Lãng - 3X vs Bá Thanh, người nông dân cần phải làm gì?

<blockquote><strong>fallingwater viết:</strong>

Em ngu dốt, nhờ các bác giải thích giúp em một số thắc mắc:

- Cuộc tranh đấu nội bộ này có lợi cho nhân dân cần lao hay
không?

- Trong bối cảnh hiện nay người nông dân phải làm gì?

- Có cửa nào sáng cho dân tộc này không?</blockquote>

Việc dân việc nước bề bộn, anh Lãng chỉ đạo ngắn để
các bạn khỏi hoang mang và kiên định lập trường cách mạng
trong tình hình mới:

1. Cuộc đấu tranh nội bộ này có lợi cho nhân dân cần lao hay
không? Trả lời, có lợi, thậm chí có thể dẫn đến một
bước chuyển quan trọng. Hệ thống cai trị đáng sợ nhất là
khi nó là một khối thống nhất, với các công cụ quyền lực
về pháp lý, quân đội và công an, nó có thể ngự trị vững
chắc và đồng lòng bóp cổ dân đen mà ít phải tính tới
chuyện trả giá. Dân đen trong trường hợp đó ít có tiếng
nói và thường không được đếm xỉa tới trong các chính sách
lớn. Điều này đã từng diễn ra. Ngược lại, khi có nội
đấu, các bên đấu đá đều sẽ tìm cách lôi kéo nhân dân
để tạo thanh thế, tạo dư luận và tính chính danh. Trong mọi
trường hợp, ý kiến người dân sẽ được tôn trọng hơn.
Trong trường hợp xấu nhất, 3X cầm cự được, thì sự tổn
thất uy tín cũng khiến 3X khó tự tung tự tác làm tổn thất
quyền lực quốc gia. Trong trường hợp tốt hơn, Trọng, Sang
dựa vào Bá Thanh giành chiến thắng, vì nhận thức rõ phải
khôi phục uy tín với dân đen chế độ mới tồn tại được,
nhiều chính sách hợp lòng người sẽ được ban hành. Trong
trường hợp tốt nhất, Bá Thanh nhân đà chiến thắng leo vào
tam đầu đế chế, anh tin chắc ông ta sẽ làm được nhiều
điều có ích cho đất nước. Mọi vấn đề về lâu dài sẽ
được giải quyết khi đất nước giàu mạnh và dân trí cao.
Nếu người người đều như anh Lãng, con cháu chúng ta sẽ có
vô số cơ hội lựa chọn bước đi tiếp theo và mô hình cho
dân tộc mình.

2. Trong bối cảnh này, người nông dân cần phải làm gì? Còn
làm cái đé o gì khác ngoài việc ủng hộ cho phe đại diện
tiến bộ và cải cách. Nguyễn Bá Thanh không phải từ trên
trời rơi xuống, bạn anh nói được làm được và đã chứng
minh qua thực tế 16 năm nắm quyền ở Đà Nẵng. Bạn anh có
tâm huyết, có khả năng, và đất nước cần người như bạn
anh. Mọi biện pháp mà bọn dân đen có thể làm, từ tạo dư
luận ủng hộ, đến việc vote cái đé o gì triệu chữ ký Bá
Thanh lên thủ tướng, cũng là những việc dân đen có thể làm.
Trên face book anh Lãng thấy bọn bò vote được kha khá chữ ký.
Lòng dân chẳng là cái mẹ gì khi thiếu định hướng và không
được quy tụ. Nếu Bá Thanh có đủ sự ủng hộ từ dân đen,
ông ta sẽ là một thế lực mà mọi phe phái đều phải tính
toán đến, thậm chí có cơ hội tốt để cầm quyền.

3. Cửa sáng cho dân tộc Việt Nam có không? Có, dân tộc này
đã chết hết người tài đé o đâu. Anh Lãng cũng vẫn còn
trẻ, còn khoẻ, chưa liệt dương và còn lâu mới chết. Cửa
sáng luôn có khi đất nước giàu dần và dân trí được nâng
lên. Chúng ta giàu và thông minh, sẽ làm được mọi thứ, kể
cả bài toán khó với bọn tàu. Còn nếu cứ chìm mãi trong ngu
và nghèo, dân tộc sẽ mất mọi thứ, kể cả mẩu đất cuối
cùng trên biển đông. Vượt qua nỗi sợ thay đổi thì mới
thoát được cái vong tăm tối trước mắt.

<center>* * *</center>


<blockquote><strong>Hanoistreet viết:</strong>

Lãng ngu anh bảo, dốt thì nói in ít thôi không nói cũng không ai
bảo dốt hơn được nữa.

1. Không có cuộc đấu tranh hay cách mạng nào mà có lợi cho
nhân dân cần lao hết. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chắc chắn
bị ảnh hưởng. Hơn nữa cuộc đấu tranh này không mang lại
dân chủ cũng như phát triển hay cách mạng cách mẽo gì cả.
Đây là bài toán tranh giành quyền lực và bảo về chế độ
(cs). Mà cs là chuyên chính (độc tài). Léo có chế độ độc
tài nào có lợi cho nhân dân cần lao, cái này đé o phải anh
nói đâu nhé toàn vĩ nhân cả đấy. Bằng chứng lời anh nói
là hơn một năm nay tất cả các ngành đều ngắc ngoải, đếu
thằng nào dám tự cứu mình chứ không nói đến phát triển
chỉ để phục vụ các anh tiêu diệt lẫn nhau. Mà đấy mới
chỉ là các đòn gió. Thử hỏi anh Bình anh Dũng anh Kiên chị
Yến sau khi bị bắt có trả lại tiền hay có giúp gì cho con
tầu đắm VN không? Câu trả lời là không, không có các anh
chị ý sẽ có người khác lên thay.

2. Lãng ngu xui dại nhân dân cần lao ủng hộ một phe. Tất cả
thằng nào dính vào sẽ đi bằng răng hết bất kế phe nào lên.
Lịch sử của cs luôn là thế. Đứng ngoài xem hổ đấu là an
toàn nhất. Lãng ngu mà dính vào cũng sẽ đi bằng đí t.

3. Đé o có cửa sáng nào hết, vì đã qua cửa tối đâu. VN 15
năm nữa khi các bậc lão thành giai đoạn này đã 75 hoặc 80
tuổi, lúc đấy tầng lớp giữ chính quyền sẽ là người trẻ
như Kim cháu bây giờ chắc chắn sẽ có cách mạng hoa nhài hoa
sen gì đó.</blockquote>

Đến giờ này vẫn còn những thằng như thằng hanoistreet nhận
định Việt Nam là cộng sản thì bảo sao đất nước vẫn còn
ngoi ngóp trong vũng bùn tăm tối. Làm đé o gì còn cộng sản ở
Việt Nam. Số có lý tưởng cộng sản thời xưa chết hết lâu
rồi. Số còn sống sót thì cũng đã vỡ mộng nhìn dân tộc
trả giá cho bãi thử tư tưởng. Số đang nắm quyền hiện nay,
nhìn nhận cho đúng, là một tập đoàn độc tài toàn trị,
với lý tưởng bây giờ là cầm quyền càng lâu càng tốt,
trường tồn được thì càng tốt nữa.

Trong hệ thống không phải không có những tiếng nói khác,
những nhận thức khác. Muốn làm cho đất nước giàu lên bất
kể nó là cái chủ nghĩa mẹ gì. Anh buộc phải trích dẫn lại
câu nói bất hủ của đại tướng Võ Nguyên Giáp, khoảng năm
2000 khi sử gia Mỹ Staley Kanou xin gặp tướng Giáp, ông ta nêu ra
một câu hỏi đầy tính tấn công: "Ngài nghĩ sao khi mô hình
chủ nghĩa xã hội mà cả đời ngài theo đuổi và chiến đấu
cho nó giờ không tồn tại. Các ngài đang dập khuôn những gì
mà nước Mỹ đã trải qua thời tiền tư bản?" Giáp đáp lời
nhỏ nhẹ mà sâu sắc: "Nhưng bạn ơi, chủ nghĩa xã hội là
bất cứ thứ gì mang lại hạnh phúc cho nhân dân".

Cách mạng có mang lại quyền lợi cho dân đen không? Lịch sử
Mỹ đã chẳng hùng cường như ngày nay nếu nó không trải qua
những trang đẫm máu. Từ giành độc lập với Anh, đến nội
chiến Nam Bắc mà nguyên nhân trực tiếp là cuộc cách mạng
giải phóng nô lệ. Ngay cả hiện nay, Mỹ và các quốc gia
phương tây vẫn thường xuyên duy trì trong lòng xã hội nó
những cuộc cách mạng có kiểm soát. Thể chế tam quyền phân
lập, với các lực lượng chính trị và đảng phái luôn đấu
tranh với nhau, giám sát lẫn nhau và giành giật quyền lực với
nhau, chính là cách tốt nhất để quyền lợi dân đen luôn
được tính tới về dài hạn. Bởi mọi thế lực đều cần
sự ủng hộ của dân đen khi muốn giành phần thắng. Mới 30
năm trước, ngay cả micheal jacson vẫn bị kỳ thị ngấm ngầm
vì gốc gác da đen, và liệu một nước mỹ cách đây 40 năm,
trong giấc mơ đẹp nhất tại khu haslem, có thằng đen nào dám
mơ một ngày sẽ có một gã nhọ như obama lên làm tổng thống?
Tất cả những sự biến chuyển tốt đẹp ấy diễn ra, khi
trong xã hội tồn tại sự đấu tranh, nói đúng hơn là những
cuộc cách mạng, mà tiếng nói dân đen được ghi nhận và
phản ánh vào chính sách.

Xã hội Việt Nam hiện nay, anh cho, đang đứng trước một cơ
hội lớn. Anh Lãng không quan tâm chủ nghĩa sẽ vẫn tiếp tục
được giao giảng ở Việt Nam về hình thức là thứ mẹ gì.
Anh quan tâm, là liệu thế lực thắng thế khi cầm quyền có thi
hành những chính sách khiến đất nước giàu thêm hay không. Cá
nhân anh tin rằng, nếu Bá Thanh nắm quyền, ông ta sẽ làm
được những điều đó. Khi giàu, hiểu biết con người sẽ
tăng lên. Và nếu mỗi thằng con bò vào tathy đọc đều khôn
bằng 1/10 anh thôi, các bạn sẽ là thành phần công dân đủ
khôn ngoan để định hướng được xã hội giành cho con cháu
mình. Anh có thể lấy ví dụ thế này, so với cách đây 15 năm,
hiểu biết của các bạn so với cha ông các bạn đã khác biệt
rất nhiều. Và lịch sử không còn cho phép xã hội có thể quay
ngược về thời kỳ bao cấp. Như vậy, chính dân trí sẽ
quyết định tất cả. Dân chủ phải tồn tại trong một xã
hội bọn thông minh đa số, chứ không thể có dân chủ cho một
lũ bò. Mà muốn dân trí cao, không cách nào hết là phải giàu,
pahir có nhiều tiền, để tiếp cận được, để có cơ hội
giao lưu với bạn bè quốc tế và nâng dần hiểu biết của
mình. Mấu chốt nhất, do đó, là xoá đói nghèo. Nếu đến cả
cái dũng khí ủng hộ cho phe nào trên thực tế có thể mang
lại những cải cách khiến các bạn giàu lên, các bạn cũng
đé o có, thì đừng than thân trách phận tại sao, các bạn mãi
mãi là bò. Tin anh đi, khi các bạn giàu, các bạn và con cháu
các bạn sẽ khôn. Khi đó, không ai có thể bỏ qua mà không
đếm xỉa đến ý chí của các bạn. Nước Mỹ xây dựng nền
tảng văn minh trên nền tảng của tần lớp trung lưu chiếm đa
số xã hội, chứ không phải trên nền tảng một bọn bần
nông vừa dốt vừa nghèo. Chẳng có nền văn minh nào ngự trị
trong xã hội mà bọn ngu và nghèo đông nhung nhúc.

Con mẹ nó, chân lý dù đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng
dễ được nhận ra. Đây là bi kịch của xã hội Việt Nam, khi
đã có quá nhiều niềm tin bị đổ vỡ.

P/S: Anh phải công nhận một điều, đồng chí X nếu tiếp tục
ngồi lên dầu dân đen như hiện nay, trong 5 năm tới, tất yếu
chế độ sẽ sụp đổ. Lúc đó người Việt Nam sẽ có cơ
hội xây lại đất nước từ đống tro tàn. Anh nhấn mạnh là
từ đống tro tàn. Khựa sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà đợp
một hai miếng ở biển đông, các nước xung quanh cũng sẽ
chẳng tôn trọng gì một quốc gia ốm yếu. Dù rằng sau đó
đất nước có thể đi vào quỹ đạo văn minh, nhưng máu chắc
chắn đổ và cái giá phải trả là đau đớn. Dân đen, cố
nhiên sẽ phải chịu đựng tất cả, trước khi chờ đến
tương lai tươi sáng đến với mình. Nếu chọn điều gì tốt
hơn cho dân tộc, các bạn hãy chọn lựa cái cách người dân
Đà Nẵng hiện nay đang được hưởng khi cuộc sống tốt dần
lên 16 năm qua. Luôn có một lựa chọn khác, cho xã hội giàu
lên, con người văn minh hơn mà cái giá không quá nhiều đau
đớn.

Dĩ nhiên, với loại người có thể đứng ngoài mọi biến cố
như anh hoặc như các bạn dân chủ tại cali, một sự thay đổi
nhanh sẽ được ưa thích hơn. Nhưng anh Lãng có thể đoan chắc,
điều đó là không tốt đẹp gì cho đại đa số các bạn.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130122/lang-3x-vs-ba-thanh-nguoi-nong-dan-can-phai-lam-gi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét