Nguyễn Chí Đức - Thư góp ý cho bản Hiến Pháp 1992 theo tinh thần Dân Tộc Chủ Nghĩa

<center>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC</center>

<center><strong>THƯ GÓP Ý CHO BẢN HIẾN PHÁP 1992
THEO TINH THẦN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC</strong></center>

Kính gửi: Các cấp lãnh đạo xxx
Đồng kính gửi: Các cấp lãnh đạo xxx

Tôi tên là: Nguyễn Chí Đức
Nhân viên: xxx
Nơi làm việc: xxx

Theo công văn số 593/VNPT-VP của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam và công văn của đơn vị ta về việc "lấy ý kiến
vào dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992" đối với các cán
bộ công nhân viên, tôi hồ hởi viết những dòng tâm huyết
này xin đi thẳng vào vài vấn đề chính. Những điều viết
dưới đây là những suy nghĩ của tôi bấy lâu nay, nếu có gì
phật ý lãnh đạo cũng như trái với đường lối chủ trương
hiện nay của Đảng cầm quyền tức là Đảng Cộng Sản Việt
Nam (ĐCSVN) xin xem đó là chuyện rất bình thường đối với
vấn đề tự do tư tưởng:

<h2>I – GÓP Ý CHO BẢN HIẾN PHÁP 1992</h2>

<h3>1) Về lời nói đầu:</h3>

Theo đánh giá của tôi qua tìm hiểu các tài liệu và tham khảo
một số bài viết của các nhân sỹ-trí thức là quá đề cao
ĐCSVN và cố chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là chủ nghĩa
Mác-Lê Nin. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không thể trích
đăng, liệt kê ra những lời nói đầu súc tích, cô đọng
Hiến Pháp của các nước trên thế giới cũng như bản Hiến
Pháp 1946 là bản Hiến Pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa.

Hơn nữa, trong khi lịch sử 4000 năm văn hiến của dân tộc
Việt còn có biết bao công lao của các tiền nhân. Nếu đề
tên Hồ Chí Minh vào lời nói đầu thì bắt buộc phải liệt
kê đủ danh sách các anh hùng dân tộc, các danh nhân trong quá
khứ, đặc biệt phải liệt kê cả các vua Hùng đã có công
dựng nước vào trong bản Hiến Pháp. Vậy thì bản Hiến Pháp
có khác gì việc tóm tắt biên niên sử của dân tộc Việt Nam?

Nhìn ra thế giới, hiện nay còn những nước nào ghi chủ nghĩa
Mác-Lê Nin vào Hiến Pháp của nước họ ko? Ngay tại chính
quốc của những nước xuất khẩu, khai sinh chủ nghĩa
Mác-Lênin như Đức, Nga họ có còn ưa chuộng và cổ súy chủ
nghĩa Cộng Sản nữa hay không hay phải suy nghĩ ngược ngược
lại?

Vậy tôi đề nghị không nhắc đến Hồ Chí Minh và chủ nghĩa
Mác-Lê nin vào lời nói đầu. Từ đề nghị này hiển nhiên
cũng không được phép nhắc đến ĐCSVN vào lời nói đầu.

<h3>2) Điều 11:</h3>

Chuyển Điều 11 đưa lên trở thành điều đầu tiên của bản
Hiến Pháp mới.

Theo quan điểm của tôi "đảng phái chỉ là nhất thời, dân
tộc mới là vạn đại", các tổ chức chính trị, các chính
khách dù hoạt động với mục đích gì, chủ trương ra sao tối
hậu cũng phải vì quyền lợi Quốc Gia.

<h3>3) Điều 4:</h3>

Theo các nhà khoa học trong vũ trụ (quan sát được) có hơn 80
tỷ thiên hà với ước tính một nghìn tỷ tỷ ngôi sao. Hệ
mặt trời và trái đất nơi có loài người sinh sống chỉ là
sự hiện diện cực kì bé nhỏ trong vũ trụ. Trên trái đất
có biết bao chủng loài thực vật, động vật. Bản thân loài
người là một động vật cao cấp cũng đa dạng về sắc tộc,
tiếng nói, chữ viết, nền văn hóa, tín ngưỡng-tôn giáo và
ngay cả cùng một sắc tộc cũng có sự khác biệt về cách
sống, suy nghĩ tùy hoàn cảnh, địa lý thậm chí trong cùng một
gia đình thì anh-em cũng đã khác biệt rồi chứ đừng nói
đến xã hội. Giải thích điều này tôi muốn nói vấn đề đa
nguyên, đa dạng là vấn đề tự nhiên và không ai có thể
ngụy biện cho mục đích độc tôn, nhất nguyên luận.

Vì con người sống và trao đổi-giao lưu, tạo ra chiến
tranh-hòa bình… nên xã hội loài người từ đó mới nảy sinh
các chủ thuyết chính trị, tôn giáo rất đa dạng. Những
người sáng lập các chủ thuyết ở thời điểm họ sống
đều cao vọng về việc cải tạo xã hội, cải tạo con người
hướng thượng, phát triển theo hướng văn minh hơn, sống yêu
thương với nhau.

Việc ưu ái chỉ duy nhất một chủ thuyết chính trị, một
chính đảng nào đó bất luận với mục đích nào vào bản
Hiến Pháp là trái với quy luật xã hội đang diễn ra trên thế
giới nói chung và thực tế tình hình chính trị tại Việt Nam
và đương nhiên trái với qui luật tự nhiên mà tôi đã sơ
lược trình bày ở trên.

(Không thể lấy ý chí của 4 triệu người để áp đặt ý chí
chung của 86 triệu người còn lại nếu không có sự đồng
thuận và trưng cầu dân ý bằng bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ
Việt Nam)

Vậy tôi đề nghị:

Điều 4 nói riêng và tất cả các điều khác nói chung không
được ưu ái, ám chỉ cho riêng ĐCSVN. Còn công lao (và cả sai
lầm) của Đảng này với dân tộc Việt Nam thì đã đang và
sẽ được ghi vào lịch sử nước nhà. Ngoài ra đã có những
viện bảo tàng, tượng đài-nghĩa trang, văn học dân gian
truyền miệng ghi công đức của các anh hùng, liệt sỹ tham gia
kháng chiến kiến quốc qua các thời kỳ dù theo Cộng Sản hay
phi Cộng Sản.

Còn nếu những người nắm quyền lực quyết tâm giữ nguyên
điều 4 thì tôi đề nghị phải sửa mục số 2&3:

Gốc: "<em>Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ
nhân dân…</em>"
Sửa: "<em>Các đảng phái, phong trào chính trị gắn bó mật
thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân…</em>"

Gốc: "<em>Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động
trong khuôn khổ Hiếp Pháp</em>"
Sửa: "<em>Các đảng phái, tổ chức, phong trào chính trị
hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp</em>"

<h3>4) Điều 9, 10</h3>

Nên gom tất cả các điều này cùng với Điều 4 vào làm một
mối về việc qui định chung cho các tổ chức chính trị,
nghiệp đoàn, các hoạt động xã hội, dân sự nói chung.

<h3>5) Điều 13:</h3>

<h4>Tên nước: CỘNG HÒA VIỆT NAM</h4>

Trong thực tế sau 1946, ở miền Bắc tên nước là Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa. Còn miền Nam từ 1955-1975 là Việt Nam Cộng Hòa,
bên cạnh đó còn một lực lượng thân Cộng Sản xưng danh là
Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất thì
tên nước được đổi thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam.

Tên nước dù có đổi đi, đổi lại vẫn dính đến 2 từ
"Cộng Hòa" và nước Việt Nam. Vậy tôi đề nghị đổi tên
nước là "Cộng Hòa Việt Nam" còn nếu để tên cũ vừa
dài, vừa không đúng với thực tế của xã hội mà vừa không
được lòng dân cũng như trong giao thiệp quốc tế.

Bản thân chúng ta kể cả người đảng viên của ĐCSVN cũng
không thoải mái với 2 từ "Cộng Sản". Ví dụ : nếu ai đó
là đảng viên của ĐCSVN thì họ tự hào là Đảng Ta chứ có
ai dám nói, vinh dự là người Cộng Sản đâu? Chính quyền
hiện nay là chính quyền Cộng Sản đâu?

Trong khi rõ ràng trên danh nghĩa chúng ta đang phấn đấu tiến
tới thiên đàng theo chủ thuyết Cộng Sản. Nhưng lý thuyết
này còn xa xôi, mơ hồ, mông lung làm sao!

<h4>Quốc Ca: bỏ bài hát Tiến Quân Ca</h4>

Lời bài hát này rất sắt máu, man rợ không phù hợp với hoàn
cảnh xã hội hiện nay và xu thế hợp tác, toàn cầu hóa trên
toàn thế giới. Hơn nữa, nói một cách thành thực bài hát này
giai điệu không hay và hợp lý như bài "Việt Nam, Việt Nam"
của cố nhạc sỹ Phạm Duy huặc bài Quốc Ca của nước Việt
Nam Cộng Hòa (đã mất).

Bài Quốc Ca phải thể hiện tinh thần nhân bản, xây dựng
đất nước, nêu bật tinh thần bất khuất, quật cường của
dân tộc ta trong việc chống giặc ngoại xâm cũng như đề cao
tình yêu đồng bào, hòa hiếu, quê hương Việt Nam.

<h3>3) Điều 70:</h3>

Gốc: "<em>Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung
thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân
dân…</em>"
Sửa: "<em>Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung
thành với Tổ quốc và nhân dân…</em>"

Thực ra còn nhiều nội dung tôi muốn trình bày nhưng vượt quá
chuyên môn sâu của tôi về những lĩnh vực đang gây ra bất
cập trong xã hội, khiếu kiện, bất công như đất đai, tôn
giáo, nông dân, tài chính, tòa án… nên tôi e rằng sẽ khiếm
khuyết nếu cứ muốn trình bày dài lê thê. Hơn nữa thời hạn
nộp bản góp ý trên danh nghĩa đã hết hạn vì lý do chậm
trễ nào đó mà tôi không rõ lý do nên tôi không thể suy nghĩ
cho thấu đáo các vấn đề khác ngay lập tức.

<h2>II – GÓP Ý CHUNG CUỘC:</h2>

Thực chất đây không phải là góp ý của tôi đối với bản
Hiến Pháp 1992 mà là tôi góp ý cho ĐCSVN. Thực tế đa số
đại biểu Quốc Hội nước CHXHCNVN cũng là đảng viên của
ĐCSVN. Tôi đã từng là đảng viên của Đảng này nên tôi
hiểu chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng là tuyệt
đối, là nhất quán trên mọi phương diện, gạt bỏ mọi thao
thức từ trái tim mình.

Hiện nay, ĐCSVN là đảng đang cầm quyền cho nên mọi vấn đề
tồn vong của dân tộc phụ thuộc chủ yếu vào Đảng này.
Trong quá khứ, ĐCSVN có những công lao trong công cuộc giải
phóng dân tộc, đưa vị thế Việt Nam có tên trang trọng trên
bản đồ thế giới sau gần một thế kỷ bị ngoai bang đô
hộ, can dự tính đến 1975. Điều này tuy còn có nhiều ý kiến
tranh luận nhưng cá nhân tôi phản đối quyệt liệt nếu ai có
ý định lợi dụng "đục nước thả câu" làm chia rẽ, ly
khai dân tộc chứ không phải vấn đề học thuật, lịch sử.
Nhưng rõ ràng tôi nhận thấy đến thời điểm này chủ thuyết
Cộng Sản đã lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của đất
nước. Những tiến bộ, thành công trong kinh tế, quản lý xã
hội hiện nay ở Việt Nam chẳng có liên quan gì đến Chủ
nghĩa xã hội, chủ thuyết Cộng Sản cả.

Vậy hà cớ gì chúng ta còn khăng khăng bám vào để làm gì?
Nói dối nhau và làm khổ nhau ra?

Vậy nên chăng ĐCSVN nên đổi tên trở lại Đảng Lao Động
Việt Nam như giai đoạn 1951 cho đỡ bị dự ứng đối với
nhân dân trong nước và trong giao thiệp quốc tế?

Mặt khác trên cơ sở Đảng Lao Động này, cũng với những tinh
hoa, anh tài đang có sẵn thì soạn ra một cương lĩnh, chủ
thuyết hài hòa giữa dân tộc, thời đại với những chế tài
chống chuyên quyền, độc đoán nhằm đưa người tài lên làm
lãnh đạo ngay trong chính nội bộ đảng mình. Nếu Đảng Lao
Động thành thực có tinh thần Quốc Gia, yêu nước tôi tin
rằng họ sẽ không gây cản trở, chèn ép đối với những
nhóm/tổ chức/đảng có chủ trương vì dân nghèo, chống áp
bức bất công ra đời.

(Dĩ nhiên lộ trình và quá trình mở rộng chính trị, tự do
báo chí, tôn giáo, lập đảng phải bàn thảo và chung tay của
nhiều giai tầng trong xã hội trên tinh thần hòa hợp, tôn
trọng, cảm thông lẫn nhau.)

Chia sẻ chút quyền lợi khiêm tốn của mình đối với những
tổ chức chính trị khác trong thời đại mới có nghĩa là
ĐCSVN đã lập một đại công mở ra một trang sử, bước
ngoặt mới cho dân tộc. Còn nếu ĐCSVN bằng mọi giá vẫn chủ
trương chuyên chính, kiểm soát tất cả xã hội bằng công cụ
truyền thông, công an-bộ đội và các nguồn lợi của đất
nước thì dĩ nhiên Đảng này vẫn cầm quyền tuyệt đối
nhưng làm chậm sự phát triển của xã hội, băng hoại nhiều
giá trị văn hóa-truyền thống của dân tộc đặc biệt làm
kiệt quệ sức mạnh dân tộc để có thể tự vệ trước kẻ
thù truyền kiếp là Trung Quốc đã đang lăm le thôn tính trên
nhiều mặt như kinh tế, văn hóa, biển đảo.

Xin chân thành cảm ơn các quí lãnh đạo các cấp đã nhận và
đọc bản góp ý này của tôi!

Hà nội, ngày 1/3/2013
Người viết thư góp ý

(đã ký tên và gửi đi đến nơi có thẩm quyền)
NGUYỄN CHÍ ĐỨC

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130301/nguyen-chi-duc-thu-gop-y-cho-ban-hien-phap-1992),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét