Lê Công Định - Bàn về tự do cá nhân

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/freedom.jpg"
width="600" height="480" alt="freedom.jpg" /></center>
"Tự do cá nhân" là khái niệm chỉ tất cả các quyền tự
do của con người, bao gồm tự do cư trú, tự do đi lại, tự do
tín ngưỡng, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hội
họp, tự do lập nghiệp đoàn, tự do kinh doanh, v.v…. Giới
hạn duy nhất của tự do cá nhân là các quyền lợi tương tự
của công dân khác. Điều này có nghĩa là việc thực thi quyền
tự do cá nhân không được gây phương hại cho chủ thể luật
pháp khác. Tuy nhiên, những giới hạn đó phải được các
đạo luật minh định, chứ không phải do suy diễn và áp dụng
tùy tiện.

Quyền tự do cá nhân là quyền căn bản của con người, thuộc
phạm trù "luật tự nhiên" (droit naturel). Luật tự nhiên là
các quy tắc khách quan, tồn tại độc lập và phân biệt với
luật lệ do con người đặt ra, được gọi là "luật thực
tại" (droit positif). Luật thực tại phải tuân thủ luật tự
nhiên, mà không bao giờ có điều ngược lại. Luật tự nhiên,
trong đó có quyền tự do cá nhân, là những quy tắc luật pháp
còn quan trọng hơn bất kỳ văn bản pháp lý nào. Con người
ngay từ khi sinh ra vốn dĩ đã có quyền làm người một cách
tự nhiên, và những quyền con người ấy hiện hữu trước cả
khi có hiến pháp và bất kỳ đạo luật nào do con người đặt
ra.

Tuy là một quyền tự nhiên của con người, tự do cá nhân là
kết quả của cuộc tranh đấu không ngừng giữa tự do và
quyền lực. Khi con người sống hợp quần thành đoàn thể,
tất nhiên nảy sinh nhu cầu duy trì và bảo vệ trật tự xã
hội thông qua quyền lực. Do đó tạo ra sự xung đột giữa tự
do cá nhân và quyền lực. Tùy thời đại, hoàn cảnh, chính
thể và trình độ văn minh của xã hội mà luật pháp sẽ thiên
về phía tự do cá nhân hay phía quyền lực.

Lịch sử thế giới cho thấy, sau khi thoát khỏi chế độ quân
chủ, phong kiến, công việc đầu tiên của mọi chính thể
tiến bộ đều là tuyên bố tôn trọng và thực thi một cách
thực chất các quyền tự do của con người và công dân. Tuyên
bố ấy phải được ghi nhận trong các bản tuyên ngôn hoặc
hiến pháp. Các đạo luật và văn kiện luật pháp có hiệu
lực thấp hơn được ban hành về sau chỉ ấn định nguyên
tắc áp dụng và thể thức thi hành các quyền ấy mà thôi,
chứ không được phép đặt ra bất kỳ hạn chế nào.

Việc sử dụng khái niệm "nghĩa vụ công dân" để tạo ra
đối trọng và gây trở ngại cho việc thực thi các quyền tự
do của con người và công dân từ lâu đã bị thế giới văn
minh loại bỏ trong tiến trình văn minh hóa của nhân loại.
"Phản động" do vậy là khái niệm chỉ những cố gắng đi
ngược lại xu hướng tiến hóa này mà thôi.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140716/le-cong-dinh-ban-ve-tu-do-ca-nhan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét