Những thống kê thế giới về Việt Nam

<blockquote><strong>Dân Luận</strong>: Việt Nam là một đất nước
được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thắng cảnh và
giàu tài nguyên khoáng sản. Nhưng lại yếu kém về quản lý,
giáo dục, kinh tế, xã hội, văn hóa. Nhiều danh lam thắng
cảnh, rừng cây, các sản vật quý tại VN có nguy cơ đang bị
xóa sổ khỏi thế giới, đạo đức xã hội ngày càng suy
đồi, dân số - đô thị hoá tăng đột biến. Do đâu khiến
Việt Nam vẫn luôn là một đất nước nghèo nàn tụt hậu trong
mắt bạn bè thế giới? Dân Luận xin chia sẻ với độc giả
những thống kê của Việt Nam để bạn đọc đánh giá và suy
ngẫm</blockquote>

<strong>Dân số</strong>
<center>
<img
src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/bLh9IrV28yFJotohCBfUOBk8ZdpdavTQvplcTHXLo3Rnlj06mUsdLSRo9Yv-EfeysXiaQ7uqqyumEFBG_ATXtkYMKCcbQyF9qv3orgKDQcacEytNJKheFr21LzEWNhstl6KEn5x3yctgpGY=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/94a24306a6d94e148241b980f3cbf757.jpg"
width="500" ></center>

Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu
người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế
giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng
để đánh giá độ lớn và nhỏ của một quốc gia. Việt Nam
đứng hàng thứ 13 có dân số đông nhất thế giới. Bởi vậy,
xét về mặt dân số, Việt Nam không phải kém.

<strong>Diện tích:</strong>
<center>
<img
src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/6lNXP0cf7C8ZP_yl0XwHUs3d_88wv0tF6Xkhx1Vw45gXXUFTUYHXFknN6YM2yPGynpgqj0MbeCdRkN5o8d1AzjNYHTLP6TQYfcI-Ep8q9Q1-7N38n_0algWU1FrQgqySyOJUljRt96Dk0U4=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/69101e246acf4971bc49a812982f17b7.jpg"
width="500" ></center>

Việt Nam có tổng diện tích đất liền khoảng 331,210 km2,
đứng hàng thứ 61/189 quốc gia trên thế giới. Diện tích quốc
gia cũng là một trong những đơn vị chính dùng để đánh giá
độ lớn của quốc gia. Ở vị trí thứ 61, Việt Nam thuộc
nhóm 1/3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.Bởi vậy,
xét về mặt diện tích, Việt Nam không phải là kém.

<strong>Duyên Hải:</strong>

<center><img
src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/Ryc0MjcESW1of3cogrh2srAu8zYVVk4WhGyQiaA4QFBk9CvEEH9oV9TWg2pmp2j0eiCn-lxoVncqW5h14fxlOsZ4fVOtH53XUljA3Fzgx3uVPbGhDPfh-4P9rcp1wpaSmVIhq9-5kIueeSw=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/4995039828134b11a834c68457e34d3e.jpg"
width="500" ></center>

Việt Nam là một quốc gia có địa thế rất đặc biệt; vừa
tiếp diện biển ở phía Đông, vừa dựa vào rừng cây và cao
nguyên ở phía Tây. Việt Nam đứng hàng thứ 33/154 quốc gia có
bề dài duyên hải dài nhất thế giới với chiều dài duyên
hải 3,444 cây số. Nên biết rằng, có 47 quốc gia trên thế
giới hoàn toàn nằm trong lục địa (không tiếp diện với
biển) và 35 quốc gia có chiều dài duyên hải chưa đến 100 cây
số. Bởi vậy, xét về mặt bề dài duyên hải, Việt Nam không
phải là kém.

<strong>Rừng cây:</strong>

<center><img
src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/EP0_Z1GElDS9BEVByqj-xdokH70PWs92oGm-MUWZdBbqw-iunF5NhO1986Ix63LHcJwb-zQZ2xgCtRTbmUYzMfnfoZyW1ep9njBiK75Us6M09bE2kjj_KthYSu9zEB4xFvd6qgt7qvfbKik=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/7d8296587df24207929b7bdab5ba2d1e.jpg"
width="500" ></center>

Việt Nam có tổng số diện tích rừng đứng hàng 45/192 quốc
gia và lãnh thổ trên thế giới với tổng diện tích rừng là
123,000 cây số vuông. Rừng Việt Nam được xếp loại rừng có
hệ sinh thái đa dạng và đặc biệt.Mặc dù rừng cây ở Việt
Nam bị khai thác một cách bừa bãi, nó vẫn nằm ở vị trí 1/3
các quốc gia đứng đầu về diện tích rừng.Bời vậy, xét
về mặt diện tích rừng cây, Việt Nam không phải là kém.

<strong>Đất canh tác:</strong>

<center><img
src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/Eyf-2FfXe5kV8oClBKSZs6Qhuf0KhJWghUFXeB0A-R3A_5ZeKpn42Ba6o0GHcx02Pp0_9x7PSLzj7V-aPShMTA9THCY6WCIzP0dYrCnrosN290mWy33O4OeIpRpPEOZDoOGZxO51VJ-W_bg=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/a93e1a34cc434255a1fa2d91ec0bb998.jpg"
width="500" ></center>

Việt Nam có tổng số đất canh tác là 30,000 cây số vuông,
đứng hàng 32/236 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tổng
số lượng lúa được Việt Nam canh tác đứng hàng thứ 5 trên
thế giới trong số 20 quốc gia canh tác lúa gạo. Xét về mặt
đất canh tác (và đặc biệt canh tác lúa gạo), Việt Nam không
phải là kém.

<strong>Việt Nam không nhỏ với đơn vị kích thước, dân số,
đất đai, biển đảo, rừng cây v..v… nhưng lại yếu kém về
phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội, và văn hóa… do quản
lý rất tồi:</strong>

</strong><ol start="1"> <li><strong>Giáo dục:</strong></li> </ol>
<center>
<img
src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/s-_YVSZ-antI0o_XG1E0shR4RA84vIajL0cvIMI5ndqrk6LW9qUuLsIAaU8fYuWRIxYR_lXXLsq1DLl7asDyaQ79musCXJfCodhVzA9b2Ret42aedhYagHdAZ_JnwO_aLet68Wsv-g-y6eg=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/79ecfe59756545a1b9908dff0a4116d9.jpg"
width="500" >
</center>
Theo chỉ số Human Development, Việt Nam đứng hàng 121/187, có
nghĩa là dưới trung bình. Không có một trường đại học nào
của Việt Nam được lọt vào danh sách trường đại học có
danh tiếng và có chất lượng.

<ol start="2"> <li><strong>Bằng sáng chế:</strong></li> </ol>

<img
src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/YdkJcAHkS_OVOW-IwJmOadGZB7whkHrRSp0V-00EnrHBEauQJuO2TPgSDDeAJX9Ew46oUM3ddRMRkmmo0g5cCKo02UYE4a1Im6m5-zTTB4Q9nol4ZyV2N1gzAJxc41MBiwJQFf-TJBKL=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/69f0dc6eb89f4a47b385810e92e02163.jpg"
>

Theo International Property Rights Index [8], Việt Nam đứng hàng
108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.

<ol start="3"> <li><strong>Ô nhiễm:</strong></li> </ol> <img
src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/vUYrSurSemLqp29HRoheq5oz2HoOgrry2ugTBiiEeiWvltjE90tXhl2CSS33QxF1-uGZ643mRdtAxavFqFtVNW9QyNA_5wEvwHgSBX-jAjpvsJirjvkpcFiCB9CqzE_-2qS7ZkfAjRdTfoc=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/774e1ab82d2f47f08dbec7e2f1675356.jpg"
width="500" >

Theo chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần
đội sổ danh sách.

<ol start="4"> <li><strong>Thu nhập tính theo đầu
người:</strong></li> </ol> <strong><img
src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/FqyB49HUMhrsVTfsP88kj_e4pGCpsX0XkgGaGrrnMroP7upOyXGZjqtvzTSc1bjYYN_yX7-L66CcBxKzpRnMIGdMn9zjUlTAUZi1m8FvlIQTx-35nvjB6PBXQgajBm5SLtBfFNFjpXSPKHA=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/08802c81c27e442f992ce84ab6302ef0.jpg"
width="500" ></strong>

Tuy thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57/193, Việt Nam
lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân
đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia
cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất.

<ol start="5"> <li><strong>Tham nhũng:</strong></li> </ol> <img
src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/sCXxzd5Q5F0wx75hk_NOcmQAhuTkE68KDlAc0O6IpAGspDwOMz7UCHsaPcSs_vLZ8ddZ_593suV5p5bQki2nQ4TlAvbSrCLHKq7IrZmucWjZYuBONEvpRtcYyzHf0hf1wsE2XtitY8Wm2mM=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/7f47e94c41c74ba9bf207eb442b0beb9.jpg"
width="500" >

Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency
International, Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc 1/4
quốc gia cuối bảng.

<ol start="6"> <li><strong>Tự do ngôn luận:</strong></li> </ol> <img
src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/6GDLVhTNfJjJgVRkqwLUYyMJeOCwPlk9FAWgM3_qPgvT0NnQfesKlcTVHx1jutFdx_JXMO6XPYp2f4wXYGk_AUyp1FeU9Jlos9la6wYPPXlkW7RPTIVv18o5twi_Wjze8aIN8Xitoff3zXA=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/41adcdc60a054cf985311590a971bb72.jpg"
width="500" >

Theo chỉ số tự do ngôn luận (freedom of press), Việt Nam đứng
vị trí 174/180, chỉ hơn Trung Quốc, Bắc Hàn, Syria, Somalia,
Turkmenistan và Eritrea, có nghĩa là nằm trong nhóm 1/20 thấp nhất
thế giới.

<ol start="7"> <li><strong>Phát triển xã hội:</strong></li> </ol> <img
src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/jHKVyAM3T2S1uq96qZ4Ns3fzAsQ2oxADVp_fT5VI8H2mABUA67_kC6Y-M_vxjTXwNiC6IvOpOV_5cCBC2WptBL-u6ZS68bkBeggvIv4D_hnkujuRIXalKKilpIigCFtakCoKHlMJFd3cIfE=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/b/aea2cfce945643b097446125d4d87e73.jpg"
width="500" >

Theo chỉ số phát triển xã hội, Việt Nam không có trong bảng
vì không đủ số liệu để thống kê. Trong khi đó, theo chỉ
số chất lưọng sống (Quality of Life) thì Việt Nam có điểm là
22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.

<ol start="8"> <li><strong>Y tế:</strong></li> </ol>

<img
src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/Aj7BPjRcbUCTTAvZ3KBq_RrvJ9OMQlp8p5DrD7sHWtOECSGTOEMURLwy8rgtKfM27cX-M5AEDomP5sargANpZSwGb7hldsYSSp-0yaslYkK4xQJBBvk3d1sDNbc0CknkPV4DuluQ2zd4=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/6ff49e445ea84dd9bf4d61224c07ac65.jpg"
>

Theo chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190
quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ
chức y tế tệ nhất.

Việt nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu ngày
càng xa sau các nước khác?

Ai trả lời được đây?


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141126/nhung-thong-ke-the-gioi-ve-viet-nam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét