhiệm trước tình hình đất nước hiện tại
thì quá rõ! Trên con đường phát triển đất nước và chấn
hưng dân tộc, thay đổi và sẵn sàng thay đổi là thực sự
cần thiết để trước hết là tồn tại và tiếp cận với
những mục tiêu tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Không bao giờ
có thứ gì là hoàn hảo. Mê muội, lú lẫn và lạc lõng là
đồng nghĩa với cái chết theo cả hai nghĩa đen và bóng.

Trong bất kỳ một cuộc lột xác thay đổi nào đều không
tránh khỏi nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần. Mục tiêu
tối thượng phải tránh được đổ máu làm hao tổn hiền tài
và nguyên khí quốc gia. Muốn tránh được điều này, thay đổi
thể chế, đoàn kết dân tộc và thực hiện dân chủ phải
thực sự bắt đầu từ trong đảng. Câu hỏi đặt ra là Đảng
chọn gì? Chọn quốc gia, dân tộc hay chọn duy trì quyền lãnh
đạo của nhóm thiểu số trong Đảng?

T.V.T

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140722/to-van-truong-ai-phai-chiu-trach-nhiem-ve-tinh-hinh-dat-nuoc-hom-nay),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét