Nguyễn Ngọc Già - Những băn khoăn về bản dự thảo Hiến Pháp (phần 1)

<div class="boxleft200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/hienphap1946_danluan.jpg" /><div
class="textholder">Hiến Pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
1946</div></div>

Bản Hiến Pháp 1992 ra đời trong bối cảnh Việt Nam chưa
được Hoa Kỳ hủy bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ.
Việc hủy bỏ cấm vận là điều kiện tiên quyết để Việt
Nam thực hiện việc "cất cánh" trong những năm sau này, cũng
từ đó đã mang lại kết quả quan trọng: Thành viên tổ chức
WTO, cũng như hiện nay đang đàm phán để gia nhập TPP.

Trên tinh thần hòa nhập (đúng nghĩa) với thế giới sau nhiều
năm bị bỏ lại phía sau so với các nước Asean, (chưa dám nói
với phương Tây) giới cầm quyền Việt Nam đang tiếp tục gây
quan ngại sâu sắc với bản Hiến Pháp dự thảo sửa đổi.

Dường như những người soạn thảo kỳ này không đặt mối
tương quan mở cửa với thế giới khi vẫn trình bày những lý
luận cũ, lạc hậu, không theo kịp xu hướng, dù một vài
điều khoản trong bản dự thảo có vẻ "đổi mới" chút ít,
nó vẫn chưa thật sự thoát thai như là một cơ hội "trăm năm
có một" để Việt Nam có thể dân chủ hóa trong ôn hòa. Bên
cạnh đó, những người soạn thảo vẫn cho thấy tư duy:

<em><center>"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" </center></em>

mang nặng chất đóng cửa và cực kỳ bảo thủ của cái gọi
là "thành trì XHCN", dù giờ đây cái "thành trì" này đang sụm
dần dần!!!

Đọc qua bản dự thảo Hiến Pháp, tôi thật sự băn khoăn về
những cụm từ mà trong đó vẫn thể hiện sự mơ hồ/sáo
rỗng về mặt ý nghĩa, một vài cụm từ bộc lộ rõ ý tưởng
níu kéo cũng như bám chặt vào tư tưởng độc tài toàn trị,
cũng như một số "tính từ" được sử dụng thừa thãi, đôi
chỗ không cần thiết mà vô hình chung làm tối nghĩa và chính
những điều này dễ bị bóp méo và suy diễn khi Hiến Pháp
chính thức được thông qua (như thế này) để soạn hay/và
sửa các bộ luật cụ thể dưới nó trong tương lai.

Trong lời nói đầu, cụm từ: <strong>"Dưới ánh sáng của chủ
nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh..."</strong> quá
khiên cưỡng, sáo mòn và lạc lõng với hình ảnh <strong>"dưới
ánh sáng"</strong>, bởi cho đến nay ngày càng có nhiều học
giả cho đến Luật sư đã có nhiều bài viết bóc tách, phân
tích để chỉ rõ Marx như thế nào và Lenin ra sao, người ta đã
gọi <strong><a
href="https://danluan.org/tin-tuc/20120913/phong-uyen-can-phan-biet-mac-gia-la-mac-lenin-va-mac-that-la-mac-anghen">"Marx
- Angel là Marx thật" còn "Marx - Lenin là Marx giả"</a></strong> [1],
tác giả bài viết - Phong Uyên - nhất định là "dân trong nghề"
đã phân tích, dẫn chứng rất thuyết phục. Như thế, chẳng
phải dùng "Chủ nghĩa Mác - Lênin" trong bản dự thảo, nghĩa là
chấp nhận cái giả, cái ngụy biện và sai lầm để làm tiền
đề cho bản Hiến Pháp? Sai lầm quá nghiêm trọng!!!

Còn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" là gì, thì quả thật quá mơ hồ
với ngay cả những giáo trình hiện tại, hơn nữa, chính ĐCSVN
chỉ chủ trương "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh", chưa bao giờ có bất kỳ chủ trương nào học
tập và làm theo "tư tưởng Hồ Chí Minh" cả?!

Như vậy, một cái là giả (Marx - Lenin), còn một cái quá mơ
hồ (tư tưởng HCM), sao có thể dùng từ <em>"dưới ánh
sáng"</em>? Điều này thật khó nghe và không tài nào chấp nhận
được với hiện trạng xã hội Việt Nam be bét, nó đã là
bằng chứng sống động để dẹp phứt ngọn đèn cầy chảy
dài, leo lét đang phát ra những đốm sáng cuối cùng mang tên
<em>"ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh"</em> trước những cơn gió lớn đang báo hiệu mùa Xuân
sắp về chăng?! Cho nhẹ người, không còn lo ngồi (chò hỏ)
nhìn từng hàng nến chảy dài và ngọn đèn cầy chực chờ
tắt phụt, không hơn sao?!

Do đó,

<strong>Điều 1</strong>: gọi Việt Nam là "Nước CHXHCNVN" hoàn
toàn sai trái khi đối chiếu với cái<em> "ánh sáng" </em>như nói
trên.

<strong>Điều 2</strong>: Cho đến nay, cái gọi là "XHCN" là cái
gì, mặt mũi ra sao chẳng một ai hình dung ra được, thì đề
cập đến "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" quá lố
bịch. Đề tài "pháp quyền", "pháp trị" cũng đã có hàng trăm
bài viết, cho đến nay quả thật, những người soạn thảo
Hiến Pháp vẫn còn dùng cụm từ này, thì não trạng người CS
thật không còn gì để nói (nhưng vẫn buộc phải nói)!!!

<strong>Điều 3 </strong>viết:

"Nhà nước bảo đảm và<strong> phát huy</strong> quyền làm chủ
của nhân dân...",

nếu không "bắt bẻ" chữ "nhà nước pháp quyền XHCN", thì trong
điều 3 này không cần chữ "phát huy", bởi chữ này mang tính
khuyến khích, động viên, trong khi đã xác nhận nhà nước
(này) là của dân, do dân, vì dân rồi, thế thì cần gì "phát
huy" nữa? Chỉ cần "BẢO ĐẢM" là đủ.

<strong>Điều 4</strong>: Không còn gì để nói nữa ngoài một
chữ: BỎ.

<strong>Điều 5</strong>:

<strong>Mục 4</strong>. "Nhà nước thực hiện chính sách phát
triển toàn diện và <strong>tạo điều kiện</strong>...", đề
nghị hủy chữ "tạo điều kiện" hoặc sửa thành "bảo đảm
điều kiện", bởi nhà nước (này) là phục vụ nhân dân, do
đó chữ "bảo đảm" cho thấy tư thế người dân (đúng nghĩa)
làm chủ, chứ không phải nhà nước "tạo điều kiện" hay
không tạo thì người dân cũng chịu. Những người soạn thảo
phải đặt rõ tư thế nhân dân lên hàng đầu, khi ngồi viết
từng từ, từng ý theo phương châm "đang phục vụ chủ nhân"
mới cảm được điều này.

<strong>Điều 8</strong>:

<strong>Mục 1</strong>. "Nhà nước tổ chức và hoạt động theo
Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và
pháp luật, <strong>thực hiện nguyên tắc tập trung dân
chủ</strong>...", đề nghị bỏ "nguyên tắc tập trung dân chủ",
vì vừa thừa, vừa mang màu sắc "thiểu số phục tùng đa số"
(dù là đa số có thể bậy, nhưng cứ lấy số đông áp đảo)
của các phe nhóm trong nội bộ ĐCSVN.

<strong>Mục 3</strong>. "<strong>Cơ quan, tổ chức, cá nhân</strong>
phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật,
<strong>phòng,</strong> chống các hành vi vi phạm Hiến pháp và
pháp luật.", đề nghị đảo thứ tự: Cá nhân, tổ chức, cơ
quan. Cách sắp xếp thứ tự bắt đầu từ cá nhân, sẽ cho
thấy Quyền Con Người được đặt lên trên hết. Hiện trạng
trong hàng chục năm qua đã chứng minh, hầu như đa số các
trường hợp chống và phát hiện việc lạm dụng, vi phạm pháp
luật đều do dân và báo chí dẫn đầu. Bỏ chữ
<strong>"phòng"</strong>, vì vô nghĩa, bởi HP và Luật đã được
thông qua rồi thì cứ thế tuân thủ, cá nhân, tổ chức nào vi
phạm HP, Luật là phải "chống" đến cùng.

<strong>Điều 9</strong>:

<strong>Mục 3</strong>. "Nhà nước <strong>tạo điều kiện</strong>
để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên
của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động."
Đề nghị bỏ chữ "tạo điều kiện" hay thay bằng "bảo đảm
điều kiện". Ý nghĩa như tại điều 3.

<strong>Điều 15</strong>:

<strong>Mục 2</strong>. "Quyền con người, quyền công dân chỉ có
thể bị giới hạn trong<strong> trường hợp cần thiết</strong>
vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã
hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng". Quá rộng và mơ
hồ. Thế nào là "trường hợp cần thiết..." vì hàng loạt lý
do, mà lý do nào cũng có thể vi phạm quyền con người, quyền
công dân được cả?

<strong>Điều 16</strong>

<strong>Mục 2</strong>. "<strong>Không được lợi dụng</strong>
quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc
gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người
khác.". Mơ hồ. "Quyền Con Người" gồm những quyền gì (tất
nhiên theo định nghĩa của nhà nước và gắn kết với tiêu
chuẩn thế giới) mà (chẳng lẽ xài chưa đủ) để đến nỗi
dân phải "lợi dụng" thêm nữa? Với cách "thò ra, thụt vào"
như thế này, càng làm cho công an, tòa án, viện kiểm sát dễ
tùy nghi soạn luật sao cho "có lợi" cho họ.

<strong>Điều 19</strong>

<strong>Mục 1</strong>. "Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
là bộ phận <strong>không thể tách rời</strong> của cộng
đồng dân tộc Việt Nam".

Trong khi điều này có vẻ khập khiểng và không đồng nhất
với:

<strong>Điều 5 </strong>

<strong>Mục 1</strong>. "Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc <strong>cùng sinh
sống </strong>trên đất nước Việt Nam".

Nếu đối chiếu hai điều (khoản) thượng dẫn, thử hỏi, dân
tộc Việt Nam có bao gồm Việt kiều hay không bao gồm Việt
kiều? Bởi người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể
còn quốc tịch Việt Nam và không còn quốc tịch Nam, vậy
những người không còn quốc tịch Việt Nam có được coi là
"dân tộc Việt Nam" không? Nếu không coi họ là "dân tộc Việt
Nam" thì có gọi họ là "người Việt Nam định cư ở nước
ngoài" không? Mặt khác, mục 1 điều 5 lại cho rằng "...các dân
tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam", vậy ai không
sống trên đất nước Việt Nam chẳng lẽ không còn là dân
tộc Việt Nam? Ví dụ như: các cô dâu Hàn Quốc, Đài Loan, Trung
Quốc, những người xuất khẩu lao động rồi tìm cách ở lại
nước ngoài, kể cả những đứa con mang hai dòng máu thì tính
sao trong tương lai? Rồi còn những trẻ em mồ côi trong các cô
nhi viện được người nước ngoài nhận làm con nuôi thì tính
sao? Ví dụ Mr. Philipp Roesler (uổng quá), rồi còn cậu bé Pax
Thiên (con nuôi của Brad Pitt và Angelina Jolie), hay cậu bé tên
Nguyễn Bé Lory, con rơi của nhà tỉ phú Larry Hillblom??? Biết
đâu, mai này Pax Thiên, Nguyễn Bé Lory cũng trở thành Philipp
Roesler hay tương tự như vậy thì quả thật vô cùng đáng tiếc
cho VN?

Hai điều (khoản) nói trên làm định nghĩa "dân tộc" không rõ
nghĩa?!

(còn nữa)

<strong>Nguyễn Ngọc Già</strong>
_______________

[1] <a
href="https://danluan.org/tin-tuc/20120913/phong-uyen-can-phan-biet-mac-gia-la-mac-lenin-va-mac-that-la-mac-anghen">Phong
Uyên - Cần phân biệt Mác giả (là Mác-Lênin) và Mác thật (là
Mác-Ănghen)</a> (Dân Luận)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130104/nhung-ban-khoan-ve-ban-du-thao-hien-phap-phan-1),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét