Tống Văn Công - Kìa! Cái Tất Yếu đang lừng lững đi tới!

<h2>I- VÌ SAO QUỐC HỘI KHÔNG THỂ NHẬN THỨC ĐƯỢC "CÁI TẤT
YẾU"?</h2>

Sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông <em>qua với số phiếu
áp đảo, dư luận cả nước sôi hẳn lên. Các giáo sư, tiến
sĩ Mác – Lê phân tích "Hiến pháp thể chế hóa Cương lĩnh
của Đảng được Quốc hội thông qua là thắng lợi của ý
Đảng lòng dân"</em>. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong nói
<em>"Hiến pháp mới nói lên tiếng nói của 90 triệu đồng
bào"</em>. Báo Nhân Dân đăng bình luận <em>"Hiến pháp (sửa
đổi) – một bước tiến lịch sử"</em>.

<div class="boxright220"><img
src="http://diendanxahoidansu.files.wordpress.com/2013/12/141.jpg?w=620"></div>
Nhưng có sự phản ứng ngược lại. Nhà văn Võ thị Hảo kêu
lên ngày thông qua Hiến pháp là ngày tang khốc của dân tộc.
Đảng viên Lê Hiếu Đằng, người từng bị chế độ Sài Gòn
kết án tử hình tuyên bố từ bỏ Đảng. Hôm sau, đảng viên
tiến sĩ Phạm Chí Dũng một cây bút bình luận thời sự chính
trị xuất sắc, gửi tâm thư xin ra Đảng, bởi <em>"Sự lãnh
đạo toàn diện của Đảng chỉ mang hơi thở và bóng hình của
các nhóm lợi ích"</em>. Tiếp theo, đảng viên, bác sĩ Nguyễn
Đắc Diên ra Đảng nhưng hứa hẹn <em>"Khi nào Đảng thực
sự hoàn lương, nắm vững ngọn cờ dân tộc vứt bỏ ngọn
cờ xã hội chủ nghĩa thì tôi lại phấn đấu xin vào"</em>.
Đảng viên Nguyễn Minh Đào gần 80 tuổi đời, gần 60 tuổi
Đảng cảnh báo "Đất dưới chân Đảng đang rung chuyển, tôi
mong Đảng hãy kịp thời hành động, đừng để quá muộn!".

Lời nói đầu Hiến Pháp mới viết rằng, Hiến pháp này "kế
thừa Hiến pháp 1946". Nếu đúng như vậy thì cũng đã đáp
ứng được phần lớn đòi hỏi của số khá đông đảng viên
và nhân dân rồi, vậy tại sao vấp phải phản ứng dữ dội
như vậy? Không đúng! Hiến pháp 1946 và Hiến pháp mới khác
nhau về ý thức hệ, cho nên không có chuyện kế thừa ! Hiến
pháp 1946 đề cao vai trò của nhân dân, đảm bảo các quyền cơ
bản của nhân dân, quy định nhân dân tham gia quyết định các
sự kiện trọng đại của đất nước bằng quyền phúc quyết
sau khi đã được Quốc hội thông qua. Hiến pháp 1946 quy định
nhà nước pháp quyền, với tam quyền phân lập, điều mà Tuyên
ngôn dân quyền và nhân quyền của Pháp năm 1879 ở Điều 16
viết: "<em>Ở một xã hội mà quyền con người không được
đảm bảo, nguyên tắc tam quyền phân lập không được tôn
trọng thì Hiến pháp có được ban hành hay không cũng chẳng có
ý nghĩa gì</em>". Khác với Hiến pháp 1946, Hiến pháp mới quy
định cho một tổ chức chính trị được quyền lãnh đạo nhà
nước và xã hội mà không cần phải qua bầu cử của nhân
dân, quy định lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành
với tổ chức chính trị ấy.

Giống như bào chữa cho việc bỏ phiếu thông qua Hiến pháp
của Quốc Hội, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, phó Chủ nhiệm văn
phòng Quốc hội cho rằng: "<em>Hai năm qua, những tư tưởng
về chủ nghĩa lập hiến, về chủ quyền nhân dân, về quyền
con người, về cơ chế kiểm soát quyền lực…đã tràn vào
nước ta, thắp sáng khối óc và con tim của hàng triệu người
Việt… Tuy nhiên, nhận thức về sự tất yếu như vậy nhiều
khi khó đạt một cách dễ dàng. Một độ trễ nhất định
của nhận thức so với thực tiễn đã đầy "đa nguyên"
của đời sống kinh tế là rất khó tránh khỏi.</em>" Lời
bào chữa của ông không giúp được "hạ nhiệt" dư luận
mà trái lại đã làm cho người đọc thêm bức xúc: "Tại sao
những tư tưởng khai sáng tràn vào thắp sáng được khối óc,
con tim của hàng triệu người Việt mà nó lại không thể thắp
sáng nỗi đầu óc, con tim của gần 500 đại biểu Quốc hội,
trong có hơn 90 % là đảng viên, và có mặt tất cả các ủy
viên Bộ chính trị của Đảng tiên phong lãnh đạo, "những
đại biểu ưu tú mang trí tuệ của dân tộc và thời đại"?
Điều ấy gây khó cho những ai muốn bào chữa họ là những
đại biểu ưu tú của nhân dân!

Mọi người đều biết "tất yếu và ngẫu nhiên" là một
cặp phạm trù triết học phản ánh mối liên hệ khách quan
giữa các hiện tượng trong quá trình biến đổi, phát triển
của thế giới. Tất yếu là cái nhất thiết phải xảy ra
trong những điều kiện nhất định, còn ngẫu nhiên là cái có
thể xảy ra hay không thể xảy ra, có thể xảy ra thế này hay
thế khác. Tất yếu gắn liền với những nguyên nhân bên trong,
bản chất của hiện tượng, là xu hướng phát triển cơ bản
của hiện tượng. Cái tất yếu mở đường đi cho nó thông qua
vô số những cái ngẫu nhiên, còn cái ngẫu nhiên thì trở
thành biểu hiện, bổ sung cho cái tất yếu. Cái tất yếu
được chỉ ra trong các quy luật động học có độ xác định
cao. (theo Từ điển Bách khoa).

Nhiều học giả trên thế giới và trong nước đều khẳng
định rằng, tự do, dân chủ, nhân quyền là xu thế tất yếu
của thời đại mà mọi quốc gia nhanh hay chậm đều phải đi
đến. Vậy nếu đi ngược lại cái tất yếu thì điều gì sẽ
xảy ra? Chắc chắn phía trước tiềm ẩn nhiều tai họa!

Đại văn hào Stephan Zweig cho rằng "Luôn có những con chim báo
bão, sứ giả của trí tuệ, đi trước những tai họa lớn
bằng sự bay của mình". Tiếc thay tiếng chim báo bão ở
nước ta không có người lắng nghe!

"ĐẾN HẾT THẾ KỶ NÀY CHƯA BIẾT ĐÃ CÓ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
HOÀN THIỆN Ở VIỆT NAM HAY CHƯA"!

Trên đây là câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi
góp ý sửa đổi Hiến pháp. Ông vốn là tiến sĩ về lý luận
xã hội chủ nghĩa Mác – Lê, là người đứng đầu Đảng
cộng sản nhận nhiệm vụ "đưa đất nước từng bước quá
độ lên CNXH với nhận thức và tư duy đúng đắn, phù hợp
với thực tiễn Việt Nam" (Cương lĩnh bổ sung, phát triển
năm 2011). Vậy câu nói của ông nên hiểu là với "nhận thức
và tư duy" thế nào?

Theo lý luận Mác- Lê thì ở thời kỳ quá độ, chuyên chính
vô sản phải thi hành các chính sách nhằm tạo ra "điều
kiện tiên quyết của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
là xây dựng nền công nghiệp xã hội chủ nghĩa hùng mạnh và
tiến hành hợp tác hóa kinh tế nông dân. Thời kỳ quá độ
kết thúc sau khi đã tiêu diệt thành phần tư bản chủ nghĩa
ở thành thị và nông thôn, chủ nghĩa xã hội thắng lợi trong
toàn bộ nền kinh tế quốc dân." (Từ điển kinh tế, Nhà XB
CTQG Liên Xô năm 1958, NXB Sự thật in lại 1962, trang 565). Về
thời kỳ quá độ, Đại hội 11 kết luận:"Mục tiêu tổng
quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng
được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội
với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn
hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước
xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc." Nội dung
này trung thành với nguyên lý nói trên và không gây cảm giác
"chuyện ấy còn lâu".

Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới bác bỏ khả năng thực
hiện "quá độ xã hội chủ nghĩa" nói trên. Nhưng có lẽ
sự bác bỏ có sức thuyết phục mạnh nhất là việc các
nước SNG trong Liên Xô cũ và các nước Đông Âu vứt bỏ hoàn
toàn lý thuyết nói trên để thực hiện nền dân chủ pháp
quyền, kinh tế thị trường hiện đại và xã hội dân sự.

Nguyên nhân khiến cho chủ nghĩa xã hội không thể vượt qua
được chiếc cầu "quá độ" là vì nó mang nhiều khuyết
tật không thể khắc phục, trong đó có hai vấn đề lớn
nhất:

Một là chế độ độc tài toàn trị từng bước làm thoái hóa
Đảng cộng sản cách mạng, vốn đặt mục đích vì lợi ích
người lao động, cuối cùng lại trở thành Đảng quan liêu,
đặc quyền đặc lợi, tham nhũng, đứng trên nhân dân. Tình
trạng này không thể khắc phục được, bởi như nhận định
của lý thuyết gia chính trị Lord Acton " Quyền lực dẫn tới
tha hóa. Quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối." Các
Đảng cộng sản đều kêu gọi đảng viên gần dân, dựa vào
dân, nhưng mọi quyền lợi của họ đều do Đảng quyết
định, cất nhắc, phân công cho nên không có đảng viên nào
thấy cần phải dựa vào dân. Hơn nữa, những điều người
dân đòi hỏi mà trái với Nghị quyết của Đảng thì họ
phải nhân danh Đảng bác bỏ, thậm chí trù giập, để bảo
vệ quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Nền dân chủ xã
hội chủ nghĩa là "Đảng cử dân bầu".

Hai là chế độ xã hội chủ nghĩa triệt tiêu quyền sở hữu
tài sản cá nhân tức là quyền tự do về kinh tế, khiến cho
con người mất động lực lao động sản xuất và sáng tạo.
"Cha chung không ai khóc", "của chung là của chùa" khiến
cho "làm thì nhác, chia chác thì siêng". Lê Nin cho rằng quyết
định cuộc đấu tranh "ai thắng ai" là ở năng suất lao
động bên nào cao hơn. Nhưng kết cục, năng suất lao động ở
các quốc gia xã hội chủ nghĩa đều thấp, hàng hóa làm ra
vừa ít, vừa kém chất lượng. Đời sống vật chất không
được cải thiện, trong khi đời sống tinh thần không có tự
do, nhân dân không thể mãi cúi đầu cam chịu.

Đảng cộng sản Việt Nam may mắn hơn các Đảng cộng sản
khác ở 2 điều: Nhân dân ta nhạy bén, dám phản ứng khi nhìn
thấy khuyết tật lộ ra sau cải tạo xã hội chủ nghĩa; Đảng
có nhiều nhà lãnh đạo biết lắng nghe nhân dân, âm thầm cùng
họ "xé rào"(tức là vượt qua các nguyên lý xã hội chủ
nghĩa), như Võ Văn Kiệt, Trần Phương, Đoàn Duy Thành, Nguyễn
Văn Chính, Nguyễn Văn Hơn, Bùi Văn Giao… Nhờ đó, Đảng có
thể lãnh đạo cuộc đổi mới kinh tế của Đại hội 6 năm
1986. Với cách nói né tránh là "xóa bỏ cơ chế tập trung quan
liêu bao cấp", thực ra đó là xóa bỏ cơ chế xã hội chủ
nghĩa của chủ nghĩa Mác-Lê mà nội dung đã trích dẫn ở
trên. Chấp nhận nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có
thành phần kinh tế tư bản, nhưng né tránh tên cúng cơm để
gọi là doanh nhân. Tuy nhiên về mặt chính trị thì hầu như 28
năm qua không có sự tự giác đổi mới đáng kể, chỉ vì sợ
mất vị trí độc quyền toàn trị. Ngay trong khóa 6, ông Trần
Xuân Bách, ủy viên Bộ chính trị chỉ vì đề nghị đổi mới
chính trị song song với đổi mới kinh tế đã lập tức bị sa
thải!

Đại hội 7, Đại hội 8 vẫn nhắc lại đổi mới kinh tế là
"điều kiện quan trọng để tiến hành thuận lợi đổi mới
chính trị", nhưng lại "bác bỏ lợi dụng dân chủ, nhân
quyền nhằm quấy rối về chính trị". Đại hội 9 rút ra 4
bài học đổi mới không nhắc gì đến đổi mới chính trị.
Điều lạ lùng là Đại hội này khẳng định "Con đường
quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta bỏ qua chủ
nghĩa tư bản". Thật là cố bám lấy mớ lý luận giáo điều
một cách hết sức nông nổi, dù rằng thừa nhận "tình
trạng tham nhũng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là
rất nghiêm trọng.", bởi vì không nhân thức được nguyên
nhân suy thoái là do không đổi mới chính trị. Đại hội 10,
quyết định,"Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng
Đảng là then chốt, và phát triển văn hóa tinh thần"; đồng
thời cảnh báo tình trạng suy thoái đa dạng và nghiêm trọng
hơn khóa trước: "Suy thoái chính trị, đạo đức lối sống,
bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng
phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm
trọng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng thiếu sức chiến
đấu." Trước thềm Đại hội 11, nhiều đảng viên, trong đó
có nguyên ủy viên Bộ chính trị và Ủy viên Trung ương, kiến
nghị phải đổi mới chính trị. Ý kiến các đồng chí này
không được nghe, họ còn bị quy chụp là suy thoái chính trị,
"tự diễn biến"! Đại hội 11 nhắc lại "Đổi mới chính
trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình
thích hợp…". Nhưng không nêu ra được những nội dung tự
do, dân chủ của thời đại vào lộ trình đổi mới chính
trị. Các văn kiện vẫn tiếp tục khái niệm "mở rộng dân
chủ" mà mấy mươi năm trước, Trần Xuân Bách đã bác
bỏ:" Dân chủ không phải do lòng tốt của những người lãnh
đạo muốn ban ơn cho dân, thấy thuận lợi thì mở rộng thấy
bất tiện thì thu hẹp. Dân chủ không có chỗ cho những ai
muốn lợi dụng". Thực hiện nghị quyết Đại hội 11, Hội
nghị TƯ 4 ra Nghị quyết xây dựng Đảng, tìm biện pháp khắc
phục tình trạng mà một nhà lãnh đạo Đảng đã chẩn
đoán"Tình trạng suy thoái trong Đảng đã nặng lắm rồi, như
căn bệnh ung thư đã di căn". Đáng buồn là biện pháp chủ
yếu để trị "ung thư đã di căn" được HN TƯ 4 đề ra
chỉ là "tự phê bình và phê bình chân thành xây dựng." Nhà
văn Vũ Tú Nam xót xa bình luận"Đảng như con cá ngúc ngoắc
trong ao cạn!"

Đến đây, đã có thể hiểu được vì sao Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng đặt mục tiêu xã hội chủ nghĩa xa vời đến thế.
Ông đã thấy "Tham nhũng tổ chức thành đường dây chứ
không phải từng người ăn mảnh….họ đua nhau tham nhũng".
Đảng viên có chức, có quyền, "một bộ phận không nhỏ"
là những "tư bản đỏ" nắm quyền vận hành nền kinh tế
theo thứ "chủ nghĩa tư bản hoang dã". Ông không thấy không
thể nào "cải tạo xã hội chủ nghĩa" đối với họ. Vậy
thì, làm sao biết hết thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội
hay chưa! Ông thấy bất lực trước thực tế, nhưng tiếc thay
tại sao vẫn cố buộc cả dân tộc phải đi "đường xa nghĩ
nỗi sau này mà kinh!"?

Thưa Tổng bí thư, xin được nhắc lại lời của Alexander
Ivanovich Herzen, một nhà tư tưởng Nga lỗi lạc:" Mục đích
mà xa bất tận thì không phải là mục đích nữa,- nếu anh
muốn, chỉ là mánh khóe thôi; mục đích thì phải gần hơn, ít
nhất cũng như tiền lương hay khoái cảm trong lao động….Cuộc
sống không thỏa mãn với những ý tưởng trừu tượng, không
chịu vội vã, cứ chậm chạp….Cho phép tôi được hỏi anh, do
đâu mà anh cảm thấy thế giới bao quanh chúng ta lại vững
chắc và trường tồn đến thế?".

<h2> II – TỪ BẢN KIẾN NGHỊ 1 NGƯỜI KÝ, ĐẾN "KIẾN NGHỊ
72".</h2>

Đầu năm 1991, trước thềm Đại hội 7, tình hình kinh tế đã
có chuyển biến khá, nhưng đất nước chưa thoát khỏi khủng
hoảng. Một số lão thành cách mạng họp nhau nhận diện cuộc
khủng hoảng và bàn bạc tìm lối ra. Các cụ nhất trí giao cho
ông Nguyễn Kiến Giang, nguyên Phó giám đốc Nhà xuất bản Sự
thật chấp bút. Đến tháng 3-1991 bản kiến nghị viết xong
với tựa đề là "Khủng hoảng và lối ra". Các cụ họp
lại đọc, tất cả đều tán thành, nhưng chỉ có cụ Lê
Giản, nguyên giám đốc Nha Công an đầu tiên đồng ý ký tên,
số còn lại mỗi người nêu một lý do để từ chối ký tên !
Bởi tháng 3 năm 1990 ông Trần Xuân Bách đã bị kỷ luật vì
những luận điểm ná ná bản kiến nghị này. Thế mới biết
ở thời ấy nỗi sợ hãi thật là ghê gớm. Trước tình hình
đó, Nguyễn Kiến Giang đành xin phép các cụ một mình ông ký
tên và gửi cho Bộ chính trị!

Bản kiến nghị Khủng hoảng và lối ra dài hơn 17 trang giấy
A4, hơn 10.000 từ. Xin lược ghi những điểm quan trọng.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

"Tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng và kéo dài là hiện
thực cơ bản bao trùm toàn bộ đời sống xã hội nước ta
không ai không thừa nhận….. Văn kiện Đảng gọi là khủng
hoảng kinh tế – xã hội, nhưng thực chất của nó là thế
nào? Nguyên nhân chủ yếu của nó? Có khả năng ra khỏi khủng
hoảng hay không? Thoát ra bằng lối nào?

KHỦNG HOẢNG:

Đây là khủng hoảng toàn diện, khủng hoảng tổng thể của
xã hội: kinh tế và xã hội, tinh thần và đạo đức, tư
tưởng và chính trị. Khủng hoảng ở mỗi lĩnh vực vừa là
nguyên nhân vừa là hậu quả của khủng hoảng ở các lĩnh
vực khác"

Các quan hệ sở hữu không phù hợp với trình độ phát triển
kinh tế, do đó vẫn tiếp tục kìm hãm và phá hoại những năng
lực sản xuất xã hội. Rõ nhất là ở khu vực sở hữu nhà
nước, đang biến thành ổ chứa những bệnh tật hiểm nghèo:
Tham nhũng, buôn lậu và lãng phí vô tội vạ…. Những phần
tử thoái hóa biến chất trong bộ máy nhà nước móc ngoặc
với những phần tử lưu manh kết thành những mafia có thế
lực khá lớn.

Sự phân hóa xã hội không lành mạnh đang diễn ra…. Nghèo
khổ lạc hậu cộng với bất công xã hội làm cho tình hình xã
hội rất ngột ngạt.

Trong hoàn cảnh đó, khủng hoảng về tinh thần là không thể
tránh khỏi. Chưa bao giờ con người sống chông chênh và lo
lắng như bây giờ. Chưa bao giờ đạo đức xã hội bị xói
mòn và băng hoại như bây giờ. Tội ác xảy ra ngày càng tăng,
mang những hình thức nghiêm trọng hiếm thấy… Các giá trị
tinh thần bị lật ngược: Người ngay sợ kẻ gian, người
lương thiện có năng lực sống khổ cực hơn kẻ cơ hội; xu
nịnh trở thành "mốt" phổ biến.

Khủng hoảng có khía cạnh quốc tế của nó. Xu thế dân chủ
hóa phát triển rộng rãi và mạnh mẽ. Trong khi đó nước ta
vẫn sống trong thế cô lập với thế giới bên ngoài. Tính
chất lạc hậu, lạc điệu của nước ta càng nổi bật
lên,tạo thành một sức ép tinh thần lớn đối với nhân dân,
nhất là lớp trẻ và giới trí thức..

Khủng hoảng ở nước ta hiện nay tập trung nhất ở khủng
hoảng chính trị. Đảng duy trì địa vị độc tôn quá lâu,
biến sự lãnh đạo của mình là một tất yếu khách quan trong
đấu tranh giải phóng dân tộc thành chế độ đảng trị hiện
nay là một áp đặt chủ quan… Đảng đã tự đánh mất uy tín
vốn có. Trong điều kiện đó không thể nói tới một nhà
nước pháp quyền. Xã hội gần như sống không có luật pháp.
Chỉ cần nhắc tới một sự thật là đã phát hiện 10.000 vụ
tham nhũng, nhưng chỉ đưa ra xét xử vài chục vụ mà cũng
không xét xử đến nơi đến chốn.

LỐI RA:

Về mặt quốc tế: Quốc tế hóa kinh tế, tiến bộ khoa học
– công nghệ, dân chủ hóa đời sống xã hội của nhân loại
đang tạo cho chúng ta những điều kiện hòa chung vào trào lưu
văn minh hiện đại.

Trong nước, những lực lượng ủng hộ đổi mới có khắp
nơi, chỉ cần có sự lãnh đạo sáng suốt. Có 2 điểm cần
làm rõ:

1- Bài học từ Đông Âu không phải là kìm giữ, bị động
đối phó với dân chủ hóa và đổi mới chính trị mà phải
là chủ động thực hiên dân chủ hóa và đổi mới chính trị
từng bước vững chắc, triệt để.

2- Dân chủ hóa không đe dọa sẽ tước mất vai trò lãnh đạo
của Đảng. Chỉ có đảng nào không gắn bó với nhân dân,
biến sự lãnh đạo của mình thành chế độ đảng trị và
cố bám giữ lấy nó thì mới bị sụp đổ.

Chuẩn bị mảnh đất tốt cho sự phát triển lâu dài của
đất nước trên nền tảng văn minh chung của loài người đã
được khảo nghiệm là: Xã hội dân sự (Nguyễn Kiến Giang
dùng thuật ngữ "xã hội công dân"); kinh tế thị trường;
nhà nước pháp quyền.

Phải tách Đảng ra khỏi các chức năng nhà nước, tách nhà
nước ra khỏi chức năng quản lý, điều hành kinh tế, mới có
thể vận hành có hiệu quả guồng máy kinh tế- xã hội.

Thay đổi quan hệ sở hữu: Chuyển sở hữu nhà nước thành
sở hữu cổ phần và sở hữu tư nhân những phần còn lại.
Đối với nông dân thực hiện quyền có (droit de possession) về
ruộng đất lâu dài, kể cả quyền thừa kế và chuyển
nhượng.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng xây dựng xã hội
dân sự, nhà nước pháp quyền sát chuẩn mực quốc tế.

Phát huy năng lực trí tuệ của giới trí thức. Tôn trọng tự
do tư tưởng, tự do sáng tác, tự do báo chí. Xóa bỏ độc
quyền chân lý là một yêu cầu bức bách về chính trị.

Chuyển quyền lực chính trị từ các cơ quan Đảng sang các cơ
quan đại diện quyền lực nhân dân. Tuyên bố xóa bỏ Điều 4
Hiến pháp quy định vai trò của Đảng là lực lượng duy nhất
lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội. Sự lãnh đạo của
Đảng đối với xã hội chỉ được thực hiện bằng phương
pháp thuyết phục.

Mặt trận Tổ Quốc đứng ra triệu tập một Đại Hội quốc
dân mới theo kinh nghiệm Đại hội quốc dân ở Tân Trào
trước khởi nghĩa Tháng 8 1945 để bàn và quyết định Một
chương trình khắc phục khủng hoảng.

Theo tinh thần hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc, Đảng
chỉ cần bảo đảm cho mình một nửa số đại biểu, hoặc
một đa số tương đối trong Quốc hội.

Bản kiến nghị với những điều đặt ra hết sức thiện chí
đã bị xếp xó. Do đó mà sau 22 năm, tình trạng khủng hoảng
toàn diện của đất nước đã tăng lên theo cấp số nhân!
Thực tế đất nước và nguyện vọng bức xúc của nhân dân
đã hun đúc đưa tới sự ra đời của Bản kiến nghị 72.
"Kiến nghị 72" là liều thuốc mạnh chữa một bệnh trạng
của Đảng độc quyền lãnh đạo "ung thư đã di căn", gồm
các điểm quan yếu:

- Theo nguyên tắc chủ quyền nhân dân, không định trước vai
trò lãnh đạo nhà nước và xã hội thuộc một tổ chức chính
trị.

- Quy định quyền con người theo đúng tinh thần Tuyên ngôn về
quyền con người năm 1948 và các Công ước quốc tế.

- Đất đai thuộc nhiều quyền sở hữu: tư nhân, tập thể,
cộng đồng, nhà nước.

- Nhà nước pháp quyền với tam quyền phân lập.

- Quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân.

- Quân đội chỉ trung thành với Tổ quốc.

Trí tuệ và tầm vóc lớn lao của kiến nghị lần này không
phải ở con số gấp 72 lần, cũng không phải 15.000 lần tương
ứng với số người đã hưởng ứng ký tên. Điều quan trọng
là nó mang sức mạnh tỉnh thức của nhân dân, nhận ra cái
tất yếu nhất thiết phải xảy ra! Một số nhà lý luận
"phò chính thống"(theo cách nói của Nguyễn Kiến Giang) cố
cãi chày cãi cối rằng, 72 hoặc 15000 vẫn là thiểu số. Các
ông không nhớ rằng, Kim Ngọc, người khai sinh khoán 10 là rất
thiểu số! Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1945 với 5000 đảng
viên là rất thiểu số! Vấn đề không phải là ít hay nhiều
mà là tiềm năng có thể nhân lên nhanh chóng để chiến thắng,
hoặc ngược lại thì, dù là một thực thể khổng lồ nhưng
rất dễ bị thoái hóa, lụi tàn. Điều quyết định là ở
chỗ thuận theo lòng dân và hợp với xu thế tất yếu của
thời đại.

Tiếc thay, bản Hiến pháp thể chế hóa Cương lĩnh vừa được
thông qua, chẳng những không đếm xỉa góp ý của nhân dân mà
còn bác bỏ nhiều điều đã được chính Chính phủ gồm có
ủy viên Bộ chính trị, ủy viên BCH TƯ đã thảo luận và
biểu quyết !

<h2>III. XIN CHỚ VỘI REO MỪNG, CŨNG ĐỪNG BUỒN TANG KHỐC!</h2>

Vô cùng trân trọng sự âu lo của nhà văn Võ thị Hảo khi nghe
bà đau đớn kêu lên, ngày thông qua Hiến pháp là ngày tang
khốc của dân tộc! Xin đừng quá đau buồn, hãy nhìn kìa, sự
tất yếu vẫn cứ đang lừng lững đi tới!

Biên soạn bản Hiến pháp này, người ta đã rất dày công,
khéo léo chọn từng câu, tìm từng chữ để hóa trang cho nó có
bộ mặt dân chủ, nhân quyền. Trước kia, Stalin, Mao Trạch
Đông không cần điều đó. Nói chi xa, Hiến pháp 1980 không cần
điều đó. Nghĩa là thời đại đã dần dần buộc dù muốn
toàn trị cũng không được ngang nhiên, mà phải khéo diễn
đạt bằng ngôn từ tự do dân chủ! Và khi đã đóng vai ông
Thiện thì không thể vung dùi cui bạt mạng được!

<h3>1 – "Viết hoa chữ Nhân dân"</h3>

Ngày 9-12 2013 họp báo công bố Hiến pháp, ông Phan Trung Lý chủ
nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết "Lần đầu
tiên trong Hiến pháp, chúng ta viết hoa chữ "Nhân dân nâng lên
một bước vai trò của Nhân dân, Hiến pháp trước hết khẳng
định chủ quyền của Nhân dân".

Viết hoa chữ nhân dân là học cách nói của nhà văn Maksim Gorky
khi ông nói "Con người viết hoa" để tỏ ý trân trọng con
người lao động và tự do, chứ không phải ông viết hoa chữ
con người trong các tác phẩm của mình! Tuy vậy, không vì cách
nói của ông mà làm cho nhà nước xô viết Stalin tôn trọng con
người, để nhờ đó mà tránh khỏi diệt vong. Các nhà ngôn
ngữ sẽ cho ý kiến cách viết đó có đúng ngữ pháp hay không,
nhưng vấn đề cần nói là liệu viết hoa tất cả chữ nhân
dân trong Hiến pháp có tạo ra được điều kiện để khẳng
định chủ quyền nhân dân trong thực tế? Xin nêu 2 điểm sau
đây để cùng suy nghĩ:

- Khiếu kiện là một hình thức tỏ bày ý kiến rất cao so
với những kiến nghị ở các cuộc họp, hoặc góp ý của cử
tri. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói"Không ai thích thú gì
đi khiếu kiện". Vậy thì tại sao người dân bắt đầu
khiếu kiện suốt hơn 10 năm qua mà cho đến nay nguyên nhân
chính của nó là lời hứa "người cày có ruộng" từ những
năm 30 và trước cuộc cải cách ruộng đất ở thế kỷ
trước, vẫn chưa được ghi nhận trong Hiến pháp này? Chắc
chắn rồi đây, người nông dân sẽ không thể câm lặng!

– Chủ quyền nhân dân nằm trong cái khung của Cương lĩnh!
Đại biểu Dương Trung Quốc khi trả lời chuyện ông không bỏ
phiếu tán thành Hiến pháp <em>:"Khi đặt lên bàn thì phải
nói là các nhà lãnh đạo Quốc hội cũng rất muốn mở rộng
dân chủ để mọi người tham gia. Có lẽ cuộc thảo luận đó
nó đã khá rộng rãi và nó đi quá giới hạn mà theo tôi quan
niệm, là vượt quá xa Cương lĩnh của Đảng cộng sản cho nên
về sau họ điều chỉnh lại"</em>. Như vậy "chủ quyền
nhân dân" không thể vượt qua cái khung mà Đảng đặt ra
trước đó!

<h3>2 – Ở các nước dân chủ, Hiến pháp là quyền lực tối
thượng.</h3>

Các Đảng cầm quyền ở các xã hội dân chủ phải xây dựng
cương lĩnh của Đảng sao cho nhân dân thấy rằng Cương lĩnh
đó có chất lượng thực thi Hiến pháp hiệu quả nhất. Khi
quyền con người được Hiến pháp ghi nhận thì nhân dân cứ
theo đó mà thực hiện, không phải "theo quy định của pháp
luật"để cắt xén vô lối. Ngay dưới chế độ thực dân
Pháp, ngày 22-7-1938, Đảng cộng sản Việt Nam đã ra báo Dân
chúng không xin phép tại số nhà 43- đường Hamelin (nay là Lê
thị Hồng Gấm, quận 1, TP HCM). Chính quyền thực dân Pháp đã
chấp nhận. Chẳng lẽ sau nửa thế kỷ đổ bao xương máu để
giành độc lập, tự do, người Việt Nam thực hiện quyền tự
do ngôn luận theo Hiến pháp lại bị trấn áp bởi Đảng cộng
sản mà mình đã cưu mang? Chẳng lẽ người Việt Nam có một
nhà nước "dân chủ gấp vạn lần hơn" như lời bà Phó
chủ tịch nước, lại không thể tự do lập ra một cái Hội
nhà văn cỡ như Tự lực Văn đoàn dưới nanh vuốt của thực
dân Pháp? Nhà nước Việt Nam vừa đắc cử vào Hội đồng
Nhân quyền thế giới với số phiếu cao tuyệt đối. Vậy thì
thế giới nhìn vào Việt Nam, họ sẽ nghĩ sao? Và nhân dân
Việt Nam nhìn ra thế giới sẽ nghĩ sao về thân phận của
mình? Xin đừng quá bi quan! Một sự kiện có tính lịch sử:
ngày 23 tháng 9-2013, Diễn đàn xã hội dân sự đã ra đời với
một Ban cố vấn gồm có 8 vị có uy tín đã công khai danh tính.
Diễn đàn xã hội dân sự thành lập trang mạng với bài vở
nhiều chiều, phong phú, do Tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhóm trị
sự điều hành, qua 2 tháng có hàng triệu khách ghé thăm. Sự
kiện này có hai ý nghĩa: Đảng cầm quyền và Nhà nước Việt
Nam muốn chứng minh quyền con người được ghi trong Hiến pháp
là có thực; mặt khác, người Việt Nam cũng đã bắt đầu
hiểu rằng quyền con người là do "tạo hóa ban tặng", không
phải cúi xin và chờ được cho. Rồi từ đó, quyền dân chủ
của công dân cũng sẽ được hiểu như thế, phải đòi hỏi
một chế độ bầu cử tự do để có một Quốc hội thực sự
của dân, do dân, vì dân.

<h3>3- "Đảng phải như thế nào mới là Đảng lãnh đạo
chứ!"</h3>

Để chứng minh Đảng cộng sản Việt Nam xứng đáng là Đảng
lãnh đạo, TBT Nguyễn Phú Trọng nói: "Một Đảng gần dân,
liên hệ mật thiết với nhân dân, bảo vệ quyền lợi của
nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách
nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Đảng
như thế mới là Đảng lãnh đạo chứ!".

Như vậy là từ nay nhân dân sẽ đòi: Không thể để cho một
ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bất chấp việc Trung Quốc
xâm chiếm Hoàng Sa, ngang nhiên khẳng định Trường Sa, Biển
Đông là của họ, vẫn cứ sang Tàu cam kết đưa họ lên vùng
đất Tây nguyên có ý nghĩa chiến lược về an ninh, để khai
thác bô xít, tàn phá môi trường, đe dọa nguồn nước sông
Đồng Nai, bán alumina cho họ dưới giá thành, mà không bị gọi
ra tòa! Từ nay, Đảng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc
"kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo" ghi trong Hiến
pháp thể chế hóa Cương lĩnh", nếu nó tiếp tục gây thất
thoát cỡ Vinashin. Đảng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc
từ chối nội dung nhà nước pháp quyền với tam quyền phân
lập, nếu nạn tham nhũng tiếp tục hoành hành không thể ngăn
chặn. Nhân dân phải có tiếng nói của mình khi câu "tình
trạng tham nhũng diễn biến phức tạp, chưa ngăn chặn
được" cứ lặp đi lặp lại từ nghị quyết Đại hội này
sang Đại hội khác. Mới đây, ngày 13-12- 2013, Tổ chức Minh
bạch Quốc tế xếp Việt Nam tham nhũng đứng thứ 4 Châu Á,
chỉ khá hơn 3 nước đại tham nhũng là Bắc Triều Tiên,
Apganistan, Somalia. Đảng sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu như
năm 2014, Tổ chức Minh bạch thế giới lại tiếp tục có đánh
giá tương tự ?

Cái tất yếu sẽ đến một cách hòa bình như vậy. Trong xu
thế hội nhập quốc tế không có điều gì bưng bít được,
cũng không có điều gì bị kiêng kỵ cho rằng chỉ phù hợp
với Phương Tây. Bởi ông cha ta ngày xưa đã dám cắt bỏ cái
búi tóc mà theo văn hóa truyền thống " cái tóc là gốc con
người", tức là các cụ đã theo phương Tây đấy!

Lịch sử cho thấy thấy xu thế tất yếu nhất thiết phải
xảy ra, không có thế lực nào ngăn chặn được. Nhưng tùy
hoàn cảnh, điều kiện, nó sẽ đến nhanh hay chậm và với
hình thức nào. Con người có thể tác động để tạo ra điều
kiện tương ứng. Nếu các thế lực độc tài, bảo thủ điên
cuồng ngăn chặn bằng vũ lực thì cái tất yếu sẽ đến cùng
với gươm và súng. Đó là bài học Lybia, Syria. Tuy không cưỡng
chế nhân dân bằng vũ lực, nhưng lại cố chần chừ, không
chịu mau chóng cải cách chính trị thì, nó sẽ đến với cách
mạng hoa cam, hoa nhài, như ở Ucraina. Dù không đổ máu, nhưng
nó cũng gây xáo trộn, ngưng trệ sự phát triển đất nước.
Sẽ rất may mắn nếu như đất nước có những nhà cầm quyền
sáng suốt cùng nhân dân cải cách chính trị, thực hiện tự
do, dân chủ thì "cái tất yếu" sẽ đến với nụ cười và
niềm vui hòa hợp, hòa giải. Đó là cuộc Đổi mới kinh
tế,(có thể gọi là "cải cách một nửa"!) của Đại hội
6 ở Việt Nam và cải cách triệt để như Myanmar mới đây.
Cải cách triệt để, toàn diện để đất nước không phải
qua cách mạng hoa cam, hoa nhài đang là tâm nguyện của người
Việt Nam yêu nước. Có thể tin rằng, cuối cùng các nhà lãnh
đạo của Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay sẽ vận dụng tốt
nhất bài học từ Đại hội 6 của Đảng cộng sản Việt Nam
để đón "cái tất yếu" đang hòa bình đi tới với nụ
cười hòa hợp, hòa giải, đại đoàn kết dân tộc!

Ngày 17-12- 2013

T.V.C.

* Ông Tống Văn Công nguyên là Tổng biên tập báo Lao động.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131218/tong-van-cong-kia-cai-tat-yeu-dang-lung-lung-di-toi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét