Nguyễn Minh Cần - Một cuộc biểu tình độc đáo

<div class="boxright300"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_b0156.jpg" /><div
class="textholder">"là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống" (Tranh Mana Neyestani)</div></div>

Hiện đang diễn ra một cuộc biểu tình lớn của Dân tộc
Việt Nam! Một cuộc biểu tình rất độc đáo, có hàng nghìn
người mà không cờ xí, không băng rôn, không hò hét ầm ĩ.
Một cuộc biểu tình của đồng bào trong nước và ngoài nước
cùng đứng chung trong một đội ngũ hùng hậu dưới những
khẩu hiệu chung, bề ngoài có vẻ bình thường nhưng thực
chất có tính cách mạng. Chúng tôi muốn nói đến cuộc vận
động lấy chữ ký dưới Kiến nghị 72 và dưới Lời tuyên
bố của các Công dân Tự do đến nay đã thu được trên 8000
chữ ký. Về hình thức đây chỉ là những đề nghị sửa
đổi hiến pháp (HP) nhưng về thực chất là những yêu sách
cấp thiết của người dân, những khẩu hiệu thật sự đòi
thay đổi HP, thay đổi chế độ.

Thật thế! Khi các Công dân Tự do với ý thức trách nhiệm
công dân cao tuyên bố: "Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4
trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một
Hội nghị lập hiến, lập một HP mới thực sự là ý chí của
toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của ĐCS như HP hiện
hành", thì chính họ đang hô khẩu hiệu: "Kiên quyết đòi
ĐCS phải trả lại quyền làm chủ cho người dân!", "Kiên
quyết chống lại việc ĐCS tiếm quyền của toàn dân trong 68
năm qua!". Khi tuyên bố: "Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa
đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân
chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một
đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị
đất nước", thì chính họ hô: "Kiên quyết đòi xóa bỏ
độc quyền thống trị của ĐCS!". Khi tuyên bố: "Chúng tôi
không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân
lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc,
tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính
quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các
đoàn thể quốc gia", thì chính họ hô: "Kiên quyết phản
đối ĐCS nắm trong tay cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư
pháp!". Khi tuyên bố: "Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa
quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ
quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất
cứ một đảng phái nào.", thì chính họ hô: "Phản đối
ĐCS coi quân đội là của riêng ĐCS, để ĐCS tự ý sai
khiến". Khi Kiến nghị 72 ghi rõ trong dự thảo HP 2013 về
"các quyền con người, được ghi nhận trong Tuyên ngôn nhân
quyền quốc tế (1948) và các điều ước quốc tế khác về
quyền con người mà Việt Nam là thành viên, được tôn trọng
và bảo vệ", về "mọi người đều có quyền tự do lập
hội", "thành lập hoặc gia nhập các nghiệp đoàn", "mọi
người đều có quyền sở hữu tài sản tư nhân hoặc sở hữu
chung với người khác", "đất đai có thể thuộc sở hữu
tư nhân, sở hữu tập thể, sở hữu cộng đồng hoặc sở
hữu nhà nước", thực chất là phản đối ĐCS vi phạm trầm
trọng các quyền con người, là phản đối và đòi xóa bỏ cái
gọi là "sở hữu toàn dân" (thực ra là sở hữu của ĐCS)
về đất đai, là mở đường cho một xã hội dân sự, đa
nguyên, đa đảng... Tóm lại, đây là cuộc biểu tình với
những khẩu hiệu đòi dứt khoát vứt bỏ HP cũ, lạc hậu,
lỗi thời mà băng đảng cầm quyền đã đưa ra và mưu toan áp
đặt nó cho nhân dân, để thay bằng một HP mới tiến bộ hơn
nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, nhân bản cho
Tổ quốc Việt Nam.

Ngay cả các bậc tu hành các tôn giáo cũng cùng đứng chung trong
cuộc biểu tình này của đại chúng. Nổi bật là hôm 01.03
vừa rồi, Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng đã ra một bản
"Nhận định và góp ý dự thảo sửa đổi HP" với lời lẽ
thật nhẹ nhàng mà dứt khoát và rất sâu sắc về quyền con
người, về quyền làm chủ của nhân dân, về thi hành quyền
bính chính trị. Chẳng hạn, Hội đồng Giám mục nêu ra những
nghi vấn về điều khẳng định trong dự thảo HP rằng đảng
cầm quyền là "lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội,
lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư tưởng", và các đức Giám mục vạch rõ rằng:
"Trong thực tế, sự trói buộc tư tưởng vào một hệ ý
thức duy nhất đã kìm hãm tư duy sáng tạo của người dân
Việt Nam. Đây là một trong những lý do lớn, dẫn đến tình
trạng trì trệ và chậm tiến của Việt Nam về nhiều mặt:
giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật.".
Các ngài cũng đã xác quyết: "Để tôn trọng quyền làm chủ
của nhân dân, trong HP không nên và không thể khẳng định một
cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái chính
trị nào, vì chủ thể của quyền bính chính trị là chính nhân
dân, và nhân dân trao quyền bính cho những người họ tín
nhiệm qua việc bầu chọn", v.v... Thật là rõ ràng và dứt
khoát! Trên thực tế, Hội đồng Giám mục phủ định sự
độc quyền thống trị của ĐCS và, nói chung, phủ định cái
dự thảo HP của đảng cầm quyền!

Vô hình chung, không ai bảo ai mà tự nhiên trong cuộc biểu tình
độc đáo này đang hình thành một cái gì đó giống như một
mặt trận đối lập vô định hình để chống lại các lực
lượng bảo thủ nhất trong băng đảng cầm quyền. Vì thế,
băng đảng này đang lâm vào thế bị động, họ chỉ muốn
chóng hết thời hạn "góp ý sửa đổi HP", hy vọng cuộc
biểu tình này sớm chấm dứt. Vừa rồi, các quan chức ở Hà
Nội đã quyết định kết thúc sớm cuộc "góp ý sửa đổi
HP" vào ngày 07.03, coi như họ đã "hoàn thành kế hoạch
trước thời hạn"! Thậm chí, giữa lúc nhân dân đang sốt
sắng tham gia "góp ý" theo lời kêu gọi của "Đảng ta",
thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vội vàng quy chụp
đồng loạt tất cả những ai mạnh dạn "góp ý" là "là
suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống", còn
riêng các quan lớn của ĐCS tham nhũng, cướp bóc dân đen, luồn
cúi ngoại bang, bán nước cầu vinh thì không "suy thoái" chút
nào! Hơn nữa, Tổng bí thư còn đe dọa "xử lý"! Còn Chủ
tịch "quốc hội" Nguyễn Sinh Hùng thì ngụy biện tuyên bố
trắng trợn: "Bản lấy ý kiến là bản của ủy ban dự thảo
Hiến pháp công bố, trên cơ sở tiếp thu thảo luận của Quốc
hội. Đó là bản duy nhất. Còn anh tự tổ chức lấy ý kiến
khác của anh, là không được", và cảnh cáo "lợi dụng
việc lấy ý kiến về Hiến pháp để tuyên truyền vận động
nhân dân chống lại Đảng, nhà nước"... là "ngược chiều,
phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn". Những lời nói của
các ông đầu nậu tự tay họ đã lột mặt nạ giả dối, bịp
bợm của họ. Người dân thấy rõ: hóa ra họ bày trò "góp ý
sửa đổi HP" chỉ để dân ta tán thành cái bản dự thảo
"duy nhất" mà họ đã công bố! Không được! Không ai cho
phép các người lếu láo, trắng trợn đến thế được!

Nhưng đó là việc là của bọn cầm quyền, còn việc của dân
ta thì nên coi việc vận động lấy chữ ký ủng hộ Kiến
nghị 72 và Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do là một
cuộc vận động nâng cao dân trí và cố kết đồng bào Việt
Nam thành một khối, làm cho cuộc biểu tình độc đáo của
chúng ta ngày càng tăng thêm số lượng và chất lượng để có
đủ sức đối chọi lại chế độ độc tài toàn trị của
băng đảng mafia đang cố bám quyền lực. Phải làm sao cho việc
ký tên ủng hộ Kiến nghị 72 và Lời Tuyên bố của các Công
dân Tự do không có tính hình thức, mà có thực chất dựa trên
ý thức giác ngộ của đại chúng, muốn thế, các bạn trẻ có
hiểu biết, có nhiệt tình nên mạnh dạn đến với quần
chúng, giải thích cho họ hiểu rõ thực chất của vấn đề,
giúp đỡ họ ký tên ủng hộ Kiến nghị 72 và Lời Tuyên bố
của các Công dân Tự do. Nên nhớ rằng, việc này đối với
đại chúng không dễ dàng đâu, không có sự giúp đỡ của
người hiểu biết thì họ không tự mình làm được. Hãy đến
với công nhân, lao động, với nông dân, dân oan, hãy đến với
học sinh, sinh viên, tùy theo trình độ và quyền lợi của mỗi
lớp người mà giải thích. Chẳng hạn, với nông dân và dân
oan thì nên nhấn mạnh đến quyền tư hữu ruộng đất và tài
sản, đòi xóa bỏ "sở hữu toàn dân" về đất đai; với
công nhân, lao động thì nên nói rõ quyền thành lập nghiệp
đoàn để bảo vệ quyền lợi cho mình, v.v...

Có một điều này chúng tôi cũng mong anh chị em chuyên viên về
ngành truyền thông chú ý đưa Kiến nghị 72 với bản Dự thảo
HP 2013 và Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do, bản "Nhận
định và góp ý dự thảo sửa đổi HP" Hội đồng Giám mục
Việt Nam, cũng như mọi tài liệu, mọi hồ sơ về cuộc đấu
tranh cho một HP mới dân chủ, tiến bộ vào hồ sơ của
Googol.vn vì hiện nay trên đó những trang mạng của các tổ
chức tay chân của đảng cầm quyền đang cố chiếm ưu thế.
Đây cũng là mặt trận truyền thông cần được coi trọng.

Có vài bạn đặt vấn đề: họ e ngại, không muốn ký tên
dưới kiến nghị hay tuyên bố của một tổ chức chính trị.
Theo chúng tôi biết, hiện nay hai nhóm khởi xướng Kiến nghị
72 và Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do chưa phải là
những tổ chức chính trị, đó là nhóm người tập hợp với
nhau vì cùng quan điểm, còn sau này thì ai mà biết được. Nếu
bạn không muốn ký tên dưới những văn bản này, thì bạn
vẫn có thể ra lời tuyên bố riêng của bạn hay của một nhóm
thân hữu bạn để tỏ thái độ dứt khoát về bản dự thảo
sửa đổi HP của đảng cầm quyền và đưa ra những đề nghị
của mình. Điều đó là quyền tự do của bạn. Các đảng
phái, các tổ chức khác cũng thế, việc ra lời tuyên bố riêng
của họ là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, trong việc này, các
đảng phái, các tổ chức, các cá nhân cũng nên có tinh thần
rộng rãi, biết nhìn đến cái chung, cái đại cuộc để có
thể cùng đứng chung trong cuộc biểu tình lớn này làm cho nó
chóng trở thành một cuộc biểu tình khổng lồ bao gồm mọi
tầng lớp, mọi xu hướng chính trị, không phân biệt sắc
tộc, giới tính và tôn giáo. Có thể mình không đồng ý một
vài vấn đề không lớn lắm trong dự thảo HP 2013 mà nhóm
Kiến nghị 72 đưa ra, nhưng về đại thể mình tán thành thì
cũng cứ nên ký. Về sau ta sẽ giải quyết những vấn đề
mắc míu nhỏ, nhưng trước mắt thì chúng ta nên kịp thời
tạo ra cái lực đối lập mạnh để chống lại cái dự thảo
HP lạc hậu, phản dân chủ của băng đảng cầm quyền. Chẳng
hạn, cá nhân tôi không tán thành quốc hiệu Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, mà tôi cho Cộng hòa Việt Nam là đúng hơn, vì theo
tôi, cái tên VNDCCH đã bị vấy nhiều xương máu và nước mắt
của đồng bào, nó gợi lại cho dân ta, cả miền Bắc lẫn
miền Nam, biết bao đau thương, biết bao tội ác mà ĐCS đã gây
ra dưới cái quốc hiệu đó. Nhưng về cơ bản tôi cho rằng
dự thảo HP 2013 đưa ra trong Kiến nghị 72 là cấp tiến và dân
chủ thì tôi vẫn ký.

Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên cố làm sao vận
động cho được ít nhất trên trăm nghìn chữ ký từ nay đến
cuối tháng 03.2013, còn sau đó sẽ tùy tình hình. Băng đảng
cầm quyền đang điên đầu trước cuộc biểu dương lực
lượng của đại chúng, thế nào nó cũng sẽ tìm mọi cách phá
rối, thậm chí đàn áp, khủng bố tàn bạo để ngoan cố thông
qua cho bằng được cái HP "mới như cũ", phản dân chủ và
quá lạc hậu kia. Nếu thế thì họ khó tránh được cơn bùng
nổ của lòng uất hận của đại chúng, và chắc chắn băng
đảng này chẳng được yên thân! Thời gian sẽ trả lời.

03.03.2013

<strong>Nguyễn Minh Cần</strong>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130304/nguyen-minh-can-mot-cuoc-bieu-tinh-doc-dao),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét