Đào Tuấn - Lưỡi đao và cái phao

Đâu là điểm "mới" trong "19 điều cấm" vừa được
công bố? Rất khó bởi 19 điều cấm theo QĐ 47 cũng không khác
bao nhiêu so với 19 điều cấm theo QĐ 115.

Trả lời phỏng vấn Tuổi trẻ sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Đán,
nguyên vụ trưởng vụ Nghiên cứu - Ủy ban Kiểm tra TƯ, người
từng tham mưu sửa đổi "19 điều cấm" có nói một ý rất
"lạ". Nguyên văn: <em>Công dân là đảng viên khác với công
dân không phải là đảng viên</em>.

Ông Đán không giải thích rõ điểm "khác". Và thực tế
cũng cho thấy, theo 19 điều cấm mới tinh này thì công dân
đảng viên chỉ khác công dân không đảng viên ở việc không
được "tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử" khi chưa
được đảng cho phép - theo điều 7. Một quy định mà ông Đán
cho rằng "Là cần thiết bảo đảm nguyên tắc tập trung dân
chủ của Đảng và nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán
bộ".

Những "điều cấm" thực ra đã có quy định cụ thể trong
các quy phạm pháp luật mà gần nhất là Luật cán bộ, công
chức. Kể cả điều 1, Đảng viên không được: "Nói, làm
trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết
luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho
phép". Ai nói là công dân "được phép"- có nghĩa là
"khác" đảng viên- có nghĩa là không sống ở Việt Nam,
hoặc mắc chứng "hoang tưởng kiện cáo".

17 tháng trước, trên <a
href="http://www.baomoi.com/Xem-lai-nhung-dieu-cam-vo-ly/144/5049103.epi">VietNamNet</a>,
TS Đặng Đức Đạm, nguyên Phó trưởng Ban Nghiên cứu của
Thủ tướng cho rằng: Quy định số 115 (về 19 điều đảng
viên không được làm) là điển hình của tình trạng hành
chính hóa công tác Đảng. Theo ông: "Để làm được dù một
việc thôi trong 19 điều cấm đó, Đảng đã phải sử dụng
các công cụ chủ yếu của mình là công tác giáo dục, vận
động đảng viên cũng như công tác tổ chức một cách khéo
léo và kiên trì thì mới mong đạt được kết quả; huống hồ
ở đây muốn thực hiện một lúc bằng ấy điều cấm mà chỉ
bằng một văn bản thì thật là ảo tưởng".

19 điều cấm, vì thế, có lẽ chỉ dành cho những
đồng chí "bị lộ"?

Quân đội có một khẩu hiệu cực hay "Kỷ luật là sức
mạnh của quân đội".

Nhưng nếu những đồng chí vi phạm "19 điều cấm" mà chỉ
bị cảnh cáo để hạ cánh an toàn, bị khiển trách để điều
chuyển từ địa phương lên TƯ, thậm chí chỉ bị "kiểm
điểm cho phép tồn tại". Thì ngẫm ra, 19 điều cấm có vẻ
là "cái phao" hơn là một "lưỡi đao".

Có người cho rằng 19 điều cấm vừa thừa, vừa không cần
thiết. Bởi một đảng viên chân chính thực ra chỉ cần là
một công dân chân chính tuân thủ đúng và đủ những quy
định của pháp luật.

Với hầu hết các quy định cấm đảng viên làm những việc
"trái quy định của pháp luật"; hoặc "Chưa được phép"
hoặc "Không được phép"… Rất khó để phân biệt điểm
khác giữa trách nhiệm và nghĩa vụ giữa "công dân có
đảng" và "công dân chưa/không có đảng".

Điểm "khác", nếu có, có lẽ chỉ là ở "cái miệng".


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11718), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Mai Thanh Hải - Những điều đảng viên không được làm

<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00141.jpg" /></div><em>Ngày
1/11/2011, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng, đã ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những
điều Đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy
định số 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị (khoá X).
Sau đây là toàn văn của Quy định:</em>

Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Hiến pháp và pháp luật
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị và Ban Bí thư khoá XI;

- Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn
phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong
gương mẫu của Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của tổ chức Đảng,

<h2><center>BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH</center></h2>

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng
trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ
thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định
của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà
mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy
định cụ thể của Đảng về những điều Đảng viên không
được làm.

<strong><span class="underlined-text">I- Những điều Đảng viên không
được làm</span></strong>

<div class="boxleft200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00142.jpg" /></div>

1- Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị,
Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, quyết
định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật
không cho phép.

2- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những
thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc
những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền,
tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát
thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những
quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.

3- Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa
đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử,
không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định.
Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công
trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích
động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết,
hồi ký không đúng sự thật.

4- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia
rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc
phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với
Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá
tuỳ tiện đối với người khác. Đe doạ, trù dập, trả thù
người tố cáo, phê bình, góp ý.
<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00143.jpg" /><div
class="textholder">nguyên Chủ tịch - Phó Bí thư Hà Giang Nguyễn
Trường Tô</div></div>

5- Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên,
mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn
tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc,
cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến những
nơi không có thẩm quyền giải quyết.

6- Tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật;
biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

7- Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên và đảng viên là cán bộ
diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý) tự ứng cử,
nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
(theo quy định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa
được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

8- Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật,
lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

<div class="boxleft200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00144.jpg" /><div
class="textholder">Nguyên Phó Bí thư Yên Bái Nguyễn Văn
Ngọc</div></div>

Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình
trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham
nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu
cực khác.

Có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột
thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh
vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy
định.

Biết mà không báo cáo, phản ảnh, xử lý các hành vi tham
nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người
chống tham nhũng.

9- Làm trái quy định trong những việc: quản lý nhà, đất, tài
sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn
và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu
dự án; thực hiện chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, cứu
nạn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các quy định trong
hoạt động tố tụng.

10- Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân
hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi
học, đi nước ngoài trái quy định.

<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00145.jpg" /><div
class="textholder">Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang</div></div>

Lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn
tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy
định.

Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm
tội cho người khác.

11- Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản
trái quy định. Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ,
vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị
trí công tác của mình nhằm trục lợi.

12- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành
chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng
thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa
hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định.

<div class="boxleft200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00146.jpg" /><div
class="textholder">nguyên Bí thư Cà Mau Võ Thanh Bình</div></div>

13- Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân
không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy
định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia
hoạt động rửa tiền.

14- Tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí để lợi dụng
người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định
sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc tổ chức, cơ quan, doanh
nghiệp mà mình tham gia.

<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00147.jpg" /><div
class="textholder">Nguyên Bí thư Ninh Bình Đinh Văn Hùng</div></div>

15- Dùng công quỹ để thăm viếng, tiếp khách, tặng quà, xây
dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm
việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá tiêu chuẩn, định
mức hoặc trái quy định.

Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ của Nhà
nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử
dụng trái quy định.

16- Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con,
anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh
ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ
chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa
được phép của cơ quan có thẩm quyền.

17- Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho vay
trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma tuý; uống
rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

Vi phạm đạo đức nghề nghiệp; có hành vi bạo lực trong gia
đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình,
sống chung với người khác như vợ chồng; bản thân hoặc để
con kết hôn với người nước ngoài trái quy định.

<div class="boxleft200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00148.jpg" /><div
class="textholder">Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành
(áo khoác màu sáng)</div></div>

18- Mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề đồng
cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền, miếu, nơi thờ tự
của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo
bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa
được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng
để trục lợi.

19- Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh
nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên
chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm
trục lợi.

<strong><span class="underlined-text">II- Tổ chức thực hiện và xử
lý vi phạm</span></strong>

1- Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy
định này và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00149.jpg" /><div
class="textholder">nguyên Bí thư Quảng Trị Vũ Trọng Kim</div></div>

Các Cấp uỷ Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức thực hiện Quy định và định kỳ hằng năm báo cáo với
Cấp uỷ cấp trên tình hình thực hiện Quy định qua Uỷ ban
Kiểm tra của Cấp uỷ cấp trên.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề thấy cần bổ sung, sửa
đổi thì báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết
định.

2- Đảng viên vi phạm Quy định này phải được xử lý công
minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp
luật của Nhà nước.

3- Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 07/12/2007
của Bộ Chính trị (khoá X) về những điều Đảng viên không
được làm, có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến Chi
bộ để thực hiện.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TỔNG BÍ THƯ


(Đã ký)


<strong>Nguyễn Phú Trọng</strong>


__________________________________________

<h2><center>MỘT SỐ CÁN BỘ CAO CẤP BỊ KỶ LUẬT TRONG THỜI GIAN
GẦN ĐÂY</center></h2>

1/ Ngày 12/1/2004, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa IX), đã công bố Quyết định thi hành
kỷ luật về Đảng đối với ông <strong>Vũ Trọng Kim (khi đó
là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nay là Tổng Thư ký, Phó Chủ
tịch UBTWMTTQVN</strong>) bằng hình thức khiển trách, do có phần
trách nhiệm trong việc để tình trạng mất đoàn kết nội bộ
của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kéo dài.

<div class="boxleft200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00150.jpg" /></div>
2/ Giữa tháng 7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có
quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng với ông <strong>Võ
Thanh Bình (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau)</strong> do mắc
một số sai phạm nghiêm trọng trong công tác cán bộ và thực
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

3/ Tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa X) giữa tháng 10/2010 đã công bố Quyết định thi hành
kỷ luật ông <strong>Đinh Văn Hùng (khi đó là Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình)</strong> với hình thức
cảnh cáo, để ông Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa X, nghỉ công tác để nghỉ hưu. Lý do kỷ luật ông
Hùng là: Chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi
phạm của thường trực Tỉnh ủy trong việc thực hiện nguyên
tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ;
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phương thức lãnh đạo
của Đảng, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, quy định số
51-QĐ/TW của Ban Bí thư; vi phạm tiêu chuẩn Đảng viên, Cấp
ủy viên và phẩm chất, đạo đức, lối sống.

<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00151.jpg" /></div>
4/ Ngày 19/7/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết
định số 1718- QĐNS/TW, kỷ luật đối với ông <strong>Nguyễn
Trường Tô (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Bí thư Tỉnh
ủy Hà Giang)</strong>, với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do
đã thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ
không lành mạnh với gái mại dâm, vi phạm tư cách đảng viên,
cấp ủy viên, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ
lãnh đạo, gây bất bình trong Đảng và xã hội, khi kiểm
điểm thiếu thành khẩn.

Ông Nguyễn Trường Tô cũng bị HĐND tỉnh Hà Giang miễn nhiệm
chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

5/ Ngày 16/2/2012, Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức
họp kiểm điểm Đảng viên, bỏ phiếu đề nghị mức kỷ
luật đối với ông <strong>Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y
tế</strong>. 9/9 thành viên tham dự đã bỏ phiếu đề nghị
hình thức kỷ luật Đảng đối với ông Cao Minh Quang, trong đó
2 phiếu đề nghị khiển trách, 2 phiếu đề nghị cảnh cáo, 4
phiếu đề nghị cách chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ
Y tế và 1 phiếu đề nghị khai trừ Đảng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng cũng đã có cuộc họp
với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế để thông báo kết luận sau
khi làm rõ một số vấn đề ông Cao Minh Quang bị tố cáo (khai
man bằng cấp, mượn tiền doanh nghiệp…). Ủy ban Kiểm tra T.Ư
Đảng đã yêu cầu Đảng bộ Bộ Y tế triển khai kiểm điểm
đảng viên đối với ông Cao Minh Quang theo quy trình.

6/ Cuối năm 2010, cái tên <strong>"Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
Nguyễn Văn Ngọc"</strong> được dư luận trong và ngoài nước
đặc biệt chú ý, bởi việc đi học, lấy Bằng Tiến sĩ chỉ
diễn ra trong 6 tháng và bằng tiền Ngân sách.

<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00152.jpg" /></div>
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã
thành lập Đoàn Kiểm tra, xác minh vụ việc, kết luận: "Bằng
Tiến sĩ không có giá trị sử dụng... trong nước" và nghiêm
khắc phê bình, yêu cầu ông Ngọc "rút kinh nghiệm sâu sắc".

Tiếp đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ
XVII (nhiệm kỳ 2010-2015), diễn ra từ 22-23/10/2010, ông Nguyễn
Văn Ngọc đã không được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, tất nhiên không thể đảm nhiệm
vai trò lãnh đạo bởi không có tên trong Danh sách Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Yên Bái và tất nhiên, bị mất chức Phó Bí thư
Tỉnh ủy Yên Bái.

Hơn 6 tháng sau, ông Nguyễn Văn Ngọc được giữ chức Phó Bí
thư Đảng ủy Khối cơ quan Doanh nghiệp Trung ương (tương
đương Thứ trưởng), nhiệm kỳ 2010-2015. Việc điều động
ông Ngọc vào chức vụ mới, được thực hiện theo nội dung
Công văn số 519-CV/VTTU (5-4-2011) của Văn phòng Trung ương
Đảng.

Sáng 26/4/2011, tại Hà Nội, ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung
ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư, điều động ông
Nguyễn Văn Ngọc đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy
Khối Doanh nghiệp Trung ương.

7/ Phần này dành để "ghi danh" 1 chú to to nữa, sắp có quyết
định kỷ luật. He! He!..

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11837), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Trần Văn Huỳnh - Thư gửi giới chức Mỹ nhằm tìm tự do cho tù nhân chính trị Việt Nam

<div class="special_quote">Kính gửi: Dân Luận

Tôi là Trần Văn Huỳnh, cha của tù nhân chính trị Trần Huỳnh
Duy Thức - người đã tranh đấu vì quyền con người cho Việt
Nam để đất nước có thể trở nên dân chủ và thịnh
vượng.

Hôm 26 tháng 2 vừa rồi tôi đã gửi đến bà Ngoại trưởng Hoa
Kỳ và một số quan chức lập pháp và hành pháp của nước
này nhằm kêu gọi sự hỗ trợ cần thiết cho việc trả tự do
cho tất cả tù nhân chính trị tại Việt Nam.

Tôi xin được chuyển bức thư này đến Dân Luận, đề nghị
Dân Luận giúp phổ biến để nó có thể nhanh chóng đến
được với những người quan tâm vì đất nước với hy vọng
mong ước trên của chúng ta sớm thành hiện thực.

Xin cảm ơn Dân Luận và kính chào.

Trần Văn Huỳnh</div>

<div class="rightalign">Việt Nam, ngày 26 tháng 2 năm 2012</div>


<strong>Kính gửi:</strong> Quý bà Hillary Rodham Clinton
Ngoại trưởng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

<strong>Đồng kính gửi:</strong> Các tổ chức Bảo vệ Nhân
quyền Quốc tế


<center><strong>V/v: "Cần trả tự do cho mọi tù nhân chính trị
ở mọi nơi"</strong></center>

Thưa bà Clinton,

Tôi là Trần Văn Huỳnh, một công dân Việt Nam 75 tuổi, cha
của Trần Huỳnh Duy Thức - một tù nhân chính trị đã bị
kết án 16 năm tù cùng với luật sư Lê Công Định, thạc sĩ
Nguyễn Tiến Trung, kỹ sư và doanh nhân Lê Thăng Long và đại
tá Trần Anh Kim trong một vụ án "lật đổ chính quyền nhân
dân" vào năm 2010. Vụ án này đã bị lên án gay gắt bởi bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ và nhiều chính phủ khác cùng với các tổ
chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.

Trước hết, tôi viết thư này thay mặt cho con trai tôi, Trần
Huỳnh Duy Thức để nêu lên quan ngại gửi đến bà và các tổ
chức quốc tế khác về những nguy cơ đe dọa hòa bình thế
giới. Trong những lần thăm con tại nhà tù trong 6 tháng qua,
Thức nhiều lần đề nghị tôi cần làm gì đó để cộng
đồng quốc tế nhận ra một chiến lược hiệu quả có thể
đảm bảo hòa bình cho thế giới vốn đang ngày càng bị đe
dọa bởi những tranh chấp trên biển Đông của Việt Nam. Thức
đã thấy trước sự xung đột này nhiều năm trước khi nó
dẫn đến sự căng thẳng cao độ kéo theo 11 cuộc tuần hành
của những nhà yêu nước từ hồi giữa năm ngoái. Thức hoan
nghênh "Thế kỷ Thái bình dương của Mỹ" mà bà đã giới
thiệu và sự hiện đại hóa hiện diện quốc phòng của Mỹ
Xuyên Châu Á Thái Bình Dương. Nhưng Thức cho rằng, nếu không
có đủ những nỗ lực cần thiết và tập trung được đưa
vào đúng chỗ và đúng lúc để biến Việt Nam nhanh chóng trở
nên dân chủ và thịnh vượng thì đất nước chúng tôi sẽ
dễ trở thành một điểm lan xung đột có thể kích hoạt
những cuộc chiến thảm họa cho thế giới. Do vậy, Thức tin
rằng một Việt Nam dân chủ thực sự sẽ là một căn cứ
chiến lược cho hòa bình thế giới.

Bà có thể đọc ý tưởng này của Thức ở một bài báo đính
kèm "<a
href="http://trandongchan.wordpress.com/2009/02/02/k%E1%BB%B7-s%E1%BB%ADu-va-v%E1%BA%ADn-h%E1%BB%99i-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87t-nam/">Kỷ
sửu và vận hội mới cho Việt Nam</a>" được Thức viết cách
đây 3 năm, và rất phổ biến trên Internet vào lúc đó, đồng
thời nhận được nhiều ý kiến hoan nghênh từ công chúng. Tôi
đọc thấy từ bài báo này nhiều quan điểm được chia sẻ và
ủng hộ bởi Tổng thống Obama. Điển hình như ngài tổng
thống đã nói rằng "<em>Châu Á sẽ quyết định chủ yếu
rằng liệu thế kỷ phía trước sẽ là xung đột hay hợp tác,
thống khổ không cần thiết hay tiến bộ của nhân loại</em>"
khi phát biểu trước nghị viện Úc vào tháng 11 năm ngoái. Tôi
muốn ngài tổng thống biết rằng có rất nhiều người Việt
Nam tin vào thiện chí của ngài và đánh giá cao các chiến
lược của ngài cho khu vực. Do vậy tôi càng thấy rõ hơn nguy
cơ mà Thức cảnh báo. Và chính bởi những nguy cơ đó, bất
chấp rủi ro cho riêng mình, Thức và những người bạn là
Định, Long và Trung đã dốc hết nỗ lực để truyền bá về
các quyền con người, nhà nước pháp quyền và sự tự tin cho
người dân chúng tôi. Vui lòng tham khảo những trích đoạn
đính kèm từ 2 quyển sách: "<a
href="http://tranfami.wordpress.com/2012/02/25/hanh-trinh-vao-ban-chat-cua-dan-chu-va-thinh-vuong/">Hành
trình vào dân chủ và thịnh vượng</a>" và "<a
href="http://tranfami.wordpress.com/2012/02/25/con-duong-viet-nam/">Con
đường Việt Nam</a>" về những gì mà họ đã cố gắng làm cho
người dân chúng tôi hiểu rõ.

Nhiều người Việt Nam và tôi bây giờ thấy những nguy cơ đe
dọa hòa bình như vậy rõ ràng hơn bao giờ hết khi mà tình
trạng ngặt nghèo kinh tế hiện nay ở Việt Nam rất đúng như
những gì Thức đã không tiếc sức trong nhiều năm để cảnh
tỉnh đất nước. Nhưng thật bất hạnh, những cảnh báo đó
đã không chỉ bị bỏ qua một cách thiếu trách nhiệm mà còn
đã dẫn tới cáo buộc Thức và những người bạn xâm phạm an
ninh quốc gia một cách mơ hồ. Tuy nhiên, tôi càng bị thuyết
phục hơn bởi quan ngại của Thức và thực sự tin vào điều
đó. Tôi nghĩ rất nhiều người khác cũng vậy. Chính thực tế
này đã khiến tôi quyết định gửi đến Tổng thống Obama
một <a
href="http://tranfami.wordpress.com/2011/11/30/thu-gui-tong-thong-obama/">bức
thư</a> vào tháng 12 năm ngoái để ngài tổng thống chú ý đến
quan ngại của Thức cho Việt Nam và cho hòa bình thế giới. Và
cũng chính vì tình hình đang xấu đi hiện nay ở Việt Nam đã
thúc giục tôi gửi bức thư này đến bà thay con tôi để đề
nghị sự quan tâm hơn nữa của bà đối với sự bảo vệ các
quyền phổ quát của con người cho Việt Nam. Tôi biết đây là
vấn đề nhận được cả sự quan tâm lẫn quan ngại của bà,
và bà đã nói rất rõ với chính phủ của chúng tôi rằng
"<em>Việt Nam phải làm hơn nữa để tôn trọng và bảo vệ các
quyền cho công dân của mình</em>". Bà cũng đã trực diện với
Việt Nam về nhân quyền trong cả hai chuyến công du của bà
đến nước tôi trong năm 2010 và đã nhận được sự phản
hồi đại loại rằng "<em>nhân quyền không nên bị áp đặt
từ bên ngoài</em>".

Thứ hai, đó là vì sao tôi viết thư này cho bà để lên tiếng
từ bên trong nhằm bày tỏ khát vọng của chúng tôi đối với
<span class="underlined-text"><strong>các quyền phổ
quát</strong></span> của mỗi con người và yêu cầu của chúng
tôi được bảo vệ các quyền này để làm sao những quyền
đó thực sự là như nhau ở mọi nơi để chúng tôi được
tận hưởng các quyền vốn có tự nhiên này một cách công
bằng ở Việt Nam. Chúng tôi không chỉ muốn không phải thiếu
thốn mà còn không phải bị sợ hãi, tự do ngôn luận, tự do
báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do tôn giáo và tự
do của công dân được lựa chọn người lãnh đạo của mình.
Tôi chắc rằng những khát vọng đó không chỉ của riêng tôi
mà còn là của hàng chục triệu người Việt Nam, những người
sẵn sàng nói lên <a
href="https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH">các
yêu cầu</a> này nếu có được tự do tương tự như những gì
mà đồng bào của chúng tôi ở Hoa Kỳ đã sử dụng để yêu
cầu chính phủ Obama gây sức ép để trả tự do cho tất cả
tù nhân chính trị ở Việt Nam từ hôm 8 tháng 2 đến nay.

Và chúng tôi lấy làm vui vì đây cũng là những yêu cầu mà bà
ủng hộ vì bà đã nói: "<em><strong>Chúng tôi tin rằng cần trả
tự do cho mọi tù nhân chính trị ở mọi nơi. Chỉ một người
tù chính trị thôi thì đối với chúng tôi đã là quá
mức</strong></em>" tại chuyến viếng thăm của bà đến Myanmar
hồi tháng 12 năm ngoái. Xin bà hiểu rằng nhiều người Việt
Nam và tôi đã cảm kích đến nhường nào đối với những nỗ
lực lớn lao đó của bà đã dẫn đến việc phóng thích hàng
trăm tù chính trị ở Myanmar ngay sau chuyến thăm này.

Thưa bà ngoại trưởng,

Gia đình tôi và tôi và nhiều người Việt Nam khác thực sự hy
vọng rằng bà sẽ dành những nỗ lực tương tự cho Việt Nam
chúng tôi để nhanh chóng trả tự do cho tất cả mọi tù nhân
chính trị ở Việt Nam và dỡ bỏ mọi hạn chế đối với
cựu tù chính trị ở đây, trong số họ bao gồm - Các nhà
hoạt động tôn giáo Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ,
Linh mục Nguyễn Văn Lý; các nhà hoạt động dân chủ và quyền
con người: doanh nhân và kinh tế gia Trần Huỳnh Duy Thức, luật
sư Lê Công Định, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội Lê
Thăng Long, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, đại tá Trần Anh Kim,
tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ; các nhà hoạt động vì công nhân: anh
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, cô Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Đoàn Huy
Chương; nhạc sĩ yêu nước Việt Khang (Võ Minh Trí); những
người biểu tình yêu nước: cô Phạm Thanh Nghiên, ông Nguyễn
Văn Hải (Điếu Cày), bà Bùi Thị Minh Hằng; nhà báo chống tham
nhũng Hoàng Khương (Nguyễn Văn Khương); v.v... Vui lòng làm cho
chính phủ của chúng tôi hiểu rằng chỉ khi đó thì đất
nước chúng tôi mới vượt qua được tình trạng khủng hoảng
nhờ sự hòa hợp lòng dân và đáp ứng nguyện vọng của nhân
dân - chính là nguồn cội căn bản của sức mạnh và sự chính
danh của một chính phủ, và rằng chính phủ không nên sợ
nguyện vọng của nhân dân mình hơn sức mạnh của bất kỳ
nước nào khác.

Tôi đã cố gắng và dốc hết sức cho tất cả mọi nỗ lực
trong nước của tôi, nhưng không thể làm cho chính quyền nhân
dân của chúng tôi hiểu được như vậy và lắng nghe những
nguyện vọng của chúng tôi. Tôi nhận được sự im lặng vô
cảm ngay từ chính những đại biểu quốc hội mà tôi bầu
nên. Tôi và gia đình tôi vô cùng đau khổ trước những gì đã
và đang xảy ra. Tôi chắc rằng nhiều gia đình khác, đặc
biệt là của những tù nhân lương tâm ở Việt Nam cũng có
cùng cảm giác như vậy. Do đó, tôi hy vọng và tin rằng những
nỗ lực quốc tế của tôi sẽ nhận được những sự hỗ
trợ hữu ích từ bà và cộng đồng quốc tế để "<em>mỗi
người sẽ hoạt động theo những quy luật phát triển giống
nhau</em>", như Tổng thống Obama nhấn mạnh khi nói với lãnh
đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 14 tháng 2 tại Washington. Tôi
tin rằng chỉ lúc đó thì thế giới của chúng ta mới có thể
phát triển đến thịnh vượng trong hòa bình cho mọi công dân
của mình. Trần Huỳnh Duy Thức và những người bạn của mình
và hầu hết mọi tù nhân chính trị ở Việt Nam cũng tin như
thế. Đó là lý do vì sao và vì điều gì mà họ tranh đấu.

Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của bà và trông đợi được
sớm nghe từ bà.

Trân trọng

TM cho tôi và con tôi

Trần Văn Huỳnh

<strong>TB:</strong> Vui lòng xem các tài liệu đính kèm là những
tác phẩm của Thức và những người bạn của mình, cũng như
bài báo "<a
href="http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/ngoi-sao-bi-nhot.html">Ngôi
sao bị nhốt</a>" của T.S Nguyễn Thanh Giang viết về Thức. TS
Giang là một nhà hoạt động dân chủ có tiếng ở Việt Nam.

Các bức thư với nội dung tương tự đã được gửi đến cho
13 quan chức cấp cao khác. <a
href="http://tranfami.wordpress.com/2012/02/27/danh-sach-gui-thu-cho-gioi-chuc-cap-cao-my-recipient-list-of-the-us-senior-officials/">Bấm
vào đây</a> để xem danh sách đã gửi và các địa chỉ cần
thiết.

_____________________________

Bản tiếng Anh - <a
href="http://tranfami.wordpress.com/2012/02/26/letter-to-the-us-senior-officials-for-releasing-political-prisoners-in-vietnam/">English
version here</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11815), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Trần Bì - Chỉnh và Đốn

<div class="special_quote">Nhân ĐH toàn thể BCHTW về XD và chỉnh
đốn Đảng họp ngày 26/2/2012 tại Hà Nội, Kính nhờ Ban biên
tập đăng bài thơ sau tặng đọc giả DL.

Tôi xin chân thành cám ơn.

Trần Bì.</div>

<h2>Trần Bì - Chỉnh và Đốn</h2>

Tám chục năm có lẻ
Còn bé nhỏ chi đâu,
Sao mỗi ngày mỗi tệ
Khiến muôn dân chán phèo!

Suốt đời lo chỉnh đốn
Càng chỉnh càng đốn thêm,
"Con cháu các cụ cả"
Chỉnh dân, đâu chỉnh quyền.

Chỉnh đứa ngoài ê kíp
Đốn mấy thằng trái kênh,
Chỉnh vài đứa ít lễ
Đốn mấy thằng tay không.

Cái cần đốn lại chỉnh
Cần chỉnh lại đốn luôn,
Cứ mượn gió làm bão
Hạ nhau cho đỡ buồn.

Tội có thằng chết chịu
Nếu cần đổ khách quan,
Cùng trong nội bộ cả
Phép vua thua lệ làng.

Con chó có chê cứt
Cộng sản mới chê quyền,
Chỉnh chi cho mỏi mệt
Tai này bõ thối thêm!

Ải Nam Quan để mất
Hoàng Sa nay chẳng còn,
Tội này ai chỉnh nhỉ
Phỉnh chi hoài mấy con?

Sài Gòn, 26/2/2012

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11831), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Tranh biếm họa của Kỳ Văn Cục - Vá Đảng từ đâu???

<h2><center>Vá đảng từ đâu???</center></h2>

<img src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00139.jpg" width="600"
height="524" alt="danluan_00139.jpg" />

<div class="rightalign">Tranh biếm họa của Nguyễn Tâm Thiện (aka
Kỳ Văn Cục)</div>

Nguồn:<a
href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=362094197157549&set=at.108173569216281.8846.100000709166165.100000278283269&type=1&theater">Nguyễn
Tâm Thiện (aka Kỳ Văn Cục)</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11830), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Paulo Thành Nguyễn - Ai hành ai?

Đúng 14h tôi có mặt tại phòng kiểm tra văn hóa phẩm (VHP)
của sở VHTT nhưng không thấy ai, tôi gọi cho cô Hồng Ánh,
người đã liên hệ tôi gửi giấy mời thì được biết mọi
người đang trên đường đến. Ba mươi phút sau có hai người
bên hải quan và hai người "vô danh" đến.

Trong khi hai cán bộ hải quan tìm người phụ trách phòng kiểm
tra thì hai người "vô danh" đến ngồi cạnh và sau lưng tôi,
mắt nhìn quanh không nói một lời. Chị Như, phụ trách tiếp
nhận hồ sơ, người trong khi chờ tôi có nói chuyện, tưởng
là đi chung với tôi nên hỏi, nhưng tôi bảo không biết.

Chị ta quay sang hỏi anh ngồi cạnh tôi: "Anh cần liên hệ
gì?"

Anh ta ú ớ…Cô Như hỏi tiếp: "Anh bên công an ah?" Anh ta
tiếp tục ú ớ một lúc rồi chỉ theo hướng hai cán bộ hải
quan nói "đi theo chị đó" Chị Như hỏi tiếp anh ngồi sau:

- "Còn anh cần liên hệ gì?"

- "Ờ..ừm…, tôi đi theo anh này" – anh ta vừa nói vừa
chỉ anh ngồi cạnh tôi.

Chị Như không hỏi nữa và quay đi với nét mặt khó hiểu.
Ngồi im lặng chừng năm phút sau thì hai anh "vô danh" đó ra
ngoài. Chị Như quay nhìn tôi hỏi: "Anh lưu cái gì trong đó mà
có vẻ nghiêm trọng vậy?"

Tôi cười và nói "Chỉ mấy cái hình chụp cảnh thôi, tại
họ thích làm nó nghiêm trọng đó mà". Chị Như cười có vẻ
hiểu ý và quay đi làm việc.

Tôi tiếp tục ngồi chờ thêm một tiếng đồng hồ cho phần
bàn giao niêm phong từ Hải Quan qua bộ phận kiểm tra văn hóa
phẩm. Có lẽ vì trường hợp tôi khác với các hàng hóa thông
thường nên cách làm phối hợp hai bên rất lúng túng và không
có biên bản mẫu liên quan.

Đến 16h thì hai nhân viên hải quan hớn hở ra về với vẻ
mặt tươi như được "rảnh nợ", sau khi hoàn tất bàn giao
cho anh Sơn, bộ phận kiểm tra VHP.

Theo nghiệp vụ kiểm tra thông thường để đảm bảo tính
khách quan như anh Sơn nói là chép từ USB và thẻ nhớ ra hai CD,
mỗi bên giữ một cái rồi niêm phong file gốc lại nếu cần
sẽ đối chứng sau này. Trong khi chờ anh Sơn đi kiếm cái đầu
đọc thẻ nhớ tôi nói vu vơ với chị Như: "Phòng giám định
kiểu gì mà cái đầu đọc thẻ cũng hông có" . Chị ta cười
nói: "Tại hồi giờ ở đây chỉ thu đĩa thôi chứ đâu có
thu USB hay thẻ nhớ đâu, cái này chắc chuyển giám định nơi
khác(?!)"

Hai mươi phút sau anh Sơn mang cái ổ đĩa về và mời tôi vào
phòng kiểm tra cùng với một anh "vô danh" ngồi cạnh lúc
nãy, nhưng giờ được anh Sơn giới thiệu là nhân viên kỹ
thuật(?!)

Anh Sơn chép từ USB và thẻ nhớ ra hai thư mục trên máy tính,
nhìn vào chỉ toàn là hình ảnh cá nhân, phong cảnh và một file
văn bản ghi tiểu sử của những lãnh đạo lịch sử nước
Mỹ mà tôi yêu thích.

- "Đó, anh thấy có gì đâu, toàn hình cá nhân mà anh chép làm
gì?" - Tôi nói

- "Cái này vẫn phải copy ra CD để đi giám định, kết quả
sẽ báo lại sau" - Anh Sơn trả lời.

Sau một tiếng đồng hồ loay hoay, thay hết ổ ghi này đến ổ
ghi khác nhưng vẫn không copy từ máy tính qua CD được. Đến
17h tôi yêu cầu lập biên bản niêm phong lại để ra về vì
không thể chờ thêm được.

Trước khi về tôi đã nói với anh Sơn là lần sau có mời tôi
cũng không lên nữa vì tôi đã bỏ hết công việc để hợp
tác với phía cơ quan nhưng tôi thấy điều đó quá lãng phí
với kiểu cách làm việc tùy tiện như vậy.

Thật tình tôi không hiểu nổi, hải quan (hay lực lượng an
ninh??) khi yêu cầu kiểm tra, giám định hình ảnh cá nhân tôi
tại Sở Văn hóa, viện dẫn Nghị định 88/2002/NĐ-CP họ suy
nghĩ gì? Tôi là một công dân, sẵn sàng hợp tác với cơ quan
chức năng theo đúng nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, việc xâm
phạm quyền tự do công dân qua việc chép và sử dụng hình
ảnh cá nhân của tôi như trên là điều không thể chấp nhận.
Và không ai biết được, lực lượng an ninh sẽ sử dụng hình
ảnh cá nhân ấy để làm gì.

<center><img
src="http://danluan.org/files/u1/sub02/429581_345254552185461_100001027563144_1049730_747697601_n.jpg"
width="523" height="720"
alt="429581_345254552185461_100001027563144_1049730_747697601_n.jpg"
/></center>

Cán bộ làm việc trễ hơn 30p so với giấy mời.

<center><img
src="http://danluan.org/files/u1/sub02/428740_345256748851908_100001027563144_1049732_381554187_n.jpg"
width="479" height="720"
alt="428740_345256748851908_100001027563144_1049732_381554187_n.jpg"
/></center>

Gần 4 tiếng làm việc chỉ thêm được một tờ niêm phong.

Paulo Thành Nguyễn

28-02-2012

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11821), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Người Buôn Gió - Dạy con thế nào?

Một sáng thứ bảy, lâu lắm rồi mới ra Hồ Gươm. Nhìn thấy
Hồ Gươm câu đâu tiên Tí Hớn hỏi bố:

- Bố ơi! Bố đi ra Hồ Gươm công an nhìn thấy bố có bắt
không?

- Chắc không con à. Làm sao họ biết bố ra đây mà bắt.

- Con bảo này, bố mà trùm cái mũ lên đầu, công an không thấy
được bố đâu.

- Con đừng nghĩ như thế, bố con mình ra đây đi chơi, làm gì
mà bị bắt.

Đưa con vào Nguyễn Xí để Tí Hớn tự chọn sách, bố đứng
ngoài hút thuốc nhìn quanh. Hà Nội thanh bình, xa xa bên cái nhà
quái gì cổ kính góc xế bưu điện trông sang. Nhà gì tự nhiên
không nhớ tến, Báo Thiên, Báo Ân hay Báo Oán gì đó mấy cô
gái đang làm dáng cho các chàng trai chụp ảnh. Ồ Hồ Gươm
thật yên bình, không có "những tốp người đi hò hét làm mất
đi vẻ bình yên" như lời mấy bọn hưu trí nói trên ti vi.

Hôm trước báo chí nói ngư dân lại bị tàu Trung Quốc bắn
giết, cái tin ấy chìm nghỉm trong mớ những ngôi sao lộ hàng,
sao lỡ lời, thậm chí là mẹ hay người yêu của sao cũng
được nêu. Rồi những đại gia sắm siêu xe, những diễn viên,
ca sĩ, người mẫu sắm hàng hiệu chục nghìn usd. Cô em làm tờ
báo lớn nói - tin thế mới nhiều viu anh à, mà bọn em làm gì
thì cứ phải nhiều viu đã thì mới ăn tiền quảng cáo mà
sống được. Em cũng chán cái nghề này lắm rồi.

Bỗng nghĩ không nên trách dân nghèo thờ ơ với chủ quyền
đất nước. Làm sao mà họ thiết tha với chủ quyền khi còn
nhọc nhằn kiếm miếng cơm, manh áo. Làm sao trong cảnh khốn
khó ấy người dân nghèo chỉ thấy siêu sao, ca sĩ, đại gia
tiêu hàng tỉ vào xe hơi vào cái cây cảnh, chúng ta đòi hỏi
họ phải quan tâm đến đất nước. Vậy là đứa giàu thì
chả cần quan tâm, vì quan tâm làm gì khiến chúng mất đi cảm
hứng khi sắm cái cây, cái xe. Còn đứa nghèo thì càng chả
cần quan tâm, tại sao họ phải quan tâm khi đang lê la trên
đường phố kiếm bữa cơm, trong khi xã hội đầy đứa giàu
có đang ăn tiêu xa xỉ, được báo chí ca ngợi như đó là
ước mơ, là nỗi thèm thuồng của bao người.

Đến giờ vào chỗ ra mắt sách của cô em Tâm Phan. Buổi ra
mắt sách khá đông người dự, các nhà văn đàn anh Thọ,
Tiến, Trang Hạ lên phát biểu cảm tưởng. Anh Phạm Xuân Nguyên
dẫn chương trình, độc giả thi nhau hỏi tác giả, giao lưu
rất ấn tượng. Ngồi ôm con chạnh lòng nghĩ đến cuốn sách
của mình. Cùng là một cuốn sách mà số phận khác nhau, như
số phận con người vậy. Anh Nguyên đến vuốt má Tí Hớn hỏi
- Thằng Tí Hớn đây à, rồi nói - Gió lên phát biểu vài câu
nhé - Lắc đầu - Thôi anh ạ, em lên làm gì rồi phức tạp ra -
Anh Nguyên bảo - Phát biểu về văn chương, có gì mà ngại.
Vẫn lắc đầu - thôi em còn phải trông con.

Được nửa chừng buổi ra mắt sách hai bố con đi về, đi bộ
dọc từ Tràng Tiền về đến đài Cảm Tử. Tí Hớn chỉ quán
cà fe nói - quán kia có kem đấy, lần trước đi biểu tình bác
H dẫn con vào đó ăn kem. Biết ý con nhắc khéo đòi ăn kem,
dẫn con sang. Tí Hớn gọi kem rồi kể với cô bán hàng, cháu
biết đây có kem vì lần trước cháu đi biểu tình được ăn
ở đây đấy. Cô bán hàng cười nhăn mặt - Thế là cháu làm
cô bị đóng cửa đấy, vì có biểu tình công an không cho bán
hàng nữa. Tí Hớn nói não nề - Ai cũng sợ biểu tình bố ạ.
Thôi bố đừng đi biểu tình nữa.

Điện thoại của một cô em làm phim gọi, cô đến ngay sau
đó, cô ngồi than thở về kinh phí làm phim eo hẹp, chuyện
diễn viên, chuyện kịch bản, đạo cụ...nhưng rồi thì cô em
vẫn nói là viết kịch bản truyền hình ngon lắm, chịu khó
viết mà viết thì tuần năm hay bảy triệu dễ ợt. Hay là em
đưa cái khung sẵn, anh chỉ việc viết dựa trên khung đó nhé.

Rời khỏi quán cà fe, chia tay với cô em làm phim. Con nắm tay
bố đi, bố chỉ cái gốc cây xa cừ nói - Hồi bố 8 tuổi, bà
nội bán dép ở đây, bố thường mang cơm ra và trông hàng cho
bà. Lúc đó ở đây không có những hàng giày dép kia đâu. Tí
Hớn hỏi, thế mưa thì làm sao hả bố. Chỉ tay về khoảng
tượng đài cảm tử nói. Hồi đó không có những bức tượng
kia, gần đó có một cái nhà trống, chỉ có mái mà không có
tường, mái dựng trên những chiếc cột. Mưa thì vào đó trú.

Về đến Phất Lộc thấy hàng bánh trôi, Tí Hớn sà vào ăn.
Bà bán bánh trôi không lấy tiền lại còn đút cho Tí Hớn
từng viên bánh tròn. Ăn xong Tí Hớn sang hàng kẹo ngắm nghía
cái lọ kẹo. Bà bán kẹo mắng - Cha cái thằng Tí Hớn. Rồi
bà lấy kẹo cho Tí Hớn, bố trả tiền bà không lấy. Tí Hớn
vào nhà thì cô Thủy đưa nó tập vở bảo - Có ai mang cho Tí
Hớn tập vở đây này. Tí Hớn xem vở rồi ồ lên thích thú
nói - Ôi vở này có chữ Hoàng Sa, Trường Sa này bố ơi. Sao ai
cũng quý con thế nhỉ?

Bố cầm tập vở trên tay, hình ảnh đầu tiên bố nghĩ là bác
Hằng đứng ở Hồ Gươm hô vang:

- Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!

Và hình ảnh bác ấy đi giữa hai người công an trong trại giáo
dục, bác gầy và đen. Rồi bố nghĩ lúc hai bố con nhìn thấy
Hồ Gươm, con nói - Công an thấy bố ra đây có bắt không?

Bố định sẽ bảo con quên Hoàng Sa, Trường Sa khỏi đầu đi.
Con hay học giỏi, kiếm nhiều tiền, mua xe hơi, mua nhà, sắm
hàng hiệu... thế là con đã yêu nước rồi. Có ai mắng họ là
không yêu nước đâu, chả ai mắng họ là mua sắm xa xỉ thế
làm gì, không bỏ tiền ra mà giúp cho Hoàng Sa, Trường Sa cả.
Vì tiêu những đồ xa xỉ như thế là phải đóng thuế nhiều,
tiền thuế vào tay nhà nước. Thế là góp tiền đóng cho nhà
nước nhiều thì là yêu nước. Chuyện yêu nước đơn giản có
thế thôi. Và Hoàng Sa - Trường Sa thế nào thì sẽ có nhà
nước lo. Chưa có kẻ tham nhũng, ăn tiêu xa hoa nào bị gọi là
"phản động" cả. Nhưng những người dân bình thường đã
từng hô vang Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì bị gọi
là phản động rất nhiều. Người ta hỏi "<em>hô thế có lấy
được Hoàng Sa, Trường Sa không mà hô</em>". Câu này đáng ra
phải nói là "<em>hô thế có đóng được đồng nào vào ngân
sách nhà nước không, hay chỉ làm tốn ngân sách thêm khi nhà
nước phải huy động dân phòng, công an, xe buýt đi giải quyết
tốn kém thêm ngân sách, mà đã không đóng lại còn làm tốn
thêm ngân sách thì rõ là phản động rồi</em>". Tóm lại hãy
yêu nước theo những gì nhà nước này bảo, đừng yêu nước
theo con tim mình bảo. Ngắn gọn chỉ có thế.

Nhưng khi đó, con trai của con sà vào hàng bánh trôi, vào hàng
kẹo. Chưa chắc đã thốt lên - Ôi sao ai cũng quý con thế nhỉ?
Cái giá đắt hay rẻ ở cuộc đời, không phải ở một bên là
xe hơi, hàng hóa xa xỉ một bên là trại giáo dục. Giá phải
trả đắt hay rẻ tùy theo quan niệm của mỗi người. Nhưng ở
trong quan niệm một người bố, trả giá thế nào để con trai
mình khi tiếp xúc với hàng xóm, người quen phải thốt lên
rằng:

- Ôi sao ai cũng quý con thế nhỉ?

Đó cũng là một cái giá không xoàng xĩnh chút nào.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11827), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Huỳnh Ngọc Chênh - Giải pháp tốt nhất để chỉnh Đảng

Thưa Đảng Cộng Sản Việt Nam!

Tôi không phải là người của quý vị nhưng quý vị đang cai
trị đất nước, đang nắm vận mệnh của toàn dân, trong đó
có tôi, nên dù quý vị không yêu cầu, không cần đến tôi
nhưng tôi thấy cần thiết phải có đôi lời góp ý với quý
vị về công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng đang rất là
cấp bách hiện nay.

Nói gì thì nói, đất nước ta cũng đang ở trong tình trạng
của chủ nghĩa đức trị như thời phong kiến lạc hậu. Nếu
có khác chăng là chế độ phong kiến do một cá nhân là ông vua
đứng ra cai trị còn bây giờ là môt tập thể tức là Đảng
đứng ra cai trị. Nói là đảng nhưng thực chất chỉ là một
nhóm nhỏ người đại diện. Tối cao thì có bộ chính trị. Ở
các địa phương thì có thường vụ các cấp ủy. Giống như
ông vua phong kiến, các nhóm nhỏ nầy đứng trên pháp luật
để cai trị đất nước. Do vậy sự hưng vong của đất nước
hoàn toàn may rủi lệ thuộc vào cái đức của kẻ trị vì.

Vì lẻ đó ngày xưa các ông vua phải cố gắng tự rèn, tự
mài dũa, tự tu tỉnh để trở thành một vị minh quân. Bây
giờ cũng vậy, Đảng cũng thường xuyên ra sức xây dựng và
chỉnh đốn Đảng để làm cho Đảng thành một "bậc minh
quân". Như ông Trọng nói Đảng luôn coi trọng công tác xây
dựng nên chỉ kể từ Đại hội VI đến nay đã có tới 14
nghị quyết về xây dựng Đảng.

Tuy vậy, cũng theo ông Trọng chưa bao giờ nhiệm vụ xây dựng
đảng lại cấp bách như hiện nay. Ông nêu ra ba vấn đề cấp
bách và nhấn mạnh cấp bách nhất vẫn là: <em>Ngăn chặn,
đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
</em>

Ông nói: <em>Đứng trên tổng thể mà xét, hiện nay cái làm cho
quần chúng oán thán nhất, gây mất lòng tin nhất, làm xói mòn
bản chất Đảng đó chính là sự suy thoái cả về tư tưởng
chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên; cái này thật là nghiêm trọng.</em>

Xem xét lại lịch sử, ông vua nào không muốn mình là bậc minh
quân để thần dân được nhờ, để đất nước được thịnh
trị, để bản thân được lưu danh hậu thế. Nhưng các biện
pháp tự xây dựng, tự chỉnh đốn đều mang tính chủ quan duy
ý chí nên hiệu quả bấp bênh. Có được mấy ông vua là minh
quân trong một triều đại? Từ thời nhà Lý, qua nhà Trần,
đến thời nhà Lê, nhà Nguyễn, mỗi thời chỉ được vài vị
minh quân đầu triều còn sau đó là chấm hết. Chấm hết cho
chế độ mà còn chấm hết cho vận mệnh của nước nhà.

Bây giờ các vị cũng đang tự xây dựng và chỉnh đốn với
mục đích: "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của Đảng" tức là nâng cao đạo đức và năng lực cai trị
của mình.

Giải pháp đưa ra là tự phê và phê. Giải pháp ấy không có
gì mới mẻ vì là sự lặp lại những gì từ thời mồ ma Mao
Trạch Đông đã dùng và tỏ ra không mấy hiệu quả. Chưa nói
đó là công cụ bị Mao lợi dụng để thanh trừng nội bộ
mỗi khi y mắc sai lầm nhằm tiếp tục củng cố ngôi vị cá
nhân độc tôn của y. Các vị cũng liên tục sử dụng giải
pháp nầy từ xa xưa đến nay trong mỗi lần xây dựng và chỉnh
đốn Đảng nhưng không lấy gì tỏ ra có hiệu quả bởi lẻ
đến hôm nay lại báo động sự suy thoái đạo đức và lối
sống của một bộ phận không nhỏ đảng viên đến mức
nghiêm trọng, đến mức là chuyện sống còn của Đảng.

Vận mệnh đất nước tùy thuộc vào đạo đức của các vị,
nhưng kết quả của việc xây dựng và chỉnh đốn đạo đức
và lối sống của các vị lại không lấy gì đảm bảo qua các
giải pháp đưa ra.

Các đảng phái chính trị uy tín có tuổi đời trên dưới trăm
năm ở Âu, Mỹ như Đảng Lao Động, Đảng Bảo Thủ (Anh),
Đảng Xã Hội (Pháp), Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ (Mỹ)…
không hề thấy họ mở ra các cuộc chỉnh đốn rầm rộ tốn
kém, đảng viên của họ không hề phải phê bình đấu tố
lẫn nhau đến tang thương nhưng họ có bao giờ báo động về
tình trạng suy thoái đạo đức và lối sống của cán bộ
đảng viên của họ.

Ấy là do giải pháp gì?

Rất đơn giản: Các đảng đó tự đặt mình xuống dưới pháp
luật. Pháp luật tự nó điều chỉnh đạo đức và lối sống
của mỗi đảng viên như tất cả các công dân khác.

Vậy tại sao các vị không thử thực hiện giải pháp tốt
đẹp và đơn giản nầy nhỉ?

Hãy đặt các tổ chức của Đảng CSVN vào trong khuôn khổ pháp
luật và xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự, đó là
giải pháp xây dựng và chỉnh đảng tốt nhất.
Rất mong thay.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11825), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Nguyễn Ngọc Già - Lời nhắn anh Vinh & anh Lập cùng ván bài cần lật ngửa qua vụ án Đoàn Văn Vươn

<div class="special_quote">"Nói thêm cho rõ: – Trong lần rã băng
ghi âm đầu tiền, Cu Vinh viết ra lời có câu hùa về thằng
Vươn luôn, sau đó nghe lại thấy chưa đúng, lại nhờ một
bạn đọc có thiết bị tốt nghe lại, tạm ghi ra là bắt đầu
từ đó luôn, nhưng ngay cả mấy chữ này cũng không thật rõ
lắm, vì chỗ này tiếng nghe rất khó nhưng tạm chấp nhận.
Dùng bắt đầu từ đó luôn cũng có nghĩa là từ cái vụ việc
Đoàn Văn Vươn, ý nghĩa phê phán của Bí thư Thành về cái
gọi là 'một chiều' không thay đổi. Chỉ có một chữ
thằng Vươn có thể không đúng như lời nhân vật nói. Nếu
thực sự Bí thư Thành không dùng từ 'thằng Vươn' thì Cu
Vinh xin lỗi Bí thư Thành".(1)
</div>

<h2>I. Lời nhắn đến anh Vinh và anh Lập:</h2>

Sự đời không dễ vậy đâu, thưa nhà văn Nguyễn Quang Vinh và
nhà văn Nguyễn Quang Lập. Xin thứ lỗi, vì tôi biết cả hai anh
đều sinh sống và có ít thành đạt, tiếng tăm như ngày nay là
từ chính thể này. Có thể cuộc đời các anh lăn lộn, từng
trải và nhiều nổi trôi, tuy nhiên tư tưởng các anh vẫn còn
tin tưởng nhiều vào sự tốt đẹp và có thể thay đổi
được của chế độ Cộng sản. Xin hãy nhớ về câu chuyện
của nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến vụ PMU18
(chưa dám nói về nhà báo Hoàng Khương, Hương Trà).

Có thể anh Vinh và anh Lập là những nghệ sĩ, nhà văn với tâm
hồn khoáng đạt, hào sảng, có sai thì nhận và xin lỗi. Nói
thế cuộc đời này đã không có những oan trái ngút trời,
thưa hai anh! Mong hai anh hãy suy nghĩ kỹ và rút lại lời xin
lỗi đối với Nguyễn Văn Thành, bởi nếu đã công nhận sai
thì nó trở thành mối đe dọa truyền kiếp mà hai anh phải
trả (có thể trong tương lai không xa lắm, nếu nguyên bộ sậu
Nguyễn Văn Thành tiếp tục tại vị).

Khổng Tử nói: <em>"tiểu nhân nan dưỡng".</em>

Ngoài ra, với tư cách người viết tự do, không ràng buộc gì,
tôi cam đoan với hai anh:

- Chắc chắn có chữ HÙA trong đoạn băng hình (hai anh có thể
vào Dân Luận và nghe đoạn ghi âm này của một độc giả đã
lọc bỏ bớt nhiều tiếng ồn). Chỉ riêng chữ "HÙA" này thôi,
cũng đủ để kết luận Nguyễn Văn Thành đã xúc phạm các
vị "nguyên", "cựu" và "đương kim" nổi tiếng. Nếu chưa tin
lắm, mời hai anh gõ vào google hai chữ: <strong>"chó hùa"</strong>
sẽ thấy có 51.800 kết quả (2), điều này chứng tỏ cụm từ
này khá phổ biến làm cho nhiều người tìm hiểu. Không biết
ngoài Bắc và quê các anh ra sao, trong Nam khi dùng chữ "chó hùa"
nghĩa là bu vào, xúm vào một cách hung tợn, hỗn ẩu và côn
đồ, bất kể đúng sai, miễn làm sao áp đảo tấn công đối
phương để giành chiến thắng cho phe mình trước đã. Chỉ
riêng từ "HÙA" cũng đủ kết luận Nguyễn Văn Thành đã xúc
phạm nghiêm trọng nhân dân Việt Nam mà không cần viện dẫn
chữ "THẰNG" ở đây. Chính ra chữ "HÙA" quan trọng hơn nhiều
so với chữ "thằng".

- Không thể thay thế cụm từ <strong>"hùa vào thằng Vươn
luôn"</strong> bằng cụm từ <strong>"bắt đầu từ đó
luôn"</strong>, bởi cả hai cụm từ đều có 5 âm, nhưng cụm sau
có hai âm "trắc": chữ "bắt" và chữ "đó", đặc biệt chữ
"đó" không thể nuốt âm theo cách người miền Bắc (có đặc
điểm nói nhanh). Các chữ nuốt âm được phải là âm "bằng"
(có dấu "huyền" hoặc dấu "ngang").

- Nếu hai anh nhận sai, có vẻ ngày hôm nay không có gì, nhưng
khi mọi việc diễn ra theo ý muốn của "tập hợp" Nguyễn Văn
Thành, thì hai anh là "cái cọc nhọn" đâm thẳng vào tim ác quỷ
Dracula nó cần nhổ bỏ trước tiên, kéo theo những "cái gai"
khác: các nhà báo tham gia thông tin vừa qua, các đảng viên tốt
bụng giúp anh ghi âm, ghi hình lại, các cộng tác viên của hai
anh và nhiều người khác. Lại xin lỗi hai anh để nhắc lại
cụm từ của người cộng sản: <em>"diệt từ trong TRỨNG
NƯỚC"</em> và <em>"ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ"</em> để cho
tất cả những ai đang sống tại Việt Nam một lần nữa thấm
thía hơn bản chất giới cầm quyền hiện nay là đa số thù dai
và hẹp hòi, quyết không bỏ qua bất cứ việc gì, huống gì
đây là một việc ảnh hưởng quá lớn đến cái gọi là "danh
dự", "uy tín" của họ.

- Trong trường hợp "tập hợp" Nguyễn Văn Thành cuốn gói, các
"đệ tử", "phe cánh" thuộc hàng "chân truyền" sẽ tiếp tục
chĩa ống nhòm về phía hai anh để chộp bất cứ yếu tố có
lợi cho chúng và sự rình mò này sẽ diễn ra đến hết cuộc
đời. Các anh vẫn còn nhớ đồng nghiệp Lưu Quang Vũ, Dương
Thu Hương, Đơn Dương v.v...? Nhắc điều này có vẻ phì cười
trong thời đại a còng, tuy nhiên, rất tiếc đầu óc của bọn
cặn bã vẫn là đầu óc bã đậu với cụm từ khỏi cãi
<strong>"gu gồ chấm tiên lãng"</strong> để nhắc hai anh, bọn
chúng tự phụ đến nỗi đần độn để không đánh giá đúng
về sức mạnh kinh hoàng của internet, do đó chúng hầu như chỉ
sử dụng những chiêu thức xưa cũ của mấy mươi năm về
trước để trả thù. Không thể không nhắc lại chị Tạ Phong
Tần ngồi trong nhà xí chúng còn tông cửa xông vào, anh Cù Huy
Hà Vũ thì "xài hai bao cao su", tên công an theo dõi anh Đỗ Nam
Hải đã lấy ghế (cái mà người ta đặt mông để ngồi) che
mặt (xin lỗi, có khác gì đội quần), cụ Hoàng Minh Chính còn
bị ném phân vào nhà v.v...!

Mong anh Vinh và anh Lập bảo trọng.

<h2>II. Lật ngửa ván bài lên đi!</h2>

Sau khi gia đình anh Vươn nổ súng hoa cải vài hôm, ông Nguyễn
Tấn Dũng tuyên bố nghiêm trị việc chống người thi hành công
vụ, sau đó tiếp tục "chỉ đạo giải quyết nghiêm vụ việc
(Đoàn Văn Vươn), các cơ quan chức năng nên nhanh chóng vào
cuộc, <strong>càng để lâu càng không có lợi</strong>" (3). Tuy
vậy, sau đó ông ta đã ra "kết luận" vụ việc sai trái thuộc
chính quyền Tiên Lãng và đề nghị tòa địa phương xem xét
giảm nhẹ tội trạng cho gia đình anh Vươn(!).

Các tuyên bố, động thái cứ xoay như đèn cù. Đó cho thấy,
chính ông Dũng đang khá bấn loạn, hoang mang vì không nắm
được tình hình thực sự diễn biến như thế nào. "Bản lãnh
chính trị" - cái rất quan trọng của một đương kim Thủ
Tướng hoàn toàn rơi rụng! Sự sáng suốt, bình tĩnh trước
biến cố quá đột ngột cũng vụt mất nhanh chóng, cho thấy
ông Dũng quá non kém về điều hành. Người điều hành, quản
lý đất nước tối cao như vậy là hỏng, khi nghĩ về một
biến cố tồi tệ nghiêm trọng hơn rất nhiều, do đó chẳng
lấy làm lạ khi nghĩ về việc ông Dũng chối tội trong vụ
Vinashin (4).

Như "bức tranh vân cẩu" (5), nếu chúng ta lùi ra xa một chút và
nhìn lại toàn cảnh vụ án anh Vươn. Thuở đời, có ông
đương kim Thủ tướng nào lại đi đề nghị cấp dưới, đi
"xin" tòa (tư pháp độc lập) chiếu cố "giảm tội" cho "phạm
nhân"?! Quả là đời biến đổi khôn lường như "tranh vân
cẩu" vậy! Hơn thế, ý đồ ông Dũng ban đầu khá rõ theo "phong
cách truyền thống" - (tạm gọi) "dẹp loạn". Hễ có gì lùm
xùm là cứ dập tắt cho bằng được, mọi sai trái đều trút
lên đầu người dân, quan là đúng!!! Khi dư luận phẫn nộ
bởi những đợt sóng cuộn trào cao ngút trời xanh, lúc này ông
Dũng biết rõ: hết còn cơ hội "dập từ trong trứng" và tất
nhiên ông ta nghe theo lời các... "quân sư" là dễ hiểu, bởi
ông vừa đưa được con trai út vào guồng máy quyền lực, có
vẻ còn khá hả hê, viên mãn!

Ai tư vấn cái điều oái oăm này thế, ông Dũng? Lũ "Vưu Hồn",
"Bí Trọng" nó đang "gài" ông một vố đấy, ông Thủ tướng
<em>"xuất sắc nhất châu Á"</em> ạ! Lũ nó hạ cái uy tín của
ông thấp đến nỗi không còn chỗ nào thấp hơn. Ông đang mắt
kẹt Vinashin và chúng nó "gài" ông "xin" tòa Hải phòng cân nhắc
tội anh Vươn, nghĩa là ông đã nợ chúng một điểm trong ván
cờ domino mà ông đang ở thế "triệt buộc", ông đành phải
lật hết các quân cờ và tính điểm với chúng sòng phẳng!

Giật mình đi, ông Dũng! Vinashin đang giao về cho tòa Hải Phòng
xử án (6). Ai giao? Trương Hòa Bình _ Chánh án TANDTC - kẻ đã
từng ra vẻ cun cút và chiều lụy ông khi tuyến bố "Tòa án là
cơ quan xét xử duy nhất, xét xử 2 cấp nên nếu thấy quyết
định trái pháp luật thì có quyền hủy, <strong>trừ quyết
định của Thủ tướng"</strong> (7).

Các ý kiến ông Dũng rõ là phụ thuộc vào các "quân sư", mà
một trong các "quân sư" đó chính là Phạm Quý Ngọ - Trung
tướng- Thứ trưởng Bộ công an, mà nhà văn Nguyễn Quang Vinh
đã có cuộc trao đổi trực tiếp (8). Trong cuộc trao đổi này,
với tư cách là Trung tướng - Thứ trưởng Bộ công an, va luôn
tự mãn với "chiến công" "hiển hách" trong việc dập tắt vụ
nông dân Thái Bình nổi dậy của 15 năm về trước, mà nhà văn
Nguyễn Quang Vinh bình: <em>"...với vụ Tiên Lãng, <strong>như
duyên phận</strong>, Trung tướng Phạm Quý Ngọ lại thay mặt
Bộ Công an chỉ huy toàn cục những xử lý pháp luật về vụ
việc trái pháp luật tại địa phương này"</em>. Không phải là
"duyên phận", đầy ngụ ý hơn nên gọi "nghiệp chướng", nếu
ai đó tin vào "Luật nhân quả". Tại sao chỉ qua một đêm, suy
nghĩ của Tướng Ngọ trở nên lật bàn tay để đi từ dân sai
trở thành giới cầm quyền địa phương sai? Một Thứ trưởng
Bộ công an với nhiều năm lăn lộn, thủ đoạn có thừa lại
có thể bộp chộp thế chăng? Đáng ngờ!

E rằng, không "dễ thương" và "dịu dàng" như "cô gái Thái
Bình" thuở nào, bởi "bà Tiên Lãng" đã quá khác:

1) Năm 2012 không phải là 1997 - khác quá xa về mọi mặt: kinh
tế, chính trị, xã hội, giáo dục, đạo đức, dân trí kể
cả ngoại giao đang rất cô độc và tệ hại. Tất nhiên phải
nói cả sự thỏa mãn và lòng tham vô đáy, và bởi từ "vũ
khí tối thượng" - INTERNET - thứ mà nhiều người nghĩ rằng
nếu nó xuất hiện từ 1997, vụ "dập" Thái Bình không dễ dàng
thế! Hải Phòng hôm nay không phải là nơi đèo heo hút gió
như... Mường Nhé - nơi còn khá hoang sơ, nói gì đến "web"!

2) Việt Nam chưa cần đi "năn nỉ" trong những chuyên công du
quốc tế rằng: <strong>"hãy công nhận nền kinh tế Việt Nam là
nền kinh tế thị trường"</strong> như mới đây Vũ Văn Ninh -
Phó thủ tướng lại tiếp tục "năn nỉ" Mỹ việc này (9).

Khó lắm, khó lắm, không có dễ đâu! Mọi việc đâu dễ ém
nhẹm êm xuôi như ngày xưa cho giới cầm quyền ăn ngon và ngủ
yên trên chiếc gối êm - "Chủ nghĩa Mác- Lê" & tư tưởng HCM.

Đừng bám vào quá khứ "thành công" trong đàn áp nông dân của
ngày xưa để mong đợi chủ quan một thành công ngày nay tương
tự y vậy, Tướng Ngọ! Và cũng bởi: LOẠN HẾT RỒI! Một
cuộc nội chiến mang dáng dấp "Trịnh - Nguyễn phân tranh" và
còn hơn thế nữa, đang dần hiển hiện như nhiều nhận định
vừa qua?

<center>***</center>

Có thể lắm, bởi trong lúc <em>"khói lửa can qua" tại Tiên
Lãng, nơi cách Đà Nẵng cả ngàn cây số, nơi</em> các đồng
chí đang <em>"thương nhau tay nắm lấy bàn tay"</em> để...bóp
(cho bằng) nát, thì một "đồng chí" khác bỗng nhảy phắt từ
trên ghế xuống, triệu tập mấy ngàn đảng viên, công chức
để giáo huấn về "phận công bộc", vâng! "đồng chí" Nguyễn
Bá Thanh, đích y! Việc nhảy xổ ra lúc này để nói những lời
đường mật, bỗng làm cho Nguyễn Bá Thanh như vị "cứu tinh
đời em" trước quần hùng như rắn mất đầu, hoang mang cao
độ bằng mấy vần thơ như xỉa xói vào cả Bộ chính trị
ĐCSVN rằng:

<em>Sinh ra vốn dĩ là dân
Phấn đấu dần dần cũng được thành quan
Hết quan rồi lại hoàn dân
Hoàn dân rồi lại dần dần vào quan.</em>

Chắc chắn "vào quan" ở đây là vào quan tài!.

Nguyễn Bá Thanh quả tỏ ra nhạy bén và chớp cơ hội nhanh như
cắt trong khi các đồng chí của ông ta đang phơi trần trụi
bản chất tham tàn cùng một trình độ dốt nát. Hay! Hãy nghe
Blogger Trương Duy Nhất "chê" Nguyễn Bá Thanh như sau (10):

<div class="special_quote">Ông Thanh giống ông Sự ở cả cái khí
chất, cách ăn nói lẫn sự… độc tài!</div>

Để rồi bình tiếp:

<div class="special_quote">Sự độc tài nhiều khi là đức tính
cần có của quan chức đứng đầu. Nói như tiến sĩ Phạm
Ngọc Cương "quyền lực chỉ thông suốt trong hai trường
hợp: độc tài bao trùm hoặc dân chủ bài bản". Một khi
không, hoặc chưa có được cái "dân chủ bài bản" thì
độc tài là điều kiện cần. Dân chủ nửa mùa trong trường
hợp này là kìm hãm phát triển</div>

Một lời bình rất khôn và rất ngoan, vừa là ý của Trương
Duy Nhất "Sự độc tài nhiều khi là đức tính cần có của
quan chức đứng đầu" vừa "góp gạo thổi cơm chung" với
người bạn - ông Phạm Ngọc Cương để kết luận:
<strong>"độc tài là điều kiện cần" bởi Việt Nam chỉ có
"dân chủ nửa mùa"</strong>. Vậy điều kiện đủ là chi? Phải
chăng đó chính là: thâu tóm, cát cứ rồi đi đến ly khai từ
một vùng trọng điểm của miền Trung đang ngày càng hiện rõ?
(*)

Bây giờ, có thể nói những ai lo lắng cho Trương Duy Nhất sau
lời đe dọa từ Tom Cat đã có thể yên lòng, chẳng kẻ nào
dám động đến cọng lông chân của anh Trương, một khi "vách
đá" sừng sững Nguyễn Bá Thanh (cùng bộ sậu) còn đó, trừ
phi một trận tsunami xuất hiện giật sập và cuốn trôi nó.

Cuộc thanh trừng hay cuộc nội chiến, nếu xảy ra chắc chắn
nó không xuất phát từ Hà Nội hay Saigon mà có thể phần lớn
từ Hải Phòng và Đà Nẵng để rồi lan tỏa. Do vậy, Trương
Duy Nhất được khuyến khích hãy phát huy hơn nữa "nhằm thẳng
quân mình mà đánh" để ngoài tả phù (công an& tòa án& viện
kiểm sát địa phương), và hữu bật (quân đội & các cơ quan
công quyền địa phương) còn có "chân giữa" (trọng tâm à nha!)
của người phát ngôn "hãy đọc blog đừng đọc báo" nhằm
giúp Nguyễn Bá Thanh mau chóng lên ngôi "Chúa" trong một ngày
gần nhất. Chúc "tập hợp" Nguyễn Bá Thanh thành công!

<h2>III. Lời nhắn gởi đến đại gia đình anh Vươn cùng các
nhà báo "lề phải":</h2>

Chị Thương và chị Hiền thân mến! Muốn hay không, đại gia
đình các chị đã trở nên nổi tiếng bất đắc dĩ. Nói không
quá, biến cố gia đình chị đã trở thành cơ hội cho hàng
triệu dân oan khắp nước suy nghĩ và hành động.

Có lẽ đại gia đình anh Vươn trở thành điểm tựa vững chãi
cho dân oan trong việc đi đòi công lý, vì thế hai chị và cả
các anh đang bị tạm giam chắc chắn không quên sự cưu mang
nghĩa tình, sự lên tiếng ủng hộ từ tinh thần đến vật
chất của người Việt trong và ngoài nước, đặc biệt giới
báo chí. Vậy đề nghị hai chị hãy làm chút gì đó để nâng
đỡ tinh thần cho bà con đang bị oan ức, bởi chuyện đại gia
đình chị đã trở thành "chuyện không của riêng ai", hai chị
cần có trách nhiệm hơn trong động thái và lời nói của mình.
Tất nhiên tôi không dám đòi hỏi những gì quá tầm tay từ hai
chị, chỉ mong:

- Thay vì hai chị dùng những câu (đại loại): cám ơn đảng,
nhà nước, chính phủ v.v... mong hai chị hãy tỏ rõ tư thế
người ngay thẳng, tính chính danh và còn nguyên vẹn quyền công
dân bằng những câu (ví dụ):

+ Gia đình chúng tôi đánh giá cao kết luận của Thủ tướng.

+ Gia đình chúng tôi tạm ghi nhận việc hối lỗi của chính
quyền địa phương và chờ những hành động phù hợp lời nói
từ phía chính quyền.

+ Gia đình chúng tôi tin rằng công lý vẫn tồn tại và pháp
luật phải được thực thi tại Việt Nam.

v.v...

Những phát biểu này chứng minh cho phía cầm quyền hiểu cái
sai của họ, cũng như hai chị giúp họ giật mình mà tẩy xóa
những phát ngôn mang chất ban ơn mưa móc, bởi họ là CÔNG BỘC
của nhân dân Việt Nam, những gì họ đang hưởng từ lương cho
đến "lậu" đều là của người dân, họ phải thực hiện
trách nhiệm và bổn phận của họ.

- Tuyệt đối không tỏ ra nôn nóng hay buồn bã, thất vọng,
bởi hàng trăm ngàn dân oan khác đang nhìn vào hình ảnh đại
gia đình hai chị, do vậy hai chị không thể làm họ thất
vọng.

Rất tiếc khi tôi đang viết bài này, biết thông tin hai chị
đã có đơn xin khoan hồng (11) gửi tới chủ tịch nước, tôi
cho đó là bước đi sai lầm. Bởi chỉ kẻ có tội mới xin
khoan hồng, trong khi vụ việc đại gia đình hai chị vẫn chưa
ngã ngũ. Hai chị đã tự đá vào lưới nhà!(**) Quá tiếc!

Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ "tình đồng chí" "đoàn kết
thắm thiết" giữa anh Tư và anh Ba lại "hay"!

Sau cùng, cánh nhà báo "lề phải" thân mến, tôi đánh giá cao
chuyên môn và đạo đức khi các quý vị tác nghiệp về vụ án
Đoàn văn Vươn, các phóng sự, bản tin của quý vị đã làm
sôi động bầu không khí "tự do báo chí lề phải" và tôi chung
vui với quý vị khi một công ty phát hành sách báo cho biết,
những ngày qua lượng báo phát hành ra tăng vọt gần gấp đôi
trong tình hình kinh tế èo uột. Quý vị cũng thấy, cuối cùng
chính độc giả, chính người dân nuôi quý vị thôi, chả có
đảng điếc gì cả! Tuy vậy, mong quý vị hãy chừng mực và
cẩn trọng hơn, đừng giật những cái title (ví dụ) "Vỡ òa
niềm vui", "thấu tình đạt lý", bởi có thể quý vị có thể
"vỡ mật", khi "bức tranh vân cẩu" thay hình đổi dạng ngoạn
mục.

<strong>Nguyễn Ngọc Già</strong>
_______________

http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/02/24/v%e1%bb%a5-tien-lang-k%e1%bb%b3-24-gi%e1%bb%9bi-thi%e1%bb%87u-video-clip-bi-th%c6%b0-thanh-noi-chuy%e1%bb%87n-v%e1%bb%9bi-clb-b%e1%ba%a1ch-d%e1%ba%b1ng/(1)

http://tintuchangngay.info/2012/02/28/hua-vao-th%e1%ba%b1ng-v%c6%b0%c6%a1n-luon-hay-b%e1%ba%aft-d%e1%ba%a7u-t%e1%bb%ab-do-luon-co-quan-tr%e1%bb%8dng-gi-hay-khong/
(1)

http://www.google.com.vn/#hl=vi&sclient=psy-ab&q=%22ch%C3%B3+h%C3%B9a%22&pbx=1&oq=%22ch%C3%B3+h%C3%B9a%22&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=3&gs_upl=765l765l17l4758l1l0l1l0l0l0l0l0ll1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=c7a31bcb1dbdda2e&biw=1093&bih=444
(2)

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/58391/vu-cuong-che--dang-ra-soat-ai-pha-nha-dan.html
(3)

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/51894/thu-tuong--vu-vinashin--toi-khong-ra-quyet-dinh-nao-sai.html
(4)

http://vi.wiktionary.org/wiki/Tranh_V%C3%A2n_C%E1%BA%A9u (5)

http://tintuchangngay.info/2012/02/15/giao-tand-h%E1%BA%A3i-phong-xet-x%E1%BB%AD-v%E1%BB%A5-vinashin/
(6)

http://www.baomoi.com/Tan-thanh-su-tham-gia-cua-VKS-vao-cac-phien-toa-dan-su/58/5918151.epi
(7)

http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/02/22/v%e1%bb%a5-tien-lang-k%e1%bb%b3-20-trung-t%c6%b0%e1%bb%9bng-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-cong-an-ph%e1%ba%a1m-quy-ng%e1%bb%8d-b%e1%bb%99-cong-an-d%e1%ba%b7c-bi%e1%bb%87t-quan-tam-v/
(8)

http://www.tinmoi.vn/pho-thu-tuong-vu-van-ninh-tham-va-lam-viec-tai-my-02757729.html
(9)

http://truongduynhat.vn/?p=5589 (10)

http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/62039/gia-dinh-ong-vuon-gui-don-len-chu-tich-nuoc.html
(11)

(*) Độc tài dù sáng suốt đi chăng nữa thì khi sự sáng suốt
cắp nón ra đi, độc tài vẫn bám lại. Nguyễn Bá Thanh có
phải là "độc tài sáng suốt" và vì dân không, khi nhớ lại
vụ Cồn Dầu và vụ tự thiêu của Phạm Thanh Sơn cũng như vụ
dân đập phá tan nát một công ty về BĐS?. Hình như Nguyễn Bá
Thanh mơ màng nghĩ bản thân gần như một Park Chung Hee hay cao
hơn một Lý Quang Diệu? E rằng Bá Thanh còn "đường xa vạn
dặm" để vói tới những nhân cách lớn đấy!

(**) Không biết có phải các luật sư tư vấn? nếu quả vậy,
thật đáng buồn!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11826), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!