Hà Đình Sơn - Chống tham nhũng là đồng minh của dân chủ

<strong>Tham nhũng</strong> là hành vi của người có chức vụ,
quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ
lợi (Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005).

<strong>Dân chủ</strong> là một hình thức tổ chức thiết chế
chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn
gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự do
(Bách khoa toàn thư mở Wikipedia).

<strong>Chế độ độc tài</strong> là một thể chế <a
href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuy%C3%AAn_quy%E1%BB%81n">nhà
nước chuyên quyền</a> mà ở đó nhà nước được cai trị
bởi một cá nhân: kẻ độc tài (Bách khoa toàn thư mở
Wikipedia).

Xã hội Việt Nam thiếu dân chủ; dân chủ là mục tiêu, là nhu
cầu sống còn của đất nước hiện nay. Nhưng kẻ thù của
dân chủ lại chính là chế độ độc tài. Phương pháp đấu
tranh loại bỏ chế độ độc tài được nhân loại văn minh
ngày nay lựa chọn là đấu tranh bất bạo động.

Chế độ độc tài đẻ ra tham nhũng. Tham nhũng chính là "lý
tưởng" thật của chế độ độc tài. Tham nhũng là chất keo
gắn kết của chế độ độc tài. Ngược lại không có chế
độ độc tài thì không thể tham nhũng tràn lan, nhưng tham nhũng
lại làm xói mòn và dẫn đến hủy diệt chế độ độc tài.
Đây chính lý do giải thích một mâu thuẫn là tại sao chế
độ độc tài cũng kêu gọi chống tham nhũng, nhưng chỉ chống
nửa vời vì không còn tham nhũng thì cũng không còn chế độ
độc tài. Tham nhũng và chế độ độc tài là hai mặt của
"sinh vật ký sinh" trong xã hội. Nên thường một người
mới lên làm lãnh đạo thì đều tuyên bố sẽ tuyên chiến
với tham nhũng, nhưng trong đó chỉ có 20% là thật tâm còn
đến 80% là giả dối. Do tách rời lợi ích của số ít với
lợi ích của toàn dân, lợi ích của đất nước nên dẫn
đến: chống ngoại xâm thì lo mất bạn; chống tham nhũng thì
sợ thù oán. Trong cuộc chiến chống tham nhũng sẽ phân định
ai là vì thể chế độc tài ai là vì lợi ích nhân dân.

Người chống tham nhũng thật sự là người dám tin vào nhân
dân, dựa vào nhân dân, minh bạch hoạt động nhà nước và
lấy đó là nguồn lực chính để chống tham vì mục tiêu dân
chủ hóa đất nước. Chống tham nhũng mà không dựa vào nhân
dân là không thể và chỉ là dối trá; hậu quả nguy hiểm là
thất bại: hoặc thỏa hiệp, trở thành đồng bọn với tham
nhũng hoặc ngả làm tay sai bán nước để duy trì lợi ích.

Trong một chế độ độc tài không thể nào sinh ra một con
người có quá khứ hoàn toàn trong sạch, không có chút tham
nhũng. Hãy xếp lại quá khứ của mọi cá nhân để vì cuộc
đấu tranh hiện tại và vì tương lai, xem tất cả những cá
nhân, tổ chức chống tham nhũng đều là đồng minh của dân
chủ, nhân dân phải ủng hộ họ. Ai chống tham nhũng mà dựa
vào nhân dân, dám minh bạch là người chống tham nhũng thực
sự và là người của nhân dân, của đất nước. Xã hội
không nên chỉ đặt niềm tin và trông chờ ở một cá nhân mà
thay bằng việc ủng hộ, sát cánh và giám sát những hành
động của họ. Độc lập dân tộc, tự do dân chủ không thể
van xin mà có, mà phải đấu tranh giành giữ.

Hà Nội, ngày 26/01/2013

H. Đ. S.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130126/ha-dinh-son-chong-tham-nhung-la-dong-minh-cua-dan-chu),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét