Nguyễn Gia Định - Việt Nam độc lập từ khi nào

<div class="boxcenter500"><img
src="http://www.thepach.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2014/11/VNdoclap.jpg"
width="600"><div class="textholder">Nhật báo <strong>Điện tín</strong>
loan tin Việt Nam độc lập. (Ảnh: <a
href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuyên_cáo_Việt_Nam_độc_lập">Wikipedia</a>)</div></div>

"Bởi người Việt Nam am hiểu lịch sử dân tộc đều biết
ngày 11-3-1945 Bảo Đại ký đạo dụ "Tuyên cáo Việt Nam độc
lập", ra tuyên bố này khác,… là do sức ép của phát-xít
Nhật, qua đó chấp nhận thay thế thế lực ngoại xâm đô hộ
này (Pháp) bằng thế lực ngoại xâm đô hộ khác (phát-xít
Nhật)".

Trong bài viết "<a
href="http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/24862202-su-trao-tro-cua-mot-nguoi-tung-la-luat-su.html">Sự
tráo trở của một người từng là… luật sư!</a>", báo Nhân
Dân đã có đoạn viết như trên, và cho rằng cựu luật sư Lê
Công Định đã "tự chứng tỏ anh ta hoặc là người rất kém
hiểu biết lịch sử, hoặc cố tình xuyên tạc lịch sử để
phủ nhận một sự kiện, một giá trị quan trọng của đất
nước Việt Nam".

Sự kiện "giá trị quan trọng" mà báo Nhân Dân muốn nói
đến là ngày 02-09-1945 với sự kiện chủ tịch Hồ Chí Minh
đọc "Tuyên ngôn độc lập".

<h2>TƯ CÁCH ĐỂ ĐỘC LẬP</h2>

Theo tài liệu của ông Lê Xuân Khoa, nguyên Phó viện trưởng
Viện Đại học Sài Gòn, tiến sĩ triết học, sau khi lật đổ
chính quyền Pháp trên toàn cõi Đông Dương (9-3-1945), Nhật duy
trì hoàng đế Bảo Đại và hứa hẹn sẽ để cho Việt Nam
được độc lập.

Bảo Đại cũng không ngờ rằng Nhật lại để ông tiếp tục
làm vua thay vì đưa Hoàng thân Cường Để về nước cầm
quyền. Ông đã hỏi Đại sứ Marc Masayuki Yokohama về chuyện
này và nói: "Tôi gắn bó với dân tộc tôi chứ không phải
ngai vàng".

Ngày 11-3-1945, Hoàng đế Bảo Đại triệu cố vấn tối cao
của Nhật là Đại sứ Yokoyama Masayuki vào điện Kiến Trung
để chứng kiến việc tuyên bố Việt Nam độc lập. Cùng đi
với Yokoyama là tổng lãnh sự Konagaya Akira và lãnh sự Watanabe
Taizo. Bản tuyên cáo có chữ ký của sáu vị thượng thư trong
Cơ mật Viện là Phạm Quỳnh, Hồ Đắc Khải, Nguyễn Phúc Ưng
Úy, Bùi Bằng Đoàn, Trần Thanh Đạt, và Trương Như Đính.

Ngày 12-3-1945, Hoàng đế Bảo Đại lại triệu tập Đại sứ
Yokoyama Masayuki và trao cho ông bản tuyên cáo. Kể từ ngày hôm
sau 13-3-1945, báo giới khắp Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ đồng
loạt loan tin Việt Nam độc lập.

Với Dụ số 1 ra ngày 17-3, Hoàng đế nêu khẩu hiệu "Dân vi
quý" (Hán-Việt: 民爲貴; lấy dân làm quý) làm phương châm
trị quốc. Ông giải tán nội các cũ, các Thượng thư đồng
loạt từ chức. Nhà sử học Trần Trọng Kim được Hoàng đế
vời ra Huế trao nhiệm vụ thành lập tân nội các, trở thành
Thủ tướng đầu tiên của Đế quốc Việt Nam. Sau đó, vào
ngày 18-8-1945, Hoàng đế Bảo Đại tái xác nhận nền độc
lập của Việt Nam một lần nữa.

Bảo Đại từng thúc giục ông Trần Trọng Kim: "Trước kia,
người mình chưa độc lập. Nay có cơ hội, tuy chưa phải độc
lập hẳn nhưng mình cũng phải tỏ ra có đủ tư cách để
độc lập. Nếu không có chính phủ thì người Nhật bảo mình
bất lực, tất họ lập cách cai trị theo thể lệ nhà binh rất
hại cho nước ta. Vậy ông nên vì nghĩa vụ cố lập thành một
chính phủ để lo việc nước".

Trần Trọng Kim thành lập chính phủ trong tình trạng độc
lập nửa vời vì chưa được trao trả trọn vẹn chủ quyền
và lãnh thổ, nhưng như lời nhận định nêu trên của Bảo
Đại, đây là một cơ hội để cho Việt Nam có thể chuẩn bị
đầy đủ khả năng nhận lãnh hay đòi hỏi độc lập hoàn
toàn.

Nếu không nắm lấy cơ hội này, Việt Nam không tránh khỏi
tình trạng bị quân phiệt Nhật thay thế Pháp cai trị một
cách khắt khe trong những điều kiện của chiến tranh chống
quân đội đồng minh.

<h2>TỪ CHỐI NHẬT…</h2>

Trước tình thế rối ren của Cách mạng Tháng Tám, Thủ
tướng Trần Trọng Kim được quân đội Nhật cho biết họ
"còn trách nhiệm giữ trật tự cho đến khi quân đội đồng
minh đến thay", nhưng ông đã từ chối yêu cầu Nhật bảo
vệ chính phủ và muốn duy trì trật tự vì muốn tránh đổ
máu và rối loạn.

Trước đó, trong chuyến đi ra Hà Nội để điều đình với
Tổng tư lệnh Nhật Tsuchihashi Yuitsu để lấy lại Nam Kỳ và
các cơ sở chủ quyền còn lại, Trần Trọng Kim đã tìm hiểu
kỹ lưỡng về Mặt trận Việt Minh đang gây thanh thế ở miền
Bắc.

Ông nhận định rằng "Đảng Việt Minh cộng sản có tổ
chức rất chu mật và theo đúng phương pháp khoa học. Trong khi
ông Hồ Chí Minh ở bên Tàu để chờ đợi thời cơ, ở trong
nước đâu đâu cũng có cán bộ ngấm ngầm hành động và
tuyên truyền rất khôn khéo".

"Họ lợi dụng lòng ái quốc của dân chúng mà tuyên truyền
Việt Minh không phải là đảng cộng sản, chỉ là một mặt
trận gồm tất cả các đảng phái có chung mục tiêu giành lại
độc lập cho nước nhà, vậy nên từ Bắc chí Nam ở đâu cũng
có người theo…"

"Đảng viên cộng sản lại biết giữ kỷ luật rất nghiêm
và rất chịu khó làm việc. Xem như hội truyền bá quốc ngữ
khi mới lập thành ở Hà Nội là có ngay những người cộng
sản vào hội rồi, và những người nhận việc đi dạy học
rất chăm, không quản công lao gì cả. Một tổ chức có kỉ
luật và chịu khó làm việc như thế, làm gì mà không mạnh".

So sánh một lực lượng cách mạng đã hoạt động lâu năm có
ảnh hưởng trong quần chúng và đang có thời cơ với một
chính phủ trí thức yêu nước nhưng mới ra đời được bốn
tháng, chưa có đủ quyền hành, chưa kịp có quân đội, Trần
Trọng Kim đã quyết định đúng khi ông không nhờ quân đội
Nhật can thiệp, một quân đội lúc đó đã mất hết tinh thần
đang chờ bị tước khí giới và giam giữ.

Chính phủ Trần Trọng Kim mang tiếng là thân Nhật, nhưng thật
ra chỉ là lợi dụng cơ hội Nhật đảo chính Pháp để nắm
lấy quyền cai trị nhằm dần dần phục hồi độc lập hoàn
toàn cho dân tộc. Đó là phương cách thực tế và khôn ngoan
nhất mà bất cứ một chính trị gia sáng suốt nào, kể cả
Hồ Chí Minh, cũng sẽ chọn lựa vào lúc đó.

Khoảng tháng 6-1945, khi Thủ tướng Trần Trọng Kim gặp Tổng
tư lệnh Tsuchihashi để yêu cầu Nhật dứt khoát trả lại ba
tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và toàn bộ đất Nam Kỳ
cho Việt Nam.

Ông đã nói: "Quân đội Nhật đã đánh quân đội Pháp và
công nhiên hứa hẹn trả quyền tự chủ cho nước Việt Nam.
Bởi vậy tôi không quản tuổi già và sự khó khăn của hoàn
cảnh mà đứng ra lập chính phủ. Tôi làm việc một lòng giúp
nước tôi, cũng như các ông lo việc giúp nước Nhật… Nếu
các ông cho tôi là người làm việc cho nước Nhật, việc ấy
không phải là phận sự của tôi, tôi sẵn lòng xin lui".

Chỉ tiếc rằng vài tháng sau, lúc gần đạt được mục tiêu
thì Chính phủ Trần Trọng Kim phải ra đi.

<h2> LỊCH SỬ VINH DANH</h2>

Trong thời gian quá ngắn phục vụ đất nước, Chính phủ
Trần Trọng Kim không mắc phải sai lầm nào đáng bị chỉ
trích, trái lại, đã thực hiện được nhiều thành tích đáng
kể nhất là việc lấy lại được miền Nam và ba nhượng
địa quan trọng ở miền Bắc, hoàn thành được việc thống
nhất đất nước như đã nói trên.

Tất cả những điều đó cho thấy Bảo Đại và Chính phủ
Trần Trọng Kim không phải là "bù nhìn" của Nhật và nền
độc lập của Việt Nam, dù chưa hoàn toàn, vẫn là một thực
tại chứ không phải "bánh vẽ", nhất là so với những
điều kiện của một "quốc gia tự do" và viễn tưởng
thống nhất mơ hồ như trong Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 mà Chủ
tịch Hồ Chí Minh phải ký kết với Cao uỷ Bollaert.

Có thể thấy rằng lập luận của <a
href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/09/140901_ngay_doc_lap_nao_le_cong_dinh.shtml">cựu
luật sư Lê Công Định</a>, không phải thiếu căn cứ, hay cảm
tính:

"Với cách đọc sử không lệ thuộc vào ý thức hệ, từ
lâu tôi đã bác bỏ lối tường thuật và nhận định lịch
sử theo hướng bóp méo vì mục đích chính trị như vậy. Cho
nên, nếu gọi đó là ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, còn có thể đồng ý, nhưng nếu áp đặt đấy là
ngày độc lập thì dứt khoát không đúng, bởi với tôi chỉ
có thể là ngày 11-3-1945 khi vua Bảo Đại tuyên cáo Việt Nam
độc lập mà thôi".***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141124/nguyen-gia-dinh-viet-nam-doc-lap-tu-khi-nao),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét