Đôi điều về Dân Luận

Dân Luận theo đuổi một nền báo chí công dân, nơi mỗi độc giả chính là một nhà báo.

Mục tiêu của Dân Luận là cung cấp cái nhìn đa chiều về các vấn đề kinh tế - xã hội - văn hóa của Việt Nam và thế giới, với mong mỏi độc giả sẽ tự xây dựng cho mình phương pháp tư duy độc lập và khoa học.

Trang blog này là cầu nối giữa Dân Luận với độc giả trong nước, trong trường hợp bạn không truy cập được vào địa chỉ chính thức www.danluan.org.

Chúng tôi được biết Dân Luận đã bắt đầu bị chặn bởi tường lửa ở Việt Nam. Vì thế, xin mời bạn tham khảo cách vượt tường lửa để tiếp tục truy cập Dân Luận. Trong trường hợp gặp trục trặc, bạn có thể liên lạc với tqvn2004 tại huannc@gmail.com được hướng dẫn cụ thể.
(c) Dân Luận 2009. Cung cấp bởi Blogger.

Tổng số lần đọc

Google+ Followers

<center><img
src="http://gdb.voanews.com/0974A328-D9B8-402E-9E69-343AD515BAFB_w640_r1_s.jpg"
width="550" /></center>

Việc thông qua việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được
đảng CS và Quốc hội Việt Nam ghi vào chương trình nghị sự
năm 2013 như là công tác hệ trọng nhất của đất nước, một
quốc gia đại sự. Một bản dự thảo đã được phổ biến
rộng rãi để lấy ý kiến của toàn dân từ ngày 2/1/2013 đến
ngày 31/3/2013.

Đây là lần thứ 5 việc thay đổi Hiến pháp được đặt ra,
sau khi có những bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1982 và 1992.

Đọc qua bản dự thảo, người ta thấy văn kiện này có vẻ
như đã hoàn thành được một công việc to lớn đáng khen
ngợi. So với Hiến pháp 1992 gồm có 12 chương và 147 điều,
bản dự thảo mới ngắn gọn hơn, chỉ có 11 chương và 126
điều, nghĩa là giảm bớt 1 chương và 21 điều. Ngoài ra, có
đến 95 điều đã được sửa đổi, 13 điều được bổ sung,
và chỉ có 18 điều được giữ nguyên.

Nhưng khi đọc kỹ, có thể sơ bộ nhận xét rằng Ban dự thảo
đã chơi trò ảo thuật, trình bày la liệt hàng trăm thay đổi
«mini» về chữ nghĩa, nhưng «quên» hẳn đi những thay đổi,
bổ sung quan trọng nhất mà các nhà trí thức, các nhà luật
học, các nhà nghiên cứu, các tầng lớp nhân dân - nhất là
nông dân cũng như các nhà kinh doanh tự do - đòi hỏi.

Đòi hỏi gay gắt và cấp bách nhất là huỷ bỏ Điều 4, tức
là điều xác định vị trí lãnh đạo độc quyền của đảng
CS, vì nó mâu thuẫn với Điều 2, tức là điều xác định
toàn bộ chủ quyền đất nước thuộc về nhân dân.

Hơn nữa Điều 4 cũng đi ngược lại với Nghị quyết và Báo
cáo chính trị tại Đại hội VII (năm 1990), trong đó nêu rõ
đảng CS không có nhiệm vụ quản lý nhà nước mà chỉ lãnh
đạo bằng đề nghị, thuyết phục và làm gương: «<em>Đảng
là lực lượng lãnh đạo chứ không phải là cơ quan quyền
lực nhà nước hay cơ quan quản lý, Đảng không làm công việc
quản lý nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã
hội bằng phương pháp dân chủ, thuyết phục, bằng công tác
tư tưởng và tổ chức, bằng vai trò gương mẫu của đảng
viên và tổ chức đảng. Đảng tôn trọng chức trách, quyền
hạn của Nhà nước và các đoàn thể</em>". (Phần 6: Đổi
mới sự lãnh đạo của đảng).

Một lý do quan trọng là uy tín hay tín nhiệm của một đảng
đối với nhân dân không thể được ghi lại trên văn kiện
pháp lý, mà phải do nhân dân tự cảm nhận và bày tỏ; hơn
nữa uy tín ấy luôn biến động, khi lên khi xuống, không thể
cố định một lần là xong. Chính vì vậy nên không có một
hiến pháp của một nước nào khác lại ghi như thế, trừ
hiến pháp cũ của Liên Xô đã bị bãi bỏ như một vết nhơ
độc đoán và cưỡng ép. Điều 4 trong Hiến pháp 1982 và Hiến
pháp 1992 chính là sao chép từ Điều 6 của Hiến pháp Liên Xô,
và chính điều này đã bị hủy bỏ.

Vậy những vấn đề gì là thiết thực và cấp bách nhất cần
sửa đổi và bổ sung? Đó là hàng loạt vấn đề cơ bản hệ
trọng, như có nên tiếp tục mang danh hiệu Nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa (CHXHCN) VN hay không, khi Trung Quốc cũng chỉ là
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khi Cuba cũng bỏ danh hiệu
nước CHXHCN rồi, cả Libya cũng đã bỏ tên nước XHCN, Miến
Điện cũng từng là nước XHCN và xóa bỏ từ lâu. Hiện nay
Việt Nam là nước duy nhất còn mang danh hiệu XHCN. Vậy thì
tại sao lại tiếp tục bám giữ danh hiệu lạc lõng, rỗng
tuếch về nội dung này khi dự thảo Hiến pháp mới đã khẳng
định rằng sửa đổi phải gắn với khoa học và thực tế?

Khẳng định quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất của nông
dân là một đòi hỏi cấp bách, khi đảng đã trả lại sở
hữu tư nhân cho nhà buôn, thợ thủ công, nhà kinh doanh công
nghiệp, dịch vụ. Cần từ bỏ việc thực hiện «sở hữu
toàn dân về toàn bộ ruộng đất (Điều 17 và 18)», một khái
niệm không ở đâu có, ngoài Việt Nam. Cũng cần xác định Tự
do kinh doanh và Quyền tư hữu là cơ sở phổ cập của chế
độ chính trị và nền kinh tế của một đất nước theo kinh
tế thị trường, như tất cả các nước theo kinh tế thị
trường khác.

Lần này đảng lại kêu gọi toàn dân góp ý sau khi đã hoàn
thành bản dự thảo. Đã có ý kiến hoài nghi và có cả lời
kêu gọi tẩy chay. Đó là vì Bộ Chính trị từng kêu gọi nhân
dân góp ý, nhưng đã đối xử rất kém văn hóa, có thể nói
là thô bạo. Đó là vào cuối năm 2010, sau khi Bộ Chính trị tha
thiết mời toàn đảng, toàn dân góp ý vào các văn kiện dự
thảo trình Đại hội XI, đã có hơn 30 trí thức đảng viên CS
cấp cao, từng là phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng,
viện sỹ, giáo sư - có thể coi là tinh hoa của kiến thức
thời đại - đã suy nghĩ sâu sắc, vận dụng kiến thức và
tâm huyết để chứng minh rõ ràng rằng cả 4 điều kiên định
của Bộ Chính trị - kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, kiên
định chủ nghĩa xã hội, kiên định chế độ độc đảng,
kiên định sở hữu quốc doanh làm chủ đạo - là sai lầm,
lẩm cẩm và nguy hại ra sao. Tập thể trí thức này cũng nhấn
mạnh cần xóa bỏ toàn bộ các văn kiện dự thảo và nên dành
thời gian viết lại từ gốc. Bộ Chính trị đã bỏ ngoài tai
những khuyến cáo này, thậm chí không cần trả lời là đã
nhận được biên bản tỷ mỷ của cuộc họp, và vẫn giữ
nguyên các văn kiện sai lầm, lẩm cẩm, cũ kỹ đến rợn
người.

Vậy lần này họ có lập lại cái trò lấy ý kiến toàn dân
như thế hay không? Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ được
triệu tâp vào tháng 5/2013 để nghe bản tổng hợp trình bày ý
kiến của toàn dân và điều chỉnh bản dự thảo, và kỳ họp
thứ 6 vào tháng 10/2013 sẽ thảo luận lần cuối và thông qua,
không cần có trưng cầu dân ý. Kết quả sẽ lại là một
Hiến pháp của đảng, vì đảng và do đảng, hoàn toàn không
đếm xỉa đến nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, của
dân tộc.

Cứ như vậy, nhân dân ta sẽ lại ăn một quả lừa cay đắng
nữa của đảng. Để một bản Hiến pháp XHCN 2013 xuất
hiện,tốn bao nhiêu giấy mực, tiền của , họp hành , để
đâu vẫn hoàn đấy, còn tệ hơn trước nữa. Và để nhân dân
ta lại bỏ qua một thời cơ, lại một lần nữa bẽ bàng lỡ
chuyến tàu tốc hành của phát triển và hội nhập với thế
giới dân chủ hiện đại.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130116/bui-tin-quoc-gia-dai-su-hay-tro-dua-dai),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

0 phản hồi:

Đăng nhận xét

Các bài viết có liên quan của vụ án Cù Huy Hà Vũ được Dân Luận tập hợp tại đây: Hồ Sơ Cù Huy Hà Vũ, hoặc theo từ khóa "Cù Huy Hà Vũ".

Độc giả có thể truy cập Dân Luận an toàn hơn qua cổng HTTPS (HTTP có mã hóa bảo mật), bằng cách thêm https:// vào đằng trước địa chỉ danluan.org, hoặc bấm vào đây!
Bấm vào đây để đọc chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992
Bấm vào đây để đọc cuốn Trần Huỳnh Duy Thức - Con Đường Nào Cho Việt Nam

Quỹ Dân Luận


Bấm nút Donate để ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal. Thu chi quỹ Dân Luận: xem ở đây!

Hỗ trợ dân chủ

Bạn có thể chia sẻ tấm lòng của mình với các nhà hoạt động dân chủ trong nước và gia đình của họ, ngay cả khi bạn đang ở trong nước. Bạn chỉ cần ra bưu điện, hỏi về dịch vụ "chuyển tiền nhanh". Người ta sẽ cấp cho bạn một phiếu, trong đó có phần thông tin người gửi và người nhận. Phần người nhận bạn cần điền chi tiết và chính xác. Còn phần người gửi, bạn không cần điền chính xác. Phí chuyển tiền không đắt, hãy làm gì đó chứng tỏ xã hội đứng phía sau những công dân này!

Danh sách các nhà hoạt động dân chủ trong nước và địa chỉ của họ có thể được tìm thấy ở đây!

Dân Luận kêu gọi bài vở theo chủ đề: Nghiên cứu kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động và xây dựng phong trào của Tổ chức Otpor (Phản Kháng) của Serbia. Đây là kinh nghiệm là các lực lượng đối kháng tại Tunisia và Ai Cập đã vận dụng để lật đổ độc tài tại các quốc gia này...

Bài mới trên Dân Luận

Archives