Luật sư Trần Đình Triển - Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang

<blockquote>Rất nhiều ý kiến của cá nhân tôi trên diễn đàn,
tôi nhận xét và đánh giá rất cao về Bộ trưởng Bộ Công an
Trần Đại Quang: là vị lãnh đạo của Đảng, nhà nước,
người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân rất khiêm
tốn, nhã nhặn, hòa đồng với mọi người; lắng nghe, thận
trọng, tiếp thu ý kiến đúng; không bảo thủ, không định
kiến, sẵn sàng bổ khuyết nếu như đó là quan điểm đúng vì
lợi ích chung.

Do vậy, khi có nhiều ý kiến đóng góp về "Thông tư số
28/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an "Quy định
về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân", đặc
biệt là giới luật sư,... Tôi đã chủ quan nhận định là
sớm hay muộn thì Thông tư 28 cũng sẽ được sửa đổi. Sáng
nay tôi nhận được Thông tin: Thông tư 28 đã được đính
chính, đặc biệt là điều 38 nói về luật sư.

Việc tiếp thu, giải quyết khẩn trương của Bộ trưởng, càng
nâng cao uy tín của Bộ trưởng trong giới luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

Luật sư Trần Đình Triển</blockquote>

<center>* * *</center>

<center>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</center>

<div class="rightalign">Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2014</div>

BỘ CÔNG AN
Số: 4740/QĐ-BCA

<center><strong>QUYẾT ĐỊNH</strong></center>

Về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra
hình sự trong Công an nhân dân

<strong>BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN</strong>

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP, ngày 28/9/2008 quy định
về Công báo;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP, ngày 15/9/2009 quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Công an; Nghị định số 21/2014/NĐ-CP, ngày 25/3/2014 sửa
đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách
hành chính, tư pháp,

<strong>QUYẾT ĐỊNH:</strong>

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật tại Thông tư số
28/2014/TT-BCA, ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân như
sau:

1. Bổ sung Luật Công an nhân dân năm 2005 và Pháp lệnh Công an
xã năm 2008 vào phần căn cứ ban hành Thông tư.

2. Tại khoản 3 Điều 37: thay dẫn chiếu Thông tư liên tịch
số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC, ngày 28/12/2007 bằng
Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC,
ngày 04/7/2013.

3. Tại khoản 1 Điều 35 và khoản 2 Điều 41: bỏ từ "liên
tịch" trong cụm từ "Thông tư liên tịch".

4. Tại Điều 38:
- Tên điều: thay cụm từ "việc xử lý vi phạm đối với"
bằng cụm từ "trường hợp phát hiện hành vi vi phạm
của".
- Khoản 1: bỏ các cụm từ "cản trở, gây khó khăn cho hoạt
động điều tra như:", "ngăn cản việc khai báo, tiết lộ
bí mật", "có thể ghi âm, ghi hình hoặc tiến hành các biện
pháp khác nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi
cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra của họ".
Thay cụm từ "kiến nghị không có căn cứ hoặc có hành vi
trái pháp luật khác" bằng cụm từ "tố cáo, khiếu kiện
trái pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra". Cụ thể,
khoản 1 Điều 38 sau khi đính chính, được thể hiện lại như
sau:

"1. Khi phát hiện thấy người bào chữa, người bảo vệ quyền
lợi của đương sự hoặc trợ giúp viên pháp lý có hành vi
cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp
tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái
pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra thì Điều tra viên
tiến hành lập biên bản sự việc trên."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký.

Điều 3. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực
thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy
và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ
trưởng Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến
hành một số hoạt đ ộng điều tra trong Công an nhân dân và
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG (Đã ký)
Đại tướng Trần Đại Quang

Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng BCA;
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố
trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT, V19.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140826/luat-su-tran-dinh-trien-tran-trong-cam-on-bo-truong-tran-dai-quang),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét