Hà Sĩ Phu - Vì sao tôi ủng hộ các bạn?

<blockquote>(Tâm tình gửi những người soạn thảo "Lời Tuyên
Bố của các Công Dân Tự Do")</blockquote>

<div class="boxright300"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_c001.jpg" /></div>

Trong năng lực ít ỏi của mình, tôi luôn quan tâm và ủng hộ
tất cả những ai cố gắng giúp vào sự tiến bộ xã hội,
bằng cách này hay cách khác. Lần này, khi thấy các bạn thông
báo <a
href="https://danluan.org/tin-tuc/20130228/loi-tuyen-bo-cua-cac-cong-dan-tu-do#comment-80532">"Lời
Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do"</a> tôi đã quyết định
ký tên ủng hộ rất sớm, và có những tâm tư muốn chia sẻ.

Đơn giản chỉ vì tôi hiểu rằng: Giường mối để tổ chức
và điều hành một xã hội giống như một sơ đồ
<strong><em>tỏa từ trên xuống</em></strong>, mà Hiến pháp và hệ
thống quyền lực là những điểm trung tâm. Nhưng ngược lại,
để cải biến và gây dựng một nền dân chủ (gần như từ
số không) tiến tới thay thế cho một hệ điều hành phi dân
chủ đang cố thủ thì phải bắt đầu <em><strong>"từ dưới
lên"</strong></em>, và <em>"từ giữa lên"</em>, từ những
việc cụ thể, thiết thực, dù nhỏ bé.

Đó là những việc như bênh vực những người dân bị cướp
nhà cướp đất, bị đối xử oan sai, việc đòi trả tự do cho
những công dân bị tù đày chỉ vì biểu lộ lòng yêu nước,
đòi hủy bỏ những điều luật vi phạm quyền công dân và
quyền con người tối thiểu (điều 88 chẳng hạn), đòi quyền
được tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến, quyền biểu
tình, quyền lập hội, đoàn kết bênh vực và ủng hộ những
người can đảm dấn thân, (hiện tại như nhà báo Nguyễn
Đắc Kiên) …vân vân… Còn sự cải thiện <em>"tiến hành
từ trên cao xuống"</em> cũng rất quý, rất cần để phối
hợp nhưng không nên kỳ vọng gì nhiều.

Những hoạt động công khai rất khiêm tốn ấy vừa đem lại
những kết quả thực tế <em>"đong đếm được"</em>, vừa
mở mang Dân trí, vừa tập dượt Dân chủ, hình thành những
sức mạnh dân chủ trong một xã hội dân sự công chính. Cứ
thế mà nhích dần lên.

Có sợ như vậy sẽ chậm quá chăng? Xin thưa: <em>Tốc độ dân
chủ hóa nhanh hay chậm là <strong>do tương quan lực lượng giữa
dân chủ và chống dân chủ</strong> quyết định chứ không
phải do ý muốn. Mặc dù mỗi cố gắng về dân chủ đều có
tác dụng riêng, ít nhiều đều góp phần thức tỉnh Dân trí,
nhưng nếu ảo tưởng, <strong>nôn nóng khi chưa có cơ
sở</strong>, việc của giai đoạn sau cùng lại đem làm trước
thì hiệu quả sẽ kém, muốn nhanh thì lại kéo dài thêm</em>. Ta
thường nói <em>"Tim nóng thì đầu phải lạnh"</em>, bởi
tiến trình càng hợp lý thì cơ hội sẽ đến càng nhanh.

Nay nhận thấy <a
href="https://danluan.org/tin-tuc/20130228/loi-tuyen-bo-cua-cac-cong-dan-tu-do#comment-80532">"Lời
Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do"</a> ngắn gọn do các bạn
soạn thảo <em>thực chất là <strong>công khai bày tỏ nhận
thức và nguyện vọng</strong> của những công dân tự do</em>
(nghĩa là không thuộc bất cứ tổ chức chính trị nảo),
<em><strong>là thực hiện quyền tự do tư tưởng, tự do bày tỏ
suy nghĩ một cách công khai</strong> để thăm dò sự đồng
thuận của công chúng, công luận, chính là đáp ứng những
việc làm thiết thực như đã nói trên</em>. Ngoài ý nghĩa ấy
"Lời Tuyên bố" ở đây không phải một kiến nghị-yêu
cầu, cũng chưa phải một dự kiến hay chương trình hành động
cụ thể gì hết, việc bình thường nhưng rất có ích trong
việc nâng cao Dân trí, chuẩn bị tích cực cho một xã hội dân
chủ vững chắc.

<strong>Giữ đúng mục tiêu ấy</strong>, tôi tin "Lời tuyên
bố" sẽ được hưởng ứng đông đảo.

Chúc cuộc thăm dò và vận động của các bạn thu được kết
quả tốt đẹp.

<strong>Hà Sĩ Phu</strong>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130302/ha-si-phu-vi-sao-toi-ung-ho-cac-ban),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét