Minh Văn - Quan điểm chính trị của T.Jefferso và bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay

<center><img
src="http://cdn.history.com/sites/2/2013/12/jefferson_portrait-P.jpeg"
width="550" /></center>

Tômat Giephecxơn (1743 -1826) là nhà tư tưởng và hoạt động
chính trị vĩ đại, nổi bật nhất trong lịch sử đấu tranh
giải phóng nhân dân Mỹ. Ông là tác giả của văn kiện lịch
sử "Tuyên ngôn độc lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ". Thời
đại mà ông sống cách nay đã hơn 200 năm, từ đó đến nay
nước Mỹ đã có những bước phát triển mạnh mẽ và vượt
bậc về mọi mặt, đặc biệt là quyền con người. Những quan
điểm của Giephecxơn về chính trị chỉ còn là nền tảng
lịch sử với nước Mỹ, nhưng so với những quốc gia độc
tài chậm phát triển thì nó vẫn còn mang tính thời sự nóng
hổi.

Trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của mình,
Giephecxơn ủng hộ lập trường học thuyết "Khế ước xã
hội" và các quyền tự nhiên không thể tách rời của con
người, đồng thời phê phán hình thức nhà nước quân chủ.
Tư tưởng chủ quyền nhân dân có nội dung nhất quán trong các
luận điểm chính trị của ông. Ông cho rằng "Nhà nước, và
nói chung của các tổ chức chính trị là phải đảm bảo tự
do và hạnh phúc cho mọi con người. Trong trường hợp lạm
quyền hay bạo lực từ phía chính quyền nhà nước theo đuổi
mục đích áp bức con người bằng nền chuyên chế, thì không
chỉ bằng quyền, mà còn là trách nhiệm tự nhiên của nhân
dân phải lật đổ chính quyền nhà nước đó". Những quan
điểm này phản ánh mối quan tâm và lợi ích của các tầng
lớp dân chủ Mỹ trong việc thiết lập những thể chế nhà
nước mới. Theo Giephecxơn, tư tưởng chủ quyền nhân dân không
thể tách rời với việc nhân dân làm cách mạng. Đây là một
quan điểm hết sức phù hợp với quy luật phát triển, nó đã
và sẽ tiếp tục đóng vai trò tiến bộ.

Về vai trò của nhân dân đối với công việc nhà nước,
Giephecxơn cho rằng nhân dân tham gia vào việc điều hành các
công việc nhà nước thông qua các đại diện của mình. Mọi
quan chức được bầu ra với nhiệm kỳ hạn chế và phải bị
nhân dân kiểm tra. Ông đòi hỏi những quyền lực thực tế cho
nhân dân tham gia vào đời sống chính trị đất nước, đồng
thời cũng thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do báo chí…; về
thái độ của nhân dân đối với nhà nước, ông có một câu
nói nổi tiếng: "Nếu có một lúc xẩy ra rằng dân chúng trở
nên lơ đãng với việc nước thì bạn và tôi, và Quốc hội,
và những hội đồng, những vị thẩm phán, những vị thống
đốc, chúng ta tất cả sẽ trở thành những con chó sói".
Một câu nói nữa cũng là của ông: "Có một vài hình thức
chính phủ được tổ chức hoàn hảo hơn những chính phủ khác
để bảo vệ cá nhân trong sự sử dụng tự do những quyền
tự nhiên của họ. Những hình thức chính phủ này cũng được
giữ gìn kỹ càng hơn để chống lại sự thoái hóa. Tuy nhiên,
kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng, ngay dưới thời chế độ
đẹp đẽ nhất, những kẻ nắm quyền hành trong tay, su một
thời gian và do sự tiến triển chậm chạp đã trở thành
những kẻ chuyên chế".

Nói chung, nội dung quan điểm chính trị của Giephecxơn là tiến
bộ và có đóng góp rất lớn vào tư tưởng chủ quyền nhân
dân. Ông đặc biệt đề cao tính dân chủ và quyền lực nhân
dân trong việc điều hành xã hội và bộ máy nhà nước.

Liên hệ với bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, thì những
quan điểm của Giephecxơn vẫn còn là niềm mơ ước đối với
nhân dân và những người hoạt động dân chủ. Chúng ta có
thể thấy tư tưởng chủ quyền nhân dân của ông là động
lực để nhân dân Việt Nam đứng lên làm cách mạng, vì đó
không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm của họ đối với
lịch sử. Nhân dân có quyền nổi lên chống lại và lật đổ
ách thống trị áp bức của kẻ độc tài bạo chúa. Đó là
câu trả lời thích đáng và hợp pháp của người dân đối
với một chế độ theo đuổi mục tiêu áp bức con người.
Những quyền tự nhiên của con người mà ông nêu ra, hiện nay
vẫn chưa được nhà cầm quyền Việt Nam đáp ứng và tôn
trọng. Điều đặc biệt thú vị, nếu dựa vào câu nói của
Giephecxơn thì bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay đúng nghĩa
là một hang ổ chó sói, vì thực sự người dân đã hoàn toàn
thờ ơ với việc nước bởi những bất công phi lý tràn đầy,
vì lo sợ bị đàn áp.

Trên thực tế, những quan điểm chính trị của Giephecxơn với
hoàn cảnh lịch sử Việt Nam hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.
Như còn tươi nét mực khi đọc đến, vì rằng nó vẫn mang
tính thời sự và là niềm mơ ước của dân tộc Việt Nam
chúng ta trong thời điểm này.

<em>04/01/2015</em>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/minh-van-quan-diem-chinh-tri-cua-tjefferso-va-boi-canh-xa-hoi-viet-nam-hien-nay),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét