Innova - Bốn điểm vô lý của điều 4 Hiến pháp

Trong phong trào góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, tôi xin trình
bày quan điểm của mình về sự không hợp lý của điều 4
của Hiến pháp với các khía cạnh khác.

1. Trước hết, Hiến pháp, theo định nghĩa thông dụng trên
thế giới là một hệ thống quy đinh những nguyên tắc chính
trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn
và trách nhiệm của một chính quyền. Theo định nghĩa của
Việt Nam, Hiến pháp bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật
được Nhà nước ban hành, điều chỉnh các mối quan hệ xã
hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền
lực Nhà nước. Như vậy định nghĩa về Hiến pháp trên thế
giới và ở Việt Nam đều giống nhau ở điểm điều chỉnh
các mối quan hệ của các tổ chức trong một Nhà nước.

Tuy nhiên, Theo điều 4 Hiến pháp thì đảng Cộng Sản Việt Nam
mặc nhiên là tổ chức lãnh đạo Nhà nước. điều này có
nghĩa đảng Cộng Sản Việt Nam có toàn quyền điều chỉnh các
mối quan hệ của các tổ chức trong Nhà nước Việt Nam. Do
đó, điều 4 Hiến pháp phủ định toàn bộ nội dung Hiến
pháp. Nói cách khác, Hiến pháp là không cần thiết một khi Nhà
nước đã được lãnh đạo toàn diện bởi đảng Cộng Sản.
điều 4 chính là Hiến pháp Việt Nam.

2. Thứ hai, nếu giả sử Hiến pháp còn có ý nghĩa, thì bản
thân điều 4 va chạm nặng nề với điều 2 ngay trong Hiến
pháp. Cụ thể:

- Điều 2: Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.
- Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo
Nhà nước.

Theo điều 2, nhân dân có toàn quyền đối với Nhà nước, trong
đó tất nhiên bao gồm cả quyền thay đổi Hiến pháp. Tuy nhiên
trong những năm vừa qua, có rất nhiều người bị tòa án Việt
Nam kết tội "đòi bỏ điều 4 Hiến pháp". Điều đó chứng
tỏ nhân dân Việt Nam không thật sự có "tất cả" quyền
lực. Sự đảm bảo điều 4 cho đảng Cộng Sản đã tước đi
quyền lực tối cao của nhân dân theo điều 2.

Xem xét ưu tiên giữa quyền lực thuộc về nhân dân và quyền
lãnh đạo nhà nước của đảng Cộng Sản thì rõ ràng điều 2
phải được ưu tiên hơn. Nhân dân Việt Nam đã đổ bao nhiêu
xương máu trong cuộc chiến chống Pháp để giành lại chính
quyền, giành lại quyền tự quyết dân tộc. Tuy nhiên giờ đây
quyền tự quyết đó đang bị hạn chế một cách rõ ràng bởi
điều 4 Hiến pháp.

3. Thứ ba, nếu giả sử điều 4 và điều 2 tồn tại được
với nhau, thì điều 4 vi phạm một quyền con người tối cao.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bản tuyên ngôn độc lập đã mở
đầu bằng câu bất hủ : "Tất cả mọi người đều sinh ra có
quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có
thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Ý nguyện
của Hồ Chủ tịch đã được cụ thể hóa trong tất cả các
bản Hiến pháp Việt Nam từ trước đến nay. Hiện nay, điều
17 trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 ghi rõ:

Điều 17 (sửa đổi, bổ sung Điều 52)
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị,
dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tuy nhiên sự tồn tại điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam tạo ra
sự bất bình đẳng trong người dân với nhau khi mặc nhiên
đặt đảng Cộng Sản làm đảng lãnh đạo Nhà nước. điều
này là phi lý vì gây ra phân biệt đối xử trong đời sống
chính trị khiến những cá nhân khác, những tổ chức chính
trị khác không thể làm lãnh đạo Nhà nước được. Chính sự
độc quyền lãnh đạo này, đã gây ra nhiều sự tha hóa quyền
lực, như đã chỉ ra bởi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặt
khác, nó gây ra sự thờ ơ chính trị trong mọi tầng lớp nhân
dân khi tất cả các chính sách đường lối Nhà nước đều
đã được quyết định bởi đảng Cộng Sản.

4. Thứ tư, điều 4 Hiến pháp trao quyền lãnh đạo cho đảng
Cộng Sản. Tuy nhiên điều gì xảy ra nếu bản thân đảng
Cộng Sản không thể kiểm soát được chính nội bộ và biến
thái thành một tổ chức gây hại cho nhân dân. Trong hoàn cảnh
đó, với sự áp đặt của điều 4 Hiến pháp, nhân dân Việt
Nam sẽ phải chịu sự lãnh đạo của một đảng "đội lốt
đảng Cộng Sản" và nguy cơ tàn phá đất nước, thậm chí
mất nước là dễ dàng. Kẻ thù, thay vì đánh bại nhân dân
Việt Nam, chỉ cần tha hóa đảng Cộng Sản là đủ để dẫn
dân tộc đi theo đường khác. Sự lo ngại này là có thật và
người viết thật sự chia sẻ lo ngại này với Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng.

Tóm lại, với bốn lý do trên, người viết kết luận rằng,
điều 4 Hiến pháp mâu thuẫn với ý nghĩa của bản thân Hiến
pháp, với quyền tự quyết của nhân dân, với quyền bình
đẳng giữa mỗi người dân và với nguy cơ thao túng đất
nước. Vì lẽ đó, người viết đề nghị tổ chức soạn
thảo Hiến pháp xem xét sự đúng đắn của điều 4, ví ý
nghĩa của Hiến pháp, vì trách nhiệm của ủy ban soạn Hiến
pháp đối với tổ tiên và con cháu mai sau.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130110/innova-bon-diem-vo-ly-cua-dieu-4-hien-phap),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét