GS Stephen B. Young - Ai thống trị Việt Nam ngày nay?

Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến
Cà Mau như là vua chúa Phong kiến ở Tàu hay ở Âu châu thời
Trung cổ. Một bộ máy võ trang tập trung các quyền hành lớn
trong tay; không được dân bầu lên, và dân tuyệt đối không
có quyền kiểm soát hay phê bình. Tổ chức này mang tên là
"Đảng Cộng Sản Việt Nam". Nhưng, thực sự, tổ chức nầy
có phải là một Đảng đúng nghĩa của một đảng hay không?

Đáng lẽ ra một Đảng chánh trị phải có một chánh nghĩa,
một sức mạnh do một lý tưởng, một nền tảng triết lý hay
lý thuyết, một khuynh hướng thể hiện nguyện vọng của
đảng viên để hành động nhằm phục vụ đất nước và dân
tộc của mình. Vì vậy, nếu cái gọi là Đảng Cộng Sản mà
không phải là một Đảng đúng nghĩa, thì bộ máy đó là cái
gi?

Một tập thể những người có chung một chí hướng tôn thờ
người ngoài, một công ty làm ăn, một tổ chức mafia khai thác
thị trường đất nước của họ chăng? Như vậy chúng ta có
vài tiêu chuẩn để đánh giá cái gọi là Đảng Cộng Sản bây
giờ, đó là một đảng phái hay chỉ là một bọn làm ăn
thiếu lương thiện?

Tôi đồng ý đã có thời gian cái goi là đảng Cộng Sản ngày
nay có những hoạt động như là đảng phái đúng nghĩa. Nhưng
những hoạt động ấy tốt xấu, hay dở, có lợi hay có hại
cho đất nước Việt nam là chuyện khác. Tôi nói đó là một
"thứ đảng phái" vì lúc ấy đảng Cộng Sản theo ý thức
hệ Mác-Lê, vận dụng chủ thuyết mác-lê làm cách mạng võ
trang cướp chánh quyền thực dân. Tiếp theo, đảng cộng sản
phát động cuộc cách mạng xã hội, tiến hành giai cấp đấu
tranh, đấu tố địa điền chủ, ám sát công chức, trí thức,
lãnh đạo tôn giáo, tịch thâu tài sản của người giàu có
để sau cùng đưa giới lao động, những tên du thủ du thực,
lên cầm quyền và khi vào Bộ chánh trị, lại lãnh đạo đất
nước, dân tộc. Hành động của đảng cộng sản lúc đó có
mục đích thi hành "chính nghĩa xã hội chủ nghĩa " theo ý hệ
Mác-Lê.

Nhưng từ lâu lắm rồi, cái gọi là đảng Cộng Sản không còn
giống như trước đó nữa. Nó đã hoàn toàn biến chất để
trở thành một cái gì khác hẳn. Tức nó không phải cộng
sản, không mang nội dung mác-lê, không chủ trương giai cấp
đấu tranh để tiến lên xã hội công bằng, người không bốc
lột người, như kinh điển mác-lê dạy người cộng sản.

Cách đây vài năm, ông Đặng Quốc Bảo, Khoa giáo trung ương,
trong một báo cáo phổ biến hạn chế cho đảng viên cao cấp,
nói rằng "<em>hiện tại đảng Cộng Sản không còn chính
nghĩa chút nào vì thuyết Mác-Lê lỗi thời và cũng không đúng,
không khoa học</em>". Theo ông Bảo, thì đảng cộng sản không
nên áp dụng thuyết ấy nữa. Hai ông Mác và Lê đã nghĩ sai
về vũ trụ, về trời đất, về đời sống nhân loại. Vậy
người thông minh phải vứt bỏ chủ thuyết Mác-Lê.

Nếu ông Bảo đánh giá lý thuyết Mác-Lê đúng, thì đảng
Cộng Sản không có một chính nghĩa nào để vẫn khẳng định
tiếp tục đưa Việt nam đi theo con đường của mác-lê.

Vậy đảng cộng sản là cái gì? Chỉ là một tập hợp những
người đầy tham vọng và quyền lực. Họ không khác gì một
thứ giặc cướp đối với nhân dân. Ông Bảo nói thêm rằng
"<em>tổ chức anh chị em cán bộ phải giữ quyền cai trị
Việt Nam vài năm nữa, vì nếu không có một lực lượng mạnh
giữ ổn định chính trị xã hội, thì nước sẽ loạn và dân
sẽ khổ</em>".

Lấy sự ổn định làm chính nghĩa của mình không có ý nghĩa
tốt đẹp vì hoàn toàn thiếu thuyết phục. Chính nghĩa ổn
định, nhiều người bình thường có thể nói và thi hành. Cần
gì phải có cái gọi là đảng Cộng Sản với 3 triệu đảng
viên, với vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước và xã hội?
Quân Đội làm được. Phật Giáo làm được. Việt Quốc làm
được. Ai cũng hy vọng làm được. Cái gọi là đảng Cộng
Sản không thể tự cho là chỉ có họ mới làm được.

Theo tuyên truyền của đảng cộng sản, trong quá khứ, họ có
công đức lớn để đứng trên và trước mọi người khác.
Tức họ cho rằng họ có vai trò lịch sử Có đúng như vậy
không?

Để trả lời, giờ đây, Bộ Chính Trị hãy tổ chức gọi
hồn các đồng chí của họ đã chết, chết vì hi sinh hay chết
oan vì đảng cũng được, để hỏi công việc đảng làm. Rồi,
có lẽ họ nên gọi hồn để hỏi cái gọi là đảng cộng
sản thật sự có công đức với dân tộc Việt Nam hay không?
Rồi, họ có thể gọi hồn để hỏi đảng cộng sản tại sao
ngày nay vẫn nói đi theo mác-lê, mà trên thực tế không thấy
xã hội việt nam chuyển biến theo mô hình "chính nghĩa
Mác-Lê." một chút nào nữa. Vậy thì cái đảng này nên tự
giải tán, và có mang tội với đất nưóc, với dân tộc không?

Chúng tôi cũng có thể gọi hồn như Bộ Chính Trị. Chúng tôi
có thể gọi hồn các vị cũng nằm xuống, vì nhiều lý do khác
nhau, hỏi họ về công đức của cái gọi là đảng Cộng Sản.

Thí dụ, hỏi Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo,
hỏi ông Trương Tử Anh, Đảng trưởng Đại Việt Quốc Dân
Đảng , ông Lý Đông A, Thư ký trưởng Đảng Duy Dân, các nhân
sĩ yêu nước Ngô Đình Khôi, Nguyễn văn Bông, Tạ Thu Thâu,
Nguyễn An Ninh, Hồ văn Ngà, Phan văn Hùm, Nguyễn văn Sâm,… và
những người dân Huế chết hồi Tết Mậu Thân, vân, vân, …
cho đến 1-2 triệu người Việt nam bình thường khác, chết
trên biển cả, trong rừng sâu, trong các trại tù rải rác khắp
cả nước.

Gọi hồn tất cả những người này về và lắng tai nghe họ
nói số phận của dân tộc Việt Nam từ khi Đảng Cộng Sản
vận dụng "chính nghĩa Mác-Lê" để cướp lấy quyền lãnh
đạo đất nước và giử độc tôn cho đảng .

Xin trả lời: Công đức ở đâu?

Bằng chứng thứ hai cho thấy cái gọi là đảng Cộng Sản là
một đảng thì đảng ấy có hành động cụ thể như thế nào?
Ngoài sự hiểu biết, sự suy nghĩ, sự tính toán của con
người, các hành động của người đó phải cho chúng ta thấy
rõ, một cách minh bạch, để kết luận người đó tốt hay
xấu, giỏi hay dở, đạo đức hay gian ác, cần tồn tại hay
nên vứt đi thôi?

Cái gọi là đảng Cộng Sản đó, cách đây 8 năm, đã tự
động hiến dâng đất đai của tổ tiên để lại cho Bắc
Triều mới. Và cả biển nữa! Tại sao?

Để đáp ứng sự đòi hỏi của Bắc Triều mới? Phải.

Ở điểm này, chúng ta hãy nhìn rõ. Cái gọi là đảng Cộng
Sản đó vì nhu cầu tồn tại đã dâng đất, dâng biển cho
Bắc kinh. Đây là nhu cầu sanh tử. Đảng cộng sản phải làm
một việc tội lỗi như vậy chỉ vì đảng lo sợ nhân dân
Việt nam hỏi tội của họ đối với tổ quốc và nhân dân
từ trước đến giờ. Mà nhân dân hỏi tội có nghĩa là đảng
sẽ bị mất quyền cai trị. Hoặc một vụ Thiên An Môn Việt
Nam sẽ xảy ra . Trước nỗi ám ảnh mất quyền lực, đảng
cộng sản cần sự ủng hộ, sự tiếp tay của Bắc Triều
mới, mặc dầu có tổn hại đến quyền lợi tối thượng của
Quốc gia.

Như vậy đảng cộng sản ở Hà nội không thể tự cho là một
đảng có chính nghĩa yêu nước được, mà phải bị kết án
là một đảng bán nước mới đúng.
Nếu đảng Cộng Sản Hà nội chuyên tâm phục vụ cho đòi
hỏi, tham vọng của Bắc Triều mới, thì Việt nam tất nhiên
phải lâm nguy làm thân nô lệ cho Hán Tộc. Nếu chỉ có riêng
cái đảng cộng sản làm nô lệ Hán tộc thì chúng ta hà tất
phải tốn lời.

Thực tế ở Việt Nam cho ta thấy công an, tình báo của Việt
Nam đều do công an, tình báo Trung Quốc đào tạo và cố vấn.
Nhờ đó mà công an, tình báo Hà Nội mới có đủ bản lãnh
đàn áp những người dân chủ ở Việt Nam, đàn áp dân oan
nạn nhân của những vụ đất đai bị đảng cộng sản tước
đoạt, đàn áp những vụ biểu tình chống Trung quốc xâm
chiếm đất đai bằng vũ lực và thô bạo.

Nhìn lại lịch sử Việt nam thì từ thời Ngô Quyền đến nay,
chỉ có vài nhà vua Việt Nam theo Bắc Triều một cách xấu hổ
như vậy. Có Nhà Mạc phải xin sự ủng hộ của Hoàng đế
phương Bắc để đối phó với Nhà Lê. Có vua Lê Chiêu Thống
xin Trung Quôc gởi binh qua Hà nội để đánh anh em Nhà Tây Sơn.
Có vua Gia Long và Minh Mạng lấy y thức hệ Tống Nho của Nhà
Thanh bên Tàu để làm nền tảng đạo lý xây dựng uy quyền cho
Nhà Nguyễn. Nhưng các ông vua này không làm mất đất, mất
biển vào tay ngoại bang chỉ vì quyền lợi riêng tư như đảng
cộng sản ngày nay.
Cầu viện thường hay lệ thuộc tư tưởng của kẻ khác, khó
tránh khỏi bị dẩn đến mất chánh nghĩa quốc gia. Phải chăng
vì thế mà Nhà Mạc đã không thắng Nhà Lê, vua Lê Chiêu Thống
thua Quang Trung Nguyễn Huệ. Riêng Nhà Nguyễn vì chọn lựa sai
lầm học thuyết lỗi thời mà cứ khăng khăng ôm giữ nên thua
người Pháp. Tức một thứ lệ thuộc tư tưởng. Khi có được
chỗ dựa mạnh là Bắc kinh, cái gọi là đảng Cộng Sản sẽ
đánh bại được toàn dân Việt Nam chăng? Tức đảng cộng
sản vĩnh viễn đàn áp, bốc lột nhân dân chăng?

Mới đây khi nghe tin Bắc Kinh tổ chức Hoàng Sa và Trường Sa
trở thành môt đơn vị hành chánh mới trực thuôc Tỉnh Hải
Nam, lập tức xảy ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng thanh
niên, sinh viên ở TP Hồ Chí Minh, ở Hà nội, chống chánh sách
xâm lược của Trung Quốc. Cái gọi là Đảng Cộng Sản không
dám lên tiếng phản đối kẻ cướp đất, trái lại thô bạo
đàn áp dân chúng công khai bày tỏ lòng yêu nước. Khí thế
của nhân dân Việt Nam bây giờ làm cho đảng cộng sản Hà
Nội bắt đầu lo sợ. Nếu đảng cộng sản khôn ngoan thì hãy
thấy ở đây, tức ở nhân dân, mới là chỗ dựa vững chắc
hơn thế của Trung Quốc.

Nhưng cái gọi là Đảng Cộng Sản nghe theo ai?

Buồn mà nói. Vì nói cho đúng thì phải nói lớn và nói rõ phe
nhóm cai trị Việt Nam hiện nay là một bọn Hán Ngụy. Tiếc vì
chúng tôi biết chắc chắn có nhiều đảng viên của cái gọi
là Đảng Cộng Sản không muốn như vậy. Họ thương dân, yêu
nước thật lòng. Nhưng họ lo sợ, có thể vì bất lực, cho
sự an nguy của bản thân và gia đình trước những thủ đoạn
khéo léo, gian ác, đê hèn của lực lượng Công An, Tình Báo
đang có mặt khắp nơi rình rập.

Bọn Hán Ngụy thật sự không có nhiều người, nhưng họ có
thế mạnh và nhiều tiền bạc. Họ quyết tâm giữ quyền lực
cai trị đất nước mãi mãi. Họ sẽ làm cái gì phải làm để
không mất địa vị cầm quyền, tức quyền làm ăn, làm giàu
của họ.

Lệ thuộc Bắc Kinh, đối với họ, là một giá phải trả, họ
chấp nhận trả, để có phương tiện ổn định xã hội chính
trị Việt nam, tức duy trì chế độ độc tài toàn trị. Ổn
định là cho quyền lợi của họ. Đất nước đối với họ
chỉ là phương tiện trao đổi. Trung Quốc có một triết lý
bình định thiên hạ từ đời Tần Thủy Hoàng. Ông ấy lấy ý
kiến của phái Pháp Gia gồm lý thuyết âm dương, ngũ hành để
kiến tạo thái hòa. Làm chính trị như vậy không theo sự
giảng dạy của Khổng Mạnh, trái lại, đưa ra chính sách đại
đoàn kết, giữ phép nước dưới sự lãnh đạo đọc tôn theo
một vị hoàng đế. Đó là thuyết của Mặc Địch.

Cái đạo chính trị này – "hoàng đế chính thuyết" – là
lý thuyết xây dựng xã hội không cần nghe ý dân. Đi từ trên
xuống, không phải từ dân lên. Ngày nay là tập trung dân chủ,
tức dân chủ xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ chí minh.
Hoàng Đế nghe trời, ra lịnh và thiên hạ phải tuân theo. Dân
không nghe theo thì sẽ bị phạt, nặng nhẹ tùy theo mức độ
của sự phản bội, bất hiếu đối với chế độ.

Một ông Hoàng Đế không cần đức, không cần uy tín mà vẫn
giữ được ổn định xã hội. Hiếu nghĩa thay thế nhân nghĩa.
Cấp trên nói cái gì thì cấp dưới vâng dạ theo răm rắp. Nói
vô phép, mất dạy, thì bị phạt, không được phần thưởng.

Đạo làm hoàng đế có mục đích lấy ý trời và qua cơ cấu
hành chánh, ép thiên hạ vâng lệnh làm theo ý đó, mặc cho họ
muốn hay không.

Trong lịch sử Việt Nam, các Nhà Lý, Trần và Lê không lấy
đạo Hoàng Đế của Bắc Triều để trị dân. Nhà Lý và Nhà
Trần theo đạo Phật. Nhà Lê cho đến Vua Lê Thánh Tôn theo quan
điểm nhân nghĩa do Nguyễn Trãi viết ra.

Vua Lê Thánh Tôn bắt đầu theo chủ nghĩa Bắc Triều , tức
lấy Tống Nho bênh vực ngôi vị Hoàng Đế một cách mù quáng
với đạo hiếu nghĩa cha mẹ, vua chúa. Đến Nhà Mạc, Chúa
Trịnh, thì ảnh hưởng Tống Nho ở cấp quan văn và các đại
gia đình quan chức mở rộng. Nhà Nguyễn áp dụng Tống Nho và
quan điểm hoàng đế, đưa triều đình Huế đi theo gương Nhà
Thanh bên Tàu.

Trước đây, cái gọi là đảng Cộng Sản chụp mũ những
người Việt nam không Cộng Sản mà hợp tác với Mỹ Quốc
để giữ độc lập cho miền Nam Việt Nam là "Mỹ Ngụy".

Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có
công lớn hơn cho Dân Tộc Việt nam: "Mỹ Ngụy" hồi đó hay
"Hán Ngụy" bây giờ?

Người Mỹ khi họ giúp các Chính Phủ Việt nam Cộng Hòa, khi
họ làm cố vấn cho Chính phủ và quân đội quốc gia, họ
thật sự muốn gì? Họ khuyến khích người Quốc Gia làm gì?
Họ đòi hỏi Chính Phủ Sài gòn có chính sách nào?

Nói chung, người Mỹ từ Tổng Thống Eisenhower cho đến Tổng
Thống Nixon, từ Đại Sứ Elbridge Durbrow cho đến Đại Sứ
Ellsworth Bunker, tất cả đều yêu cầu Chính Phủ Sài gòn lo cho
dân, áp dụng chế độ hiến trị, tổ chức các cuộc bầu cử
từ xã ấp đến trung ương, trong sạch, dân chủ, cải cách
ruộng đất, phát triển kinh tế, mở rộng giáo dục theo tôn
chỉ "nhân bản, khoa học, khai phóng " …Đối với Mỹ thì
ý dân là hơn ý trời. Mỹ không bao giờ theo " hoàng đế
chính thuyết ".

Như vậy làm "Mỹ Ngụy" là chọn phương pháp lo cho dân, cho
quê hương Việt Nam, cho văn hóa, đạo đức dân tộc. Người
Mỹ đến Việt Nam, không ở lại Việt Nam. Và "dân ngụy."
không hiến dâng đất dai, biển cả cho ngoại bang. Hơn nữa,
trong lịch sử, người Mỹ không làm thuộc địa, không làm
Thái thú, chỉ làm bạn đồng minh giai đoạn.

Còn người Việt nào bây giờ làm Hán Ngụy thì phục vụ ai?
Họ có lo sợ số phận Tổ quốc của họ không? Hay chỉ có
chung một thứ tập hợp những người cùng chí hướng tôn thờ
quyền lợi bản thân mà thôi?

Stephen B. YOUNG

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140709/gs-stephen-b-young-ai-thong-tri-viet-nam-ngay-nay),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét