Nguyễn Quang Duy - Không Tự Do – Không Đối Lập.

Khai mạc Hội nghị Công an Toàn quốc, tháng 12-2012, Thủ tướng
cộng sản Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố lực lượng công an cần
phải cương quyết đấu tranh không để hình thành <em>"các
tổ chức chính trị đối lập"</em>. Đây lần đầu tiên,
một giới chức cao cấp cộng sản chính thức sử dụng hai từ
<em>"đối lập"</em> thay vì các cụm từ khác như bọn xấu,
bọn phản động, kẻ thù, thế lực thù địch,… để gán
ghép cho các tổ chức đấu tranh, bởi thế ông Dũng tạo không
ít ngạc nhiên cho những người quan tâm thời cuộc.

Bài viết này xin bình luận về hai chữ đối lập, để thấy
đối lập là bản chất của thể chế tự do và khi chưa có
tự do sẽ không có đối lập.

<h2>Đối lập kinh tế</h2>

Một sản phẩm khi mới bắt đầu xuất hiện trên thị trường
giá thành rất cao, nhu cầu chưa có vì vậy sản lượng sản
xuất cũng ít. Nhưng chỉ sau một thời gian số cung sẽ nhiều
hơn, giá thành sẽ giảm xuống và số người tiêu thụ sẽ cao
hơn. Đến một lúc nào đó hai lực cung và cầu sẽ cân bằng,
thị trường sẽ ổn định tiến đến bão hòa.

Mặc dù hai lực cung và cầu đối lập nhau, nhưng trên thương
trường cả người bán lẫn người mua đều gắn bó với nhau.
Lực cung do người bán quyết định còn lực cầu là từ phía
người mua để đạt đồng thuận giá cả của món hàng.

Về mặt cầu, mỗi sản phẩm phải chịu ảnh hưởng của
nhiều yếu tố khác nhau, từ lợi tức và khả năng của
người tiêu thụ đến phẩm chất và hình thức quảng cáo món
hàng.

Về mặt cung, mỗi sản phẩm phải chịu ảnh hưởng của
nhiều lực đẩy khác nhau, từ giá cả của nguyên nhiên vật
liệu đến năng suất lao động sản xuất mặt hàng. Cùng một
sản phẩm lại có nhiều nhà cung cấp khác nhau cạnh tranh ráo
riết từ giá cả đến việc quảng cáo để thu hút người mua.

Mỗi sản phẩm lại có nhiều các sản phẩm khác có chung một
công dụng và có thể thay thế cho nhau. Thí dụ việc du lịch
xuyên tỉnh, cũng để đến một nơi chúng ta có thể đi xe nhà,
có thể mướn xe, đi taxi, đi phi cơ, đi xe lửa, đi xe bus. Các
nhà cung cấp vì vậy phải cạnh tranh ráo riết để bán sản
phẩm của mình hầu phục vụ người mua một cách hữu hiệu
và hiệu quả hơn với nhiều mặt hàng đa dạng hơn. Cuối cùng
người tiêu thụ chính là người được hưởng. Tại Úc,
nhiều khi giá vé máy bay rẻ hơn giá các phương tiện phục vụ
khác rất nhiều.

Khi nhắc đến kinh tế tự do, chúng ta thường nhắc đến bàn
tay vô hình với hai lực đối lập, lực cung và lực cầu luôn
điều chỉnh thị trường tiến đến trạng thái cân bằng và
ổn định. Nền kinh tế tự do là một nền kinh tế của dân,
do dân và vì dân, trên lý thuyết hai lực đối lập cung và
cầu tự nó sẽ đưa đến phát triển, công bình, ấm no, thịnh
vượng và hạnh phúc.

<h2>Kinh Tế và Chính Trị</h2>

Trên thực tế cá nhân thường ích kỷ, thiếu sáng suốt, hành
động không nghĩ đến, hay không thể nghĩ đến nhân quần xã
hội, đến thế hệ tương lai, tạo không ít những rủi ro cho
xã hội. Dẫn đến thất bại của kinh tế tự do.

Thất bại điển hình nhất là khỏang chênh lệch giữa người
giàu và người nghèo càng ngày càng mở rộng. Sinh ra nhiều
tầng lớp xã hội khác nhau. Từ thất bại này phát sinh hai
khuynh hướng đối lập nhau: khuynh hướng tự do và khuynh
hướng xã hội. Những người theo hai khuynh hướng trên xây
dựng lý luận và hình thành hệ thống chính trị trực tiếp
can thiệp vào kinh tế tự do điều chỉnh những rủi ro mà kinh
tế tự do không thể tự nó điều chỉnh.

Đảng Cộng sản lợi dụng sinh họat tự do và ý thức xã
hội, lấy đấu tranh giai cấp quy tụ dân nghèo vô sản tiêu
diệt dân giàu tư sản. Khi cướp được chính quyền, cộng
sản cho xây dựng một thể chế tòan trị, triệt tiêu tự do,
tiêu diệt đối lập và tiêu diệt mọi động năng đối lập.
Khi động năng đối lập đã bị tiêu diệt, cả hệ thống
chính trị bị đình trệ, suy thóai, lao vào khủng hỏang, rồi
sụp đổ.

Trước ngày guồng máy cộng sản Liên Xô sụp đổ, ông Trần
Xuân Bách, Ủy viên Bộ Chính trị, đã công khai quan điểm
chính trị như sau: <em>"Dân chủ không phải là ban ơn, không
phải là mở rộng dân chủ (mở rộng). Đó là quyền của dân,
với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban
phát, do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh
đạo kia. Thực chất của dân chủ hóa là khơi động trí tuệ
của toàn dân tộc để tháo gỡ khó khăn và đưa đất nước
đi lên kịp thời đại."</em>

Từ đó ông Bách đề ra một phương hướng cho đảng Cộng
sản thay đổi để sống còn như sau: <em>"Có nước tự cho
mình không cần đổi mới, đã bị bục vỡ. Có nước coi đổi
mới kinh tế phải làm nhanh, còn đổi mới chính trị thì chầm
chậm cũng bục chuyện. Có nước chỉ đổi mới kinh tế, không
đổi mới chính trị, đã bục to. Có nước làm cả hai, nhưng
không nhịp nhàng, gặp khó khăn. Hai lãnh vực này phải nhịp
nhàng, không chân trước chân sau, không tấp tểnh đi một
chân."</em>

Năm 1990, <em>"Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa"</em> Liên Xô hòan
tòan sụp đổ. Sợ hãi tư tưởng đa nguyên chính trị do ông
Trần xuân Bách đề xướng, đảng Cộng sản Việt Nam xoay qua
bám lấy Trung cộng và sao chép mô hình <em>"phát triển"</em>
Trung cộng. Theo mô hình này đảng Cộng sản cho <em>"cởi
trói"</em> một phần của nền kinh tế, nhưng tiếp tục tiêu
diệt đối lập chính trị. Do chọn sai con đường họ đã đưa
đất nước vào cơn khủng hỏang tòan diện. Ông Bách bị khai
trừ và bị đuổi khỏi Bộ Chính Trị.

<h2>Đa Nguyên</h2>

Thật ra ông Trần Xuân Bách đã được đảng giao cho công việc
nghiên cứu tìm hiểu và chỉ dám đề nghị đổi mới chính
trị bằng đa nguyên chính trị. Đa nguyên là khác biệt ý
kiến, tư tưởng, nhận thức và phương cách giải quyết vấn
đề. Đa nguyên chấp nhận sự khác biệt, bằng phương tiện
đối thoại để dung hòa sự khác biệt, để nhường nhịn
cùng chung sống, cùng phát triển không cần phải tiêu diệt
người khác chính kiến.

Những ý kiến, những tư tưởng được đa số công nhận sẽ
trở thành quy ước chung. Các ý kiến các tư tưởng chưa
được đa số chấp nhận thường có nhiều cơ hội để
được mang ra tái cứu xét. Đó chính là căn bản của sinh
họat dân chủ và đối thọai chính là phương tiện để thực
hiện đa nguyên dân chủ.

Trong vòng tháng qua, cộng đồng mạng không ngừng bàn cãi về
nội dung quyển <em>"Bên Thắng Cuộc"</em> do Huy Đức một
nhà báo được đào tạo trong chế độ cộng sản, thu nhặt
tài liệu, viết và phổ biến. Hằng trăm bài bình luận quyển
sách, mỗi bài nhìn một góc cạnh khác nhau. Hằng ngàn ý kiến
và tuyên bố về quyển sách, về các bài bình luận, mỗi ý
kiến mỗi tuyên bố biểu lộ chính kiến khác nhau.

Hiện tượng <em>"Bên Thắng Cuộc"</em> có thể xem là một
hiện tượng đa nguyên chưa từng có trong sinh họat chính trị
Việt Nam. Ít người nhận ra rằng nếu không có một không gian
mạng tự do sẽ không có hiện tượng này. Có tự do, mới có
đa nguyên và cuối cùng chính người đọc là người phán xét.

Trong khi ấy chế độ cộng sản vẫn tiếp tục muốn duy trì
độc quyền tư tưởng chính trị, hiện tượng Huy Đức
<em>"đi tìm sự thật"</em> là hiện tượng bị họ khép cho
những cụm từ tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong diễn
biến hòa bình. Diễn biến hòa bình là nỗi lo sợ nặng nề
nhất đang đè trên đầu giới cầm quyền cộng sản, khi sự
thật đã được phơi bày đảng Cộng sản trần truồng là
một tổ chức côn đồ đầy tội ác.

Thực tế chứng minh đảng Cộng sản Việt Nam thiếu khả năng
điều hành đất nước và càng ngày càng lệ thuộc vào đảng
Cộng sản Tầu. Đứng trước tình trạng sụp đổ đảng Cộng
sản tìm mọi cách trì hõan tình thế để tồn tại. Trong kế
họach trì hõan sụp đổ có thể có việc thành hình thành
phần <em>"đối lập hình thức"</em> tạo một bầu không khí
sinh họat dân chủ giả tạo.

<h2>Đa Đảng Hình Thức</h2>

Đa nguyên thường đi đôi với đa đảng. Tuy vậy chúng ta cần
phân biệt đa đảng hình thức và đa đảng đối lập.

Trước năm 1986, tại Việt Nam ngòai đảng Cộng sản còn có hai
đảng khác là <em>đảng Dân Chủ</em> và <em>đảng Xã Hội</em>.
Hai đảng này được đảng Cộng sản lập ra và cho phép tồn
tại chỉ nhằm tô điểm cho chế độ độc tài cộng sản mang
bộ áo đa đảng hình thức. Khi đảng Cộng sản phải đổi
mới kinh tế và đứng trước đòi hỏi đa nguyên, hai đảng
này trở nên nỗi đe dọa cho giới chức cầm quyền nên bị
giải tán ngay sau đó.

Đảng Cộng sản Tầu tự tin hơn đảng Cộng sản Việt nên
hiện thời vẫn giữ lại 8 đảng và tổ chức <em>"chính
trị"</em> tại Trung Hoa. Các tổ chức này không giữ vai trò
đối lập mà chỉ sinh họat hình thức, không khác gì các tổ
chức trong cái gọi là <em>"Mặt Trận Tổ Quốc"</em> tại
Việt Nam. Vai trò của các tổ chức này là góp ý cho đường
lối đảng Cộng sản đề ra, ý kiến của họ phải tự kiểm
duyệt để không làm mất lòng giới chức cầm quyền cộng
sản, thậm chí phải ca ngợi đường lối của đảng Cộng
sản.

<h2>Đa Đảng Đối Lập</h2>

Theo Giáo sư Nguyễn văn Bông đối lập chính trị cần có ba
đặc điểm: thứ nhất là phải có sự bất đồng về chính
trị, thứ hai là phải có tính cách tập thể và thứ ba là
phải hợp pháp. Xin được tóm tắt và diễn giải ba đặc
điểm Giáo sư Bông đề ra:

<strong>1</strong>. Trước nhất, đối lập phải có sự bất
đồng về chính trị. Thực chất đối lập chỉ có, khi nào
những kẻ chống đối có thể tổng hợp lại tất cả những
vấn đề được đặt ra, đưa những vấn đề ấy lên một
mực độ đại cương và phán đoán theo một tiêu chuẩn chính
trị. Nghĩa là phải có chiến lược và chính sách đối lập.

<strong>2</strong>. Đối lập chỉ có khi nào sự bất đồng chính
kiến mang tính cách tập thể, biểu hiện hành động có tổ
chức của những người đối lập. Nói đến hành động có
tổ chức là nghĩ ngay đến chính đảng. Chỉ có đối lập khi
nào có chính đảng đối lập.

<strong>3</strong>. Có thể vì một lý do gì đó một đoàn thể
phải dùng võ lực chống lại chính quyền hay một chính đảng,
phải hoạt động âm thầm trong bóng tối. Những hành động
ấy, cho dù có tính cách tập thể và do bất đồng chính kiến,
nhưng không được xem là đối lập. Vì đối lập phải hoạt
động trong vòng pháp luật cho nên những hành động ấy chỉ
được xem là những hành động đối kháng hay kháng chiến.

Dựa trên 3 đặc điểm vừa nêu ra Giáo sư Bông giải thích:
<em>"…đối lập phát sinh ở sự thực hành chính trị và
liên quan đến lịch trình biến chuyển của chế độ Đại
Nghị. Nói đến đối lập tức là nói đến cái gì ở ngoài
đa số, ngoài chính phủ. Đối lập là khía cạnh nghị viện
của vấn đề…"</em>

Nói một cách rõ hơn, dưới chế độ cộng sản Việt Nam chỉ
có những cá nhân bất đồng chính kiến, các đảng và tổ
chức đấu tranh chính trị giải thể cộng sản. Và khi cộng
sản còn tồn tại sẽ không và không bao giờ có thể hình
thành được đối lập. Việc Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố lực
lượng công an cần phải cương quyết đấu tranh không để
hình thành <em>"các tổ chức chính trị đối lập"</em>,
không khác gì việc Nguyễn tấn Dũng ra lệnh lực lượng công
an gia tăng trấn áp Phong Trào Dân Chủ Việt Nam.

<h2>Trò chơi mới con cờ mới.</h2>

Chỉ một năm về trước Nguyễn Phú Trọng còn ảo tưởng sử
dụng "phê và tự phê" để đánh tham nhũng, trong sạch hóa
guồng máy cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Hội
Nghị 6, giữa tháng 10-2012, ông Trọng vừa mếu máo, vừa nức
nở xin các đồng chí Ủy Viên Trung Ương Đảng thứ lỗi. Ông
cho biết việc <em>"phê và tự phê"</em> đã thất bại ông
không làm gì được <em>"một"</em> đồng chí trong Bộ Chính
Trị. Kết quả còn cho thấy quyết định <em>"dân chủ"</em>
trong một tập thể Ủy viên tham nhũng chỉ là sự bao che cho
đồng chí trong Bộ Chính Trị tiếp tục tham nhũng.

Đến cuối năm khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội, Nguyễn Phú
Trọng lại phát biểu <em>"đã sinh ra quyền lực thì phải có
các cơ quan kiểm soát quyền lực"</em> và ông ra quyết định
thành lập lại ban Nội chính và ban Kinh tế Trung ương nhằm
thực hiện việc <em>"Kiểm soát quyền lực".</em>

Đầu năm nay, Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tài chính, được
giao Trưởng Ban Kinh tế nhằm thẩm định các đề án về kinh
tế - xã hội quan trọng trước khi đưa lên Bộ Chính trị, Ban
Bí thư Đảng Cộng sản. Thực chất vai trò của Ban này cũng
chỉ là góp ý theo đường lối đảng Cộng sản đã đề ra.
Các đường lối lại đều dựa trên nguyên tắc giữ vững con
đường của chủ nghĩa xã hội và duy trì sự lãnh đạo của
đảng cộng sản. Con đường đã bị nhân lọai đào thải.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân
dân thành phố, Nguyễn Bá Thanh thì được bổ nhiệm làm
Trưởng ban Nội chính, lo việc bài trừ tham nhũng. Ông Thanh
một người biết <em>"ăn"</em> và biết <em>"nói"</em>,
nhưng khả năng ăn nói của ông chỉ giúp <em>"ngụy
biện"</em> cho sự thối nát từ bên trong và bên trên đảng
Cộng sản Việt Nam. Thực quyền của ông chưa có, ông cũng
nổi tiếng tham nhũng, thậm chí có dư luận cho rằng ông là
người thân của Nguyễn Tấn Dũng, người đang nắm thực
quyền.

Nói rõ ra khi mà đảng và nhà nước vẫn chỉ là một, thì
không thể có những cơ quan kiểm sóat quyền lực của đảng
và nhà nước thối nát này. Và nói tóm lại hai ban Nội chính
và Kinh tế đựơc dựng lại chỉ nhằm trì hõan con đường
tiến đến tự do dân chủ cho Việt Nam.

<h2>Đối Lập Chính Trị</h2>

Giáo sư Nguyễn văn Bông cho rằng: <em>"Nếu tinh túy của dân
chủ là lòng độ lượng, khoan dung và tự do chính trị, thì
lẽ tất nhiên lòng độ lượng, khoan dung và tự do chính trị
ấy được thể hiện trên bình diện chính trị, qua những
quyền của đối lập và sự hiện diện của đối lập chỉ
là kết quả của sự thừa nhận tự do chính trị."</em>
Dưới đây là một số nhu cầu để có được đối lập lành
mạnh.

Sự hiện diện của tự do chính trị và đối lập lành mạnh
chính là để hạn chế và kiểm sóat quyền lực của chính
quyền. Đối lập một mặt giúp chính quyền bỏ bớt những tư
tưởng hẹp hòi, thái độ cứng rắn, những chương trình mỵ
dân, những hứa hẹn hão huyền, bám sát với thực tế quốc
gia.

Đối lập cũng bảo đảm tính cách chích xác và công khai của
những quyết định của nhà nước. Qua tự do phát biểu ý
kiến, đối lập bắt buộc chính phủ phải tiết lộ mọi ý
định của họ, những lý do đẫn đến quyết định một chính
sách. Và như thế, đối lập bảo đảm rằng, khi một biện
pháp hay chính sách được chấp thuận, những lý lẽ chống
đối hay bênh vực biện pháp, chính sách ấy, đều được công
khai đưa ra dư luận.

Qua những cuộc tranh luận, những câu hỏi được đặt ra
trước Quốc Hội đối lập sẽ kiểm sóat để chính phủ và
các cơ quan hành chính không được lạm dụng quyền lực, hạn
chế tham nhũng, tránh được những phí phạm không thực sự
mang lợi ích cho người dân.

Đối lập từ hai khuynh hướng tự do và xã hội sẽ đưa đất
nước phát triển, công bình, ấm no, thịnh vượng và hạnh
phúc.

Đối lập cũng bảo đảm các cơ quan hành chính phải độc
lập với chính đảng cầm quyền.

Đối lập sẽ ngăn chận mọi hành vi chính đảng cầm quyền
cấu kết với ngọai bang bán đứng Tổ Quốc như đảng Cộng
sản đã đang làm và sẽ tiếp tục làm.

Đối lập cũng đưa ra những chiến lược những chính sách có
thể thay thế chính phủ đương nhiệm, nếu được đa số ủng
hộ qua những cuộc bầu cử tự do đối lập sẽ trở thành
chính phủ chính danh.

Và quan trọng nhất đối lập là cơ hội để học nghề quản
lý quốc gia. Khi người dân đã chán ngán một chính phủ,
người dân sẽ dồn phiếu tạo cơ hội đối lập nắm chính
quyền. Nhờ thế các thể chế dân chủ đa đảng đối lập
thường ít xẩy ra bạo lọan và luôn trên đà phát triển.

<h2>Kết Luận</h2>

Khi đảng cộng sản còn cai trị Việt Nam, nếu có đối lập
cũng chỉ là hình thức không thực chất. Việc giải thể chế
độ cộng sản chính là để xây dựng một thể chế đa đảng
đối lập. Có đa đảng đối lập mới có thể giảm thiểu
nạn tham nhũng, có thể đề ra một con đường, đưa ra những
chính sách đưa Việt Nam phát triển, mang tự do, dân chủ, công
bằng thịnh vượng đến cho người dân.

Bài viết này tập trung thảo luận tiền đề có tự do mới có
đa nguyên đa đảng đối lập. Điều này không có nghĩa là có
tự do là đương nhiên có đối lập lành mạnh, để có thể
xây dựng một Việt Nam tự do trong dịp khác người viết sẽ
thảo luận về các khuynh hướng tự do và xã hội, về thực
tiễn tòan dân chính trị, về lưỡng đảng đối lập, về xây
dựng định chế, về hiến định và luật định đối lập
chính trị.

Không đối lập chính trị lành mạnh, Việt Nam không thể phát
triển để hòa nhập vào thế giới văn minh hiện đại.

<strong>Nguyễn Quang Duy</strong>

Melbourne, Úc Đại Lợi

17/1/2013

Tài liệu tham khảo

Giáo sư Nguyễn Văn Bông, "Đối Lập Chính Trị"

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130118/nguyen-quang-duy-khong-tu-do-khong-doi-lap),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét