LS Hà Huy Sơn kiến nghị Quốc hội làm Luật Chính trị

<blockquote>... Luật Tố Tụng Hành Chính 2010 mới quy định chủ
thể từ cấp Bộ trở xuống phải chịu trách nhiệm hành chính
còn các chủ thể khác như các cá nhân, tổ chức cấp trên
Bộ và các cá nhân, tổ chức của Đảng CSVN là "lực lượng
lãnh đạo Nhà nước và xã hội" nếu vi phạm pháp luật lại
chưa có quy định trình tự, thủ tục để tiến hành khởi
kiện, xét xử và thi hành án. Trong thực tế đã xảy ra nhiều
việc các cá nhân, tổ chức này gây ra hậu quả rất nghiêm
trọng cho xã hội nhưng không có Luật tố tụng nào để khởi
kiện, xét xử nhằm xác định trách nhiệm trước pháp luật
mà chỉ là chịu "trách nhiệm chính trị". "Trách nhiệm chính
trị" là gì? Chưa được luật hóa, để "trách nhiệm chính
trị" không phải là "vô trách nhiệm", không chịu chế tài, tôi
kiến nghị Quốc hội làm Luật Tố Tụng Chính Trị để những
chủ thể chưa quy định trong Luật Tố Tụng Hành Chính 2010
phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, phải chịu trách
nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật...</blockquote>

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/16.jpg" width="600"
height="803" alt="16.jpg" /></center>

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/26-e1362377306696.jpg"
width="600" height="803" alt="26-e1362377306696.jpg" /></center>

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/35-e1362377872838.jpg"
width="600" height="449" alt="35-e1362377872838.jpg" /></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130304/ls-ha-huy-son-kien-nghi-quoc-hoi-lam-luat-chinh-tri),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét