Báo Pháp luật - Sáu nhóm nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương

Một trong những chức năng của Ban Nội chính là đề xuất
với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về
PCTN cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc,
vụ án.

Cùng với quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương do
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, thay mặt Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã ký Quyết định 159
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan này.

Theo đó, Ban Nội chính Trung ương được xác định chức năng
là cơ quan tham mưu của BCH Trung ương mà trực tiếp và thường
xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các
chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham
nhũng (PCTN).

Thường trực của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

Nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương gồm sáu nhóm.

<strong>Thứ nhất là nghiên cứu, đề xuất những quan điểm,
định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp
luật</strong> (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh
vực nội chính và PCTN); một số chủ trương, chính sách về an
ninh quốc gia và PCTN; về tổ chức và hoạt động của các cơ
quan nội chính (được xác định gồm VKS, tòa án, tư pháp và
các cơ quan có chức năng tư pháp trong công an, quân đội) và
Hội Luật gia VN, Liên đoàn Luật sư VN. Cũng trong nhóm này, Ban
Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cho chủ trương, định
hướng xử lý một số vụ việc, vụ án.

<strong>Thứ hai là hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi,
đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong lĩnh vực nội
chính</strong>; phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động ở các
cơ quan nội chính và hai tổ chức xã hội nghề nghiệp đã
đề cập. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo,
hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính
trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giao.

<strong>Thứ ba là nhiệm vụ thẩm định các đề án về lĩnh
vực nội chính và PCTN trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí
thư.</strong>

<strong>Thứ tư, Ban Nội chính Trung ương sẽ tham gia ý kiến
trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật với các chức danh
thuộc diện Bộ Chính trị</strong>, Ban Bí thư quản lý trong các
cơ quan nội chính theo phân công, phân cấp, bao gồm cả việc
bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp, thẩm phán TAND Tối cao.

<strong>Thứ năm, Ban Nội chính Trung ương thực hiện nhiệm vụ
cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về
PCTN.</strong>

<strong>Thứ sáu, Ban sẽ thực hiện một số nhiệm vụ khác do
Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.</strong>

Quy định cụ thể hơn

Về bộ máy, Ban Nội chính Trung ương gồm trưởng ban và các
phó trưởng ban, được tổ chức thành chín đơn vị cấp vụ,
trong đó có một vụ theo dõi công tác PCTN, một vụ theo dõi
xử lý các vụ án.

So với Ban Nội chính Trung ương trước khi bị giải thể,
nhiệm vụ hiện nay được quy định cụ thể hơn, trong đó bổ
sung thêm mảng PCTN. Tuy nhiên, lại không có nhiệm vụ thường
trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương như trước
đây. Nhiệm vụ này hiện được tách cho Văn phòng Ban Chỉ
đạo Trung ương về cải cách tư pháp - thuộc Văn phòng Trung
ương Đảng.

Được biết, cùng với việc ra quyết định thành lập và
chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương, Bộ Chính
trị cũng giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì cùng các cơ quan
liên quan xây dựng đề án chuyển giao tổ chức, bộ máy, con
người thuộc Vụ Nội chính, Vụ Pháp luật (thuộc Văn phòng
Trung ương Đảng) và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN
về Ban Nội chính Trung ương. Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng đang
hoàn thiện đề án về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo mô hình mới do Tổng Bí
thư đứng đầu, để kịp ra quyết định thành lập ngay khi cơ
sở pháp lý của Ban Chỉ đạo PCTN hiện tại (quy định trong
Luật PCTN) hết hiệu lực vào tháng 2 tới.

Trước đó, Bộ Chính trị cũng ban hành Quyết định số
655-QĐNS/TW về việc phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà
Nẵng, giữ chức trưởng Ban Nội chính Trung ương.

<blockquote><strong><center>Khái niệm "lĩnh vực nội
chính"</center></strong>

Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cả Ban Nội
chính hiện tại và trước đây đều sử dụng đến cụm từ
"lĩnh vực nội chính" nhưng không định nghĩa là gì. Về
việc này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Đại Hưng,
nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương trước đây, hiện
là Phó Chủ tịch Hội Luật gia VN, cho biết khái niệm này
thường chỉ được giải thích bằng các công việc cụ thể
mà Ban Nội chính Trung ương đảm đương. Vì thế, lĩnh vực
nội chính thường được hiểu là liên quan đến an ninh quốc
gia và tổ chức hoạt động của các cơ quan nội chính. Nhưng
nay có điểm khác là hải quan không được coi là thuộc nhóm
cơ quan nội chính nữa.</blockquote>

NGHĨA NHÂN

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130104/bao-phap-luat-sau-nhom-nhiem-vu-cua-ban-noi-chinh-trung-uong),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét